CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/5/22

Average load for period: 2023/05/22 00:00:00 - 2023/05/22 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/22 00:00:00 - 2023/05/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/5/22
ACONET->Brno  1.094%  Brno->ACONET  12.062%  Brno->Lednice  7.792%  Lednice->Brno  18.910%  Brno->SANET  7.300%  SANET->Brno  2.194%  Brno->Vyškov  1.163%  Vyškov->Brno  0.108%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.298e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.066e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.015e-3 %  Brno->Jihlava  0.546%  Jihlava->Brno  0.234%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.262%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.120%  Jihlava->Plzeň  0.079%  Plzeň->Jihlava  0.161%  Jihlava->Telč  0.693%  Telč->Jihlava  0.025%  Hradec Králové->Liberec  1.359%  Liberec->Hradec Králové  0.257%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.259e-3 %  Plzeň->Most  1.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.844%  Olomouc->Brno  0.445%  Hradec Králové->Olomouc  0.591%  Olomouc->Hradec Králové  0.276%  Olomouc->Ostrava  1.000%  Ostrava->Olomouc  0.487%  Brno->Ostrava  0.019%  Ostrava->Brno  0.055%  Karviná->Ostrava  1.354%  Ostrava->Karviná  2.334%  Opava->Ostrava  1.354%  Ostrava->Opava  2.334%  Ostrava->Pionier  1.098%  Pionier->Ostrava  0.526%  Hradec Králové->Pardubice  0.228e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  0.146%  Plzeň->Cheb  0.144%  Plzeň->Praha  0.985%  Praha->Plzeň  1.370%  Poděbrady->Praha  2.311%  Praha->Poděbrady  12.533%  AMS-IX->Praha  23.580%  Praha->AMS-IX  0.899%  Brno->Praha  1.216%  Praha->Brno  7.225%  České Budějovice->Praha  0.372%  Praha->České Budějovice  0.269%  GÉANT2->Praha  8.891%  Praha->GÉANT2  4.895%  Hradec Králové->Praha  1.216%  Praha->Hradec Králové  7.225%  Pardubice->Praha  0.170%  Praha->Pardubice  0.834%  Praha->Ústí nad
Labem  0.994%  Ústí nad
Labem->Praha  0.333%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.071%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.068%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.321%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.324%  Most->Ústí nad
Labem  2.421e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Brno->Zlín  0.638%  Zlín->Brno  0.174%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.556%  Praha->NIX.cz  1.477%  Praha->Public Internet  5.979%  Public Internet->Praha  6.968% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/22 00:00:00 - 2023/05/22 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/22 00:00:00 - 2023/05/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.0617800908307 % 12.062 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20617800908307 bps 1.206 Gbps 
ACONET → Brno  1.0941890967804 % 1.094 %   10 bps 10.000 Gbps   109.41890967804 bps 109.419 Mbps 
Lednice → Brno  18.9102170977615 % 18.910 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.102170977615 bps 189.102 Mbps 
Brno → Lednice  7.79189139823988 % 7.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.9189139823987 bps 77.919 Mbps 
SANET → Brno  2.19439877303383 % 2.194 %   40 bps 40.000 Gbps   877.759509213534 bps 877.760 Mbps 
Brno → SANET  7.30029407136079 % 7.300 %   40 bps 40.000 Gbps   2.92011762854431 bps 2.920 Gbps 
Vyškov → Brno  0.108404936047143 % 0.108 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8404936047143 bps 10.840 Mbps 
Brno → Vyškov  1.16322236064536 % 1.163 %   10 bps 10.000 Gbps   116.322236064536 bps 116.322 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943210869429072 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3210869429071 bps 94.321 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01447381557635 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.447381557635 bps 101.447 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.298343130144549 % 0.298 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   298.343130144549 bps 298.343 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0657576035905749 % 0.066 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   65.7576035905748 bps 65.758 Kbps 
Děčín → Most  1.01566086614741 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.566086614741 bps 101.566 Kbps 
Most → Děčín  1.01513668977967 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.513668977967 bps 101.514 Kbps 
Brno → Jihlava  0.545648484395737 % 0.546 %   400 bps 400.000 Gbps   2.18259393758295 bps 2.183 Gbps 
Jihlava → Brno  0.233588435658203 % 0.234 %   400 bps 400.000 Gbps   934.353742632814 bps 934.354 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.119948650304281 % 0.120 %   10 bps 10.000 Gbps   11.9948650304281 bps 11.995 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.262454704148408 % 0.262 %   10 bps 10.000 Gbps   26.2454704148408 bps 26.245 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0793654135918404 % 0.079 %   100 bps 100.000 Gbps   79.3654135918404 bps 79.365 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.160628268068356 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   160.628268068356 bps 160.628 Mbps 
Jihlava → Telč  0.692922938063424 % 0.693 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2922938063424 bps 69.292 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0250160227655046 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.50160227655046 bps 2.502 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.35934154576387 % 1.359 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35934154576387 bps 1.359 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.256523005407344 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   256.523005407345 bps 256.523 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313678114330646 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.471245732258 bps 125.471 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312938762723228 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.175505089291 bps 125.176 Kbps 
Most → Plzeň  2.25913777925441 % 2.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.591377792544 bps 22.591 Kbps 
Plzeň → Most  1.09683451301701 % 1.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9683451301701 bps 10.968 Kbps 
Olomouc → Brno  0.445343590105797 % 0.445 %   400 bps 400.000 Gbps   1.78137436042319 bps 1.781 Gbps 
Brno → Olomouc  0.843939891264381 % 0.844 %   400 bps 400.000 Gbps   3.37575956505752 bps 3.376 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.276364184695636 % 0.276 %   400 bps 400.000 Gbps   1.10545673878254 bps 1.105 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.591161955325457 % 0.591 %   400 bps 400.000 Gbps   2.36464782130183 bps 2.365 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.486972354105304 % 0.487 %   400 bps 400.000 Gbps   1.94788941642122 bps 1.948 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.99991077936803 % 1.000 %   400 bps 400.000 Gbps   3.99964311747212 bps 4.000 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0186450647748382 % 0.019 %   100 bps 100.000 Gbps   18.6450647748382 bps 18.645 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0551663846032456 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   55.1663846032456 bps 55.166 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.35382757438023 % 1.354 %   10 bps 10.000 Gbps   135.382757438023 bps 135.383 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.33448236056727 % 2.334 %   10 bps 10.000 Gbps   233.448236056727 bps 233.448 Mbps 
Opava → Ostrava  1.35382757438023 % 1.354 %   10 bps 10.000 Gbps   135.382757438023 bps 135.383 Mbps 
Ostrava → Opava  2.33448236056727 % 2.334 %   10 bps 10.000 Gbps   233.448236056727 bps 233.448 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.09784649860373 % 1.098 %   10 bps 10.000 Gbps   109.784649860372 bps 109.785 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.525542264147419 % 0.526 %   10 bps 10.000 Gbps   52.5542264147419 bps 52.554 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.22867323674666 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4692946986641 bps 91.469 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227697637159405 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0790548637621 bps 91.079 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.146345374431714 % 0.146 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6345374431714 bps 14.635 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.143991698604006 % 0.144 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3991698604006 bps 14.399 Mbps 
Praha → Plzeň  1.36980782616716 % 1.370 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36980782616716 bps 1.370 Gbps 
Plzeň → Praha  0.984945421516185 % 0.985 %   100 bps 100.000 Gbps   984.945421516185 bps 984.945 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.31050147234751 % 2.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.1050147234751 bps 23.105 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.5326082899463 % 12.533 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.326082899463 bps 125.326 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.5800110836267 % 23.580 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35800110836268 bps 2.358 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.898798507387105 % 0.899 %   10 bps 10.000 Gbps   89.8798507387105 bps 89.880 Mbps 
Praha → Brno  7.22525041182883 % 7.225 %   100 bps 100.000 Gbps   7.22525041182883 bps 7.225 Gbps 
Brno → Praha  1.21607247259767 % 1.216 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21607247259767 bps 1.216 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.269314261022367 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   269.314261022367 bps 269.314 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.371527593212651 % 0.372 %   100 bps 100.000 Gbps   371.527593212651 bps 371.528 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.89098940399392 % 8.891 %   100 bps 100.000 Gbps   8.89098940399392 bps 8.891 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.8954223883822 % 4.895 %   100 bps 100.000 Gbps   4.89542238838219 bps 4.895 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.22525041182883 % 7.225 %   100 bps 100.000 Gbps   7.22525041182883 bps 7.225 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.21607247259767 % 1.216 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21607247259767 bps 1.216 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.55581882068598 % 4.556 %   400 bps 400.000 Gbps   18.2232752827439 bps 18.223 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.47680630767681 % 1.477 %   400 bps 400.000 Gbps   5.90722523070724 bps 5.907 Gbps 
Pardubice → Praha  0.170360525725222 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   170.360525725222 bps 170.361 Mbps 
Praha → Pardubice  0.833816533931611 % 0.834 %   100 bps 100.000 Gbps   833.816533931611 bps 833.817 Mbps 
Public Internet → Praha  6.96827805156837 % 6.968 %   20 bps 20.000 Gbps   1.39365561031367 bps 1.394 Gbps 
Praha → Public Internet  5.97895514947252 % 5.979 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1957910298945 bps 1.196 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.333309210909995 % 0.333 %   100 bps 100.000 Gbps   333.309210909995 bps 333.309 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.993527067148229 % 0.994 %   100 bps 100.000 Gbps   993.527067148228 bps 993.527 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0679102516642449 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.7910251664245 bps 6.791 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0713347351358705 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.13347351358706 bps 7.133 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.320864847000453 % 0.321 %   10 bps 10.000 Gbps   32.0864847000453 bps 32.086 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.324091077869408 % 0.324 %   10 bps 10.000 Gbps   32.4091077869408 bps 32.409 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0278210498147662 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78210498147661 bps 2.782 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.42076216251487 % 2.421 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   242.076216251487 bps 242.076 Kbps 
Brno → Zlín  0.637588439200563 % 0.638 %   100 bps 100.000 Gbps   637.588439200563 bps 637.588 Mbps 
Zlín → Brno  0.174106201018271 % 0.174 %   100 bps 100.000 Gbps   174.106201018271 bps 174.106 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.22743369352617 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.973477410468 bps 90.973 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228381296397253 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3525185589013 bps 91.353 Kbps 
Summary  empty NA   7.046 bps 7.046 Tbps   92.3745912087351 bps 92.375 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue May 23 00:04:16 2023