CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/31

Average load for period: 2023/03/31 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/31 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/31
ACONET->Brno  2.892%  Brno->ACONET  9.623%  Brno->Lednice  7.075%  Lednice->Brno  19.980%  Brno->SANET  6.998%  SANET->Brno  2.027%  Brno->Vyškov  8.610%  Vyškov->Brno  1.037%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.017e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.307e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.753e-3 %  Brno->Jihlava  0.779%  Jihlava->Brno  0.269%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.418%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.128%  Jihlava->Plzeň  0.017%  Plzeň->Jihlava  0.141%  Jihlava->Telč  3.502e-3 %  Telč->Jihlava  0.882e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.981%  Liberec->Hradec Králové  0.298%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.396e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.141e-3 %  Brno->Olomouc  1.399%  Olomouc->Brno  0.276%  Hradec Králové->Olomouc  0.814%  Olomouc->Hradec Králové  0.300%  Olomouc->Ostrava  1.850%  Ostrava->Olomouc  0.416%  Brno->Ostrava  0.014%  Ostrava->Brno  0.058%  Karviná->Ostrava  1.605%  Ostrava->Karviná  2.162%  Opava->Ostrava  1.605%  Ostrava->Opava  2.162%  Ostrava->Pionier  1.367%  Pionier->Ostrava  0.275%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  3.633%  Plzeň->Cheb  0.028%  Plzeň->Praha  1.683%  Praha->Plzeň  2.176%  Poděbrady->Praha  2.454%  Praha->Poděbrady  11.507%  AMS-IX->Praha  24.441%  Praha->AMS-IX  0.820%  Brno->Praha  1.768%  Praha->Brno  6.662%  České Budějovice->Praha  0.275%  Praha->České Budějovice  0.412%  GÉANT2->Praha  4.815%  Praha->GÉANT2  2.240%  Hradec Králové->Praha  1.768%  Praha->Hradec Králové  6.662%  Pardubice->Praha  0.167%  Praha->Pardubice  0.934%  Praha->Ústí nad
Labem  1.003%  Ústí nad
Labem->Praha  0.221%  Děčín->Ústí nad
Labem  5.935e-3 %  Ústí nad
Labem->Děčín  0.015%  Most->Ústí nad
Labem  0.283e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.945e-3 %  Brno->Zlín  0.611%  Zlín->Brno  0.106%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.239%  Praha->NIX.cz  1.292%  Praha->Public Internet  4.290%  Public Internet->Praha  7.203% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/31 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/31 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.62266641538762 % 9.623 %   10 bps 10.000 Gbps   962.266641538761 bps 962.267 Mbps 
ACONET → Brno  2.89249007476105 % 2.892 %   10 bps 10.000 Gbps   289.249007476105 bps 289.249 Mbps 
Brno → Lednice  7.07500821615208 % 7.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.7500821615208 bps 70.750 Mbps 
Lednice → Brno  19.9799999923168 % 19.980 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.799999923168 bps 199.800 Mbps 
SANET → Brno  2.0269793981437 % 2.027 %   40 bps 40.000 Gbps   810.79175925748 bps 810.792 Mbps 
Brno → SANET  6.99840156035568 % 6.998 %   40 bps 40.000 Gbps   2.79936062414227 bps 2.799 Gbps 
Brno → Vyškov  8.61048400803764 % 8.610 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.1048400803764 bps 86.105 Mbps 
Vyškov → Brno  1.03737486561239 % 1.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3737486561239 bps 10.374 Mbps 
Brno → Jihlava  0.779140777611649 % 0.779 %   400 bps 400.000 Gbps   3.1165631104466 bps 3.117 Gbps 
Jihlava → Brno  0.269401840889822 % 0.269 %   400 bps 400.000 Gbps   1.07760736355929 bps 1.078 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.127968179454813 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.7968179454813 bps 12.797 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.41816769158798 % 0.418 %   10 bps 10.000 Gbps   41.816769158798 bps 41.817 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.140647947414663 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.647947414663 bps 140.648 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0166927557695182 % 0.017 %   100 bps 100.000 Gbps   16.6927557695181 bps 16.693 Mbps 
Jihlava → Telč  3.50200624098094 % 3.502 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.50200624098094 bps 3.502 Mbps 
Telč → Jihlava  0.881969940668682 % 0.882 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   881.969940668683 bps 881.970 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.29848443130479 % 0.298 %   100 bps 100.000 Gbps   298.48443130479 bps 298.484 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.980504829918304 % 0.981 %   100 bps 100.000 Gbps   980.504829918305 bps 980.505 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313751929199205 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.500771679682 bps 125.501 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312924919420993 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.169967768397 bps 125.170 Kbps 
Děčín → Most  0.39646864595611 % 0.396 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.9646864595611 bps 3.965 Kbps 
Most → Děčín  0.408514490506256 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08514490506256 bps 4.085 Kbps 
Most → Plzeň  0.207113662412927 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07113662412927 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.14082589524752 % 0.141 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.4082589524752 bps 1.408 Kbps 
Brno → Olomouc  1.39859468028749 % 1.399 %   400 bps 400.000 Gbps   5.59437872114996 bps 5.594 Gbps 
Olomouc → Brno  0.275589053416111 % 0.276 %   400 bps 400.000 Gbps   1.10235621366445 bps 1.102 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.814187089757101 % 0.814 %   400 bps 400.000 Gbps   3.2567483590284 bps 3.257 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.300291914779034 % 0.300 %   400 bps 400.000 Gbps   1.20116765911614 bps 1.201 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.416331214462641 % 0.416 %   400 bps 400.000 Gbps   1.66532485785056 bps 1.665 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.84982591321291 % 1.850 %   400 bps 400.000 Gbps   7.39930365285166 bps 7.399 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0577692725673965 % 0.058 %   100 bps 100.000 Gbps   57.7692725673966 bps 57.769 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0139722365447483 % 0.014 %   100 bps 100.000 Gbps   13.9722365447483 bps 13.972 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.60528910019653 % 1.605 %   10 bps 10.000 Gbps   160.528910019653 bps 160.529 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.1622473126235 % 2.162 %   10 bps 10.000 Gbps   216.22473126235 bps 216.225 Mbps 
Ostrava → Opava  2.1622473126235 % 2.162 %   10 bps 10.000 Gbps   216.22473126235 bps 216.225 Mbps 
Opava → Ostrava  1.60528910019653 % 1.605 %   10 bps 10.000 Gbps   160.528910019653 bps 160.529 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.275160466972911 % 0.275 %   10 bps 10.000 Gbps   27.5160466972911 bps 27.516 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.3674995011539 % 1.367 %   10 bps 10.000 Gbps   136.74995011539 bps 136.750 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228452284975166 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3809139900663 bps 91.381 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.22723721144723 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.894884578892 bps 90.895 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0280173807590678 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.80173807590678 bps 2.802 Mbps 
Cheb → Plzeň  3.63256241694858 % 3.633 %   10 bps 10.000 Gbps   363.256241694858 bps 363.256 Mbps 
Plzeň → Praha  1.68347800777148 % 1.683 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68347800777148 bps 1.683 Gbps 
Praha → Plzeň  2.17625554696216 % 2.176 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17625554696216 bps 2.176 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.5067660621928 % 11.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.067660621928 bps 115.068 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.45430270664928 % 2.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.5430270664928 bps 24.543 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.4406294051596 % 24.441 %   10 bps 10.000 Gbps   2.44406294051596 bps 2.444 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.820369004497743 % 0.820 %   10 bps 10.000 Gbps   82.0369004497742 bps 82.037 Mbps 
Praha → Brno  6.66234168815827 % 6.662 %   100 bps 100.000 Gbps   6.66234168815827 bps 6.662 Gbps 
Brno → Praha  1.76801779057835 % 1.768 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76801779057835 bps 1.768 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.23975157491488 % 2.240 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23975121345439 bps 2.240 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.81536069664376 % 4.815 %   100 bps 100.000 Gbps   4.81535648132172 bps 4.815 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.66234168815826 % 6.662 %   100 bps 100.000 Gbps   6.66234168815827 bps 6.662 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.76801779057835 % 1.768 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76801779057835 bps 1.768 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.23886345440451 % 4.239 %   400 bps 400.000 Gbps   16.955453817618 bps 16.955 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.29203887881567 % 1.292 %   400 bps 400.000 Gbps   5.16815551526269 bps 5.168 Gbps 
Pardubice → Praha  0.167185357864285 % 0.167 %   100 bps 100.000 Gbps   167.185357864285 bps 167.185 Mbps 
Praha → Pardubice  0.933608094305941 % 0.934 %   100 bps 100.000 Gbps   933.608094305941 bps 933.608 Mbps 
Praha → Public Internet  4.28965653272873 % 4.290 %   20 bps 20.000 Gbps   857.931306545745 bps 857.931 Mbps 
Public Internet → Praha  7.20317552470363 % 7.203 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44063510494073 bps 1.441 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.00255317043282 % 1.003 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00255317043283 bps 1.003 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.221140410003442 % 0.221 %   100 bps 100.000 Gbps   221.140410003442 bps 221.140 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.275248041115858 % 0.275 %   100 bps 100.000 Gbps   275.248041115858 bps 275.248 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.412112292390891 % 0.412 %   100 bps 100.000 Gbps   412.112292390891 bps 412.112 Mbps 
Brno → Zlín  0.610991675327178 % 0.611 %   100 bps 100.000 Gbps   610.991675327178 bps 610.992 Mbps 
Zlín → Brno  0.105528728334795 % 0.106 %   100 bps 100.000 Gbps   105.528728334795 bps 105.529 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227403747607521 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9614990430084 bps 90.961 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228251091167246 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3004364668982 bps 91.300 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  5.93506982325684 % 5.935 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.93506982325684 bps 5.935 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0148467299069496 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   14.8467299069496 bps 14.847 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.944554465099737 % 0.945 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   902.999045977089 bps 902.999 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  0.282658876155578 % 0.283 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   181.818408314225 bps 181.818 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01657209549565 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.657209549565 bps 101.657 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.945098502006424 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.5098502006423 bps 94.510 Kbps 
Tábor → České Budějovice  1.75258976312324 % 1.753 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.75258976312323 bps 1.753 Mbps 
České Budějovice → Tábor  4.3074172791766 % 4.307 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.3074172791766 bps 4.307 Mbps 
Summary  empty NA   7.53 bps 7.530 Tbps   91.1136107156223 bps 91.114 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Apr 1 00:04:46 2023