CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/27

Average load for period: 2023/03/27 00:00:00 - 2023/03/27 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/27 00:00:00 - 2023/03/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/27
ACONET->Brno  2.777%  Brno->ACONET  12.061%  Brno->Lednice  9.408%  Lednice->Brno  19.218%  Brno->SANET  9.507%  SANET->Brno  2.826%  Brno->Vyškov  13.552%  Vyškov->Brno  1.601%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.152e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.231e-3 %  Brno->Jihlava  1.151%  Jihlava->Brno  0.210%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.391%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.143%  Jihlava->Telč  9.485e-3 %  Telč->Jihlava  0.498e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.554%  Liberec->Hradec Králové  0.294%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.270e-3 %  Most->Děčín  0.417e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.162e-3 %  Brno->Olomouc  1.776%  Olomouc->Brno  0.360%  Hradec Králové->Olomouc  1.593%  Olomouc->Hradec Králové  0.571%  Olomouc->Ostrava  2.863%  Ostrava->Olomouc  0.779%  Brno->Ostrava  0.015%  Ostrava->Brno  0.170%  Karviná->Ostrava  1.506%  Ostrava->Karviná  2.540%  Opava->Ostrava  1.506%  Ostrava->Opava  2.540%  Ostrava->Pionier  3.296%  Pionier->Ostrava  0.291%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  13.494%  Plzeň->Cheb  0.285%  Jihlava->Plzeň  0.066%  Plzeň->Jihlava  0.271%  Plzeň->Praha  3.805%  Praha->Plzeň  2.093%  Poděbrady->Praha  3.086%  Praha->Poděbrady  14.808%  AMS-IX->Praha  26.097%  Praha->AMS-IX  0.653%  Brno->Praha  2.056%  Praha->Brno  8.690%  České Budějovice->Praha  0.313%  Praha->České Budějovice  0.338%  GÉANT2->Praha  5.946%  Praha->GÉANT2  2.490%  Hradec Králové->Praha  2.072%  Praha->Hradec Králové  8.783%  Pardubice->Praha  0.173%  Praha->Pardubice  1.190%  Praha->Ústí nad
Labem  1.198%  Ústí nad
Labem->Praha  0.246%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.458%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.702%  Most->Ústí nad
Labem  4.767e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Brno->Zlín  0.910%  Zlín->Brno  0.558%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.229e-3 %  NIX.cz->Praha  5.935%  Praha->NIX.cz  1.534%  Praha->Public Internet  4.665%  Public Internet->Praha  9.300% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/27 00:00:00 - 2023/03/27 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/27 00:00:00 - 2023/03/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.0614673861687 % 12.061 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20614673861687 bps 1.206 Gbps 
ACONET → Brno  2.77714217272078 % 2.777 %   10 bps 10.000 Gbps   277.714217272078 bps 277.714 Mbps 
Lednice → Brno  19.218148768242 % 19.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.18148768242 bps 192.181 Mbps 
Brno → Lednice  9.40779816926374 % 9.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.0779816926374 bps 94.078 Mbps 
SANET → Brno  2.82567087941188 % 2.826 %   40 bps 40.000 Gbps   1.13026835176475 bps 1.130 Gbps 
Brno → SANET  9.5066101572142 % 9.507 %   40 bps 40.000 Gbps   3.80264406288568 bps 3.803 Gbps 
Vyškov → Brno  1.60091532062361 % 1.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0091532062361 bps 16.009 Mbps 
Brno → Vyškov  13.5517360726531 % 13.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   135.517360726531 bps 135.517 Mbps 
Brno → Jihlava  1.15137277311296 % 1.151 %   400 bps 400.000 Gbps   4.60549109245183 bps 4.605 Gbps 
Jihlava → Brno  0.210289633630891 % 0.210 %   400 bps 400.000 Gbps   841.158534523564 bps 841.159 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.143129038159986 % 0.143 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3129038159986 bps 14.313 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.39131071741245 % 0.391 %   10 bps 10.000 Gbps   39.131071741245 bps 39.131 Mbps 
Telč → Jihlava  0.49793501515824 % 0.498 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   497.93501515824 bps 497.935 Kbps 
Jihlava → Telč  9.48450225126392 % 9.485 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.48450225126392 bps 9.485 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.55435317584352 % 1.554 %   100 bps 100.000 Gbps   1.55435317584352 bps 1.554 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.294016716005524 % 0.294 %   100 bps 100.000 Gbps   294.016716005524 bps 294.017 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31286732552112 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.146930208448 bps 125.147 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313672303048542 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.468921219417 bps 125.469 Kbps 
Děčín → Most  0.270347883599182 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70347883599182 bps 2.703 Kbps 
Most → Děčín  0.416982405162956 % 0.417 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.16982405162956 bps 4.170 Kbps 
Plzeň → Most  0.16188111734296 % 0.162 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.6188111734296 bps 1.619 Kbps 
Most → Plzeň  0.207088306054003 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07088306054003 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  1.77560176608211 % 1.776 %   400 bps 400.000 Gbps   7.10240706432845 bps 7.102 Gbps 
Olomouc → Brno  0.360418283272143 % 0.360 %   400 bps 400.000 Gbps   1.44167313308857 bps 1.442 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.570730983580422 % 0.571 %   400 bps 400.000 Gbps   2.28292393432169 bps 2.283 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.59289711543153 % 1.593 %   400 bps 400.000 Gbps   6.3715884617261 bps 6.372 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.779337953804138 % 0.779 %   400 bps 400.000 Gbps   3.11735181521655 bps 3.117 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.86263631903853 % 2.863 %   400 bps 400.000 Gbps   11.4505452761541 bps 11.451 Gbps 
Ostrava → Brno  0.17005462547064 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   170.05462547064 bps 170.055 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0154761120020126 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   15.4761120020126 bps 15.476 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.53982642770254 % 2.540 %   10 bps 10.000 Gbps   253.982642770254 bps 253.983 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.50563758047321 % 1.506 %   10 bps 10.000 Gbps   150.563758047321 bps 150.564 Mbps 
Ostrava → Opava  2.53982642770254 % 2.540 %   10 bps 10.000 Gbps   253.982642770254 bps 253.983 Mbps 
Opava → Ostrava  1.50563758047321 % 1.506 %   10 bps 10.000 Gbps   150.563758047321 bps 150.564 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.29053420664681 % 0.291 %   10 bps 10.000 Gbps   29.053420664681 bps 29.053 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.29569370155008 % 3.296 %   10 bps 10.000 Gbps   329.569370155008 bps 329.569 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228521127743818 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.408451097527 bps 91.408 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227448801414661 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9795205658645 bps 90.980 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.28517390528528 % 0.285 %   10 bps 10.000 Gbps   28.517390528528 bps 28.517 Mbps 
Cheb → Plzeň  13.4936482908208 % 13.494 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34936482908208 bps 1.349 Gbps 
Jihlava → Plzeň  0.0663990504259824 % 0.066 %   100 bps 100.000 Gbps   66.3990504259825 bps 66.399 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.270814327817332 % 0.271 %   100 bps 100.000 Gbps   270.814327817332 bps 270.814 Mbps 
Praha → Plzeň  2.09327891348742 % 2.093 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09327891348741 bps 2.093 Gbps 
Plzeň → Praha  3.80517399900692 % 3.805 %   100 bps 100.000 Gbps   3.80517399900692 bps 3.805 Gbps 
Praha → Poděbrady  14.8080450598706 % 14.808 %   1000 bps 1000.000 Mbps   148.080450598706 bps 148.080 Mbps 
Poděbrady → Praha  3.08620060118823 % 3.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.8620060118823 bps 30.862 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.0965397777724 % 26.097 %   10 bps 10.000 Gbps   2.60965397777724 bps 2.610 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.653292969027782 % 0.653 %   10 bps 10.000 Gbps   65.3292969027782 bps 65.329 Mbps 
Praha → Brno  8.68954167486974 % 8.690 %   100 bps 100.000 Gbps   8.68954167486974 bps 8.690 Gbps 
Brno → Praha  2.05598663182992 % 2.056 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05598663182992 bps 2.056 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.489747778412 % 2.490 %   100 bps 100.000 Gbps   2.48974753721093 bps 2.490 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.94625517271622 % 5.946 %   100 bps 100.000 Gbps   5.94625179915856 bps 5.946 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.07173204610118 % 2.072 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07173204610119 bps 2.072 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.78277440906496 % 8.783 %   100 bps 100.000 Gbps   8.78277440906496 bps 8.783 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.9354765170126 % 5.935 %   400 bps 400.000 Gbps   23.7419060680504 bps 23.742 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.53407033934049 % 1.534 %   400 bps 400.000 Gbps   6.13628135736195 bps 6.136 Gbps 
Praha → Pardubice  1.18981412459664 % 1.190 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18981412459664 bps 1.190 Gbps 
Pardubice → Praha  0.172641593274924 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   172.641593274924 bps 172.642 Mbps 
Praha → Public Internet  4.66500991256099 % 4.665 %   20 bps 20.000 Gbps   933.001982512197 bps 933.002 Mbps 
Public Internet → Praha  9.30004138169887 % 9.300 %   20 bps 20.000 Gbps   1.86000827633977 bps 1.860 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.246178129927984 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   246.178129927984 bps 246.178 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.19803732338899 % 1.198 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19803732338899 bps 1.198 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.312502621709454 % 0.313 %   100 bps 100.000 Gbps   312.502621709454 bps 312.503 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.337579120994357 % 0.338 %   100 bps 100.000 Gbps   337.579120994357 bps 337.579 Mbps 
Brno → Zlín  0.909683518029714 % 0.910 %   100 bps 100.000 Gbps   909.683518029715 bps 909.684 Mbps 
Zlín → Brno  0.558282655572131 % 0.558 %   100 bps 100.000 Gbps   558.282655572131 bps 558.283 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227384249719822 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9536998879289 bps 90.954 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228543307984739 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4173231938957 bps 91.417 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.70162896417221 % 1.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0162896417221 bps 17.016 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.45811445423023 % 0.458 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.5811445423023 bps 4.581 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0212765863141825 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   212.765863141826 bps 212.766 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.7666699247875 % 4.767 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.6666992478751 bps 47.667 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944208307355842 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4208307355842 bps 94.421 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0155671174492 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.55671174492 bps 101.557 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.230607722801564 % 0.231 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   230.607722801564 bps 230.608 Kbps 
České Budějovice → Tábor  2.15189210991618 % 2.152 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.15189210991618 bps 2.152 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   125.457228693856 bps 125.457 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Mar 28 00:05:11 2023