CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/9/13

Average load for period: 2023/09/13 00:00:00 - 2023/09/13 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/13 00:00:00 - 2023/09/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/9/13
ACONET->Brno  2.166%  Brno->ACONET  21.978%  Brno->Lednice  0.542%  Lednice->Brno  2.051%  Brno->Olomouc  0.640%  Olomouc->Brno  0.554%  Brno->SANET  5.694%  SANET->Brno  1.856%  Brno->Vyškov  1.243%  Vyškov->Brno  0.279%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.012%  Tábor->České Budějovice  0.582e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.015e-3 %  Brno->Jihlava  0.640%  Jihlava->Brno  0.296%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.214%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.061%  Jihlava->Plzeň  0.288%  Plzeň->Jihlava  0.405%  Jihlava->Telč  0.060%  Telč->Jihlava  0.021%  Hradec Králové->Liberec  0.985%  Liberec->Hradec Králové  0.263%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.406e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.342e-3 %  Most->Plzeň  2.127e-3 %  Plzeň->Most  1.053e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.070%  Ostrava->Olomouc  0.493%  Brno->Ostrava  0.021%  Ostrava->Brno  9.964e-3 %  Karviná->Ostrava  1.294%  Ostrava->Karviná  2.124%  Opava->Ostrava  1.281%  Ostrava->Opava  2.118%  Ostrava->Pionier  1.251%  Pionier->Ostrava  0.247%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  0.245%  Plzeň->Cheb  0.246%  Plzeň->Praha  1.045%  Praha->Plzeň  1.281%  Poděbrady->Praha  2.277%  Praha->Poděbrady  12.928%  AMS-IX->Praha  20.420%  Praha->AMS-IX  1.069%  Brno->Praha  1.117%  Praha->Brno  6.352%  České Budějovice->Praha  0.338%  Praha->České Budějovice  0.745%  GÉANT2->Praha  10.484%  Praha->GÉANT2  4.758%  Hradec Králové->Praha  0.476%  Praha->Hradec Králové  2.150%  Pardubice->Praha  0.124%  Praha->Pardubice  0.701%  Praha->Ústí nad
Labem  0.998%  Ústí nad
Labem->Praha  0.211%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.064%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.063%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.165%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.163%  Most->Ústí nad
Labem  5.863e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.211e-3 %  Brno->Zlín  0.603%  Zlín->Brno  0.115%  Olomouc->Zlín  0.228e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.973%  Praha->NIX.cz  1.267%  Praha->Public Internet  4.096%  Public Internet->Praha  11.764% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/13 00:00:00 - 2023/09/13 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/13 00:00:00 - 2023/09/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.1659879473998 % 2.166 %   10 bps 10.000 Gbps   216.59879473998 bps 216.599 Mbps 
Brno → ACONET  21.9775770532554 % 21.978 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19775770532554 bps 2.198 Gbps 
Brno → Lednice  0.54249882250045 % 0.542 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2498822500449 bps 54.250 Mbps 
Lednice → Brno  2.05094173411804 % 2.051 %   10 bps 10.000 Gbps   205.094173411804 bps 205.094 Mbps 
Olomouc → Brno  0.554455496819951 % 0.554 %   400 bps 400.000 Gbps   2.21781975794938 bps 2.218 Gbps 
Brno → Olomouc  0.639918315978889 % 0.640 %   400 bps 400.000 Gbps   2.55967102389744 bps 2.560 Gbps 
SANET → Brno  1.85618518845597 % 1.856 %   40 bps 40.000 Gbps   742.474075382389 bps 742.474 Mbps 
Brno → SANET  5.69372188312466 % 5.694 %   40 bps 40.000 Gbps   2.27748875324987 bps 2.277 Gbps 
Brno → Vyškov  1.24257719066362 % 1.243 %   10 bps 10.000 Gbps   124.257719066362 bps 124.258 Mbps 
Vyškov → Brno  0.279462047433888 % 0.279 %   10 bps 10.000 Gbps   27.9462047433888 bps 27.946 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942766673027517 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2766673027517 bps 94.277 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01340546499577 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.340546499577 bps 101.341 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0121094367989807 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   12.1094367989807 bps 12.109 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.581787920931942 % 0.582 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   581.787920931942 bps 581.788 Kbps 
Děčín → Most  1.01533326840723 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.533326840723 bps 101.533 Kbps 
Most → Děčín  1.01531937895823 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.531937895823 bps 101.532 Kbps 
Brno → Jihlava  0.639685242053669 % 0.640 %   400 bps 400.000 Gbps   2.55874096821467 bps 2.559 Gbps 
Jihlava → Brno  0.295510035883286 % 0.296 %   400 bps 400.000 Gbps   1.18204014353314 bps 1.182 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0612574898883905 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.12574898883905 bps 6.126 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.214113265707792 % 0.214 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4113265707792 bps 21.411 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.288276636051788 % 0.288 %   100 bps 100.000 Gbps   288.276636051788 bps 288.277 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.405129265530426 % 0.405 %   100 bps 100.000 Gbps   405.129265530426 bps 405.129 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0598565060186123 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   5.98565060186124 bps 5.986 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0205024419687927 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.05024419687927 bps 2.050 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.985021148428654 % 0.985 %   100 bps 100.000 Gbps   985.021148428654 bps 985.021 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.263349053752453 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   263.349053752454 bps 263.349 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.405990980548304 % 0.406 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   162.396392219322 bps 162.396 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.341825467704298 % 0.342 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   136.730187081719 bps 136.730 Kbps 
Most → Plzeň  2.12657252367948 % 2.127 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.2657252367948 bps 21.266 Kbps 
Plzeň → Most  1.05321996805734 % 1.053 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5321996805734 bps 10.532 Kbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.492571298868458 % 0.493 %   400 bps 400.000 Gbps   1.97028519547383 bps 1.970 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.07049008918504 % 1.070 %   400 bps 400.000 Gbps   4.28196035674016 bps 4.282 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0209265170144152 % 0.021 %   100 bps 100.000 Gbps   20.9265170144152 bps 20.927 Mbps 
Ostrava → Brno  9.96416571638545 % 9.964 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.96416571638545 bps 9.964 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.29439353497151 % 1.294 %   10 bps 10.000 Gbps   129.439353497151 bps 129.439 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.12352195081273 % 2.124 %   10 bps 10.000 Gbps   212.352195081273 bps 212.352 Mbps 
Opava → Ostrava  1.2809740053697 % 1.281 %   10 bps 10.000 Gbps   128.09740053697 bps 128.097 Mbps 
Ostrava → Opava  2.11805767951725 % 2.118 %   10 bps 10.000 Gbps   211.805767951725 bps 211.806 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.246697971673461 % 0.247 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6697971673461 bps 24.670 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.25120974441732 % 1.251 %   10 bps 10.000 Gbps   125.120974441732 bps 125.121 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.31383143242787 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.532572971148 bps 125.533 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313688923512006 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.475569404802 bps 125.476 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.245732406966402 % 0.246 %   10 bps 10.000 Gbps   24.5732406966402 bps 24.573 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.245378455851856 % 0.245 %   10 bps 10.000 Gbps   24.5378455851857 bps 24.538 Mbps 
Plzeň → Praha  1.0452918001426 % 1.045 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0452918001426 bps 1.045 Gbps 
Praha → Plzeň  1.28096732473777 % 1.281 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28096732473777 bps 1.281 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.27671740291596 % 2.277 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.7671740291596 bps 22.767 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.9279559276512 % 12.928 %   1000 bps 1000.000 Mbps   129.279559276512 bps 129.280 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.06897505697276 % 1.069 %   10 bps 10.000 Gbps   106.897505697276 bps 106.898 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.4203026283069 % 20.420 %   10 bps 10.000 Gbps   2.04203026283068 bps 2.042 Gbps 
Praha → Brno  6.35173869523873 % 6.352 %   100 bps 100.000 Gbps   6.35173869523873 bps 6.352 Gbps 
Brno → Praha  1.11688814561155 % 1.117 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11688814561155 bps 1.117 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.744622604535068 % 0.745 %   100 bps 100.000 Gbps   744.622604535068 bps 744.623 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.337898818723292 % 0.338 %   100 bps 100.000 Gbps   337.898818723292 bps 337.899 Mbps 
GÉANT2 → Praha  10.4841111608763 % 10.484 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4841111608763 bps 10.484 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.75764004837018 % 4.758 %   100 bps 100.000 Gbps   4.75764004837018 bps 4.758 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.476361416100901 % 0.476 %   100 bps 100.000 Gbps   476.361416100901 bps 476.361 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.14964304111475 % 2.150 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14964304111475 bps 2.150 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.9727991762645 % 3.973 %   400 bps 400.000 Gbps   15.891196705058 bps 15.891 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.2672766814974 % 1.267 %   400 bps 400.000 Gbps   5.0691067259896 bps 5.069 Gbps 
Praha → Pardubice  0.701073123950202 % 0.701 %   100 bps 100.000 Gbps   701.0731239502 bps 701.073 Mbps 
Pardubice → Praha  0.123773548725809 % 0.124 %   100 bps 100.000 Gbps   123.773548725809 bps 123.774 Mbps 
Public Internet → Praha  11.7644574887209 % 11.764 %   20 bps 20.000 Gbps   2.35289149774419 bps 2.353 Gbps 
Praha → Public Internet  4.09579847771835 % 4.096 %   20 bps 20.000 Gbps   819.15969554367 bps 819.160 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.997784962424467 % 0.998 %   100 bps 100.000 Gbps   997.784962424467 bps 997.785 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.210995890291038 % 0.211 %   100 bps 100.000 Gbps   210.995890291039 bps 210.996 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0625921944793703 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.25921944793703 bps 6.259 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0638549586788435 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.38549586788436 bps 6.385 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.165489389665074 % 0.165 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5489389665074 bps 16.549 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.163286039672306 % 0.163 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3286039672307 bps 16.329 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.21094569588568 % 5.211 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   521.094569588569 bps 521.095 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.86341323448434 % 5.863 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   586.341323448434 bps 586.341 Kbps 
Zlín → Brno  0.114526452668426 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   114.526452668426 bps 114.526 Mbps 
Brno → Zlín  0.602895389272779 % 0.603 %   100 bps 100.000 Gbps   602.89538927278 bps 602.895 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228363285542964 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3453142171855 bps 91.345 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227592259982672 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0369039930687 bps 91.037 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   81.4952465509473 bps 81.495 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Sep 14 00:04:52 2023