CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/13

Average load for period: 2023/03/13 00:00:00 - 2023/03/13 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/13 00:00:00 - 2023/03/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/13
ACONET->Brno  4.651%  Brno->ACONET  11.610%  Brno->Lednice  7.519%  Lednice->Brno  19.762%  Brno->SANET  9.390%  SANET->Brno  2.531%  Brno->Vyškov  13.052%  Vyškov->Brno  1.191%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.138e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.936e-3 %  Brno->Jihlava  0.788%  Jihlava->Brno  0.171%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.543%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.161%  Jihlava->Telč  3.481e-3 %  Telč->Jihlava  0.349e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.525%  Liberec->Hradec Králové  0.234%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.420e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.146e-3 %  Brno->Olomouc  0.669%  Olomouc->Brno  0.320%  Hradec Králové->Olomouc  1.358%  Olomouc->Hradec Králové  0.641%  Olomouc->Ostrava  1.354%  Ostrava->Olomouc  0.727%  Brno->Ostrava  0.023%  Ostrava->Brno  0.029%  Karviná->Ostrava  1.773%  Ostrava->Karviná  2.638%  Opava->Ostrava  1.773%  Ostrava->Opava  2.638%  Ostrava->Pionier  3.276%  Pionier->Ostrava  0.767%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.230%  Jihlava->Plzeň  0.063%  Plzeň->Jihlava  0.194%  Plzeň->Praha  1.061%  Praha->Plzeň  2.109%  Poděbrady->Praha  2.775%  Praha->Poděbrady  16.903%  AMS-IX->Praha  28.629%  Praha->AMS-IX  1.086%  Brno->Praha  2.521%  Praha->Brno  6.853%  České Budějovice->Praha  0.387%  Praha->České Budějovice  0.326%  GÉANT2->Praha  5.465%  Praha->GÉANT2  2.658%  Hradec Králové->Praha  2.523%  Praha->Hradec Králové  6.920%  Pardubice->Praha  0.171%  Praha->Pardubice  1.189%  Praha->Ústí nad
Labem  1.155%  Ústí nad
Labem->Praha  0.320%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.314%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.803%  Most->Ústí nad
Labem  5.038e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Brno->Zlín  0.856%  Zlín->Brno  0.587%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.733%  Praha->NIX.cz  1.469%  Praha->Public Internet  5.678%  Public Internet->Praha  8.346% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/13 00:00:00 - 2023/03/13 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/13 00:00:00 - 2023/03/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.65061062782601 % 4.651 %   10 bps 10.000 Gbps   465.061062782602 bps 465.061 Mbps 
Brno → ACONET  11.609500058213 % 11.610 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1609500058213 bps 1.161 Gbps 
Lednice → Brno  19.7616285609947 % 19.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.616285609947 bps 197.616 Mbps 
Brno → Lednice  7.51949468586144 % 7.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.1949468586144 bps 75.195 Mbps 
SANET → Brno  2.53148699078408 % 2.531 %   40 bps 40.000 Gbps   1.01259479631363 bps 1.013 Gbps 
Brno → SANET  9.39030050258377 % 9.390 %   40 bps 40.000 Gbps   3.75612020103351 bps 3.756 Gbps 
Vyškov → Brno  1.19108810567662 % 1.191 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9108810567662 bps 11.911 Mbps 
Brno → Vyškov  13.0517111238792 % 13.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   130.517111238792 bps 130.517 Mbps 
Brno → Jihlava  0.787781887243366 % 0.788 %   400 bps 400.000 Gbps   3.15112754897346 bps 3.151 Gbps 
Jihlava → Brno  0.170977997763483 % 0.171 %   400 bps 400.000 Gbps   683.911991053932 bps 683.912 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.54266444221197 % 0.543 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2664442211969 bps 54.266 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.16075374319189 % 0.161 %   10 bps 10.000 Gbps   16.075374319189 bps 16.075 Mbps 
Telč → Jihlava  0.348625299800991 % 0.349 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   348.625299800991 bps 348.625 Kbps 
Jihlava → Telč  3.48128593132935 % 3.481 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.48128593132935 bps 3.481 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.233620492752903 % 0.234 %   100 bps 100.000 Gbps   233.620492752903 bps 233.620 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.52521452865855 % 1.525 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52521452865855 bps 1.525 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313203183341293 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.281273336518 bps 125.281 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313986560226647 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.594624090659 bps 125.595 Kbps 
Most → Děčín  0.420244925078701 % 0.420 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.20244925078701 bps 4.202 Kbps 
Děčín → Most  0.261763681125974 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61763681125974 bps 2.618 Kbps 
Most → Plzeň  0.20702180404071 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0702180404071 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.146250606096382 % 0.146 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.46250606096382 bps 1.463 Kbps 
Olomouc → Brno  0.319777085747297 % 0.320 %   400 bps 400.000 Gbps   1.27910834298919 bps 1.279 Gbps 
Brno → Olomouc  0.668992179018979 % 0.669 %   400 bps 400.000 Gbps   2.67596871607592 bps 2.676 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.35826974534454 % 1.358 %   400 bps 400.000 Gbps   5.43307898137815 bps 5.433 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.640544252786207 % 0.641 %   400 bps 400.000 Gbps   2.56217701114483 bps 2.562 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.35449812457619 % 1.354 %   400 bps 400.000 Gbps   5.41799249830476 bps 5.418 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.726773665327394 % 0.727 %   400 bps 400.000 Gbps   2.90709466130958 bps 2.907 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0290028366746327 % 0.029 %   100 bps 100.000 Gbps   29.0028366746327 bps 29.003 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0232290215686158 % 0.023 %   100 bps 100.000 Gbps   23.2290215686158 bps 23.229 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.63772046898044 % 2.638 %   10 bps 10.000 Gbps   263.772046898044 bps 263.772 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.77313534292868 % 1.773 %   10 bps 10.000 Gbps   177.313534292868 bps 177.314 Mbps 
Opava → Ostrava  1.77313534292868 % 1.773 %   10 bps 10.000 Gbps   177.313534292868 bps 177.314 Mbps 
Ostrava → Opava  2.63772046898044 % 2.638 %   10 bps 10.000 Gbps   263.772046898044 bps 263.772 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.766897833906012 % 0.767 %   10 bps 10.000 Gbps   76.6897833906011 bps 76.690 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.27616550791561 % 3.276 %   10 bps 10.000 Gbps   327.616550791561 bps 327.617 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227379882783337 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9519531133349 bps 90.952 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228275682682039 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3102730728156 bps 91.310 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0330105171325447 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.30105171325447 bps 3.301 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.230098588318907 % 0.230 %   10 bps 10.000 Gbps   23.0098588318907 bps 23.010 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0634797127900872 % 0.063 %   100 bps 100.000 Gbps   63.4797127900872 bps 63.480 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.193907370285601 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   193.907370285601 bps 193.907 Mbps 
Plzeň → Praha  1.06052341246975 % 1.061 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06052341246975 bps 1.061 Gbps 
Praha → Plzeň  2.10890335048638 % 2.109 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10890335048639 bps 2.109 Gbps 
Praha → Poděbrady  16.9034951583328 % 16.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   169.034951583328 bps 169.035 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.77497716914772 % 2.775 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.7497716914772 bps 27.750 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.08596493534428 % 1.086 %   10 bps 10.000 Gbps   108.596493534428 bps 108.596 Mbps 
AMS-IX → Praha  28.6289057255725 % 28.629 %   10 bps 10.000 Gbps   2.86289057255725 bps 2.863 Gbps 
Praha → Brno  6.85313999646219 % 6.853 %   100 bps 100.000 Gbps   6.85313999646219 bps 6.853 Gbps 
Brno → Praha  2.52097225370811 % 2.521 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52097225370811 bps 2.521 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.46540169659127 % 5.465 %   100 bps 100.000 Gbps   5.46539616680284 bps 5.465 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.65779134374708 % 2.658 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65779086931211 bps 2.658 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.91956369952322 % 6.920 %   100 bps 100.000 Gbps   6.91956369952323 bps 6.920 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.52273450240299 % 2.523 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52273450240299 bps 2.523 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.73267581648808 % 5.733 %   400 bps 400.000 Gbps   22.9138939298392 bps 22.914 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.46916745547938 % 1.469 %   400 bps 400.000 Gbps   5.87163553566173 bps 5.872 Gbps 
Praha → Pardubice  1.18897132376771 % 1.189 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18897132376771 bps 1.189 Gbps 
Pardubice → Praha  0.171478097109035 % 0.171 %   100 bps 100.000 Gbps   171.478097109035 bps 171.478 Mbps 
Praha → Public Internet  5.67811291882739 % 5.678 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13562258376548 bps 1.136 Gbps 
Public Internet → Praha  8.34605751883537 % 8.346 %   20 bps 20.000 Gbps   1.66921150376708 bps 1.669 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.319514933711953 % 0.320 %   100 bps 100.000 Gbps   319.514933711953 bps 319.515 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.15459584747829 % 1.155 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15459584747829 bps 1.155 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.387381653876487 % 0.387 %   100 bps 100.000 Gbps   387.381653876487 bps 387.382 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.326092753953755 % 0.326 %   100 bps 100.000 Gbps   326.092753953755 bps 326.093 Mbps 
Zlín → Brno  0.586851326396533 % 0.587 %   100 bps 100.000 Gbps   586.851326396532 bps 586.851 Mbps 
Brno → Zlín  0.855527419103702 % 0.856 %   100 bps 100.000 Gbps   855.527419103701 bps 855.527 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227335208787586 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9340835150342 bps 90.934 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228207383434917 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2829533739667 bps 91.283 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.80266800339346 % 1.803 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0266800339346 bps 18.027 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.314393808435471 % 0.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.14393808435471 bps 3.144 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0175234199477292 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   175.234199477292 bps 175.234 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.03821021901772 % 5.038 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.3821021901772 bps 50.382 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01541044334174 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.541044334175 bps 101.541 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944859819378272 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4859819378272 bps 94.486 Kbps 
České Budějovice → Tábor  2.13758920731798 % 2.138 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13758920731798 bps 2.138 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.935946369525151 % 0.936 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   935.946369525151 bps 935.946 Kbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   104.259203595515 bps 104.259 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Mar 14 00:04:45 2023