CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/16

Average load for period: 2023/03/16 00:00:00 - 2023/03/16 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/16 00:00:00 - 2023/03/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/16
ACONET->Brno  8.191%  Brno->ACONET  11.518%  Brno->Lednice  6.656%  Lednice->Brno  18.527%  Brno->SANET  5.407%  SANET->Brno  2.685%  Brno->Vyškov  14.417%  Vyškov->Brno  1.324%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.038e-3 %  Tábor->České Budějovice  2.838e-3 %  Brno->Jihlava  0.705%  Jihlava->Brno  0.167%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.476%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.154%  Jihlava->Plzeň  0.021%  Plzeň->Jihlava  0.206%  Jihlava->Telč  2.206e-3 %  Telč->Jihlava  0.789e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.318%  Liberec->Hradec Králové  0.173%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.268e-3 %  Most->Děčín  0.415e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.164e-3 %  Brno->Olomouc  0.601%  Olomouc->Brno  0.247%  Hradec Králové->Olomouc  1.553%  Olomouc->Hradec Králové  0.631%  Olomouc->Ostrava  1.545%  Ostrava->Olomouc  0.603%  Brno->Ostrava  0.014%  Ostrava->Brno  0.024%  Karviná->Ostrava  1.506%  Ostrava->Karviná  2.876%  Opava->Ostrava  1.506%  Ostrava->Opava  2.876%  Ostrava->Pionier  6.087%  Pionier->Ostrava  0.397%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  0.253%  Plzeň->Praha  1.591%  Praha->Plzeň  1.322%  Poděbrady->Praha  2.336%  Praha->Poděbrady  15.537%  AMS-IX->Praha  29.909%  Praha->AMS-IX  0.995%  Brno->Praha  3.837%  Praha->Brno  5.701%  České Budějovice->Praha  0.238%  Praha->České Budějovice  0.348%  GÉANT2->Praha  6.496%  Praha->GÉANT2  2.110%  Hradec Králové->Praha  3.926%  Praha->Hradec Králové  5.784%  Pardubice->Praha  0.148%  Praha->Pardubice  1.099%  Praha->Ústí nad
Labem  1.190%  Ústí nad
Labem->Praha  0.202%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.249%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.598%  Most->Ústí nad
Labem  6.458e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.038%  Brno->Zlín  0.882%  Zlín->Brno  0.681%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.997%  Praha->NIX.cz  1.417%  Praha->Public Internet  4.821%  Public Internet->Praha  9.134% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/16 00:00:00 - 2023/03/16 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/16 00:00:00 - 2023/03/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.5180349546245 % 11.518 %   10 bps 10.000 Gbps   1.15180349546245 bps 1.152 Gbps 
ACONET → Brno  8.19059147445308 % 8.191 %   10 bps 10.000 Gbps   819.059147445308 bps 819.059 Mbps 
Brno → Lednice  6.65555774574531 % 6.656 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.5555774574531 bps 66.556 Mbps 
Lednice → Brno  18.5269972347036 % 18.527 %   1000 bps 1000.000 Mbps   185.269972347036 bps 185.270 Mbps 
SANET → Brno  2.68463681141504 % 2.685 %   40 bps 40.000 Gbps   1.07385472456602 bps 1.074 Gbps 
Brno → SANET  5.40693866582375 % 5.407 %   40 bps 40.000 Gbps   2.1627754663295 bps 2.163 Gbps 
Brno → Vyškov  14.4168686503979 % 14.417 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.168686503979 bps 144.169 Mbps 
Vyškov → Brno  1.32406256035486 % 1.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2406256035486 bps 13.241 Mbps 
Jihlava → Brno  0.167463673166044 % 0.167 %   400 bps 400.000 Gbps   669.854692664177 bps 669.855 Mbps 
Brno → Jihlava  0.705297010427921 % 0.705 %   400 bps 400.000 Gbps   2.82118804171168 bps 2.821 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.47641286511971 % 0.476 %   10 bps 10.000 Gbps   47.641286511971 bps 47.641 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.153867744895861 % 0.154 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3867744895861 bps 15.387 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0205051822634252 % 0.021 %   100 bps 100.000 Gbps   20.5051822634252 bps 20.505 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.205505093092221 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   205.505093092221 bps 205.505 Mbps 
Telč → Jihlava  0.78857371766836 % 0.789 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   788.57371766836 bps 788.574 Kbps 
Jihlava → Telč  2.20606186232703 % 2.206 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20606186232704 bps 2.206 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.172634055520788 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   172.634055520788 bps 172.634 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.31805207690287 % 1.318 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31805207690287 bps 1.318 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312896303862101 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.15852154484 bps 125.159 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.31356188120007 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.424752480028 bps 125.425 Kbps 
Most → Děčín  0.415035408253032 % 0.415 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.15035408253031 bps 4.150 Kbps 
Děčín → Most  0.268391328963455 % 0.268 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68391328963455 bps 2.684 Kbps 
Plzeň → Most  0.163588654292593 % 0.164 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.63588654292593 bps 1.636 Kbps 
Most → Plzeň  0.20703661317806 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0703661317806 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.600535275511856 % 0.601 %   400 bps 400.000 Gbps   2.40214110204742 bps 2.402 Gbps 
Olomouc → Brno  0.247240467872258 % 0.247 %   400 bps 400.000 Gbps   988.961871489032 bps 988.962 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.55299607827546 % 1.553 %   400 bps 400.000 Gbps   6.21198431310183 bps 6.212 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.631095032110966 % 0.631 %   400 bps 400.000 Gbps   2.52438012844386 bps 2.524 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.603222946069745 % 0.603 %   400 bps 400.000 Gbps   2.41289178427898 bps 2.413 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.54480356145103 % 1.545 %   400 bps 400.000 Gbps   6.17921424580411 bps 6.179 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0139651011035297 % 0.014 %   100 bps 100.000 Gbps   13.9651011035298 bps 13.965 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0236191680540532 % 0.024 %   100 bps 100.000 Gbps   23.6191680540532 bps 23.619 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.87615272541112 % 2.876 %   10 bps 10.000 Gbps   287.615272541112 bps 287.615 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.50560261990582 % 1.506 %   10 bps 10.000 Gbps   150.560261990582 bps 150.560 Mbps 
Opava → Ostrava  1.50560261990582 % 1.506 %   10 bps 10.000 Gbps   150.560261990582 bps 150.560 Mbps 
Ostrava → Opava  2.87615272541112 % 2.876 %   10 bps 10.000 Gbps   287.615272541112 bps 287.615 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.08748031841872 % 6.087 %   10 bps 10.000 Gbps   608.748031841872 bps 608.748 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.397482029028066 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.7482029028066 bps 39.748 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227285276374383 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9141105497531 bps 90.914 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228514748123038 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4058992492153 bps 91.406 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.253362435267211 % 0.253 %   10 bps 10.000 Gbps   25.3362435267211 bps 25.336 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0269506757953314 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.69506757953314 bps 2.695 Mbps 
Praha → Plzeň  1.3224233563126 % 1.322 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32242335631259 bps 1.322 Gbps 
Plzeň → Praha  1.59129159337204 % 1.591 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59129159337204 bps 1.591 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.5374439669966 % 15.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   155.374439669966 bps 155.374 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.33573616760909 % 2.336 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.3573616760909 bps 23.357 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.994929373877736 % 0.995 %   10 bps 10.000 Gbps   99.4929373877736 bps 99.493 Mbps 
AMS-IX → Praha  29.9091476362145 % 29.909 %   10 bps 10.000 Gbps   2.99091476362145 bps 2.991 Gbps 
Brno → Praha  3.8371903216583 % 3.837 %   100 bps 100.000 Gbps   3.8371903216583 bps 3.837 Gbps 
Praha → Brno  5.70092838400768 % 5.701 %   100 bps 100.000 Gbps   5.70092838400768 bps 5.701 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.11004724502578 % 2.110 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11004669057362 bps 2.110 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.49577167031818 % 6.496 %   100 bps 100.000 Gbps   6.49576551189478 bps 6.496 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.78402140879815 % 5.784 %   100 bps 100.000 Gbps   5.78402140879815 bps 5.784 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.92570910065071 % 3.926 %   100 bps 100.000 Gbps   3.92570910065071 bps 3.926 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.99705167185143 % 4.997 %   400 bps 400.000 Gbps   19.9776157110263 bps 19.978 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.41650627229575 % 1.417 %   400 bps 400.000 Gbps   5.66219064772058 bps 5.662 Gbps 
Praha → Pardubice  1.09930362224491 % 1.099 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09930362224491 bps 1.099 Gbps 
Pardubice → Praha  0.147664208645388 % 0.148 %   100 bps 100.000 Gbps   147.664208645388 bps 147.664 Mbps 
Praha → Public Internet  4.82078574729255 % 4.821 %   20 bps 20.000 Gbps   964.15714945851 bps 964.157 Mbps 
Public Internet → Praha  9.13394485495655 % 9.134 %   20 bps 20.000 Gbps   1.82678897099131 bps 1.827 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.19022604135859 % 1.190 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19022604135859 bps 1.190 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.201916911126485 % 0.202 %   100 bps 100.000 Gbps   201.916911126484 bps 201.917 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.347607928455783 % 0.348 %   100 bps 100.000 Gbps   347.607928455783 bps 347.608 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.238399977096366 % 0.238 %   100 bps 100.000 Gbps   238.399977096365 bps 238.400 Mbps 
Brno → Zlín  0.882207470746084 % 0.882 %   100 bps 100.000 Gbps   882.207470746084 bps 882.207 Mbps 
Zlín → Brno  0.68076360807118 % 0.681 %   100 bps 100.000 Gbps   680.763608071181 bps 680.764 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227330392019556 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9321568078223 bps 90.932 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228434275047016 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3737100188065 bps 91.374 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.59831021499611 % 1.598 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.9831021499611 bps 15.983 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.249062546894984 % 0.249 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.49062546894984 bps 2.491 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.45771820648572 % 6.458 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.5771820648572 bps 64.577 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0375018547394774 % 0.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   375.018547394774 bps 375.019 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01568763029218 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.568763029218 bps 101.569 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944217166157652 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4217166157652 bps 94.422 Kbps 
České Budějovice → Tábor  4.0380229025653 % 4.038 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.0380229025653 bps 4.038 Mbps 
Tábor → České Budějovice  2.83787031826514 % 2.838 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83787031826514 bps 2.838 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   100.482494936973 bps 100.482 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Mar 17 00:04:59 2023