CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/9/12

Average load for period: 2023/09/12 00:00:00 - 2023/09/12 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/12 00:00:00 - 2023/09/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/9/12
ACONET->Brno  2.358%  Brno->ACONET  18.207%  Brno->Lednice  0.433%  Lednice->Brno  1.969%  Brno->Olomouc  0.645%  Olomouc->Brno  0.430%  Brno->SANET  4.577%  SANET->Brno  1.903%  Brno->Vyškov  1.142%  Vyškov->Brno  0.201%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.011%  Tábor->České Budějovice  0.543e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.547%  Jihlava->Brno  0.265%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.151%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.056%  Jihlava->Plzeň  0.298%  Plzeň->Jihlava  0.291%  Jihlava->Telč  0.039%  Telč->Jihlava  8.393e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.817%  Liberec->Hradec Králové  0.212%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.333e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.325e-3 %  Most->Plzeň  2.140e-3 %  Plzeň->Most  1.066e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.124%  Ostrava->Olomouc  0.697%  Brno->Ostrava  0.025%  Ostrava->Brno  0.013%  Karviná->Ostrava  1.234%  Ostrava->Karviná  1.916%  Opava->Ostrava  1.234%  Ostrava->Opava  1.916%  Ostrava->Pionier  1.137%  Pionier->Ostrava  0.207%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.313e-3 %  Cheb->Plzeň  9.298%  Plzeň->Cheb  9.298%  Plzeň->Praha  1.083%  Praha->Plzeň  1.406%  Poděbrady->Praha  2.805%  Praha->Poděbrady  12.457%  AMS-IX->Praha  20.742%  Praha->AMS-IX  0.894%  Brno->Praha  1.121%  Praha->Brno  5.169%  České Budějovice->Praha  0.282%  Praha->České Budějovice  0.623%  GÉANT2->Praha  16.836%  Praha->GÉANT2  5.374%  Hradec Králové->Praha  0.471%  Praha->Hradec Králové  1.853%  Pardubice->Praha  0.143%  Praha->Pardubice  0.950%  Praha->Ústí nad
Labem  0.871%  Ústí nad
Labem->Praha  0.237%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.053%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.051%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.127%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.125%  Most->Ústí nad
Labem  4.270e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.914e-3 %  Brno->Zlín  0.522%  Zlín->Brno  0.115%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.552%  Praha->NIX.cz  1.205%  Praha->Public Internet  3.446%  Public Internet->Praha  6.873% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/12 00:00:00 - 2023/09/12 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/12 00:00:00 - 2023/09/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  18.2074999531698 % 18.207 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82074999531698 bps 1.821 Gbps 
ACONET → Brno  2.35841083911358 % 2.358 %   10 bps 10.000 Gbps   235.841083911358 bps 235.841 Mbps 
Lednice → Brno  1.96877538405837 % 1.969 %   10 bps 10.000 Gbps   196.877538405837 bps 196.878 Mbps 
Brno → Lednice  0.432608389596364 % 0.433 %   10 bps 10.000 Gbps   43.2608389596364 bps 43.261 Mbps 
Brno → Olomouc  0.645119728446604 % 0.645 %   400 bps 400.000 Gbps   2.58047588661588 bps 2.580 Gbps 
Olomouc → Brno  0.429830225105739 % 0.430 %   400 bps 400.000 Gbps   1.7193178886692 bps 1.719 Gbps 
SANET → Brno  1.90300525976311 % 1.903 %   40 bps 40.000 Gbps   761.202103905244 bps 761.202 Mbps 
Brno → SANET  4.57740194765007 % 4.577 %   40 bps 40.000 Gbps   1.83096077906003 bps 1.831 Gbps 
Vyškov → Brno  0.200508536583347 % 0.201 %   10 bps 10.000 Gbps   20.0508536583348 bps 20.051 Mbps 
Brno → Vyškov  1.14167600439484 % 1.142 %   10 bps 10.000 Gbps   114.167600439484 bps 114.168 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01332666180054 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.332666180054 bps 101.333 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942019747617774 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2019747617773 bps 94.202 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.543080858536922 % 0.543 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   543.080858536922 bps 543.081 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0109875864333117 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9875864333117 bps 10.988 Mbps 
Děčín → Most  1.0157164773846 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.57164773846 bps 101.572 Kbps 
Most → Děčín  1.01577955935723 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.577955935723 bps 101.578 Kbps 
Jihlava → Brno  0.265273966856993 % 0.265 %   400 bps 400.000 Gbps   1.06109586742797 bps 1.061 Gbps 
Brno → Jihlava  0.547320377864378 % 0.547 %   400 bps 400.000 Gbps   2.18928151145751 bps 2.189 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0557957752371872 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.57957752371872 bps 5.580 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.150715703366994 % 0.151 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0715703366994 bps 15.072 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.291037269592255 % 0.291 %   100 bps 100.000 Gbps   291.037269592254 bps 291.037 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.297990207453566 % 0.298 %   100 bps 100.000 Gbps   297.990207453566 bps 297.990 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0388082434092831 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.88082434092831 bps 3.881 Mbps 
Telč → Jihlava  8.39315743078487 % 8.393 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   839.315743078486 bps 839.316 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.21223288542172 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   212.23288542172 bps 212.233 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.816938847139328 % 0.817 %   100 bps 100.000 Gbps   816.938847139328 bps 816.939 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.325211176564965 % 0.325 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   130.084470625986 bps 130.084 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.332681644790472 % 0.333 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   133.072657916189 bps 133.073 Kbps 
Plzeň → Most  1.06618266262142 % 1.066 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6618266262142 bps 10.662 Kbps 
Most → Plzeň  2.13992243458642 % 2.140 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3992243458642 bps 21.399 Kbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  1.12448871626996 % 1.124 %   400 bps 400.000 Gbps   4.49795486507983 bps 4.498 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.696591064996602 % 0.697 %   400 bps 400.000 Gbps   2.78636425998641 bps 2.786 Gbps 
Ostrava → Brno  0.012835629765318 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   12.835629765318 bps 12.836 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0245617479272532 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   24.5617479272531 bps 24.562 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.91599993940386 % 1.916 %   10 bps 10.000 Gbps   191.599993940386 bps 191.600 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.2340804528442 % 1.234 %   10 bps 10.000 Gbps   123.40804528442 bps 123.408 Mbps 
Opava → Ostrava  1.2340804528442 % 1.234 %   10 bps 10.000 Gbps   123.40804528442 bps 123.408 Mbps 
Ostrava → Opava  1.91599993940386 % 1.916 %   10 bps 10.000 Gbps   191.599993940386 bps 191.600 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.13670485756547 % 1.137 %   10 bps 10.000 Gbps   113.670485756547 bps 113.670 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.206822824511639 % 0.207 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6822824511639 bps 20.682 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313485907006911 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.394362802764 bps 125.394 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313603850529994 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.441540211998 bps 125.442 Kbps 
Plzeň → Cheb  9.29780688506909 % 9.298 %   10 bps 10.000 Gbps   929.780688506911 bps 929.781 Mbps 
Cheb → Plzeň  9.29820966036267 % 9.298 %   10 bps 10.000 Gbps   929.820966036267 bps 929.821 Mbps 
Praha → Plzeň  1.40616201771175 % 1.406 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40616201771176 bps 1.406 Gbps 
Plzeň → Praha  1.0830758979476 % 1.083 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0830758979476 bps 1.083 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.80539025089674 % 2.805 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.0539025089674 bps 28.054 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.4571853061169 % 12.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   124.571853061169 bps 124.572 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.7416032729041 % 20.742 %   10 bps 10.000 Gbps   2.07416032729041 bps 2.074 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.894297294377265 % 0.894 %   10 bps 10.000 Gbps   89.4297294377265 bps 89.430 Mbps 
Praha → Brno  5.16898050726563 % 5.169 %   100 bps 100.000 Gbps   5.16898050726563 bps 5.169 Gbps 
Brno → Praha  1.12111174809136 % 1.121 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12111174809136 bps 1.121 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.281885700930491 % 0.282 %   100 bps 100.000 Gbps   281.885700930491 bps 281.886 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.623381013060009 % 0.623 %   100 bps 100.000 Gbps   623.38101306001 bps 623.381 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.37368291451561 % 5.374 %   100 bps 100.000 Gbps   5.37368291451561 bps 5.374 Gbps 
GÉANT2 → Praha  16.8363012286878 % 16.836 %   100 bps 100.000 Gbps   16.8363012286878 bps 16.836 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.85296154871527 % 1.853 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85296154871527 bps 1.853 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.470668327984887 % 0.471 %   100 bps 100.000 Gbps   470.668327984887 bps 470.668 Mbps 
NIX.cz → Praha  3.55246184003247 % 3.552 %   400 bps 400.000 Gbps   14.2098473601299 bps 14.210 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.20509184242745 % 1.205 %   400 bps 400.000 Gbps   4.82036736970981 bps 4.820 Gbps 
Pardubice → Praha  0.14297947642981 % 0.143 %   100 bps 100.000 Gbps   142.97947642981 bps 142.979 Mbps 
Praha → Pardubice  0.950053971858899 % 0.950 %   100 bps 100.000 Gbps   950.053971858898 bps 950.054 Mbps 
Praha → Public Internet  3.44554844056683 % 3.446 %   20 bps 20.000 Gbps   689.109688113366 bps 689.110 Mbps 
Public Internet → Praha  6.87291648677286 % 6.873 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37458329735457 bps 1.375 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.871355865413756 % 0.871 %   100 bps 100.000 Gbps   871.355865413758 bps 871.356 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.236686299864536 % 0.237 %   100 bps 100.000 Gbps   236.686299864536 bps 236.686 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0514559674354279 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.14559674354279 bps 5.146 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0528341529667096 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.28341529667096 bps 5.283 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.124622245904478 % 0.125 %   10 bps 10.000 Gbps   12.4622245904478 bps 12.462 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.127395308260383 % 0.127 %   10 bps 10.000 Gbps   12.7395308260383 bps 12.740 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  3.91429361612499 % 3.914 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   391.429361612498 bps 391.429 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.26991260818733 % 4.270 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   426.991260818733 bps 426.991 Kbps 
Brno → Zlín  0.521632608544153 % 0.522 %   100 bps 100.000 Gbps   521.632608544153 bps 521.633 Mbps 
Zlín → Brno  0.114521735848317 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   114.521735848317 bps 114.522 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227233965352134 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8935861408535 bps 90.894 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228170008961677 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2680035846707 bps 91.268 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   84.6772105951017 bps 84.677 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Sep 13 00:04:49 2023