CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/26

Average load for period: 2023/03/26 00:00:00 - 2023/03/26 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/26 00:00:00 - 2023/03/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/26
ACONET->Brno  0.947%  Brno->ACONET  6.159%  Brno->Lednice  7.005%  Lednice->Brno  18.612%  Brno->SANET  5.003%  SANET->Brno  1.604%  Brno->Vyškov  4.470%  Vyškov->Brno  0.615%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.067e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.042e-3 %  Brno->Jihlava  0.854%  Jihlava->Brno  0.125%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.304%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.116%  Jihlava->Telč  1.855e-3 %  Telč->Jihlava  0.234e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.951%  Liberec->Hradec Králové  0.220%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.269e-3 %  Most->Děčín  0.421e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.149e-3 %  Brno->Olomouc  0.516%  Olomouc->Brno  0.277%  Hradec Králové->Olomouc  2.071%  Olomouc->Hradec Králové  0.710%  Olomouc->Ostrava  2.358%  Ostrava->Olomouc  0.865%  Brno->Ostrava  3.265e-3 %  Ostrava->Brno  0.071%  Karviná->Ostrava  1.282%  Ostrava->Karviná  1.601%  Opava->Ostrava  1.282%  Ostrava->Opava  1.601%  Ostrava->Pionier  0.749%  Pionier->Ostrava  0.297%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.168%  Jihlava->Plzeň  0.057%  Plzeň->Jihlava  0.161%  Plzeň->Praha  4.646%  Praha->Plzeň  3.052%  Poděbrady->Praha  1.605%  Praha->Poděbrady  9.283%  AMS-IX->Praha  20.156%  Praha->AMS-IX  0.859%  Brno->Praha  0.937%  Praha->Brno  4.452%  České Budějovice->Praha  0.268%  Praha->České Budějovice  0.203%  GÉANT2->Praha  2.974%  Praha->GÉANT2  2.548%  Hradec Králové->Praha  0.931%  Praha->Hradec Králové  4.477%  Pardubice->Praha  0.079%  Praha->Pardubice  0.434%  Praha->Ústí nad
Labem  0.695%  Ústí nad
Labem->Praha  0.275%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.063%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.077%  Most->Ústí nad
Labem  3.337e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.447e-3 %  Brno->Zlín  0.399%  Zlín->Brno  0.076%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.058%  Praha->NIX.cz  1.010%  Praha->Public Internet  3.737%  Public Internet->Praha  5.440% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/26 00:00:00 - 2023/03/26 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/26 00:00:00 - 2023/03/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.946578910017634 % 0.947 %   10 bps 10.000 Gbps   94.6578910017634 bps 94.658 Mbps 
Brno → ACONET  6.15901567715222 % 6.159 %   10 bps 10.000 Gbps   615.901567715223 bps 615.902 Mbps 
Lednice → Brno  18.6118306861771 % 18.612 %   1000 bps 1000.000 Mbps   186.118306861771 bps 186.118 Mbps 
Brno → Lednice  7.0047774166412 % 7.005 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.0477741664121 bps 70.048 Mbps 
SANET → Brno  1.60396350521498 % 1.604 %   40 bps 40.000 Gbps   641.585402085993 bps 641.585 Mbps 
Brno → SANET  5.00346099426199 % 5.003 %   40 bps 40.000 Gbps   2.0013843977048 bps 2.001 Gbps 
Vyškov → Brno  0.614831119783587 % 0.615 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.14831119783587 bps 6.148 Mbps 
Brno → Vyškov  4.4695662907876 % 4.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.695662907876 bps 44.696 Mbps 
Jihlava → Brno  0.125006246512368 % 0.125 %   400 bps 400.000 Gbps   500.024986049471 bps 500.025 Mbps 
Brno → Jihlava  0.854348577753756 % 0.854 %   400 bps 400.000 Gbps   3.41739431101502 bps 3.417 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.304366095531977 % 0.304 %   10 bps 10.000 Gbps   30.4366095531977 bps 30.437 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.115519975337447 % 0.116 %   10 bps 10.000 Gbps   11.5519975337448 bps 11.552 Mbps 
Telč → Jihlava  0.233583822873388 % 0.234 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   233.583822873388 bps 233.584 Kbps 
Jihlava → Telč  1.85495228022339 % 1.855 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85495228022339 bps 1.855 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.950672301026426 % 0.951 %   100 bps 100.000 Gbps   950.672301026426 bps 950.672 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.2201498186499 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   220.1498186499 bps 220.150 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313763498532155 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.505399412862 bps 125.505 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31309947627212 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.239790508848 bps 125.240 Kbps 
Most → Děčín  0.420590216500357 % 0.421 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.20590216500356 bps 4.206 Kbps 
Děčín → Most  0.268717102845581 % 0.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68717102845581 bps 2.687 Kbps 
Most → Plzeň  0.207081940798662 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07081940798662 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.148915894643976 % 0.149 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.48915894643976 bps 1.489 Kbps 
Olomouc → Brno  0.276897723367512 % 0.277 %   400 bps 400.000 Gbps   1.10759089347005 bps 1.108 Gbps 
Brno → Olomouc  0.515517503055541 % 0.516 %   400 bps 400.000 Gbps   2.06207001222216 bps 2.062 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.709808602513637 % 0.710 %   400 bps 400.000 Gbps   2.83923441005455 bps 2.839 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  2.07120828401497 % 2.071 %   400 bps 400.000 Gbps   8.2848331360599 bps 8.285 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.35801590279245 % 2.358 %   400 bps 400.000 Gbps   9.43206361116981 bps 9.432 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.865421329735883 % 0.865 %   400 bps 400.000 Gbps   3.46168531894353 bps 3.462 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0708228847777351 % 0.071 %   100 bps 100.000 Gbps   70.8228847777351 bps 70.823 Mbps 
Brno → Ostrava  3.26463876313165 % 3.265 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.26463876313165 bps 3.265 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.60066869439508 % 1.601 %   10 bps 10.000 Gbps   160.066869439508 bps 160.067 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.2821604400663 % 1.282 %   10 bps 10.000 Gbps   128.21604400663 bps 128.216 Mbps 
Opava → Ostrava  1.2821604400663 % 1.282 %   10 bps 10.000 Gbps   128.21604400663 bps 128.216 Mbps 
Ostrava → Opava  1.60066869439508 % 1.601 %   10 bps 10.000 Gbps   160.066869439508 bps 160.067 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.296971616527103 % 0.297 %   10 bps 10.000 Gbps   29.6971616527103 bps 29.697 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.749244478449223 % 0.749 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9244478449223 bps 74.924 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227479954287821 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9919817151284 bps 90.992 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228164627627932 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2658510511727 bps 91.266 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.167584303485167 % 0.168 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7584303485167 bps 16.758 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0211297491276385 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11297491276385 bps 2.113 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0574781814856295 % 0.057 %   100 bps 100.000 Gbps   57.4781814856294 bps 57.478 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.160875219196304 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   160.875219196304 bps 160.875 Mbps 
Plzeň → Praha  4.64558669303649 % 4.646 %   100 bps 100.000 Gbps   4.6455866930365 bps 4.646 Gbps 
Praha → Plzeň  3.05241574675307 % 3.052 %   100 bps 100.000 Gbps   3.05241574675306 bps 3.052 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.2832883017577 % 9.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.832883017577 bps 92.833 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.60509353720191 % 1.605 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0509353720191 bps 16.051 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.858619253217467 % 0.859 %   10 bps 10.000 Gbps   85.8619253217467 bps 85.862 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.1555946598674 % 20.156 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01555946598674 bps 2.016 Gbps 
Praha → Brno  4.45233918980691 % 4.452 %   100 bps 100.000 Gbps   4.45233918980691 bps 4.452 Gbps 
Brno → Praha  0.93723344559487 % 0.937 %   100 bps 100.000 Gbps   937.23344559487 bps 937.233 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.5475606759612 % 2.548 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54755982490413 bps 2.548 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.97434405961641 % 2.974 %   100 bps 100.000 Gbps   2.97433484310057 bps 2.974 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.9312557173045 % 0.931 %   100 bps 100.000 Gbps   931.255717304499 bps 931.256 Mbps 
Praha → Hradec Králové  4.47651962530794 % 4.477 %   100 bps 100.000 Gbps   4.47651962530794 bps 4.477 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.05769415906146 % 3.058 %   400 bps 400.000 Gbps   12.2307766362458 bps 12.231 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0101764585751 % 1.010 %   400 bps 400.000 Gbps   4.04070583430041 bps 4.041 Gbps 
Praha → Pardubice  0.43441768499392 % 0.434 %   100 bps 100.000 Gbps   434.41768499392 bps 434.418 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0788163153297609 % 0.079 %   100 bps 100.000 Gbps   78.816315329761 bps 78.816 Mbps 
Public Internet → Praha  5.44019361498462 % 5.440 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08803872299692 bps 1.088 Gbps 
Praha → Public Internet  3.73659480139881 % 3.737 %   20 bps 20.000 Gbps   747.318960279761 bps 747.319 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.695280434289881 % 0.695 %   100 bps 100.000 Gbps   695.280434289881 bps 695.280 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.274566100395541 % 0.275 %   100 bps 100.000 Gbps   274.566100395541 bps 274.566 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.203382055419536 % 0.203 %   100 bps 100.000 Gbps   203.382055419536 bps 203.382 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.267838666762766 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   267.838666762766 bps 267.839 Mbps 
Zlín → Brno  0.075565577592525 % 0.076 %   100 bps 100.000 Gbps   75.565577592525 bps 75.566 Mbps 
Brno → Zlín  0.399435064666082 % 0.399 %   100 bps 100.000 Gbps   399.435064666082 bps 399.435 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228170661126035 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2682644504137 bps 91.268 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227194138076116 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8776552304463 bps 90.878 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0631709119521436 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   631.709119521436 bps 631.709 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.07712802467593 % 1.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7712802467593 bps 10.771 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.33748982060254 % 3.337 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.3748982060254 bps 33.375 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.44730198960241 % 1.447 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4730198960241 bps 14.473 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01568047707733 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.568047707734 bps 101.568 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.945210561212075 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.5210561212074 bps 94.521 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0417313358228054 % 0.042 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   41.7313358228053 bps 41.731 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0665285665608069 % 0.067 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   66.5285665608069 bps 66.529 Kbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   83.7489081584306 bps 83.749 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 27 00:05:06 2023