CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/17

Average load for period: 2023/03/17 00:00:00 - 2023/03/17 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/17 00:00:00 - 2023/03/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/17
ACONET->Brno  14.625%  Brno->ACONET  9.795%  Brno->Lednice  5.669%  Lednice->Brno  18.273%  Brno->SANET  4.264%  SANET->Brno  2.200%  Brno->Vyškov  7.233%  Vyškov->Brno  0.901%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.756e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.246e-3 %  Brno->Jihlava  0.494%  Jihlava->Brno  0.327%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.647%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.237%  Jihlava->Plzeň  0.053%  Plzeň->Jihlava  0.205%  Jihlava->Telč  2.409e-3 %  Telč->Jihlava  0.621e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.017%  Liberec->Hradec Králové  0.141%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.419e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.147e-3 %  Brno->Olomouc  0.539%  Olomouc->Brno  0.293%  Hradec Králové->Olomouc  1.031%  Olomouc->Hradec Králové  0.432%  Olomouc->Ostrava  1.206%  Ostrava->Olomouc  0.542%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.028%  Karviná->Ostrava  1.661%  Ostrava->Karviná  3.109%  Opava->Ostrava  1.661%  Ostrava->Opava  3.109%  Ostrava->Pionier  5.831%  Pionier->Ostrava  0.552%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.047%  Plzeň->Cheb  0.227%  Plzeň->Praha  1.109%  Praha->Plzeň  1.889%  Poděbrady->Praha  2.276%  Praha->Poděbrady  9.493%  AMS-IX->Praha  23.641%  Praha->AMS-IX  0.696%  Brno->Praha  6.086%  Praha->Brno  5.221%  České Budějovice->Praha  0.220%  Praha->České Budějovice  0.398%  GÉANT2->Praha  5.767%  Praha->GÉANT2  2.255%  Hradec Králové->Praha  6.152%  Praha->Hradec Králové  5.267%  Pardubice->Praha  0.144%  Praha->Pardubice  0.779%  Praha->Ústí nad
Labem  0.963%  Ústí nad
Labem->Praha  0.232%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.248%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.140%  Most->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Most  0.168%  Brno->Zlín  0.615%  Zlín->Brno  0.109%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.848%  Praha->NIX.cz  1.201%  Praha->Public Internet  7.084%  Public Internet->Praha  7.712% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/17 00:00:00 - 2023/03/17 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/17 00:00:00 - 2023/03/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  14.6251425416921 % 14.625 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46251425416922 bps 1.463 Gbps 
Brno → ACONET  9.79488826978758 % 9.795 %   10 bps 10.000 Gbps   979.488826978757 bps 979.489 Mbps 
Brno → Lednice  5.66871974363086 % 5.669 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.6871974363087 bps 56.687 Mbps 
Lednice → Brno  18.2727579529115 % 18.273 %   1000 bps 1000.000 Mbps   182.727579529114 bps 182.728 Mbps 
SANET → Brno  2.19961511387112 % 2.200 %   40 bps 40.000 Gbps   879.846045548445 bps 879.846 Mbps 
Brno → SANET  4.26432242431504 % 4.264 %   40 bps 40.000 Gbps   1.70572896972601 bps 1.706 Gbps 
Brno → Vyškov  7.23262790100261 % 7.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.3262790100261 bps 72.326 Mbps 
Vyškov → Brno  0.900601366516157 % 0.901 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.00601366516157 bps 9.006 Mbps 
Jihlava → Brno  0.326597660798407 % 0.327 %   400 bps 400.000 Gbps   1.30639064319363 bps 1.306 Gbps 
Brno → Jihlava  0.494321471639102 % 0.494 %   400 bps 400.000 Gbps   1.97728588655641 bps 1.977 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.236672394148344 % 0.237 %   10 bps 10.000 Gbps   23.6672394148344 bps 23.667 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.647046294103394 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.7046294103395 bps 64.705 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.205438455206801 % 0.205 %   100 bps 100.000 Gbps   205.438455206801 bps 205.438 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0533270263884862 % 0.053 %   100 bps 100.000 Gbps   53.3270263884861 bps 53.327 Mbps 
Jihlava → Telč  2.40896489592561 % 2.409 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40896489592561 bps 2.409 Mbps 
Telč → Jihlava  0.621252959910057 % 0.621 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   621.252959910058 bps 621.253 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.01735133113168 % 1.017 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01735133113167 bps 1.017 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.141040275800234 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   141.040275800234 bps 141.040 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313360379310267 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.344151724107 bps 125.344 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.3141651779804 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.66607119216 bps 125.666 Kbps 
Most → Děčín  0.418767723136409 % 0.419 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.1876772313641 bps 4.188 Kbps 
Děčín → Most  0.260559179931543 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60559179931542 bps 2.606 Kbps 
Plzeň → Most  0.147187633021265 % 0.147 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47187633021265 bps 1.472 Kbps 
Most → Plzeň  0.207063426858046 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07063426858045 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.29289125859918 % 0.293 %   400 bps 400.000 Gbps   1.17156503439672 bps 1.172 Gbps 
Brno → Olomouc  0.539262114844425 % 0.539 %   400 bps 400.000 Gbps   2.1570484593777 bps 2.157 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.03053313745749 % 1.031 %   400 bps 400.000 Gbps   4.12213254982997 bps 4.122 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.432437430280805 % 0.432 %   400 bps 400.000 Gbps   1.72974972112322 bps 1.730 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.20629874306245 % 1.206 %   400 bps 400.000 Gbps   4.82519497224979 bps 4.825 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.542113490883663 % 0.542 %   400 bps 400.000 Gbps   2.16845396353465 bps 2.168 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0123625925275837 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   12.3625925275838 bps 12.363 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0275241221838263 % 0.028 %   100 bps 100.000 Gbps   27.5241221838263 bps 27.524 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.66075502481854 % 1.661 %   10 bps 10.000 Gbps   166.075502481854 bps 166.076 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.10932560052101 % 3.109 %   10 bps 10.000 Gbps   310.932560052101 bps 310.933 Mbps 
Ostrava → Opava  3.10932560052101 % 3.109 %   10 bps 10.000 Gbps   310.932560052101 bps 310.933 Mbps 
Opava → Ostrava  1.66075502481854 % 1.661 %   10 bps 10.000 Gbps   166.075502481854 bps 166.076 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.552110471207005 % 0.552 %   10 bps 10.000 Gbps   55.2110471207006 bps 55.211 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.83104641190843 % 5.831 %   10 bps 10.000 Gbps   583.104641190842 bps 583.105 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228404764411486 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3619057645943 bps 91.362 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227108157522326 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8432630089304 bps 90.843 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.227409111439439 % 0.227 %   10 bps 10.000 Gbps   22.7409111439439 bps 22.741 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0465767658083282 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.65767658083283 bps 4.658 Mbps 
Plzeň → Praha  1.10927057499726 % 1.109 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10927057499726 bps 1.109 Gbps 
Praha → Plzeň  1.88946676475537 % 1.889 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88946676475537 bps 1.889 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.4931100975231 % 9.493 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.931100975231 bps 94.931 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.27583315504541 % 2.276 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.7583315504541 bps 22.758 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.696018780882159 % 0.696 %   10 bps 10.000 Gbps   69.6018780882159 bps 69.602 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.6412342154411 % 23.641 %   10 bps 10.000 Gbps   2.36412342154411 bps 2.364 Gbps 
Praha → Brno  5.22110792724039 % 5.221 %   100 bps 100.000 Gbps   5.22110792724038 bps 5.221 Gbps 
Brno → Praha  6.08635965185346 % 6.086 %   100 bps 100.000 Gbps   6.08635965185346 bps 6.086 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.25466259413538 % 2.255 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2546619782091 bps 2.255 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.76711876860004 % 5.767 %   100 bps 100.000 Gbps   5.76710947975306 bps 5.767 Gbps 
Hradec Králové → Praha  6.15231074001946 % 6.152 %   100 bps 100.000 Gbps   6.15231074001945 bps 6.152 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.26704227353242 % 5.267 %   100 bps 100.000 Gbps   5.26704227353242 bps 5.267 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.8478304851574 % 3.848 %   400 bps 400.000 Gbps   15.3913219406296 bps 15.391 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.20147810825791 % 1.201 %   400 bps 400.000 Gbps   4.80591243303164 bps 4.806 Gbps 
Praha → Pardubice  0.778843530500189 % 0.779 %   100 bps 100.000 Gbps   778.843530500189 bps 778.844 Mbps 
Pardubice → Praha  0.143939437490542 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   143.939437490542 bps 143.939 Mbps 
Public Internet → Praha  7.71211450429607 % 7.712 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54242290085921 bps 1.542 Gbps 
Praha → Public Internet  7.08433175230549 % 7.084 %   20 bps 20.000 Gbps   1.4168663504611 bps 1.417 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.963319708210887 % 0.963 %   100 bps 100.000 Gbps   963.319708210886 bps 963.320 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.232481991011105 % 0.232 %   100 bps 100.000 Gbps   232.481991011105 bps 232.482 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.219583361323329 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   219.583361323329 bps 219.583 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.398057430417933 % 0.398 %   100 bps 100.000 Gbps   398.057430417932 bps 398.057 Mbps 
Zlín → Brno  0.108613835183171 % 0.109 %   100 bps 100.000 Gbps   108.613835183171 bps 108.614 Mbps 
Brno → Zlín  0.6149390512418 % 0.615 %   100 bps 100.000 Gbps   614.9390512418 bps 614.939 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227460587909468 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9842351637872 bps 90.984 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228190051326354 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2760205305415 bps 91.276 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.13954686121297 % 2.140 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3954686121297 bps 21.395 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.247682319925663 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47682319925663 bps 2.477 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.168049724455385 % 0.168 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.68049724455385 bps 1.680 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.01152014057743 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.2014057743 bps 115.201 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94460334323782 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.460334323782 bps 94.460 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01607293103805 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.607293103805 bps 101.607 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.245768598610711 % 0.246 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   245.768598610711 bps 245.769 Kbps 
České Budějovice → Tábor  2.75641415633382 % 2.756 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75641415633382 bps 2.756 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   90.9188608324991 bps 90.919 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Mar 18 00:05:13 2023