CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/5/21

Average load for period: 2023/05/21 00:00:00 - 2023/05/21 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/21 00:00:00 - 2023/05/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/5/21
ACONET->Brno  0.716%  Brno->ACONET  6.083%  Brno->Lednice  8.230%  Lednice->Brno  18.677%  Brno->SANET  4.281%  SANET->Brno  1.538%  Brno->Vyškov  0.403%  Vyškov->Brno  0.060%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.539e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.045e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.472%  Jihlava->Brno  0.146%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.277%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.118%  Jihlava->Telč  0.038%  Telč->Jihlava  4.150e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.934%  Liberec->Hradec Králové  0.135%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.245e-3 %  Plzeň->Most  1.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.471%  Olomouc->Brno  0.233%  Hradec Králové->Olomouc  0.569%  Olomouc->Hradec Králové  0.254%  Olomouc->Ostrava  0.849%  Ostrava->Olomouc  0.397%  Brno->Ostrava  2.944e-3 %  Ostrava->Brno  6.404e-3 %  Karviná->Ostrava  1.122%  Ostrava->Karviná  1.651%  Opava->Ostrava  1.122%  Ostrava->Opava  1.651%  Ostrava->Pionier  1.056%  Pionier->Ostrava  0.821%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.150%  Plzeň->Cheb  0.126%  Jihlava->Plzeň  0.054%  Plzeň->Jihlava  0.125%  Plzeň->Praha  1.352%  Praha->Plzeň  1.202%  Poděbrady->Praha  3.050%  Praha->Poděbrady  9.114%  AMS-IX->Praha  19.705%  Praha->AMS-IX  0.791%  Brno->Praha  0.842%  Praha->Brno  3.662%  České Budějovice->Praha  0.274%  Praha->České Budějovice  0.191%  GÉANT2->Praha  5.898%  Praha->GÉANT2  5.096%  Hradec Králové->Praha  0.844%  Praha->Hradec Králové  3.672%  Pardubice->Praha  0.077%  Praha->Pardubice  0.368%  Praha->Ústí nad
Labem  0.585%  Ústí nad
Labem->Praha  0.285%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.012%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.055%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.055%  Most->Ústí nad
Labem  1.216e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.123e-3 %  Brno->Zlín  0.381%  Zlín->Brno  0.123%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.863%  Praha->NIX.cz  1.031%  Praha->Public Internet  2.913%  Public Internet->Praha  4.213% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/21 00:00:00 - 2023/05/21 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/21 00:00:00 - 2023/05/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.716371963729454 % 0.716 %   10 bps 10.000 Gbps   71.6371963729453 bps 71.637 Mbps 
Brno → ACONET  6.08333707267321 % 6.083 %   10 bps 10.000 Gbps   608.33370726732 bps 608.334 Mbps 
Brno → Lednice  8.22991582929093 % 8.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.2991582929093 bps 82.299 Mbps 
Lednice → Brno  18.6774656738836 % 18.677 %   1000 bps 1000.000 Mbps   186.774656738836 bps 186.775 Mbps 
SANET → Brno  1.53835682403278 % 1.538 %   40 bps 40.000 Gbps   615.342729613113 bps 615.343 Mbps 
Brno → SANET  4.28099269807771 % 4.281 %   40 bps 40.000 Gbps   1.71239707923108 bps 1.712 Gbps 
Brno → Vyškov  0.403211810154692 % 0.403 %   10 bps 10.000 Gbps   40.3211810154693 bps 40.321 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0601156895064243 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   6.01156895064243 bps 6.012 Mbps 
Děčín → Most  1.01548572698668 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.548572698668 bps 101.549 Kbps 
Most → Děčín  1.01624133399565 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.624133399565 bps 101.624 Kbps 
Brno → Jihlava  0.471592294809054 % 0.472 %   400 bps 400.000 Gbps   1.88636917923622 bps 1.886 Gbps 
Jihlava → Brno  0.146365936456057 % 0.146 %   400 bps 400.000 Gbps   585.463745824228 bps 585.464 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.276855146090866 % 0.277 %   10 bps 10.000 Gbps   27.6855146090866 bps 27.686 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.118132560261414 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.8132560261414 bps 11.813 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0377940572758634 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.77940572758634 bps 3.779 Mbps 
Telč → Jihlava  4.15028785316478 % 4.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   415.028785316478 bps 415.029 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.135208217604098 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   135.208217604098 bps 135.208 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.934499293802194 % 0.934 %   100 bps 100.000 Gbps   934.499293802193 bps 934.499 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313549276888773 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.419710755509 bps 125.420 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312676519516096 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.070607806438 bps 125.071 Kbps 
Plzeň → Most  1.09481922850845 % 1.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9481922850845 bps 10.948 Kbps 
Most → Plzeň  2.24501525327955 % 2.245 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.4501525327955 bps 22.450 Kbps 
Brno → Olomouc  0.471482634509477 % 0.471 %   400 bps 400.000 Gbps   1.88593053803791 bps 1.886 Gbps 
Olomouc → Brno  0.232793711396693 % 0.233 %   400 bps 400.000 Gbps   931.174845586773 bps 931.175 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.569487933398642 % 0.569 %   400 bps 400.000 Gbps   2.27795173359456 bps 2.278 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.254147621177456 % 0.254 %   400 bps 400.000 Gbps   1.01659048470982 bps 1.017 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.397146704937622 % 0.397 %   400 bps 400.000 Gbps   1.58858681975049 bps 1.589 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.848957137427116 % 0.849 %   400 bps 400.000 Gbps   3.39582854970847 bps 3.396 Gbps 
Brno → Ostrava  2.94379574010587 % 2.944 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94379574010587 bps 2.944 Mbps 
Ostrava → Brno  6.40381130215094 % 6.404 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   6.40381130215094 bps 6.404 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.12229310587289 % 1.122 %   10 bps 10.000 Gbps   112.229310587289 bps 112.229 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.65068370128833 % 1.651 %   10 bps 10.000 Gbps   165.068370128833 bps 165.068 Mbps 
Opava → Ostrava  1.12229310587289 % 1.122 %   10 bps 10.000 Gbps   112.229310587289 bps 112.229 Mbps 
Ostrava → Opava  1.65068370128833 % 1.651 %   10 bps 10.000 Gbps   165.068370128833 bps 165.068 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.05609862770355 % 1.056 %   10 bps 10.000 Gbps   105.609862770355 bps 105.610 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.821017508335843 % 0.821 %   10 bps 10.000 Gbps   82.1017508335843 bps 82.102 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227358485324867 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9433941299468 bps 90.943 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228446417701703 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3785670806813 bps 91.379 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.150456898665464 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0456898665464 bps 15.046 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.12558128631251 % 0.126 %   10 bps 10.000 Gbps   12.558128631251 bps 12.558 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125107295566759 % 0.125 %   100 bps 100.000 Gbps   125.107295566758 bps 125.107 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0543064078158308 % 0.054 %   100 bps 100.000 Gbps   54.3064078158308 bps 54.306 Mbps 
Praha → Plzeň  1.20200654782203 % 1.202 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20200654782203 bps 1.202 Gbps 
Plzeň → Praha  1.35248301413381 % 1.352 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35248301413381 bps 1.352 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.11363497352766 % 9.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.1363497352767 bps 91.136 Mbps 
Poděbrady → Praha  3.05034012958815 % 3.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.5034012958815 bps 30.503 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.7053574070593 % 19.705 %   10 bps 10.000 Gbps   1.97053574070593 bps 1.971 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.791229970013124 % 0.791 %   10 bps 10.000 Gbps   79.1229970013125 bps 79.123 Mbps 
Brno → Praha  0.841629798985409 % 0.842 %   100 bps 100.000 Gbps   841.629798985408 bps 841.630 Mbps 
Praha → Brno  3.66212161804483 % 3.662 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66212161804482 bps 3.662 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.89831769394221 % 5.898 %   100 bps 100.000 Gbps   5.89831736002889 bps 5.898 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.09590750456584 % 5.096 %   100 bps 100.000 Gbps   5.09590746963421 bps 5.096 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.843545995702198 % 0.844 %   100 bps 100.000 Gbps   843.545995702198 bps 843.546 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.67177738807571 % 3.672 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67177738807571 bps 3.672 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.86341377264531 % 2.863 %   400 bps 400.000 Gbps   11.4536550905813 bps 11.454 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.03054243187049 % 1.031 %   400 bps 400.000 Gbps   4.12216972748195 bps 4.122 Gbps 
Praha → Pardubice  0.368443473311563 % 0.368 %   100 bps 100.000 Gbps   368.443473311562 bps 368.443 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0768591371563066 % 0.077 %   100 bps 100.000 Gbps   76.8591371563066 bps 76.859 Mbps 
Public Internet → Praha  4.2125487697285 % 4.213 %   20 bps 20.000 Gbps   842.5097539457 bps 842.510 Mbps 
Praha → Public Internet  2.91290957708087 % 2.913 %   20 bps 20.000 Gbps   582.581915416173 bps 582.582 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.585262589578843 % 0.585 %   100 bps 100.000 Gbps   585.262589578843 bps 585.263 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.284870640688348 % 0.285 %   100 bps 100.000 Gbps   284.870640688348 bps 284.871 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.273679720685931 % 0.274 %   100 bps 100.000 Gbps   273.679720685931 bps 273.680 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.190643236387384 % 0.191 %   100 bps 100.000 Gbps   190.643236387384 bps 190.643 Mbps 
Brno → Zlín  0.381441190214361 % 0.381 %   100 bps 100.000 Gbps   381.441190214361 bps 381.441 Mbps 
Zlín → Brno  0.123175908002061 % 0.123 %   100 bps 100.000 Gbps   123.175908002061 bps 123.176 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227074575498803 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.829830199521 bps 90.830 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228135964786287 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2543859145146 bps 91.254 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0124646302872861 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24646302872861 bps 1.246 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.012441012303798 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2441012303798 bps 1.244 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0546747196498613 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.46747196498613 bps 5.467 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0547696636239595 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.47696636239596 bps 5.477 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.21606440738505 % 1.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   121.606440738505 bps 121.606 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.12299148600037 % 2.123 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   212.299148600036 bps 212.299 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0154310881908 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.54310881908 bps 101.543 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943577326580855 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3577326580856 bps 94.358 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0453580732325259 % 0.045 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   45.3580732325259 bps 45.358 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.539420711293699 % 0.539 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   539.420711293699 bps 539.421 Kbps 
Summary  empty NA   7.046 bps 7.046 Tbps   63.002867114408 bps 63.003 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 22 00:05:02 2023