CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/30

Average load for period: 2023/03/30 00:00:00 - 2023/03/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/30 00:00:00 - 2023/03/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/30
ACONET->Brno  4.220%  Brno->ACONET  12.187%  Brno->Lednice  9.203%  Lednice->Brno  19.873%  Brno->SANET  9.156%  SANET->Brno  2.456%  Brno->Vyškov  12.861%  Vyškov->Brno  1.427%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  5.584e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.123e-3 %  Brno->Jihlava  0.641%  Jihlava->Brno  0.218%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.385%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.149%  Jihlava->Plzeň  0.053%  Plzeň->Jihlava  0.175%  Jihlava->Telč  2.235e-3 %  Telč->Jihlava  0.341e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.360%  Liberec->Hradec Králové  0.224%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.082%  Most->Děčín  0.806%  Most->Plzeň  0.086%  Plzeň->Most  0.819%  Brno->Olomouc  1.719%  Olomouc->Brno  0.282%  Hradec Králové->Olomouc  0.995%  Olomouc->Hradec Králové  0.347%  Olomouc->Ostrava  2.193%  Ostrava->Olomouc  0.444%  Brno->Ostrava  0.011%  Ostrava->Brno  0.068%  Karviná->Ostrava  1.456%  Ostrava->Karviná  2.626%  Opava->Ostrava  1.456%  Ostrava->Opava  2.626%  Ostrava->Pionier  4.439%  Pionier->Ostrava  0.445%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  3.476%  Plzeň->Cheb  0.236%  Plzeň->Praha  1.351%  Praha->Plzeň  2.557%  Poděbrady->Praha  2.080%  Praha->Poděbrady  14.573%  AMS-IX->Praha  26.476%  Praha->AMS-IX  1.168%  Brno->Praha  2.443%  Praha->Brno  8.802%  České Budějovice->Praha  0.273%  Praha->České Budějovice  0.371%  GÉANT2->Praha  6.691%  Praha->GÉANT2  2.525%  Hradec Králové->Praha  2.453%  Praha->Hradec Králové  8.848%  Pardubice->Praha  0.158%  Praha->Pardubice  1.083%  Praha->Ústí nad
Labem  1.166%  Ústí nad
Labem->Praha  0.209%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.332%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.215%  Most->Ústí nad
Labem  9.929e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.085%  Brno->Zlín  0.821%  Zlín->Brno  0.535%  Olomouc->Zlín  0.228e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.350%  Praha->NIX.cz  1.451%  Praha->Public Internet  5.023%  Public Internet->Praha  7.687% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/30 00:00:00 - 2023/03/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/30 00:00:00 - 2023/03/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.1869274849888 % 12.187 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21869274849888 bps 1.219 Gbps 
ACONET → Brno  4.21981618201421 % 4.220 %   10 bps 10.000 Gbps   421.981618201422 bps 421.982 Mbps 
Brno → Lednice  9.20256425249681 % 9.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.0256425249681 bps 92.026 Mbps 
Lednice → Brno  19.8725259804095 % 19.873 %   1000 bps 1000.000 Mbps   198.725259804095 bps 198.725 Mbps 
Brno → SANET  9.15600125445189 % 9.156 %   40 bps 40.000 Gbps   3.66240050178075 bps 3.662 Gbps 
SANET → Brno  2.45636323520228 % 2.456 %   40 bps 40.000 Gbps   982.545294080914 bps 982.545 Mbps 
Vyškov → Brno  1.42666921141579 % 1.427 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2666921141579 bps 14.267 Mbps 
Brno → Vyškov  12.8611186088684 % 12.861 %   1000 bps 1000.000 Mbps   128.611186088684 bps 128.611 Mbps 
Jihlava → Brno  0.217693686215527 % 0.218 %   400 bps 400.000 Gbps   870.774744862108 bps 870.775 Mbps 
Brno → Jihlava  0.640550016283396 % 0.641 %   400 bps 400.000 Gbps   2.56220006513358 bps 2.562 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.148749617822652 % 0.149 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8749617822652 bps 14.875 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.385311738743768 % 0.385 %   10 bps 10.000 Gbps   38.5311738743768 bps 38.531 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.175336377254993 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   175.336377254993 bps 175.336 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0532150959418682 % 0.053 %   100 bps 100.000 Gbps   53.2150959418681 bps 53.215 Mbps 
Telč → Jihlava  0.340823777235917 % 0.341 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   340.823777235917 bps 340.824 Kbps 
Jihlava → Telč  2.23534778575238 % 2.235 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23534778575238 bps 2.235 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.223734355856444 % 0.224 %   100 bps 100.000 Gbps   223.734355856443 bps 223.734 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.36020167889917 % 1.360 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36020167889917 bps 1.360 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313757022120637 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.502808848255 bps 125.503 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313104269907717 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.241707963087 bps 125.242 Kbps 
Most → Děčín  0.80567222497687 % 0.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.05672224976871 bps 8.057 Mbps 
Děčín → Most  0.0815347770964553 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   815.347770964554 bps 815.348 Kbps 
Most → Plzeň  0.0860950979057782 % 0.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   860.950979057782 bps 860.951 Kbps 
Plzeň → Most  0.818552049022592 % 0.819 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.18552049022592 bps 8.186 Mbps 
Brno → Olomouc  1.71909503491248 % 1.719 %   400 bps 400.000 Gbps   6.87638013964993 bps 6.876 Gbps 
Olomouc → Brno  0.281680607186712 % 0.282 %   400 bps 400.000 Gbps   1.12672242874685 bps 1.127 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.346970629995721 % 0.347 %   400 bps 400.000 Gbps   1.38788251998288 bps 1.388 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.99491397465022 % 0.995 %   400 bps 400.000 Gbps   3.97965589860089 bps 3.980 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.19341765291951 % 2.193 %   400 bps 400.000 Gbps   8.77367061167803 bps 8.774 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.443655691485679 % 0.444 %   400 bps 400.000 Gbps   1.77462276594272 bps 1.775 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0676149412439068 % 0.068 %   100 bps 100.000 Gbps   67.6149412439067 bps 67.615 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0109462849977088 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9462849977088 bps 10.946 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.45643487336446 % 1.456 %   10 bps 10.000 Gbps   145.643487336446 bps 145.643 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.62560140461212 % 2.626 %   10 bps 10.000 Gbps   262.560140461212 bps 262.560 Mbps 
Ostrava → Opava  2.62560140461212 % 2.626 %   10 bps 10.000 Gbps   262.560140461212 bps 262.560 Mbps 
Opava → Ostrava  1.45643487336446 % 1.456 %   10 bps 10.000 Gbps   145.643487336446 bps 145.643 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.445149524803473 % 0.445 %   10 bps 10.000 Gbps   44.5149524803474 bps 44.515 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.43938211394067 % 4.439 %   10 bps 10.000 Gbps   443.938211394067 bps 443.938 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227430171017067 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9720684068268 bps 90.972 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228822161151629 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.5288644606518 bps 91.529 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.236465401288802 % 0.236 %   10 bps 10.000 Gbps   23.6465401288802 bps 23.647 Mbps 
Cheb → Plzeň  3.47558168208223 % 3.476 %   10 bps 10.000 Gbps   347.558168208223 bps 347.558 Mbps 
Praha → Plzeň  2.55650349830577 % 2.557 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55650349830577 bps 2.557 Gbps 
Plzeň → Praha  1.35105641276658 % 1.351 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35105641276658 bps 1.351 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.08039989970396 % 2.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8039989970396 bps 20.804 Mbps 
Praha → Poděbrady  14.5732683899318 % 14.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   145.732683899318 bps 145.733 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.16750439464733 % 1.168 %   10 bps 10.000 Gbps   116.750439464733 bps 116.750 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.4759122324241 % 26.476 %   10 bps 10.000 Gbps   2.64759122324241 bps 2.648 Gbps 
Praha → Brno  8.8018556111509 % 8.802 %   100 bps 100.000 Gbps   8.8018556111509 bps 8.802 Gbps 
Brno → Praha  2.4432900536064 % 2.443 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4432900536064 bps 2.443 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.69124152812383 % 6.691 %   100 bps 100.000 Gbps   6.69123770040178 bps 6.691 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.52481832673031 % 2.525 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52481800894165 bps 2.525 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.84843058649833 % 8.848 %   100 bps 100.000 Gbps   8.84843058649834 bps 8.848 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.45277775448808 % 2.453 %   100 bps 100.000 Gbps   2.45277775448808 bps 2.453 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.45066717790155 % 1.451 %   400 bps 400.000 Gbps   5.80266871160619 bps 5.803 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.35042066261128 % 5.350 %   400 bps 400.000 Gbps   21.4016826504451 bps 21.402 Gbps 
Praha → Pardubice  1.08346671020207 % 1.083 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08346671020207 bps 1.083 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157600352796249 % 0.158 %   100 bps 100.000 Gbps   157.600352796249 bps 157.600 Mbps 
Praha → Public Internet  5.02346206472932 % 5.023 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00469241294586 bps 1.005 Gbps 
Public Internet → Praha  7.68724556542412 % 7.687 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53744911308482 bps 1.537 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.208772000073223 % 0.209 %   100 bps 100.000 Gbps   208.772000073223 bps 208.772 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.16557073356886 % 1.166 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16557073356886 bps 1.166 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.272795089477782 % 0.273 %   100 bps 100.000 Gbps   272.795089477782 bps 272.795 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.371155785969406 % 0.371 %   100 bps 100.000 Gbps   371.155785969406 bps 371.156 Mbps 
Zlín → Brno  0.534716391155253 % 0.535 %   100 bps 100.000 Gbps   534.716391155253 bps 534.716 Mbps 
Brno → Zlín  0.821476246444889 % 0.821 %   100 bps 100.000 Gbps   821.476246444889 bps 821.476 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228352447682419 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3409790729676 bps 91.341 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227590604971053 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0362419884214 bps 91.036 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.331887346469173 % 0.332 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.31887346469173 bps 3.319 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.21457169143166 % 2.215 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1457169143166 bps 22.146 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0845851264234536 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   845.851264234536 bps 845.851 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  9.92938904756706 % 9.929 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.2938904756705 bps 99.294 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944930566251306 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4930566251307 bps 94.493 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01488051564297 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.488051564297 bps 101.488 Kbps 
České Budějovice → Tábor  5.58415951096149 % 5.584 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.58415951096149 bps 5.584 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.12265498797724 % 1.123 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12265498797724 bps 1.123 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   110.708995151746 bps 110.709 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Mar 31 00:04:41 2023