CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/28

Average load for period: 2023/03/28 00:00:00 - 2023/03/28 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/28 00:00:00 - 2023/03/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/28
ACONET->Brno  5.037%  Brno->ACONET  12.223%  Brno->Lednice  11.664%  Lednice->Brno  19.622%  Brno->SANET  9.656%  SANET->Brno  2.932%  Brno->Vyškov  13.287%  Vyškov->Brno  1.770%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  9.570e-3 %  Tábor->České Budějovice  3.460e-3 %  Brno->Jihlava  0.734%  Jihlava->Brno  0.324%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.392%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.115%  Jihlava->Telč  3.237e-3 %  Telč->Jihlava  0.389e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.572%  Liberec->Hradec Králové  0.220%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  1.453e-3 %  Most->Děčín  5.162e-3 %  Most->Plzeň  0.486e-3 %  Plzeň->Most  4.814e-3 %  Brno->Olomouc  1.839%  Olomouc->Brno  0.310%  Hradec Králové->Olomouc  1.198%  Olomouc->Hradec Králové  0.505%  Olomouc->Ostrava  2.477%  Ostrava->Olomouc  0.668%  Brno->Ostrava  0.034%  Ostrava->Brno  0.139%  Karviná->Ostrava  1.389%  Ostrava->Karviná  2.769%  Opava->Ostrava  1.389%  Ostrava->Opava  2.769%  Ostrava->Pionier  5.161%  Pionier->Ostrava  0.753%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  7.980%  Plzeň->Cheb  9.848%  Jihlava->Plzeň  0.078%  Plzeň->Jihlava  0.214%  Plzeň->Praha  2.049%  Praha->Plzeň  3.354%  Poděbrady->Praha  2.597%  Praha->Poděbrady  14.906%  AMS-IX->Praha  28.778%  Praha->AMS-IX  0.984%  Brno->Praha  2.887%  Praha->Brno  8.815%  České Budějovice->Praha  0.382%  Praha->České Budějovice  0.396%  GÉANT2->Praha  5.419%  Praha->GÉANT2  2.331%  Hradec Králové->Praha  2.923%  Praha->Hradec Králové  8.931%  Pardubice->Praha  0.192%  Praha->Pardubice  1.418%  Praha->Ústí nad
Labem  1.210%  Ústí nad
Labem->Praha  0.244%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.511%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.728%  Most->Ústí nad
Labem  5.954e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.036%  Brno->Zlín  0.812%  Zlín->Brno  0.760%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.934%  Praha->NIX.cz  1.632%  Praha->Public Internet  6.214%  Public Internet->Praha  8.133% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/28 00:00:00 - 2023/03/28 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/28 00:00:00 - 2023/03/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.2234874315649 % 12.223 %   10 bps 10.000 Gbps   1.22234874315649 bps 1.222 Gbps 
ACONET → Brno  5.03748760797652 % 5.037 %   10 bps 10.000 Gbps   503.748760797653 bps 503.749 Mbps 
Lednice → Brno  19.62196951648 % 19.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.2196951648 bps 196.220 Mbps 
Brno → Lednice  11.6636519546454 % 11.664 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.636519546454 bps 116.637 Mbps 
Brno → SANET  9.65560998781867 % 9.656 %   40 bps 40.000 Gbps   3.86224399512746 bps 3.862 Gbps 
SANET → Brno  2.93229736888324 % 2.932 %   40 bps 40.000 Gbps   1.1729189475533 bps 1.173 Gbps 
Vyškov → Brno  1.77005494377822 % 1.770 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7005494377822 bps 17.701 Mbps 
Brno → Vyškov  13.2873175896744 % 13.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   132.873175896744 bps 132.873 Mbps 
Jihlava → Brno  0.324215742785008 % 0.324 %   400 bps 400.000 Gbps   1.29686297114003 bps 1.297 Gbps 
Brno → Jihlava  0.734058849765335 % 0.734 %   400 bps 400.000 Gbps   2.93623539906134 bps 2.936 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.392471940806397 % 0.392 %   10 bps 10.000 Gbps   39.2471940806397 bps 39.247 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.114687468702574 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4687468702574 bps 11.469 Mbps 
Jihlava → Telč  3.23681734345118 % 3.237 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.23681734345118 bps 3.237 Mbps 
Telč → Jihlava  0.389038516756605 % 0.389 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   389.038516756604 bps 389.039 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.57199855301625 % 1.572 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57199855301625 bps 1.572 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.219782741710295 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   219.782741710295 bps 219.783 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.31372321578172 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.489286312688 bps 125.489 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312990625959685 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.196250383874 bps 125.196 Kbps 
Most → Děčín  5.1615194322749 % 5.162 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.615194322749 bps 51.615 Kbps 
Děčín → Most  1.4527865282707 % 1.453 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.527865282707 bps 14.528 Kbps 
Most → Plzeň  0.485684305370131 % 0.486 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.8568430537013 bps 4.857 Kbps 
Plzeň → Most  4.81438385375459 % 4.814 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.1438385375459 bps 48.144 Kbps 
Olomouc → Brno  0.309956813045709 % 0.310 %   400 bps 400.000 Gbps   1.23982725218283 bps 1.240 Gbps 
Brno → Olomouc  1.83850557431793 % 1.839 %   400 bps 400.000 Gbps   7.35402229727172 bps 7.354 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.505436204487975 % 0.505 %   400 bps 400.000 Gbps   2.0217448179519 bps 2.022 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.19793517345041 % 1.198 %   400 bps 400.000 Gbps   4.79174069380162 bps 4.792 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.66830049698774 % 0.668 %   400 bps 400.000 Gbps   2.67320198795096 bps 2.673 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.47714949869311 % 2.477 %   400 bps 400.000 Gbps   9.90859799477245 bps 9.909 Gbps 
Ostrava → Brno  0.138546385926017 % 0.139 %   100 bps 100.000 Gbps   138.546385926017 bps 138.546 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0342372320665811 % 0.034 %   100 bps 100.000 Gbps   34.2372320665811 bps 34.237 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.76892473710337 % 2.769 %   10 bps 10.000 Gbps   276.892473710337 bps 276.892 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.38928352483749 % 1.389 %   10 bps 10.000 Gbps   138.928352483749 bps 138.928 Mbps 
Opava → Ostrava  1.38928352483749 % 1.389 %   10 bps 10.000 Gbps   138.928352483749 bps 138.928 Mbps 
Ostrava → Opava  2.76892473710337 % 2.769 %   10 bps 10.000 Gbps   276.892473710337 bps 276.892 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.16063765033262 % 5.161 %   10 bps 10.000 Gbps   516.063765033263 bps 516.064 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.753431087843778 % 0.753 %   10 bps 10.000 Gbps   75.3431087843778 bps 75.343 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227268837580527 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9075350322107 bps 90.908 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228521952992596 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4087811970383 bps 91.409 Kbps 
Plzeň → Cheb  9.84814535423484 % 9.848 %   10 bps 10.000 Gbps   984.814535423484 bps 984.815 Mbps 
Cheb → Plzeň  7.98020994003611 % 7.980 %   10 bps 10.000 Gbps   798.020994003611 bps 798.021 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0780658694172826 % 0.078 %   100 bps 100.000 Gbps   78.0658694172827 bps 78.066 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.213705402929853 % 0.214 %   100 bps 100.000 Gbps   213.705402929853 bps 213.705 Mbps 
Plzeň → Praha  2.0493035342216 % 2.049 %   100 bps 100.000 Gbps   2.0493035342216 bps 2.049 Gbps 
Praha → Plzeň  3.35417323368167 % 3.354 %   100 bps 100.000 Gbps   3.35417323368167 bps 3.354 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.59671157395523 % 2.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.9671157395523 bps 25.967 Mbps 
Praha → Poděbrady  14.9057363249797 % 14.906 %   1000 bps 1000.000 Mbps   149.057363249797 bps 149.057 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.984067982753946 % 0.984 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4067982753945 bps 98.407 Mbps 
AMS-IX → Praha  28.7780144706609 % 28.778 %   10 bps 10.000 Gbps   2.87780144706609 bps 2.878 Gbps 
Brno → Praha  2.88730367201412 % 2.887 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88730367201412 bps 2.887 Gbps 
Praha → Brno  8.81467822290115 % 8.815 %   100 bps 100.000 Gbps   8.81467822290115 bps 8.815 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.33090667293121 % 2.331 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33090615143542 bps 2.331 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.41925225257133 % 5.419 %   100 bps 100.000 Gbps   5.4192454781324 bps 5.419 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.92298617365284 % 2.923 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92298617365284 bps 2.923 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.93136831997107 % 8.931 %   100 bps 100.000 Gbps   8.93136831997106 bps 8.931 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.9342707991878 % 5.934 %   400 bps 400.000 Gbps   23.7370831967512 bps 23.737 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.63159256618541 % 1.632 %   400 bps 400.000 Gbps   6.52637026474164 bps 6.526 Gbps 
Pardubice → Praha  0.192477674372327 % 0.192 %   100 bps 100.000 Gbps   192.477674372327 bps 192.478 Mbps 
Praha → Pardubice  1.41779173836037 % 1.418 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41779173836037 bps 1.418 Gbps 
Public Internet → Praha  8.13346248294419 % 8.133 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62669249658884 bps 1.627 Gbps 
Praha → Public Internet  6.2142180146427 % 6.214 %   20 bps 20.000 Gbps   1.24284360292854 bps 1.243 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.243918451001139 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   243.918451001139 bps 243.918 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.20953753328404 % 1.210 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20953753328404 bps 1.210 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.396185801158831 % 0.396 %   100 bps 100.000 Gbps   396.18580115883 bps 396.186 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.382057439748225 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   382.057439748225 bps 382.057 Mbps 
Brno → Zlín  0.811712517412641 % 0.812 %   100 bps 100.000 Gbps   811.712517412641 bps 811.713 Mbps 
Zlín → Brno  0.759564693015639 % 0.760 %   100 bps 100.000 Gbps   759.56469301564 bps 759.565 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227250674874012 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9002699496048 bps 90.900 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228159036203129 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2636144812515 bps 91.264 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.510576284415785 % 0.511 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.10576284415785 bps 5.106 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.72795592432516 % 1.728 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2795592432516 bps 17.280 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.95437122422903 % 5.954 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.5437122422904 bps 59.544 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.036165979254862 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   361.65979254862 bps 361.660 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01633366392725 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.633366392725 bps 101.633 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944182479531793 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4182479531792 bps 94.418 Kbps 
České Budějovice → Tábor  9.5702300982587 % 9.570 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.5702300982587 bps 9.570 Mbps 
Tábor → České Budějovice  3.46008830878932 % 3.460 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.46008830878932 bps 3.460 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   123.407685963121 bps 123.408 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Mar 29 00:04:57 2023