CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/5/25

Average load for period: 2023/05/25 00:00:00 - 2023/05/25 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/25 00:00:00 - 2023/05/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/5/25
ACONET->Brno  1.134%  Brno->ACONET  11.516%  Brno->Lednice  7.602%  Lednice->Brno  19.886%  Brno->SANET  7.161%  SANET->Brno  1.764%  Brno->Vyškov  1.398%  Vyškov->Brno  0.225%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.946e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.017e-3 %  České Budějovice->Tábor  6.789e-3 %  Tábor->České Budějovice  2.883e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.498%  Jihlava->Brno  0.213%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.174%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.063%  Jihlava->Telč  0.084%  Telč->Jihlava  0.014%  Hradec Králové->Liberec  1.299%  Liberec->Hradec Králové  0.181%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.273e-3 %  Plzeň->Most  1.125e-3 %  Brno->Olomouc  1.164%  Olomouc->Brno  0.412%  Hradec Králové->Olomouc  0.763%  Olomouc->Hradec Králové  0.452%  Olomouc->Ostrava  1.395%  Ostrava->Olomouc  0.663%  Brno->Ostrava  0.017%  Ostrava->Brno  6.916e-3 %  Karviná->Ostrava  1.216%  Ostrava->Karviná  2.286%  Opava->Ostrava  1.216%  Ostrava->Opava  2.286%  Ostrava->Pionier  1.191%  Pionier->Ostrava  0.315%  Hradec Králové->Pardubice  0.228e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  0.167%  Plzeň->Cheb  0.158%  Jihlava->Plzeň  0.036%  Plzeň->Jihlava  0.147%  Plzeň->Praha  0.555%  Praha->Plzeň  2.351%  Poděbrady->Praha  2.459%  Praha->Poděbrady  12.896%  AMS-IX->Praha  23.947%  Praha->AMS-IX  0.754%  Brno->Praha  1.053%  Praha->Brno  6.940%  České Budějovice->Praha  0.295%  Praha->České Budějovice  0.317%  GÉANT2->Praha  10.214%  Praha->GÉANT2  5.378%  Hradec Králové->Praha  1.056%  Praha->Hradec Králové  6.959%  Pardubice->Praha  0.135%  Praha->Pardubice  0.772%  Praha->Ústí nad
Labem  0.998%  Ústí nad
Labem->Praha  0.206%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.100%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.101%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.200%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.201%  Most->Ústí nad
Labem  1.776e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.462e-3 %  Brno->Zlín  0.622%  Zlín->Brno  0.157%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.954%  Praha->NIX.cz  1.423%  Praha->Public Internet  4.553%  Public Internet->Praha  6.634% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/25 00:00:00 - 2023/05/25 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/25 00:00:00 - 2023/05/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.5163336915307 % 11.516 %   10 bps 10.000 Gbps   1.15163336915307 bps 1.152 Gbps 
ACONET → Brno  1.13444360587824 % 1.134 %   10 bps 10.000 Gbps   113.444360587824 bps 113.444 Mbps 
Lednice → Brno  19.886085873429 % 19.886 %   1000 bps 1000.000 Mbps   198.86085873429 bps 198.861 Mbps 
Brno → Lednice  7.60226975962148 % 7.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.0226975962148 bps 76.023 Mbps 
SANET → Brno  1.76388687281679 % 1.764 %   40 bps 40.000 Gbps   705.554749126715 bps 705.555 Mbps 
Brno → SANET  7.1609630501116 % 7.161 %   40 bps 40.000 Gbps   2.86438522004464 bps 2.864 Gbps 
Brno → Vyškov  1.39794980035091 % 1.398 %   10 bps 10.000 Gbps   139.794980035091 bps 139.795 Mbps 
Vyškov → Brno  0.225447326053223 % 0.225 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5447326053223 bps 22.545 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.945902291548625 % 0.946 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.5902291548625 bps 94.590 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01748005716478 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.748005716478 bps 101.748 Kbps 
Tábor → České Budějovice  2.88299903506183 % 2.883 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88299903506183 bps 2.883 Mbps 
České Budějovice → Tábor  6.78870305192138 % 6.789 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   6.78870305192138 bps 6.789 Mbps 
Most → Děčín  1.0159261795345 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.592617953451 bps 101.593 Kbps 
Děčín → Most  1.01458593600544 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.458593600545 bps 101.459 Kbps 
Jihlava → Brno  0.212571833312266 % 0.213 %   400 bps 400.000 Gbps   850.287333249063 bps 850.287 Mbps 
Brno → Jihlava  0.497536067094384 % 0.498 %   400 bps 400.000 Gbps   1.99014426837754 bps 1.990 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0634946505745286 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.34946505745286 bps 6.349 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.174143734418726 % 0.174 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4143734418726 bps 17.414 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0836608977889226 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.36608977889225 bps 8.366 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0136141248482679 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36141248482679 bps 1.361 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.180739150490341 % 0.181 %   100 bps 100.000 Gbps   180.739150490341 bps 180.739 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.29924517872909 % 1.299 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29924517872909 bps 1.299 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312990327252545 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.196130901018 bps 125.196 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313700383526738 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.480153410695 bps 125.480 Kbps 
Plzeň → Most  1.12489740363972 % 1.125 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2489740363972 bps 11.249 Kbps 
Most → Plzeň  2.27312461356743 % 2.273 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.7312461356744 bps 22.731 Kbps 
Brno → Olomouc  1.16430916141532 % 1.164 %   400 bps 400.000 Gbps   4.65723664566129 bps 4.657 Gbps 
Olomouc → Brno  0.41181795671787 % 0.412 %   400 bps 400.000 Gbps   1.64727182687148 bps 1.647 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.762749641480875 % 0.763 %   400 bps 400.000 Gbps   3.0509985659235 bps 3.051 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.451514411184734 % 0.452 %   400 bps 400.000 Gbps   1.80605764473893 bps 1.806 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.663222471448641 % 0.663 %   400 bps 400.000 Gbps   2.65288988579456 bps 2.653 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.39481252234559 % 1.395 %   400 bps 400.000 Gbps   5.57925008938236 bps 5.579 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0165628415337187 % 0.017 %   100 bps 100.000 Gbps   16.5628415337187 bps 16.563 Mbps 
Ostrava → Brno  6.91641757364223 % 6.916 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   6.91641757364224 bps 6.916 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.21609035636333 % 1.216 %   10 bps 10.000 Gbps   121.609035636333 bps 121.609 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.28600525120401 % 2.286 %   10 bps 10.000 Gbps   228.600525120401 bps 228.601 Mbps 
Ostrava → Opava  2.28600525120401 % 2.286 %   10 bps 10.000 Gbps   228.600525120401 bps 228.601 Mbps 
Opava → Ostrava  1.21609035636333 % 1.216 %   10 bps 10.000 Gbps   121.609035636333 bps 121.609 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.190790541064 % 1.191 %   10 bps 10.000 Gbps   119.0790541064 bps 119.079 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.314979749346396 % 0.315 %   10 bps 10.000 Gbps   31.4979749346396 bps 31.498 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228520647963959 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4082591855833 bps 91.408 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227746457120909 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0985828483636 bps 91.099 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.166951139117609 % 0.167 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6951139117609 bps 16.695 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.15772191169761 % 0.158 %   10 bps 10.000 Gbps   15.772191169761 bps 15.772 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0357001370023671 % 0.036 %   100 bps 100.000 Gbps   35.700137002367 bps 35.700 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.1468453575954 % 0.147 %   100 bps 100.000 Gbps   146.8453575954 bps 146.845 Mbps 
Praha → Plzeň  2.35143407627821 % 2.351 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35143407627821 bps 2.351 Gbps 
Plzeň → Praha  0.555367828238543 % 0.555 %   100 bps 100.000 Gbps   555.367828238543 bps 555.368 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.8959943442825 % 12.896 %   1000 bps 1000.000 Mbps   128.959943442825 bps 128.960 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.45859306252101 % 2.459 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.5859306252101 bps 24.586 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.9467641031213 % 23.947 %   10 bps 10.000 Gbps   2.39467641031213 bps 2.395 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.754162652154495 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.4162652154495 bps 75.416 Mbps 
Brno → Praha  1.05293550198709 % 1.053 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05293550198709 bps 1.053 Gbps 
Praha → Brno  6.93988168750286 % 6.940 %   100 bps 100.000 Gbps   6.93988168750286 bps 6.940 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.317212564957828 % 0.317 %   100 bps 100.000 Gbps   317.212564957828 bps 317.213 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.29522888579376 % 0.295 %   100 bps 100.000 Gbps   295.22888579376 bps 295.229 Mbps 
GÉANT2 → Praha  10.2136330454772 % 10.214 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2136330454771 bps 10.214 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.37793044506019 % 5.378 %   100 bps 100.000 Gbps   5.37793044506019 bps 5.378 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.95867418398169 % 6.959 %   100 bps 100.000 Gbps   6.95867418398169 bps 6.959 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.05579259913232 % 1.056 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05579259913232 bps 1.056 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.42341844981521 % 1.423 %   400 bps 400.000 Gbps   5.69367379926083 bps 5.694 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.95433497044165 % 4.954 %   400 bps 400.000 Gbps   19.8173398817666 bps 19.817 Gbps 
Praha → Pardubice  0.771704624801774 % 0.772 %   100 bps 100.000 Gbps   771.704624801774 bps 771.705 Mbps 
Pardubice → Praha  0.134611180082166 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   134.611180082166 bps 134.611 Mbps 
Public Internet → Praha  6.63449209150757 % 6.634 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32689841830151 bps 1.327 Gbps 
Praha → Public Internet  4.55285879286983 % 4.553 %   20 bps 20.000 Gbps   910.571758573965 bps 910.572 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.205864144326307 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   205.864144326307 bps 205.864 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.998187126560887 % 0.998 %   100 bps 100.000 Gbps   998.187126560886 bps 998.187 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.100384698348691 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0384698348691 bps 10.038 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.100623717419367 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0623717419367 bps 10.062 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.199858636784878 % 0.200 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9858636784878 bps 19.986 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.201281985409308 % 0.201 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1281985409308 bps 20.128 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.77604474030406 % 1.776 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   177.604474030406 bps 177.604 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  5.46237126762819 % 5.462 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   546.237126762819 bps 546.237 Kbps 
Zlín → Brno  0.157315720309467 % 0.157 %   100 bps 100.000 Gbps   157.315720309467 bps 157.316 Mbps 
Brno → Zlín  0.62179223933463 % 0.622 %   100 bps 100.000 Gbps   621.79223933463 bps 621.792 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228093845578571 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2375382314282 bps 91.238 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227194474947008 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8777899788031 bps 90.878 Kbps 
Summary  empty NA   7.046 bps 7.046 Tbps   98.5606884841341 bps 98.561 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri May 26 00:04:28 2023