CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/5/23

Average load for period: 2023/05/23 00:00:00 - 2023/05/23 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/23 00:00:00 - 2023/05/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/5/23
ACONET->Brno  1.271%  Brno->ACONET  12.525%  Brno->Lednice  8.917%  Lednice->Brno  20.104%  Brno->SANET  7.836%  SANET->Brno  1.825%  Brno->Vyškov  1.555%  Vyškov->Brno  0.119%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.017e-3 %  České Budějovice->Tábor  8.521e-3 %  Tábor->České Budějovice  2.681e-3 %  Děčín->Most  1.017e-3 %  Most->Děčín  1.017e-3 %  Brno->Jihlava  0.552%  Jihlava->Brno  0.179%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.516%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.103%  Jihlava->Plzeň  0.055%  Plzeň->Jihlava  0.136%  Jihlava->Telč  0.180%  Telč->Jihlava  0.017%  Hradec Králové->Liberec  1.600%  Liberec->Hradec Králové  0.221%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.242e-3 %  Plzeň->Most  1.105e-3 %  Brno->Olomouc  1.167%  Olomouc->Brno  0.854%  Hradec Králové->Olomouc  0.647%  Olomouc->Hradec Králové  0.309%  Olomouc->Ostrava  1.312%  Ostrava->Olomouc  0.933%  Brno->Ostrava  0.016%  Ostrava->Brno  0.951%  Karviná->Ostrava  0.961%  Ostrava->Karviná  2.380%  Opava->Ostrava  0.961%  Ostrava->Opava  2.380%  Ostrava->Pionier  1.099%  Pionier->Ostrava  0.371%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  9.237%  Plzeň->Cheb  8.909%  Plzeň->Praha  1.264%  Praha->Plzeň  1.220%  Poděbrady->Praha  2.011%  Praha->Poděbrady  13.543%  AMS-IX->Praha  25.234%  Praha->AMS-IX  0.836%  Brno->Praha  1.148%  Praha->Brno  7.581%  České Budějovice->Praha  0.374%  Praha->České Budějovice  0.321%  GÉANT2->Praha  10.784%  Praha->GÉANT2  8.966%  Hradec Králové->Praha  1.150%  Praha->Hradec Králové  7.601%  Pardubice->Praha  0.158%  Praha->Pardubice  1.143%  Praha->Ústí nad
Labem  1.094%  Ústí nad
Labem->Praha  0.267%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.057%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.056%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.323%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.297%  Most->Ústí nad
Labem  1.526e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.312e-3 %  Brno->Zlín  0.702%  Zlín->Brno  0.166%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.417%  Praha->NIX.cz  1.523%  Praha->Public Internet  4.860%  Public Internet->Praha  7.011% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/23 00:00:00 - 2023/05/23 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/23 00:00:00 - 2023/05/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.27108760760559 % 1.271 %   10 bps 10.000 Gbps   127.108760760559 bps 127.109 Mbps 
Brno → ACONET  12.5247759564368 % 12.525 %   10 bps 10.000 Gbps   1.25247759564369 bps 1.252 Gbps 
Brno → Lednice  8.91732525236389 % 8.917 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.173252523639 bps 89.173 Mbps 
Lednice → Brno  20.1038117579843 % 20.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   201.038117579843 bps 201.038 Mbps 
SANET → Brno  1.82487808558526 % 1.825 %   40 bps 40.000 Gbps   729.951234234105 bps 729.951 Mbps 
Brno → SANET  7.83561472776155 % 7.836 %   40 bps 40.000 Gbps   3.13424589110462 bps 3.134 Gbps 
Brno → Vyškov  1.55514653682003 % 1.555 %   10 bps 10.000 Gbps   155.514653682003 bps 155.515 Mbps 
Vyškov → Brno  0.11931182434446 % 0.119 %   10 bps 10.000 Gbps   11.931182434446 bps 11.931 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01650009021193 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.650009021193 bps 101.650 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944813584196994 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4813584196993 bps 94.481 Kbps 
České Budějovice → Tábor  8.52097337842718 % 8.521 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   8.52097337842718 bps 8.521 Mbps 
Tábor → České Budějovice  2.6810995629921 % 2.681 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6810995629921 bps 2.681 Mbps 
Most → Děčín  1.01711296220133 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.711296220133 bps 101.711 Kbps 
Děčín → Most  1.01660924003165 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.660924003165 bps 101.661 Kbps 
Brno → Jihlava  0.551690452355537 % 0.552 %   400 bps 400.000 Gbps   2.20676180942215 bps 2.207 Gbps 
Jihlava → Brno  0.179070233826774 % 0.179 %   400 bps 400.000 Gbps   716.280935307095 bps 716.281 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.102583041905969 % 0.103 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2583041905969 bps 10.258 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.516256986304912 % 0.516 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6256986304913 bps 51.626 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0552465171772623 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   55.2465171772623 bps 55.247 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.136074136432171 % 0.136 %   100 bps 100.000 Gbps   136.074136432171 bps 136.074 Mbps 
Jihlava → Telč  0.180283132968624 % 0.180 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0283132968624 bps 18.028 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0167324694516872 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.67324694516872 bps 1.673 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.59979538941766 % 1.600 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59979538941765 bps 1.600 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.221328211953882 % 0.221 %   100 bps 100.000 Gbps   221.328211953882 bps 221.328 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312968294064543 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.187317625818 bps 125.187 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313939107883551 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.575643153421 bps 125.576 Kbps 
Plzeň → Most  1.10450000401703 % 1.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0450000401703 bps 11.045 Kbps 
Most → Plzeň  2.24173255410497 % 2.242 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.4173255410497 bps 22.417 Kbps 
Olomouc → Brno  0.853627199850214 % 0.854 %   400 bps 400.000 Gbps   3.41450879940086 bps 3.415 Gbps 
Brno → Olomouc  1.16732898608912 % 1.167 %   400 bps 400.000 Gbps   4.66931594435648 bps 4.669 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.647387816224832 % 0.647 %   400 bps 400.000 Gbps   2.58955126489933 bps 2.590 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.30940723393217 % 0.309 %   400 bps 400.000 Gbps   1.23762893572868 bps 1.238 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.933444844035654 % 0.933 %   400 bps 400.000 Gbps   3.73377937614262 bps 3.734 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.31163669065454 % 1.312 %   400 bps 400.000 Gbps   5.24654676261818 bps 5.247 Gbps 
Ostrava → Brno  0.951080385063611 % 0.951 %   100 bps 100.000 Gbps   951.080385063612 bps 951.080 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0159585397932587 % 0.016 %   100 bps 100.000 Gbps   15.9585397932587 bps 15.959 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.960730500703894 % 0.961 %   10 bps 10.000 Gbps   96.0730500703894 bps 96.073 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.37965438624836 % 2.380 %   10 bps 10.000 Gbps   237.965438624837 bps 237.965 Mbps 
Opava → Ostrava  0.960730500703894 % 0.961 %   10 bps 10.000 Gbps   96.0730500703894 bps 96.073 Mbps 
Ostrava → Opava  2.37965438624837 % 2.380 %   10 bps 10.000 Gbps   237.965438624837 bps 237.965 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.371477557754492 % 0.371 %   10 bps 10.000 Gbps   37.1477557754493 bps 37.148 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.09875323507085 % 1.099 %   10 bps 10.000 Gbps   109.875323507085 bps 109.875 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.22879199624807 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.5167984992279 bps 91.517 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.2273442203016 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9376881206398 bps 90.938 Kbps 
Plzeň → Cheb  8.90857070750218 % 8.909 %   10 bps 10.000 Gbps   890.857070750218 bps 890.857 Mbps 
Cheb → Plzeň  9.23710575439308 % 9.237 %   10 bps 10.000 Gbps   923.710575439309 bps 923.711 Mbps 
Plzeň → Praha  1.26376530981002 % 1.264 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26376530981002 bps 1.264 Gbps 
Praha → Plzeň  1.2201213721563 % 1.220 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2201213721563 bps 1.220 Gbps 
Praha → Poděbrady  13.5434013603023 % 13.543 %   1000 bps 1000.000 Mbps   135.434013603023 bps 135.434 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.01149599215975 % 2.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.1149599215975 bps 20.115 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.2339097055323 % 25.234 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52339097055323 bps 2.523 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.8364544586278 % 0.836 %   10 bps 10.000 Gbps   83.64544586278 bps 83.645 Mbps 
Brno → Praha  1.14754225061535 % 1.148 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14754225061535 bps 1.148 Gbps 
Praha → Brno  7.5806596041039 % 7.581 %   100 bps 100.000 Gbps   7.5806596041039 bps 7.581 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.374036957848564 % 0.374 %   100 bps 100.000 Gbps   374.036957848564 bps 374.037 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.320806183576091 % 0.321 %   100 bps 100.000 Gbps   320.806183576091 bps 320.806 Mbps 
GÉANT2 → Praha  10.7837669176485 % 10.784 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7837664193426 bps 10.784 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.965638423149 % 8.966 %   100 bps 100.000 Gbps   8.96563838850283 bps 8.966 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.15048529008037 % 1.150 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15048529008037 bps 1.150 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.60102042886891 % 7.601 %   100 bps 100.000 Gbps   7.60102042886891 bps 7.601 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.41696705317997 % 5.417 %   400 bps 400.000 Gbps   21.6678682127199 bps 21.668 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.52321661487597 % 1.523 %   400 bps 400.000 Gbps   6.0928664595039 bps 6.093 Gbps 
Pardubice → Praha  0.157628043507527 % 0.158 %   100 bps 100.000 Gbps   157.628043507527 bps 157.628 Mbps 
Praha → Pardubice  1.1434314430286 % 1.143 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1434314430286 bps 1.143 Gbps 
Praha → Public Internet  4.8600255649942 % 4.860 %   20 bps 20.000 Gbps   972.005112998842 bps 972.005 Mbps 
Public Internet → Praha  7.01144913486222 % 7.011 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40228982697245 bps 1.402 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.267127593096765 % 0.267 %   100 bps 100.000 Gbps   267.127593096765 bps 267.128 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.09431583202434 % 1.094 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09431583202434 bps 1.094 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0567530285594823 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.67530285594824 bps 5.675 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0564845669774066 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.64845669774067 bps 5.648 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.296947707134384 % 0.297 %   10 bps 10.000 Gbps   29.6947707134384 bps 29.695 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.322793005132508 % 0.323 %   10 bps 10.000 Gbps   32.2793005132508 bps 32.279 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.52595758844054 % 1.526 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   152.595758844055 bps 152.596 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  7.3121212808305 % 7.312 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   731.21212808305 bps 731.212 Kbps 
Brno → Zlín  0.701513995984906 % 0.702 %   100 bps 100.000 Gbps   701.513995984906 bps 701.514 Mbps 
Zlín → Brno  0.165579438168566 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   165.579438168566 bps 165.579 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227445687485092 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9782749940367 bps 90.978 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.22809917383383 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2396695335322 bps 91.240 Kbps 
Summary  empty NA   7.046 bps 7.046 Tbps   112.128036627367 bps 112.128 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed May 24 00:05:14 2023