CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/5/19

Average load for period: 2023/05/19 00:00:00 - 2023/05/19 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/19 00:00:00 - 2023/05/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/5/19
ACONET->Brno  2.363%  Brno->ACONET  7.786%  Brno->Lednice  7.632%  Lednice->Brno  19.172%  Brno->SANET  7.182%  SANET->Brno  2.763%  Brno->Vyškov  0.793%  Vyškov->Brno  0.084%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.068e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.375e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.388e-3 %  Tábor->České Budějovice  2.595e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.520%  Jihlava->Brno  0.329%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.315%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.085%  Jihlava->Plzeň  0.025%  Plzeň->Jihlava  0.159%  Jihlava->Telč  0.056%  Telč->Jihlava  0.012%  Hradec Králové->Liberec  0.978%  Liberec->Hradec Králové  0.195%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.283e-3 %  Plzeň->Most  1.130e-3 %  Brno->Olomouc  1.147%  Olomouc->Brno  0.620%  Hradec Králové->Olomouc  0.685%  Olomouc->Hradec Králové  0.210%  Olomouc->Ostrava  1.420%  Ostrava->Olomouc  0.350%  Brno->Ostrava  9.956e-3 %  Ostrava->Brno  0.013%  Karviná->Ostrava  1.094%  Ostrava->Karviná  2.198%  Opava->Ostrava  1.094%  Ostrava->Opava  2.198%  Ostrava->Pionier  2.695%  Pionier->Ostrava  0.219%  Hradec Králové->Pardubice  0.228e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  0.127%  Plzeň->Cheb  0.128%  Plzeň->Praha  1.015%  Praha->Plzeň  1.209%  Poděbrady->Praha  2.472%  Praha->Poděbrady  9.717%  AMS-IX->Praha  23.157%  Praha->AMS-IX  0.755%  Brno->Praha  1.890%  Praha->Brno  5.528%  České Budějovice->Praha  0.244%  Praha->České Budějovice  0.270%  GÉANT2->Praha  11.725%  Praha->GÉANT2  6.362%  Hradec Králové->Praha  1.900%  Praha->Hradec Králové  5.558%  Pardubice->Praha  0.190%  Praha->Pardubice  0.724%  Praha->Ústí nad
Labem  0.924%  Ústí nad
Labem->Praha  0.228%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.050%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.050%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.395%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.394%  Most->Ústí nad
Labem  1.414e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.169e-3 %  Brno->Zlín  0.615%  Zlín->Brno  0.175%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.058%  Praha->NIX.cz  1.320%  Praha->Public Internet  4.191%  Public Internet->Praha  6.344% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/19 00:00:00 - 2023/05/19 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/19 00:00:00 - 2023/05/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.78603049441215 % 7.786 %   10 bps 10.000 Gbps   778.603049441215 bps 778.603 Mbps 
ACONET → Brno  2.3634970703254 % 2.363 %   10 bps 10.000 Gbps   236.34970703254 bps 236.350 Mbps 
Lednice → Brno  19.1718850567131 % 19.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.718850567132 bps 191.719 Mbps 
Brno → Lednice  7.63211250618402 % 7.632 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.3211250618402 bps 76.321 Mbps 
SANET → Brno  2.76306463368989 % 2.763 %   40 bps 40.000 Gbps   1.10522585347596 bps 1.105 Gbps 
Brno → SANET  7.18183294164853 % 7.182 %   40 bps 40.000 Gbps   2.87273317665941 bps 2.873 Gbps 
Vyškov → Brno  0.084329932058748 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.43299320587481 bps 8.433 Mbps 
Brno → Vyškov  0.79291352463727 % 0.793 %   10 bps 10.000 Gbps   79.2913524637271 bps 79.291 Mbps 
Děčín → Most  1.01519823479474 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.519823479474 bps 101.520 Kbps 
Most → Děčín  1.01596347027067 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.596347027067 bps 101.596 Kbps 
Brno → Jihlava  0.519916880176132 % 0.520 %   400 bps 400.000 Gbps   2.07966752070453 bps 2.080 Gbps 
Jihlava → Brno  0.328857757304649 % 0.329 %   400 bps 400.000 Gbps   1.3154310292186 bps 1.315 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.314972132098423 % 0.315 %   10 bps 10.000 Gbps   31.4972132098423 bps 31.497 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0851683580494753 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.51683580494752 bps 8.517 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.159227179366371 % 0.159 %   100 bps 100.000 Gbps   159.227179366371 bps 159.227 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0251105982323548 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   25.1105982323548 bps 25.111 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0564164456962577 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.64164456962577 bps 5.642 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0119136127790379 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.19136127790379 bps 1.191 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.977715113260251 % 0.978 %   100 bps 100.000 Gbps   977.715113260251 bps 977.715 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.194748369555657 % 0.195 %   100 bps 100.000 Gbps   194.748369555657 bps 194.748 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313344810830102 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.337924332041 bps 125.338 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313755931333034 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.502372533214 bps 125.502 Kbps 
Most → Plzeň  2.28257796916424 % 2.283 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.8257796916424 bps 22.826 Kbps 
Plzeň → Most  1.12953538155298 % 1.130 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2953538155298 bps 11.295 Kbps 
Olomouc → Brno  0.620013284667218 % 0.620 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48005313866887 bps 2.480 Gbps 
Brno → Olomouc  1.14697785835019 % 1.147 %   400 bps 400.000 Gbps   4.58791143340076 bps 4.588 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.209602836794493 % 0.210 %   400 bps 400.000 Gbps   838.41134717797 bps 838.411 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.685225697006071 % 0.685 %   400 bps 400.000 Gbps   2.74090278802429 bps 2.741 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.350440538387272 % 0.350 %   400 bps 400.000 Gbps   1.40176215354909 bps 1.402 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.41972520011404 % 1.420 %   400 bps 400.000 Gbps   5.67890080045616 bps 5.679 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0129533325305334 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   12.9533325305334 bps 12.953 Mbps 
Brno → Ostrava  9.95585916243361 % 9.956 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.95585916243361 bps 9.956 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.09406672543572 % 1.094 %   10 bps 10.000 Gbps   109.406672543572 bps 109.407 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.19833454241558 % 2.198 %   10 bps 10.000 Gbps   219.833454241558 bps 219.833 Mbps 
Ostrava → Opava  2.19833454241558 % 2.198 %   10 bps 10.000 Gbps   219.833454241558 bps 219.833 Mbps 
Opava → Ostrava  1.09406672543572 % 1.094 %   10 bps 10.000 Gbps   109.406672543572 bps 109.407 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.69471108174752 % 2.695 %   10 bps 10.000 Gbps   269.471108174752 bps 269.471 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.219120497880087 % 0.219 %   10 bps 10.000 Gbps   21.9120497880087 bps 21.912 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228765678426014 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.5062713704054 bps 91.506 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.22765975917557 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0639036702279 bps 91.064 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.127611896348772 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.7611896348772 bps 12.761 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.126880164332303 % 0.127 %   10 bps 10.000 Gbps   12.6880164332303 bps 12.688 Mbps 
Plzeň → Praha  1.01460878722676 % 1.015 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01460878722676 bps 1.015 Gbps 
Praha → Plzeň  1.20852617293369 % 1.209 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2085261729337 bps 1.209 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.71719141369014 % 9.717 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.1719141369014 bps 97.172 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.47221277196314 % 2.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.7221277196314 bps 24.722 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.755039930534469 % 0.755 %   10 bps 10.000 Gbps   75.5039930534469 bps 75.504 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.1566872743092 % 23.157 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31566872743092 bps 2.316 Gbps 
Praha → Brno  5.52767301936054 % 5.528 %   100 bps 100.000 Gbps   5.52767301936054 bps 5.528 Gbps 
Brno → Praha  1.88974814457888 % 1.890 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88974814457888 bps 1.890 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.36223981023959 % 6.362 %   100 bps 100.000 Gbps   6.36223967088847 bps 6.362 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.7245137522004 % 11.725 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7245126516099 bps 11.725 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.55776567289142 % 5.558 %   100 bps 100.000 Gbps   5.55776567289142 bps 5.558 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.90000719825515 % 1.900 %   100 bps 100.000 Gbps   1.90000719825514 bps 1.900 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.31954465714661 % 1.320 %   400 bps 400.000 Gbps   5.27817862858642 bps 5.278 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.05779432434082 % 4.058 %   400 bps 400.000 Gbps   16.2311772973633 bps 16.231 Gbps 
Praha → Pardubice  0.723594651172586 % 0.724 %   100 bps 100.000 Gbps   723.594651172586 bps 723.595 Mbps 
Pardubice → Praha  0.190212801172291 % 0.190 %   100 bps 100.000 Gbps   190.212801172291 bps 190.213 Mbps 
Public Internet → Praha  6.34443627147901 % 6.344 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2688872542958 bps 1.269 Gbps 
Praha → Public Internet  4.19068137616817 % 4.191 %   20 bps 20.000 Gbps   838.136275233635 bps 838.136 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.924243729707068 % 0.924 %   100 bps 100.000 Gbps   924.243729707067 bps 924.244 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.228091140980617 % 0.228 %   100 bps 100.000 Gbps   228.091140980616 bps 228.091 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.269659898371807 % 0.270 %   100 bps 100.000 Gbps   269.659898371807 bps 269.660 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.243811881501564 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   243.811881501564 bps 243.812 Mbps 
Brno → Zlín  0.614630663196967 % 0.615 %   100 bps 100.000 Gbps   614.630663196968 bps 614.631 Mbps 
Zlín → Brno  0.175308504171201 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   175.3085041712 bps 175.309 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227293562734746 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9174250938984 bps 90.917 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228185452261334 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2741809045335 bps 91.274 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0499888176046752 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.99888176046752 bps 4.999 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0500192870068134 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   5.00192870068134 bps 5.002 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.394982832540146 % 0.395 %   10 bps 10.000 Gbps   39.4982832540146 bps 39.498 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.393870562473893 % 0.394 %   10 bps 10.000 Gbps   39.3870562473893 bps 39.387 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.41404672999633 % 1.414 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   141.404672999633 bps 141.405 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  4.1691986345295 % 4.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   416.91986345295 bps 416.920 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.37482520157294 % 1.375 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   137.482520157294 bps 137.483 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.06846595012568 % 1.068 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   106.846595012568 bps 106.847 Kbps 
České Budějovice → Tábor  4.38766957571046 % 4.388 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.38766957571046 bps 4.388 Mbps 
Tábor → České Budějovice  2.59454667050795 % 2.595 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59454667050795 bps 2.595 Mbps 
Summary  empty NA   7.046 bps 7.046 Tbps   93.6551911087603 bps 93.655 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat May 20 00:05:06 2023