CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/5/20

Average load for period: 2023/05/20 00:00:00 - 2023/05/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/20 00:00:00 - 2023/05/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/5/20
ACONET->Brno  0.991%  Brno->ACONET  5.681%  Brno->Lednice  8.442%  Lednice->Brno  18.879%  Brno->SANET  4.177%  SANET->Brno  1.714%  Brno->Vyškov  0.379%  Vyškov->Brno  0.055%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.017e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.033e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.074e-3 %  Děčín->Most  1.014e-3 %  Most->Děčín  1.014e-3 %  Brno->Jihlava  0.259%  Jihlava->Brno  0.129%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.384%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.100%  Jihlava->Telč  0.033%  Telč->Jihlava  4.321e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.748%  Liberec->Hradec Králové  0.168%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.231e-3 %  Plzeň->Most  1.120e-3 %  Brno->Olomouc  0.578%  Olomouc->Brno  0.472%  Hradec Králové->Olomouc  0.747%  Olomouc->Hradec Králové  0.201%  Olomouc->Ostrava  1.245%  Ostrava->Olomouc  0.348%  Brno->Ostrava  3.442e-3 %  Ostrava->Brno  9.373e-3 %  Karviná->Ostrava  1.183%  Ostrava->Karviná  1.508%  Opava->Ostrava  1.183%  Ostrava->Opava  1.508%  Ostrava->Pionier  1.072%  Pionier->Ostrava  0.394%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.065%  Plzeň->Cheb  0.065%  Jihlava->Plzeň  0.017%  Plzeň->Jihlava  0.134%  Plzeň->Praha  1.301%  Praha->Plzeň  1.857%  Poděbrady->Praha  2.668%  Praha->Poděbrady  7.846%  AMS-IX->Praha  21.690%  Praha->AMS-IX  0.858%  Brno->Praha  0.999%  Praha->Brno  3.545%  České Budějovice->Praha  0.131%  Praha->České Budějovice  0.151%  GÉANT2->Praha  12.082%  Praha->GÉANT2  9.168%  Hradec Králové->Praha  0.999%  Praha->Hradec Králové  3.545%  Pardubice->Praha  0.237%  Praha->Pardubice  0.361%  Praha->Ústí nad
Labem  0.606%  Ústí nad
Labem->Praha  0.150%  Cheb->Ústí nad
Labem  8.646e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  9.174e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.023%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.023%  Most->Ústí nad
Labem  1.153e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.244e-3 %  Brno->Zlín  0.376%  Zlín->Brno  0.120%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.579%  Praha->NIX.cz  0.968%  Praha->Public Internet  3.127%  Public Internet->Praha  4.857% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/20 00:00:00 - 2023/05/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/20 00:00:00 - 2023/05/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.68053808235549 % 5.681 %   10 bps 10.000 Gbps   568.053808235549 bps 568.054 Mbps 
ACONET → Brno  0.99141991857033 % 0.991 %   10 bps 10.000 Gbps   99.141991857033 bps 99.142 Mbps 
Brno → Lednice  8.44189091568442 % 8.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.4189091568442 bps 84.419 Mbps 
Lednice → Brno  18.8787453812721 % 18.879 %   1000 bps 1000.000 Mbps   188.787453812721 bps 188.787 Mbps 
SANET → Brno  1.71420443551708 % 1.714 %   40 bps 40.000 Gbps   685.681774206831 bps 685.682 Mbps 
Brno → SANET  4.1769174442191 % 4.177 %   40 bps 40.000 Gbps   1.67076697768764 bps 1.671 Gbps 
Vyškov → Brno  0.0549412586693131 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.4941258669313 bps 5.494 Mbps 
Brno → Vyškov  0.379452659224402 % 0.379 %   10 bps 10.000 Gbps   37.9452659224402 bps 37.945 Mbps 
Děčín → Most  1.01433689727332 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.433689727332 bps 101.434 Kbps 
Most → Děčín  1.0142469350597 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.42469350597 bps 101.425 Kbps 
Jihlava → Brno  0.128639173895731 % 0.129 %   400 bps 400.000 Gbps   514.556695582927 bps 514.557 Mbps 
Brno → Jihlava  0.259360279917955 % 0.259 %   400 bps 400.000 Gbps   1.03744111967182 bps 1.037 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0999989329443753 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   9.99989329443753 bps 10.000 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.384036843757616 % 0.384 %   10 bps 10.000 Gbps   38.4036843757616 bps 38.404 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0332858648255602 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.32858648255603 bps 3.329 Mbps 
Telč → Jihlava  4.32092903751673 % 4.321 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   432.092903751673 bps 432.093 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  0.748465049764273 % 0.748 %   100 bps 100.000 Gbps   748.465049764273 bps 748.465 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.168204786519279 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   168.204786519279 bps 168.205 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31295780395232 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.183121580928 bps 125.183 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.31412194906699 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.648779626796 bps 125.649 Kbps 
Plzeň → Most  1.11993616989219 % 1.120 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1993616989219 bps 11.199 Kbps 
Most → Plzeň  2.2314890824389 % 2.231 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.314890824389 bps 22.315 Kbps 
Brno → Olomouc  0.577989076174064 % 0.578 %   400 bps 400.000 Gbps   2.31195630469626 bps 2.312 Gbps 
Olomouc → Brno  0.472172550585622 % 0.472 %   400 bps 400.000 Gbps   1.88869020234249 bps 1.889 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.746639215799499 % 0.747 %   400 bps 400.000 Gbps   2.98655686319799 bps 2.987 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.201026093985609 % 0.201 %   400 bps 400.000 Gbps   804.104375942437 bps 804.104 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.34761507450167 % 0.348 %   400 bps 400.000 Gbps   1.39046029800668 bps 1.390 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.24484395291108 % 1.245 %   400 bps 400.000 Gbps   4.97937581164431 bps 4.979 Gbps 
Brno → Ostrava  3.44196965887109 % 3.442 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.44196965887109 bps 3.442 Mbps 
Ostrava → Brno  9.37326967350339 % 9.373 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.37326967350338 bps 9.373 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.1827054270741 % 1.183 %   10 bps 10.000 Gbps   118.27054270741 bps 118.271 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.50788241946209 % 1.508 %   10 bps 10.000 Gbps   150.788241946209 bps 150.788 Mbps 
Ostrava → Opava  1.50788241946209 % 1.508 %   10 bps 10.000 Gbps   150.788241946209 bps 150.788 Mbps 
Opava → Ostrava  1.1827054270741 % 1.183 %   10 bps 10.000 Gbps   118.27054270741 bps 118.271 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.394128177405917 % 0.394 %   10 bps 10.000 Gbps   39.4128177405917 bps 39.413 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.07249863428506 % 1.072 %   10 bps 10.000 Gbps   107.249863428506 bps 107.250 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.22736478476096 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.945913904384 bps 90.946 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228033236652882 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2132946611528 bps 91.213 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0648848975815307 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.48848975815307 bps 6.488 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.064684917091319 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.4684917091319 bps 6.468 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.134031794716972 % 0.134 %   100 bps 100.000 Gbps   134.031794716972 bps 134.032 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0172703618282656 % 0.017 %   100 bps 100.000 Gbps   17.2703618282656 bps 17.270 Mbps 
Plzeň → Praha  1.3009277212112 % 1.301 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3009277212112 bps 1.301 Gbps 
Praha → Plzeň  1.85730188428359 % 1.857 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85730188428358 bps 1.857 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.66777356057007 % 2.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.6777356057007 bps 26.678 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.8457759887861 % 7.846 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.457759887861 bps 78.458 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.858447593738649 % 0.858 %   10 bps 10.000 Gbps   85.8447593738648 bps 85.845 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.6899119859843 % 21.690 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16899119859844 bps 2.169 Gbps 
Praha → Brno  3.54473378195807 % 3.545 %   100 bps 100.000 Gbps   3.54473378195807 bps 3.545 Gbps 
Brno → Praha  0.998580084773731 % 0.999 %   100 bps 100.000 Gbps   998.580084773732 bps 998.580 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.16793107312126 % 9.168 %   100 bps 100.000 Gbps   9.16793100598193 bps 9.168 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.0815494862024 % 12.082 %   100 bps 100.000 Gbps   12.0815488665335 bps 12.082 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.998580084773732 % 0.999 %   100 bps 100.000 Gbps   998.580084773731 bps 998.580 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.54473378195807 % 3.545 %   100 bps 100.000 Gbps   3.54473378195807 bps 3.545 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.967862548676569 % 0.968 %   400 bps 400.000 Gbps   3.87145019470628 bps 3.871 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.57860132627392 % 2.579 %   400 bps 400.000 Gbps   10.3144053050957 bps 10.314 Gbps 
Pardubice → Praha  0.237021801949692 % 0.237 %   100 bps 100.000 Gbps   237.021801949692 bps 237.022 Mbps 
Praha → Pardubice  0.361496386663277 % 0.361 %   100 bps 100.000 Gbps   361.496386663277 bps 361.496 Mbps 
Public Internet → Praha  4.85703233005281 % 4.857 %   20 bps 20.000 Gbps   971.40646601056 bps 971.406 Mbps 
Praha → Public Internet  3.12722293003159 % 3.127 %   20 bps 20.000 Gbps   625.444586006317 bps 625.445 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.150110876914757 % 0.150 %   100 bps 100.000 Gbps   150.110876914757 bps 150.111 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.605655522562886 % 0.606 %   100 bps 100.000 Gbps   605.655522562886 bps 605.656 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.151235121827587 % 0.151 %   100 bps 100.000 Gbps   151.235121827587 bps 151.235 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.131198226975801 % 0.131 %   100 bps 100.000 Gbps   131.198226975801 bps 131.198 Mbps 
Zlín → Brno  0.120307107757517 % 0.120 %   100 bps 100.000 Gbps   120.307107757517 bps 120.307 Mbps 
Brno → Zlín  0.375764348746025 % 0.376 %   100 bps 100.000 Gbps   375.764348746025 bps 375.764 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228119864268381 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2479457073523 bps 91.248 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.22743960626137 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9758425045481 bps 90.976 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  9.17355476957945 % 9.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   917.355476957944 bps 917.355 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  8.64550176440714 % 8.646 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   864.550176440713 bps 864.550 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0227673498052321 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27673498052321 bps 2.277 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.022540878979674 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.2540878979674 bps 2.254 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.15288671438266 % 1.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   115.288671438266 bps 115.289 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.24424599916695 % 1.244 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   124.424599916695 bps 124.425 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944815051040015 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4815051040015 bps 94.482 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01679011436881 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.679011436881 bps 101.679 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0742313762368542 % 0.074 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   74.2313762368542 bps 74.231 Kbps 
České Budějovice → Tábor  1.0331940974765 % 1.033 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0331940974765 bps 1.033 Mbps 
Summary  empty NA   7.046 bps 7.046 Tbps   74.8626329244755 bps 74.863 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun May 21 00:05:12 2023