CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/15

Average load for period: 2023/03/15 00:00:00 - 2023/03/15 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/15 00:00:00 - 2023/03/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/15
ACONET->Brno  8.610%  Brno->ACONET  11.906%  Brno->Lednice  9.422%  Lednice->Brno  19.479%  Brno->SANET  7.257%  SANET->Brno  3.235%  Brno->Vyškov  14.657%  Vyškov->Brno  1.527%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  5.683e-3 %  Tábor->České Budějovice  3.672e-3 %  Brno->Jihlava  0.830%  Jihlava->Brno  0.254%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.618%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.174%  Jihlava->Plzeň  0.031%  Plzeň->Jihlava  0.267%  Jihlava->Telč  7.850e-3 %  Telč->Jihlava  0.485e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.678%  Liberec->Hradec Králové  0.290%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.266e-3 %  Most->Děčín  0.421e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.151e-3 %  Brno->Olomouc  0.813%  Olomouc->Brno  0.247%  Hradec Králové->Olomouc  1.632%  Olomouc->Hradec Králové  0.589%  Olomouc->Ostrava  1.673%  Ostrava->Olomouc  0.613%  Brno->Ostrava  0.019%  Ostrava->Brno  0.024%  Karviná->Ostrava  1.892%  Ostrava->Karviná  2.697%  Opava->Ostrava  1.892%  Ostrava->Opava  2.697%  Ostrava->Pionier  3.836%  Pionier->Ostrava  0.632%  Hradec Králové->Pardubice  0.228e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  0.423%  Plzeň->Praha  2.067%  Praha->Plzeň  1.821%  Poděbrady->Praha  2.023%  Praha->Poděbrady  17.418%  AMS-IX->Praha  32.255%  Praha->AMS-IX  1.300%  Brno->Praha  3.993%  Praha->Brno  6.253%  České Budějovice->Praha  0.332%  Praha->České Budějovice  0.391%  GÉANT2->Praha  8.136%  Praha->GÉANT2  3.738%  Hradec Králové->Praha  4.020%  Praha->Hradec Králové  6.277%  Pardubice->Praha  0.159%  Praha->Pardubice  1.208%  Praha->Ústí nad
Labem  1.304%  Ústí nad
Labem->Praha  0.269%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.309%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.375%  Most->Ústí nad
Labem  6.076e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.048%  Brno->Zlín  0.935%  Zlín->Brno  0.761%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.606%  Praha->NIX.cz  1.509%  Praha->Public Internet  4.971%  Public Internet->Praha  12.018% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/15 00:00:00 - 2023/03/15 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/15 00:00:00 - 2023/03/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  8.60966444421367 % 8.610 %   10 bps 10.000 Gbps   860.966444421365 bps 860.966 Mbps 
Brno → ACONET  11.9056881843657 % 11.906 %   10 bps 10.000 Gbps   1.19056881843656 bps 1.191 Gbps 
Brno → Lednice  9.42176312106473 % 9.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.2176312106473 bps 94.218 Mbps 
Lednice → Brno  19.4791078117568 % 19.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   194.791078117568 bps 194.791 Mbps 
SANET → Brno  3.23496343601592 % 3.235 %   40 bps 40.000 Gbps   1.29398537440637 bps 1.294 Gbps 
Brno → SANET  7.25700619275603 % 7.257 %   40 bps 40.000 Gbps   2.90280247710241 bps 2.903 Gbps 
Brno → Vyškov  14.6565367495972 % 14.657 %   1000 bps 1000.000 Mbps   146.565367495972 bps 146.565 Mbps 
Vyškov → Brno  1.52651097528983 % 1.527 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2651097528983 bps 15.265 Mbps 
Brno → Jihlava  0.830109527903691 % 0.830 %   400 bps 400.000 Gbps   3.32043811161476 bps 3.320 Gbps 
Jihlava → Brno  0.253967789125381 % 0.254 %   400 bps 400.000 Gbps   1.01587115650153 bps 1.016 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.173775464793562 % 0.174 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3775464793562 bps 17.378 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.618059884222611 % 0.618 %   10 bps 10.000 Gbps   61.8059884222611 bps 61.806 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.26660647082196 % 0.267 %   100 bps 100.000 Gbps   266.60647082196 bps 266.606 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0313649604884223 % 0.031 %   100 bps 100.000 Gbps   31.3649604884223 bps 31.365 Mbps 
Telč → Jihlava  0.485316653678878 % 0.485 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   485.316653678878 bps 485.317 Kbps 
Jihlava → Telč  7.84971099967449 % 7.850 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   7.84971099967449 bps 7.850 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.289885219120993 % 0.290 %   100 bps 100.000 Gbps   289.885219120993 bps 289.885 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.67813016275776 % 1.678 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67813016275776 bps 1.678 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313665137108199 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.46605484328 bps 125.466 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312816735300296 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.126694120118 bps 125.127 Kbps 
Most → Děčín  0.420752751260447 % 0.421 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.20752751260447 bps 4.208 Kbps 
Děčín → Most  0.266282115665371 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66282115665371 bps 2.663 Kbps 
Plzeň → Most  0.151003718138235 % 0.151 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.51003718138235 bps 1.510 Kbps 
Most → Plzeň  0.207057409860851 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07057409860851 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.813030948483171 % 0.813 %   400 bps 400.000 Gbps   3.25212379393269 bps 3.252 Gbps 
Olomouc → Brno  0.247001986852328 % 0.247 %   400 bps 400.000 Gbps   988.007947409311 bps 988.008 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.63169182765832 % 1.632 %   400 bps 400.000 Gbps   6.52676731063327 bps 6.527 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.588835108788174 % 0.589 %   400 bps 400.000 Gbps   2.3553404351527 bps 2.355 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.67269934281943 % 1.673 %   400 bps 400.000 Gbps   6.69079737127773 bps 6.691 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.613165995641749 % 0.613 %   400 bps 400.000 Gbps   2.452663982567 bps 2.453 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0242906704921835 % 0.024 %   100 bps 100.000 Gbps   24.2906704921835 bps 24.291 Mbps 
Brno → Ostrava  0.019281629440802 % 0.019 %   100 bps 100.000 Gbps   19.281629440802 bps 19.282 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.89193340797679 % 1.892 %   10 bps 10.000 Gbps   189.193340797679 bps 189.193 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.69728897450269 % 2.697 %   10 bps 10.000 Gbps   269.728897450269 bps 269.729 Mbps 
Opava → Ostrava  1.89193340797679 % 1.892 %   10 bps 10.000 Gbps   189.193340797679 bps 189.193 Mbps 
Ostrava → Opava  2.69728897450269 % 2.697 %   10 bps 10.000 Gbps   269.728897450269 bps 269.729 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.632335520556564 % 0.632 %   10 bps 10.000 Gbps   63.2335520556564 bps 63.234 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.83601842664641 % 3.836 %   10 bps 10.000 Gbps   383.601842664641 bps 383.602 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228511007141888 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4044028567554 bps 91.404 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227504980268401 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0019921073603 bps 91.002 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0252897349454135 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52897349454135 bps 2.529 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.423396402409183 % 0.423 %   10 bps 10.000 Gbps   42.3396402409183 bps 42.340 Mbps 
Praha → Plzeň  1.82059838764706 % 1.821 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82059838764706 bps 1.821 Gbps 
Plzeň → Praha  2.06747291137787 % 2.067 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06747291137788 bps 2.067 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.02252375587988 % 2.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.2252375587987 bps 20.225 Mbps 
Praha → Poděbrady  17.4184440308871 % 17.418 %   1000 bps 1000.000 Mbps   174.184440308871 bps 174.184 Mbps 
AMS-IX → Praha  32.2547585266091 % 32.255 %   10 bps 10.000 Gbps   3.22547585266091 bps 3.225 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.29977304625537 % 1.300 %   10 bps 10.000 Gbps   129.977304625537 bps 129.977 Mbps 
Praha → Brno  6.25269658390786 % 6.253 %   100 bps 100.000 Gbps   6.25269658390786 bps 6.253 Gbps 
Brno → Praha  3.99314324698327 % 3.993 %   100 bps 100.000 Gbps   3.99314324698327 bps 3.993 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.73792261865591 % 3.738 %   100 bps 100.000 Gbps   3.73792226872471 bps 3.738 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.1355327074369 % 8.136 %   100 bps 100.000 Gbps   8.13552937387052 bps 8.136 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.276769790474 % 6.277 %   100 bps 100.000 Gbps   6.276769790474 bps 6.277 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.01991076673252 % 4.020 %   100 bps 100.000 Gbps   4.01991076673252 bps 4.020 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.60591480316871 % 5.606 %   400 bps 400.000 Gbps   22.4128031592666 bps 22.413 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.50879854797432 % 1.509 %   400 bps 400.000 Gbps   6.0316461116196 bps 6.032 Gbps 
Praha → Pardubice  1.2084545163091 % 1.208 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2084545163091 bps 1.208 Gbps 
Pardubice → Praha  0.159184707231011 % 0.159 %   100 bps 100.000 Gbps   159.184707231011 bps 159.185 Mbps 
Public Internet → Praha  12.0175584265442 % 12.018 %   20 bps 20.000 Gbps   2.40351168530883 bps 2.404 Gbps 
Praha → Public Internet  4.9706494220786 % 4.971 %   20 bps 20.000 Gbps   994.12988441572 bps 994.130 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.269421819005795 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   269.421819005795 bps 269.422 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.30428796445666 % 1.304 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30428796445666 bps 1.304 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.332132695709387 % 0.332 %   100 bps 100.000 Gbps   332.132695709387 bps 332.133 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.391370632748463 % 0.391 %   100 bps 100.000 Gbps   391.370632748463 bps 391.371 Mbps 
Zlín → Brno  0.761482222423565 % 0.761 %   100 bps 100.000 Gbps   761.482222423565 bps 761.482 Mbps 
Brno → Zlín  0.935057723057327 % 0.935 %   100 bps 100.000 Gbps   935.057723057327 bps 935.058 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227177028449889 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8708113799558 bps 90.871 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228223306658862 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.289322663545 bps 91.289 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.37486073304632 % 2.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.7486073304632 bps 23.749 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.30942346610935 % 0.309 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.0942346610935 bps 3.094 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.07551675648899 % 6.076 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.7551675648899 bps 60.755 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0483201065440337 % 0.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   483.201065440337 bps 483.201 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01424873216803 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.424873216803 bps 101.425 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944124296060215 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4124296060214 bps 94.412 Kbps 
České Budějovice → Tábor  5.68291101261296 % 5.683 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.68291101261295 bps 5.683 Mbps 
Tábor → České Budějovice  3.67162395108162 % 3.672 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67162395108162 bps 3.672 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   114.202750637815 bps 114.203 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Mar 16 00:04:45 2023