CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/29

Average load for period: 2023/03/29 00:00:00 - 2023/03/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/29 00:00:00 - 2023/03/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/29
ACONET->Brno  3.299%  Brno->ACONET  12.536%  Brno->Lednice  10.210%  Lednice->Brno  19.545%  Brno->SANET  9.607%  SANET->Brno  2.714%  Brno->Vyškov  13.039%  Vyškov->Brno  0.980%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  5.990e-3 %  Tábor->České Budějovice  3.719e-3 %  Brno->Jihlava  0.682%  Jihlava->Brno  0.245%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.424%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.114%  Jihlava->Plzeň  0.032%  Plzeň->Jihlava  0.221%  Jihlava->Telč  4.714e-3 %  Telč->Jihlava  0.355e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.613%  Liberec->Hradec Králové  0.246%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.078%  Most->Děčín  0.177%  Most->Plzeň  0.079%  Plzeň->Most  0.165%  Brno->Olomouc  2.060%  Olomouc->Brno  0.311%  Hradec Králové->Olomouc  1.026%  Olomouc->Hradec Králové  0.402%  Olomouc->Ostrava  2.478%  Ostrava->Olomouc  0.529%  Brno->Ostrava  0.013%  Ostrava->Brno  0.075%  Karviná->Ostrava  1.418%  Ostrava->Karviná  2.773%  Opava->Ostrava  1.418%  Ostrava->Opava  2.773%  Ostrava->Pionier  2.234%  Pionier->Ostrava  0.555%  Hradec Králové->Pardubice  0.228e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  4.644%  Plzeň->Cheb  0.392%  Plzeň->Praha  1.860%  Praha->Plzeň  1.692%  Poděbrady->Praha  2.755%  Praha->Poděbrady  14.648%  AMS-IX->Praha  26.649%  Praha->AMS-IX  0.743%  Brno->Praha  2.182%  Praha->Brno  8.655%  České Budějovice->Praha  0.322%  Praha->České Budějovice  0.374%  GÉANT2->Praha  6.476%  Praha->GÉANT2  2.318%  Hradec Králové->Praha  2.203%  Praha->Hradec Králové  8.746%  Pardubice->Praha  0.197%  Praha->Pardubice  1.228%  Praha->Ústí nad
Labem  1.170%  Ústí nad
Labem->Praha  0.218%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.494%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.494%  Most->Ústí nad
Labem  5.230e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.043%  Brno->Zlín  0.919%  Zlín->Brno  0.678%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.737%  Praha->NIX.cz  1.541%  Praha->Public Internet  4.993%  Public Internet->Praha  8.303% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/29 00:00:00 - 2023/03/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/29 00:00:00 - 2023/03/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.5357240250743 % 12.536 %   10 bps 10.000 Gbps   1.25357240250742 bps 1.254 Gbps 
ACONET → Brno  3.2989031131535 % 3.299 %   10 bps 10.000 Gbps   329.89031131535 bps 329.890 Mbps 
Lednice → Brno  19.5446985012789 % 19.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   195.446985012789 bps 195.447 Mbps 
Brno → Lednice  10.2095656357601 % 10.210 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.095656357601 bps 102.096 Mbps 
Brno → SANET  9.60725518812672 % 9.607 %   40 bps 40.000 Gbps   3.84290207525069 bps 3.843 Gbps 
SANET → Brno  2.71375285905714 % 2.714 %   40 bps 40.000 Gbps   1.08550114362286 bps 1.086 Gbps 
Brno → Vyškov  13.0387319934023 % 13.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   130.387319934024 bps 130.387 Mbps 
Vyškov → Brno  0.979616187049632 % 0.980 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.79616187049632 bps 9.796 Mbps 
Jihlava → Brno  0.245260979695423 % 0.245 %   400 bps 400.000 Gbps   981.04391878169 bps 981.044 Mbps 
Brno → Jihlava  0.681853908029418 % 0.682 %   400 bps 400.000 Gbps   2.72741563211767 bps 2.727 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.113896936092323 % 0.114 %   10 bps 10.000 Gbps   11.3896936092323 bps 11.390 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.423649234752164 % 0.424 %   10 bps 10.000 Gbps   42.3649234752164 bps 42.365 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.22057187166852 % 0.221 %   100 bps 100.000 Gbps   220.57187166852 bps 220.572 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0316639955500408 % 0.032 %   100 bps 100.000 Gbps   31.6639955500408 bps 31.664 Mbps 
Jihlava → Telč  4.71381274398139 % 4.714 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.7138127439814 bps 4.714 Mbps 
Telč → Jihlava  0.354827562635424 % 0.355 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   354.827562635424 bps 354.828 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.61291609556887 % 1.613 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61291609556887 bps 1.613 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.245500682556435 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   245.500682556435 bps 245.501 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.31385283619848 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.541134479392 bps 125.541 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313115805042874 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.24632201715 bps 125.246 Kbps 
Děčín → Most  0.078485839750812 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   784.85839750812 bps 784.858 Kbps 
Most → Děčín  0.177417595969713 % 0.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.77417595969713 bps 1.774 Mbps 
Plzeň → Most  0.164857090257677 % 0.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.64857090257677 bps 1.649 Mbps 
Most → Plzeň  0.0788576056086789 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   788.576056086789 bps 788.576 Kbps 
Brno → Olomouc  2.06012111774307 % 2.060 %   400 bps 400.000 Gbps   8.24048447097227 bps 8.240 Gbps 
Olomouc → Brno  0.311493377192673 % 0.311 %   400 bps 400.000 Gbps   1.24597350877069 bps 1.246 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.401963020033187 % 0.402 %   400 bps 400.000 Gbps   1.60785208013275 bps 1.608 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.02592949442033 % 1.026 %   400 bps 400.000 Gbps   4.10371797768133 bps 4.104 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.47825712606114 % 2.478 %   400 bps 400.000 Gbps   9.91302850424456 bps 9.913 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.528976976078619 % 0.529 %   400 bps 400.000 Gbps   2.11590790431448 bps 2.116 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0125688103601876 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   12.5688103601876 bps 12.569 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0752905734616321 % 0.075 %   100 bps 100.000 Gbps   75.2905734616321 bps 75.291 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.77271701619846 % 2.773 %   10 bps 10.000 Gbps   277.271701619846 bps 277.272 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.41764017045573 % 1.418 %   10 bps 10.000 Gbps   141.764017045573 bps 141.764 Mbps 
Ostrava → Opava  2.77271701619846 % 2.773 %   10 bps 10.000 Gbps   277.271701619846 bps 277.272 Mbps 
Opava → Ostrava  1.41764017045573 % 1.418 %   10 bps 10.000 Gbps   141.764017045573 bps 141.764 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.23396735693394 % 2.234 %   10 bps 10.000 Gbps   223.396735693394 bps 223.397 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.554880334955011 % 0.555 %   10 bps 10.000 Gbps   55.4880334955011 bps 55.488 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227586468774485 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0345875097941 bps 91.035 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228796259929867 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.5185039719467 bps 91.519 Kbps 
Cheb → Plzeň  4.6441481120234 % 4.644 %   10 bps 10.000 Gbps   464.41481120234 bps 464.415 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.39186459818298 % 0.392 %   10 bps 10.000 Gbps   39.186459818298 bps 39.186 Mbps 
Plzeň → Praha  1.85979784465122 % 1.860 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85979784465121 bps 1.860 Gbps 
Praha → Plzeň  1.69184935412215 % 1.692 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69184935412215 bps 1.692 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.7545160992267 % 2.755 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.545160992267 bps 27.545 Mbps 
Praha → Poděbrady  14.6483849541857 % 14.648 %   1000 bps 1000.000 Mbps   146.483849541857 bps 146.484 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.743418690910542 % 0.743 %   10 bps 10.000 Gbps   74.3418690910542 bps 74.342 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.6493580538023 % 26.649 %   10 bps 10.000 Gbps   2.66493580538023 bps 2.665 Gbps 
Brno → Praha  2.18242021511949 % 2.182 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18242021511948 bps 2.182 Gbps 
Praha → Brno  8.65534462010136 % 8.655 %   100 bps 100.000 Gbps   8.65534462010137 bps 8.655 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.31788398373074 % 2.318 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31788349889676 bps 2.318 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.4756270413019 % 6.476 %   100 bps 100.000 Gbps   6.47561975133032 bps 6.476 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.2033297492188 % 2.203 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20332974921881 bps 2.203 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.74626064506643 % 8.746 %   100 bps 100.000 Gbps   8.74626064506642 bps 8.746 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.54066279705567 % 1.541 %   400 bps 400.000 Gbps   6.16265118822268 bps 6.163 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.73704081451859 % 5.737 %   400 bps 400.000 Gbps   22.9481632580743 bps 22.948 Gbps 
Pardubice → Praha  0.19701559717896 % 0.197 %   100 bps 100.000 Gbps   197.01559717896 bps 197.016 Mbps 
Praha → Pardubice  1.22774806426414 % 1.228 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22774806426414 bps 1.228 Gbps 
Praha → Public Internet  4.99311581236696 % 4.993 %   20 bps 20.000 Gbps   998.623162473392 bps 998.623 Mbps 
Public Internet → Praha  8.30273366140889 % 8.303 %   20 bps 20.000 Gbps   1.66054673228178 bps 1.661 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.17009590272956 % 1.170 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17009590272956 bps 1.170 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.217596543132394 % 0.218 %   100 bps 100.000 Gbps   217.596543132394 bps 217.597 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.322475936661967 % 0.322 %   100 bps 100.000 Gbps   322.475936661967 bps 322.476 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.374253430978495 % 0.374 %   100 bps 100.000 Gbps   374.253430978495 bps 374.253 Mbps 
Zlín → Brno  0.677682210814731 % 0.678 %   100 bps 100.000 Gbps   677.682210814731 bps 677.682 Mbps 
Brno → Zlín  0.918826875151437 % 0.919 %   100 bps 100.000 Gbps   918.826875151436 bps 918.827 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227043927143525 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8175708574101 bps 90.818 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228032901796332 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2131607185328 bps 91.213 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.49406212885767 % 1.494 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9406212885767 bps 14.941 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.493572571498868 % 0.494 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.93572571498868 bps 4.936 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.22989359121825 % 5.230 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.2989359121826 bps 52.299 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0433686426699712 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   433.686426699712 bps 433.686 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01508416695352 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.508416695352 bps 101.508 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944570847233377 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4570847233377 bps 94.457 Kbps 
České Budějovice → Tábor  5.99038586283547 % 5.990 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.99038586283547 bps 5.990 Mbps 
Tábor → České Budějovice  3.71946134858678 % 3.719 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.71946134858679 bps 3.719 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   115.720279780134 bps 115.720 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Mar 30 00:04:57 2023