CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/14

Average load for period: 2023/03/14 00:00:00 - 2023/03/14 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/14 00:00:00 - 2023/03/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/14
ACONET->Brno  10.616%  Brno->ACONET  11.978%  Brno->Lednice  9.586%  Lednice->Brno  19.790%  Brno->SANET  9.404%  SANET->Brno  2.782%  Brno->Vyškov  13.966%  Vyškov->Brno  1.457%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.434e-3 %  Tábor->České Budějovice  4.121e-3 %  Brno->Jihlava  0.693%  Jihlava->Brno  0.179%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.464%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.139%  Jihlava->Plzeň  0.037%  Plzeň->Jihlava  0.218%  Jihlava->Telč  2.494e-3 %  Telč->Jihlava  0.454e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.636%  Liberec->Hradec Králové  0.223%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  2.405e-3 %  Most->Děčín  0.922e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.147e-3 %  Brno->Olomouc  0.660%  Olomouc->Brno  0.259%  Hradec Králové->Olomouc  1.615%  Olomouc->Hradec Králové  0.590%  Olomouc->Ostrava  1.596%  Ostrava->Olomouc  0.619%  Brno->Ostrava  0.015%  Ostrava->Brno  0.023%  Karviná->Ostrava  1.545%  Ostrava->Karviná  3.141%  Opava->Ostrava  1.545%  Ostrava->Opava  3.141%  Ostrava->Pionier  4.778%  Pionier->Ostrava  0.800%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.078%  Plzeň->Cheb  9.008%  Plzeň->Praha  1.160%  Praha->Plzeň  2.279%  Poděbrady->Praha  2.259%  Praha->Poděbrady  15.887%  AMS-IX->Praha  31.612%  Praha->AMS-IX  1.323%  Brno->Praha  4.685%  Praha->Brno  6.621%  České Budějovice->Praha  0.375%  Praha->České Budějovice  0.337%  GÉANT2->Praha  6.245%  Praha->GÉANT2  2.589%  Hradec Králové->Praha  4.747%  Praha->Hradec Králové  6.661%  Pardubice->Praha  0.173%  Praha->Pardubice  1.332%  Praha->Ústí nad
Labem  1.242%  Ústí nad
Labem->Praha  0.273%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.665%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.563%  Most->Ústí nad
Labem  4.244e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Brno->Zlín  0.862%  Zlín->Brno  0.735%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.732%  Praha->NIX.cz  1.531%  Praha->Public Internet  5.584%  Public Internet->Praha  10.077% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/14 00:00:00 - 2023/03/14 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/14 00:00:00 - 2023/03/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  10.616086126579 % 10.616 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0616086126579 bps 1.062 Gbps 
Brno → ACONET  11.9782664215559 % 11.978 %   10 bps 10.000 Gbps   1.19782664215559 bps 1.198 Gbps 
Brno → Lednice  9.58584194919648 % 9.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.8584194919648 bps 95.858 Mbps 
Lednice → Brno  19.7897612825343 % 19.790 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.897612825343 bps 197.898 Mbps 
SANET → Brno  2.78177274461601 % 2.782 %   40 bps 40.000 Gbps   1.11270909784641 bps 1.113 Gbps 
Brno → SANET  9.40392193185757 % 9.404 %   40 bps 40.000 Gbps   3.76156877274303 bps 3.762 Gbps 
Brno → Vyškov  13.966119716557 % 13.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   139.66119716557 bps 139.661 Mbps 
Vyškov → Brno  1.45681825978283 % 1.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.5681825978283 bps 14.568 Mbps 
Brno → Jihlava  0.693093080707445 % 0.693 %   400 bps 400.000 Gbps   2.77237232282978 bps 2.772 Gbps 
Jihlava → Brno  0.179340592924768 % 0.179 %   400 bps 400.000 Gbps   717.362371699073 bps 717.362 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.138703142409403 % 0.139 %   10 bps 10.000 Gbps   13.8703142409403 bps 13.870 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.46427662567106 % 0.464 %   10 bps 10.000 Gbps   46.4276625671059 bps 46.428 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0372724106064903 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   37.2724106064903 bps 37.272 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.218185124247584 % 0.218 %   100 bps 100.000 Gbps   218.185124247584 bps 218.185 Mbps 
Telč → Jihlava  0.454245955273155 % 0.454 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   454.245955273155 bps 454.246 Kbps 
Jihlava → Telč  2.49408668702586 % 2.494 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49408668702586 bps 2.494 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.6363348868166 % 1.636 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6363348868166 bps 1.636 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.222864835179615 % 0.223 %   100 bps 100.000 Gbps   222.864835179615 bps 222.865 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313733312721846 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.493325088739 bps 125.493 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313082820992383 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.233128396953 bps 125.233 Kbps 
Most → Děčín  0.921797021488327 % 0.922 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.21797021488328 bps 9.218 Kbps 
Děčín → Most  2.40462232336153 % 2.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.0462232336153 bps 24.046 Kbps 
Plzeň → Most  0.146923961294116 % 0.147 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.46923961294116 bps 1.469 Kbps 
Most → Plzeň  0.207081349759741 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07081349759741 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.258942535576963 % 0.259 %   400 bps 400.000 Gbps   1.03577014230785 bps 1.036 Gbps 
Brno → Olomouc  0.660322593209562 % 0.660 %   400 bps 400.000 Gbps   2.64129037283825 bps 2.641 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.589733025090724 % 0.590 %   400 bps 400.000 Gbps   2.3589321003629 bps 2.359 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.6150091320938 % 1.615 %   400 bps 400.000 Gbps   6.4600365283752 bps 6.460 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.59559085576401 % 1.596 %   400 bps 400.000 Gbps   6.38236342305604 bps 6.382 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.618692571180277 % 0.619 %   400 bps 400.000 Gbps   2.4747702847211 bps 2.475 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0147722986290204 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   14.7722986290204 bps 14.772 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0230740446162618 % 0.023 %   100 bps 100.000 Gbps   23.0740446162618 bps 23.074 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.1409114331147 % 3.141 %   10 bps 10.000 Gbps   314.09114331147 bps 314.091 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.54491222142067 % 1.545 %   10 bps 10.000 Gbps   154.491222142067 bps 154.491 Mbps 
Ostrava → Opava  3.1409114331147 % 3.141 %   10 bps 10.000 Gbps   314.09114331147 bps 314.091 Mbps 
Opava → Ostrava  1.54491222142067 % 1.545 %   10 bps 10.000 Gbps   154.491222142067 bps 154.491 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.800299372745327 % 0.800 %   10 bps 10.000 Gbps   80.0299372745327 bps 80.030 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.77828520847874 % 4.778 %   10 bps 10.000 Gbps   477.828520847874 bps 477.829 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228317588787782 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3270355151128 bps 91.327 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227305559066972 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9222236267888 bps 90.922 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0780262962209076 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.80262962209076 bps 7.803 Mbps 
Plzeň → Cheb  9.00780704316465 % 9.008 %   10 bps 10.000 Gbps   900.780704316466 bps 900.781 Mbps 
Plzeň → Praha  1.1597490552826 % 1.160 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1597490552826 bps 1.160 Gbps 
Praha → Plzeň  2.27935081979131 % 2.279 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27935081979131 bps 2.279 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.25899893606927 % 2.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5899893606927 bps 22.590 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.8874420492459 % 15.887 %   1000 bps 1000.000 Mbps   158.874420492459 bps 158.874 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.32333602890929 % 1.323 %   10 bps 10.000 Gbps   132.333602890929 bps 132.334 Mbps 
AMS-IX → Praha  31.6124870156811 % 31.612 %   10 bps 10.000 Gbps   3.16124870156811 bps 3.161 Gbps 
Praha → Brno  6.62064924594302 % 6.621 %   100 bps 100.000 Gbps   6.62064924594302 bps 6.621 Gbps 
Brno → Praha  4.68523790292689 % 4.685 %   100 bps 100.000 Gbps   4.68523790292689 bps 4.685 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.58939602733208 % 2.589 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58939535336394 bps 2.589 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.24522282393325 % 6.245 %   100 bps 100.000 Gbps   6.24521732912375 bps 6.245 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.66142423335308 % 6.661 %   100 bps 100.000 Gbps   6.66142423335309 bps 6.661 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.74749891096753 % 4.747 %   100 bps 100.000 Gbps   4.74749891096753 bps 4.747 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.73202023383459 % 5.732 %   400 bps 400.000 Gbps   22.9280809353384 bps 22.928 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.53083861808145 % 1.531 %   400 bps 400.000 Gbps   6.12335447232582 bps 6.123 Gbps 
Praha → Pardubice  1.33243869522599 % 1.332 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33243869522599 bps 1.332 Gbps 
Pardubice → Praha  0.173488301942486 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   173.488301942486 bps 173.488 Mbps 
Public Internet → Praha  10.0772569486392 % 10.077 %   20 bps 20.000 Gbps   2.01545138972785 bps 2.015 Gbps 
Praha → Public Internet  5.58437257731543 % 5.584 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11687451546309 bps 1.117 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.24160538058517 % 1.242 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24160538058517 bps 1.242 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.273477733442988 % 0.273 %   100 bps 100.000 Gbps   273.477733442987 bps 273.478 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.374969742571007 % 0.375 %   100 bps 100.000 Gbps   374.969742571007 bps 374.970 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.336537594707373 % 0.337 %   100 bps 100.000 Gbps   336.537594707373 bps 336.538 Mbps 
Brno → Zlín  0.862025249693441 % 0.862 %   100 bps 100.000 Gbps   862.02524969344 bps 862.025 Mbps 
Zlín → Brno  0.734730838613145 % 0.735 %   100 bps 100.000 Gbps   734.730838613145 bps 734.731 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227403993668349 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9615974673397 bps 90.962 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228297716190049 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3190864760196 bps 91.319 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.664771213173319 % 0.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.6477121317332 bps 6.648 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.56269197192049 % 2.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.6269197192049 bps 25.627 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.24374732106888 % 4.244 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.4374732106888 bps 42.437 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0192659266492075 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.659266492075 bps 192.659 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01532734097139 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.532734097139 bps 101.533 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944697128011996 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4697128011998 bps 94.470 Kbps 
Tábor → České Budějovice  4.12057396689747 % 4.121 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.12057396689747 bps 4.121 Mbps 
České Budějovice → Tábor  4.43404845528326 % 4.434 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.43404845528326 bps 4.434 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   113.062469344992 bps 113.062 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Mar 15 00:04:42 2023