CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/5/24

Average load for period: 2023/05/24 00:00:00 - 2023/05/24 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/24 00:00:00 - 2023/05/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/5/24
ACONET->Brno  1.292%  Brno->ACONET  12.299%  Brno->Lednice  8.084%  Lednice->Brno  19.779%  Brno->SANET  7.471%  SANET->Brno  1.888%  Brno->Vyškov  1.321%  Vyškov->Brno  0.152%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.017e-3 %  České Budějovice->Tábor  5.222e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.452e-3 %  Děčín->Most  1.017e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.432%  Jihlava->Brno  0.174%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.259%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.079%  Jihlava->Telč  0.055%  Telč->Jihlava  7.721e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.418%  Liberec->Hradec Králové  0.212%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.237e-3 %  Plzeň->Most  1.105e-3 %  Brno->Olomouc  1.064%  Olomouc->Brno  0.417%  Hradec Králové->Olomouc  0.638%  Olomouc->Hradec Králové  0.256%  Olomouc->Ostrava  1.197%  Ostrava->Olomouc  0.432%  Brno->Ostrava  0.013%  Ostrava->Brno  0.013%  Karviná->Ostrava  1.074%  Ostrava->Karviná  2.395%  Opava->Ostrava  1.074%  Ostrava->Opava  2.395%  Ostrava->Pionier  0.908%  Pionier->Ostrava  0.403%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.256%  Plzeň->Cheb  0.234%  Jihlava->Plzeň  0.048%  Plzeň->Jihlava  0.169%  Plzeň->Praha  0.676%  Praha->Plzeň  2.061%  Poděbrady->Praha  1.716%  Praha->Poděbrady  13.721%  AMS-IX->Praha  24.530%  Praha->AMS-IX  0.680%  Brno->Praha  1.204%  Praha->Brno  7.401%  České Budějovice->Praha  0.322%  Praha->České Budějovice  0.301%  GÉANT2->Praha  9.783%  Praha->GÉANT2  5.162%  Hradec Králové->Praha  1.204%  Praha->Hradec Králové  7.401%  Pardubice->Praha  0.177%  Praha->Pardubice  0.778%  Praha->Ústí nad
Labem  1.094%  Ústí nad
Labem->Praha  0.212%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.078%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.078%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.147%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.143%  Most->Ústí nad
Labem  1.558e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.899e-3 %  Brno->Zlín  0.688%  Zlín->Brno  0.170%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.690%  Praha->NIX.cz  1.437%  Praha->Public Internet  4.316%  Public Internet->Praha  6.869% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/24 00:00:00 - 2023/05/24 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/24 00:00:00 - 2023/05/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.2988967275255 % 12.299 %   10 bps 10.000 Gbps   1.22988967275255 bps 1.230 Gbps 
ACONET → Brno  1.29249376661139 % 1.292 %   10 bps 10.000 Gbps   129.249376661139 bps 129.249 Mbps 
Brno → Lednice  8.08448940508289 % 8.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.8448940508289 bps 80.845 Mbps 
Lednice → Brno  19.778780159971 % 19.779 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.78780159971 bps 197.788 Mbps 
SANET → Brno  1.88815566953942 % 1.888 %   40 bps 40.000 Gbps   755.262267815767 bps 755.262 Mbps 
Brno → SANET  7.47051769397845 % 7.471 %   40 bps 40.000 Gbps   2.98820707759138 bps 2.988 Gbps 
Brno → Vyškov  1.3211868068953 % 1.321 %   10 bps 10.000 Gbps   132.11868068953 bps 132.119 Mbps 
Vyškov → Brno  0.152115940684128 % 0.152 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2115940684128 bps 15.212 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01653388694293 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.653388694293 bps 101.653 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944126382638405 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4126382638405 bps 94.413 Kbps 
Tábor → České Budějovice  1.45160556091322 % 1.452 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45160556091322 bps 1.452 Mbps 
České Budějovice → Tábor  5.22157472844825 % 5.222 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.22157472844824 bps 5.222 Mbps 
Děčín → Most  1.01667625904873 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.667625904873 bps 101.668 Kbps 
Most → Děčín  1.01621239567597 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.621239567597 bps 101.621 Kbps 
Jihlava → Brno  0.174474271759177 % 0.174 %   400 bps 400.000 Gbps   697.897087036711 bps 697.897 Mbps 
Brno → Jihlava  0.431952213924974 % 0.432 %   400 bps 400.000 Gbps   1.7278088556999 bps 1.728 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.258779822727546 % 0.259 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8779822727546 bps 25.878 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0794170165607223 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.94170165607223 bps 7.942 Mbps 
Telč → Jihlava  7.720926989732 % 7.721 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   772.0926989732 bps 772.093 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0549629208622464 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   5.49629295797245 bps 5.496 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.4175319401169 % 1.418 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4175319401169 bps 1.418 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.212410887343189 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   212.410887343189 bps 212.411 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313649732719672 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.459893087869 bps 125.460 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312906974017622 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.162789607049 bps 125.163 Kbps 
Most → Plzeň  2.23668035767851 % 2.237 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.3668035767851 bps 22.367 Kbps 
Plzeň → Most  1.10460928508861 % 1.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0460928508861 bps 11.046 Kbps 
Olomouc → Brno  0.41699609150081 % 0.417 %   400 bps 400.000 Gbps   1.66798436600324 bps 1.668 Gbps 
Brno → Olomouc  1.06381920031927 % 1.064 %   400 bps 400.000 Gbps   4.25527680127706 bps 4.255 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.256017419466518 % 0.256 %   400 bps 400.000 Gbps   1.02406967786607 bps 1.024 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.637726475914471 % 0.638 %   400 bps 400.000 Gbps   2.55090590365789 bps 2.551 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.19733455234293 % 1.197 %   400 bps 400.000 Gbps   4.78933820937173 bps 4.789 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.43180522124165 % 0.432 %   400 bps 400.000 Gbps   1.7272208849666 bps 1.727 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0134411303720175 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   13.4411303720175 bps 13.441 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0132372445963064 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2372445963064 bps 13.237 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.39531824762717 % 2.395 %   10 bps 10.000 Gbps   239.531824762716 bps 239.532 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.07449271820068 % 1.074 %   10 bps 10.000 Gbps   107.449271820068 bps 107.449 Mbps 
Ostrava → Opava  2.39531824762716 % 2.395 %   10 bps 10.000 Gbps   239.531824762716 bps 239.532 Mbps 
Opava → Ostrava  1.07449271820068 % 1.074 %   10 bps 10.000 Gbps   107.449271820068 bps 107.449 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.907804489483594 % 0.908 %   10 bps 10.000 Gbps   90.7804489483594 bps 90.780 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.402533210616684 % 0.403 %   10 bps 10.000 Gbps   40.2533210616684 bps 40.253 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228087995766539 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2351983066156 bps 91.235 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227439238000787 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.975695200315 bps 90.976 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.256137693868099 % 0.256 %   10 bps 10.000 Gbps   25.6137693868098 bps 25.614 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.233539146355206 % 0.234 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3539146355206 bps 23.354 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0477725490865353 % 0.048 %   100 bps 100.000 Gbps   47.7725490865353 bps 47.773 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.168699968102283 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.699968102283 bps 168.700 Mbps 
Praha → Plzeň  2.06148758774554 % 2.061 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06148758774554 bps 2.061 Gbps 
Plzeň → Praha  0.676231214898749 % 0.676 %   100 bps 100.000 Gbps   676.231214898749 bps 676.231 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.7214296114642 % 13.721 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.214296114642 bps 137.214 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.71606952207484 % 1.716 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.1606952207484 bps 17.161 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.680372072539394 % 0.680 %   10 bps 10.000 Gbps   68.0372072539394 bps 68.037 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.5297817001599 % 24.530 %   10 bps 10.000 Gbps   2.45297817001599 bps 2.453 Gbps 
Brno → Praha  1.2037967356864 % 1.204 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2037967356864 bps 1.204 Gbps 
Praha → Brno  7.40105738850731 % 7.401 %   100 bps 100.000 Gbps   7.40105738850733 bps 7.401 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.321729785548684 % 0.322 %   100 bps 100.000 Gbps   321.729785548684 bps 321.730 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.300855895793808 % 0.301 %   100 bps 100.000 Gbps   300.855895793808 bps 300.856 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.16217840965916 % 5.162 %   100 bps 100.000 Gbps   5.16217827316888 bps 5.162 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.78283170398133 % 9.783 %   100 bps 100.000 Gbps   9.78282996084374 bps 9.783 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.40105738850733 % 7.401 %   100 bps 100.000 Gbps   7.40105738850732 bps 7.401 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.2037967356864 % 1.204 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2037967356864 bps 1.204 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.68995850939004 % 4.690 %   400 bps 400.000 Gbps   18.7598340375602 bps 18.760 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.43738332205655 % 1.437 %   400 bps 400.000 Gbps   5.74953328822622 bps 5.750 Gbps 
Pardubice → Praha  0.176775217212592 % 0.177 %   100 bps 100.000 Gbps   176.775217212592 bps 176.775 Mbps 
Praha → Pardubice  0.77843329024974 % 0.778 %   100 bps 100.000 Gbps   778.43329024974 bps 778.433 Mbps 
Praha → Public Internet  4.31587054158932 % 4.316 %   20 bps 20.000 Gbps   863.174108317864 bps 863.174 Mbps 
Public Internet → Praha  6.86912084897616 % 6.869 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37382416979523 bps 1.374 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.09415371591027 % 1.094 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09415371591027 bps 1.094 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.211656378851405 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   211.656378851405 bps 211.656 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0775133435772312 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.75133435772313 bps 7.751 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0781539516176359 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.8153951617636 bps 7.815 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.14710859108703 % 0.147 %   10 bps 10.000 Gbps   14.710859108703 bps 14.711 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.143076088794247 % 0.143 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3076088794247 bps 14.308 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  6.89893059049128 % 6.899 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   689.893059049128 bps 689.893 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.55786908551629 % 1.558 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   155.786908551629 bps 155.787 Kbps 
Zlín → Brno  0.169566518852545 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.566518852544 bps 169.567 Mbps 
Brno → Zlín  0.688321099361082 % 0.688 %   100 bps 100.000 Gbps   688.321099361082 bps 688.321 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228086774615822 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2347098463288 bps 91.235 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227239405368266 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8957621473063 bps 90.896 Kbps 
Summary  empty NA   7.226 bps 7.226 Tbps   94.8650535364404 bps 94.865 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu May 25 00:04:32 2023