CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/25

Average load for period: 2023/03/25 00:00:00 - 2023/03/25 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/25 00:00:00 - 2023/03/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/25
ACONET->Brno  1.213%  Brno->ACONET  6.014%  Brno->Lednice  7.455%  Lednice->Brno  18.948%  Brno->SANET  4.234%  SANET->Brno  1.457%  Brno->Vyškov  3.523%  Vyškov->Brno  0.526%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.939e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.060e-3 %  Brno->Jihlava  0.914%  Jihlava->Brno  0.160%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.233%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.110%  Jihlava->Plzeň  0.020%  Plzeň->Jihlava  0.135%  Jihlava->Telč  3.345e-3 %  Telč->Jihlava  0.374e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.689%  Liberec->Hradec Králové  0.240%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.276e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.128e-3 %  Brno->Olomouc  0.464%  Olomouc->Brno  0.387%  Hradec Králové->Olomouc  1.709%  Olomouc->Hradec Králové  0.770%  Olomouc->Ostrava  2.054%  Ostrava->Olomouc  0.969%  Brno->Ostrava  3.175e-3 %  Ostrava->Brno  0.110%  Karviná->Ostrava  1.098%  Ostrava->Karviná  1.741%  Opava->Ostrava  1.084%  Ostrava->Opava  1.746%  Ostrava->Pionier  1.714%  Pionier->Ostrava  0.229%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.123%  Plzeň->Praha  4.414%  Praha->Plzeň  3.312%  Poděbrady->Praha  1.663%  Praha->Poděbrady  6.891%  AMS-IX->Praha  18.830%  Praha->AMS-IX  0.758%  Brno->Praha  0.974%  Praha->Brno  4.093%  České Budějovice->Praha  0.296%  Praha->České Budějovice  0.147%  GÉANT2->Praha  3.259%  Praha->GÉANT2  1.697%  Hradec Králové->Praha  0.974%  Praha->Hradec Králové  4.115%  Pardubice->Praha  0.245%  Praha->Pardubice  0.415%  Praha->Ústí nad
Labem  0.669%  Ústí nad
Labem->Praha  0.160%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.073%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.478%  Most->Ústí nad
Labem  8.420e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.102%  Brno->Zlín  0.363%  Zlín->Brno  0.071%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.641%  Praha->NIX.cz  0.956%  Praha->Public Internet  3.773%  Public Internet->Praha  5.516% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/25 00:00:00 - 2023/03/25 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/25 00:00:00 - 2023/03/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.21295659780226 % 1.213 %   10 bps 10.000 Gbps   121.295659780226 bps 121.296 Mbps 
Brno → ACONET  6.01363323961571 % 6.014 %   10 bps 10.000 Gbps   601.363323961572 bps 601.363 Mbps 
Lednice → Brno  18.9484669822269 % 18.948 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.484669822269 bps 189.485 Mbps 
Brno → Lednice  7.45526447876253 % 7.455 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.5526447876254 bps 74.553 Mbps 
Brno → SANET  4.23441529155108 % 4.234 %   40 bps 40.000 Gbps   1.69376611662043 bps 1.694 Gbps 
SANET → Brno  1.45655360828636 % 1.457 %   40 bps 40.000 Gbps   582.621443314544 bps 582.621 Mbps 
Brno → Vyškov  3.52316921263875 % 3.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.2316921263875 bps 35.232 Mbps 
Vyškov → Brno  0.52570415289871 % 0.526 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.2570415289871 bps 5.257 Mbps 
Jihlava → Brno  0.159767228525637 % 0.160 %   400 bps 400.000 Gbps   639.068914102547 bps 639.069 Mbps 
Brno → Jihlava  0.913777803985078 % 0.914 %   400 bps 400.000 Gbps   3.65511121594031 bps 3.655 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.232956582036598 % 0.233 %   10 bps 10.000 Gbps   23.2956582036598 bps 23.296 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.110366823491001 % 0.110 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0366823491001 bps 11.037 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.019749059679956 % 0.020 %   100 bps 100.000 Gbps   19.7490596799561 bps 19.749 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.13489415100092 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   134.89415100092 bps 134.894 Mbps 
Jihlava → Telč  3.34493419059525 % 3.345 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.34493419059524 bps 3.345 Mbps 
Telč → Jihlava  0.374299756442671 % 0.374 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   374.299756442671 bps 374.300 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.239851200895395 % 0.240 %   100 bps 100.000 Gbps   239.851200895395 bps 239.851 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.688986916395047 % 0.689 %   100 bps 100.000 Gbps   688.986916395046 bps 688.987 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312834753770721 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.133901508288 bps 125.134 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313916120411981 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.566448164792 bps 125.566 Kbps 
Děčín → Most  0.275932832652338 % 0.276 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.75932832652338 bps 2.759 Kbps 
Most → Děčín  0.40896725358967 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0896725358967 bps 4.090 Kbps 
Most → Plzeň  0.207118326269935 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07118326269935 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.127695514852137 % 0.128 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27695514852136 bps 1.277 Kbps 
Brno → Olomouc  0.463718203878529 % 0.464 %   400 bps 400.000 Gbps   1.85487281551412 bps 1.855 Gbps 
Olomouc → Brno  0.387218331374538 % 0.387 %   400 bps 400.000 Gbps   1.54887332549815 bps 1.549 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.770187136088436 % 0.770 %   400 bps 400.000 Gbps   3.08074854435374 bps 3.081 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.70926926658062 % 1.709 %   400 bps 400.000 Gbps   6.8370770663225 bps 6.837 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.05366323737768 % 2.054 %   400 bps 400.000 Gbps   8.2146529495107 bps 8.215 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.968861862345476 % 0.969 %   400 bps 400.000 Gbps   3.8754474493819 bps 3.875 Gbps 
Brno → Ostrava  3.17474191489564 % 3.175 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17474191489565 bps 3.175 Mbps 
Ostrava → Brno  0.110060288555265 % 0.110 %   100 bps 100.000 Gbps   110.060288555265 bps 110.060 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.0981084770353 % 1.098 %   10 bps 10.000 Gbps   109.81084770353 bps 109.811 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.74134431822035 % 1.741 %   10 bps 10.000 Gbps   174.134431822035 bps 174.134 Mbps 
Opava → Ostrava  1.08375582233697 % 1.084 %   10 bps 10.000 Gbps   108.375582233697 bps 108.376 Mbps 
Ostrava → Opava  1.74638173514646 % 1.746 %   10 bps 10.000 Gbps   174.638173514646 bps 174.638 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.71421876129872 % 1.714 %   10 bps 10.000 Gbps   171.421876129872 bps 171.422 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.229091342335395 % 0.229 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9091342335395 bps 22.909 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228337720912585 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3350883650338 bps 91.335 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227215596854205 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8862387416821 bps 90.886 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0181809829778855 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81809829778855 bps 1.818 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.122922136808606 % 0.123 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2922136808606 bps 12.292 Mbps 
Plzeň → Praha  4.41400291740398 % 4.414 %   100 bps 100.000 Gbps   4.41400291740398 bps 4.414 Gbps 
Praha → Plzeň  3.31222342221991 % 3.312 %   100 bps 100.000 Gbps   3.31222342221991 bps 3.312 Gbps 
Praha → Poděbrady  6.89111053710419 % 6.891 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.9111053710419 bps 68.911 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.66277421257717 % 1.663 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6277421257717 bps 16.628 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.758077019870102 % 0.758 %   10 bps 10.000 Gbps   75.8077019870104 bps 75.808 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.8302614310917 % 18.830 %   10 bps 10.000 Gbps   1.88302614310917 bps 1.883 Gbps 
Brno → Praha  0.974405037187521 % 0.974 %   100 bps 100.000 Gbps   974.405037187523 bps 974.405 Mbps 
Praha → Brno  4.09314841953007 % 4.093 %   100 bps 100.000 Gbps   4.09314841953007 bps 4.093 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.25851126323357 % 3.259 %   100 bps 100.000 Gbps   3.25850713151922 bps 3.259 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.6970214088626 % 1.697 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69702106597605 bps 1.697 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.973665978603512 % 0.974 %   100 bps 100.000 Gbps   973.665978603512 bps 973.666 Mbps 
Praha → Hradec Králové  4.11451774002072 % 4.115 %   100 bps 100.000 Gbps   4.11451774002072 bps 4.115 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.956258146982499 % 0.956 %   400 bps 400.000 Gbps   3.82503258792999 bps 3.825 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.64071184550844 % 2.641 %   400 bps 400.000 Gbps   10.5628473820338 bps 10.563 Gbps 
Pardubice → Praha  0.24525697572202 % 0.245 %   100 bps 100.000 Gbps   245.25697572202 bps 245.257 Mbps 
Praha → Pardubice  0.414551020192309 % 0.415 %   100 bps 100.000 Gbps   414.55102019231 bps 414.551 Mbps 
Praha → Public Internet  3.77312073249264 % 3.773 %   20 bps 20.000 Gbps   754.624146498529 bps 754.624 Mbps 
Public Internet → Praha  5.51613207323994 % 5.516 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10322641464799 bps 1.103 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.159989784807407 % 0.160 %   100 bps 100.000 Gbps   159.989784807407 bps 159.990 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.669101110554676 % 0.669 %   100 bps 100.000 Gbps   669.101110554676 bps 669.101 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.147395438533896 % 0.147 %   100 bps 100.000 Gbps   147.395438533896 bps 147.395 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.296116042787591 % 0.296 %   100 bps 100.000 Gbps   296.116042787591 bps 296.116 Mbps 
Brno → Zlín  0.363491227356581 % 0.363 %   100 bps 100.000 Gbps   363.491227356581 bps 363.491 Mbps 
Zlín → Brno  0.0712573378872991 % 0.071 %   100 bps 100.000 Gbps   71.2573378872991 bps 71.257 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227129987848108 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8519951392431 bps 90.852 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228032297995157 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2129191980627 bps 91.213 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0733851676105126 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   733.851676105126 bps 733.852 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.478332553757532 % 0.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78332553757532 bps 4.783 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.101671134784361 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01671134784361 bps 1.017 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.42039093688071 % 8.420 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.2039093688072 bps 84.204 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01509263680485 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.509263680485 bps 101.509 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944166778846826 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4166778846826 bps 94.417 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0596204007360965 % 0.060 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   59.6204007360965 bps 59.620 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.939280852940859 % 0.939 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   939.280852940859 bps 939.281 Kbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   78.5227851405258 bps 78.523 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Mar 26 00:05:04 2023