CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/9/14

Average load for period: 2023/09/14 00:00:00 - 2023/09/14 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/14 00:00:00 - 2023/09/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/9/14
ACONET->Brno  2.144%  Brno->ACONET  21.938%  Brno->Lednice  0.472%  Lednice->Brno  2.072%  Brno->Olomouc  0.529%  Olomouc->Brno  0.428%  Brno->SANET  4.795%  SANET->Brno  2.033%  Brno->Vyškov  1.276%  Vyškov->Brno  0.258%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.011%  Tábor->České Budějovice  0.507e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.641%  Jihlava->Brno  0.246%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.140%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.056%  Jihlava->Telč  0.084%  Telč->Jihlava  0.025%  Hradec Králové->Liberec  0.776%  Liberec->Hradec Králové  0.172%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.341e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.334e-3 %  Most->Plzeň  2.131e-3 %  Plzeň->Most  1.066e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.082%  Ostrava->Olomouc  0.378%  Brno->Ostrava  0.014%  Ostrava->Brno  0.011%  Karviná->Ostrava  1.159%  Ostrava->Karviná  1.947%  Opava->Ostrava  1.159%  Ostrava->Opava  1.947%  Ostrava->Pionier  0.987%  Pionier->Ostrava  0.351%  Hradec Králové->Pardubice  0.313e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.313e-3 %  Cheb->Plzeň  0.149%  Plzeň->Cheb  0.147%  Jihlava->Plzeň  0.303%  Plzeň->Jihlava  0.248%  Plzeň->Praha  1.562%  Praha->Plzeň  0.901%  Poděbrady->Praha  2.146%  Praha->Poděbrady  11.459%  AMS-IX->Praha  21.025%  Praha->AMS-IX  0.735%  Brno->Praha  1.195%  Praha->Brno  5.968%  České Budějovice->Praha  0.319%  Praha->České Budějovice  0.676%  GÉANT2->Praha  11.714%  Praha->GÉANT2  13.824%  Hradec Králové->Praha  0.398%  Praha->Hradec Králové  1.882%  Pardubice->Praha  0.129%  Praha->Pardubice  0.714%  Praha->Ústí nad
Labem  0.874%  Ústí nad
Labem->Praha  0.204%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.061%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.060%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.157%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.161%  Most->Ústí nad
Labem  3.141e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.898e-3 %  Brno->Zlín  0.605%  Zlín->Brno  0.155%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.740%  Praha->NIX.cz  1.275%  Praha->Public Internet  4.524%  Public Internet->Praha  7.654% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/14 00:00:00 - 2023/09/14 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/14 00:00:00 - 2023/09/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.14368439188327 % 2.144 %   10 bps 10.000 Gbps   214.368439188327 bps 214.368 Mbps 
Brno → ACONET  21.9379532873842 % 21.938 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19379532873842 bps 2.194 Gbps 
Lednice → Brno  2.071702082088 % 2.072 %   10 bps 10.000 Gbps   207.1702082088 bps 207.170 Mbps 
Brno → Lednice  0.471776993882634 % 0.472 %   10 bps 10.000 Gbps   47.1776993882634 bps 47.178 Mbps 
Olomouc → Brno  0.428446972255857 % 0.428 %   400 bps 400.000 Gbps   1.7137871262024 bps 1.714 Gbps 
Brno → Olomouc  0.52949949175732 % 0.529 %   400 bps 400.000 Gbps   2.11799720018914 bps 2.118 Gbps 
Brno → SANET  4.79505344324154 % 4.795 %   40 bps 40.000 Gbps   1.91802137729661 bps 1.918 Gbps 
SANET → Brno  2.03287761433211 % 2.033 %   40 bps 40.000 Gbps   813.151045732845 bps 813.151 Mbps 
Brno → Vyškov  1.27595648050854 % 1.276 %   10 bps 10.000 Gbps   127.595648050854 bps 127.596 Mbps 
Vyškov → Brno  0.258305137883581 % 0.258 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8305137883581 bps 25.831 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942745468180356 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2745468180356 bps 94.275 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01545108746132 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.545108746132 bps 101.545 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0112836762118214 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2836762118214 bps 11.284 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.506616730496613 % 0.507 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   506.616730496614 bps 506.617 Kbps 
Most → Děčín  1.01642819571002 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.642819571002 bps 101.643 Kbps 
Děčín → Most  1.01595830511472 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.595830511472 bps 101.596 Kbps 
Jihlava → Brno  0.245889153625185 % 0.246 %   400 bps 400.000 Gbps   983.55661450074 bps 983.557 Mbps 
Brno → Jihlava  0.640558737573593 % 0.641 %   400 bps 400.000 Gbps   2.56223495029437 bps 2.562 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0557028836899099 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.57028836899099 bps 5.570 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.140167420031211 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0167420031211 bps 14.017 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0841665983031096 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.41665983031095 bps 8.417 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0254563364089777 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.54563364089777 bps 2.546 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.172376494161787 % 0.172 %   100 bps 100.000 Gbps   172.376494161787 bps 172.376 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.776104406959479 % 0.776 %   100 bps 100.000 Gbps   776.104406959479 bps 776.104 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.333575978319747 % 0.334 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   133.430391327899 bps 133.430 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.341186647775147 % 0.341 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   136.474659110059 bps 136.475 Kbps 
Plzeň → Most  1.06632379005956 % 1.066 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6632379005956 bps 10.663 Kbps 
Most → Plzeň  2.13060477245833 % 2.131 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3060477245833 bps 21.306 Kbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  1.08197505707143 % 1.082 %   400 bps 400.000 Gbps   4.32790022828572 bps 4.328 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.378321914546621 % 0.378 %   400 bps 400.000 Gbps   1.51328765818648 bps 1.513 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0139837658691957 % 0.014 %   100 bps 100.000 Gbps   13.9837658691957 bps 13.984 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0107905887757308 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7905887757308 bps 10.791 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.9470687109173 % 1.947 %   10 bps 10.000 Gbps   194.70687109173 bps 194.707 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.15863787763468 % 1.159 %   10 bps 10.000 Gbps   115.863787763468 bps 115.864 Mbps 
Opava → Ostrava  1.15863787763468 % 1.159 %   10 bps 10.000 Gbps   115.863787763468 bps 115.864 Mbps 
Ostrava → Opava  1.9470687109173 % 1.947 %   10 bps 10.000 Gbps   194.70687109173 bps 194.707 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.351142780464032 % 0.351 %   10 bps 10.000 Gbps   35.1142780464032 bps 35.114 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.986739111828854 % 0.987 %   10 bps 10.000 Gbps   98.6739111828853 bps 98.674 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313366449815163 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.346579926065 bps 125.347 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313444114053609 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.377645621444 bps 125.378 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.147487074307636 % 0.147 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7487074307636 bps 14.749 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.14899436612566 % 0.149 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8994366125661 bps 14.899 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.248230671970985 % 0.248 %   100 bps 100.000 Gbps   248.230671970985 bps 248.231 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.303332914950178 % 0.303 %   100 bps 100.000 Gbps   303.332914950178 bps 303.333 Mbps 
Praha → Plzeň  0.901345948547668 % 0.901 %   100 bps 100.000 Gbps   901.345948547669 bps 901.346 Mbps 
Plzeň → Praha  1.56237989101603 % 1.562 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56237989101603 bps 1.562 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.4590274681879 % 11.459 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.590274681879 bps 114.590 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.14643788134776 % 2.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4643788134776 bps 21.464 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.0245547199927 % 21.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.10245547199927 bps 2.102 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.734918894310823 % 0.735 %   10 bps 10.000 Gbps   73.4918894310823 bps 73.492 Mbps 
Brno → Praha  1.19491070941466 % 1.195 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19491070941467 bps 1.195 Gbps 
Praha → Brno  5.96788063449091 % 5.968 %   100 bps 100.000 Gbps   5.96788063449092 bps 5.968 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.318733960035462 % 0.319 %   100 bps 100.000 Gbps   318.733960035461 bps 318.734 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.676322154134734 % 0.676 %   100 bps 100.000 Gbps   676.322154134734 bps 676.322 Mbps 
Praha → GÉANT2  13.8242697545786 % 13.824 %   100 bps 100.000 Gbps   13.8242697545786 bps 13.824 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.7143070650115 % 11.714 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7143070650115 bps 11.714 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.397730023108641 % 0.398 %   100 bps 100.000 Gbps   397.730023108641 bps 397.730 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.88164803239665 % 1.882 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88164803239666 bps 1.882 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.74042118972321 % 3.740 %   400 bps 400.000 Gbps   14.9616847588929 bps 14.962 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.27485752967339 % 1.275 %   400 bps 400.000 Gbps   5.09943011869357 bps 5.099 Gbps 
Praha → Pardubice  0.713913669745974 % 0.714 %   100 bps 100.000 Gbps   713.913669745973 bps 713.914 Mbps 
Pardubice → Praha  0.128562616714448 % 0.129 %   100 bps 100.000 Gbps   128.562616714447 bps 128.563 Mbps 
Praha → Public Internet  4.52371807585129 % 4.524 %   20 bps 20.000 Gbps   904.743615170258 bps 904.744 Mbps 
Public Internet → Praha  7.65442730603146 % 7.654 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53088546120629 bps 1.531 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.20434569895425 % 0.204 %   100 bps 100.000 Gbps   204.34569895425 bps 204.346 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.874158397897027 % 0.874 %   100 bps 100.000 Gbps   874.158397897026 bps 874.158 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0605732598875789 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.05732598875789 bps 6.057 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0599771589134052 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   5.99771589134051 bps 5.998 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.161435547306444 % 0.161 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1435547306444 bps 16.144 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.15661478560824 % 0.157 %   10 bps 10.000 Gbps   15.661478560824 bps 15.661 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.14060602285494 % 3.141 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   314.060602285494 bps 314.061 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.89801004217757 % 2.898 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   289.801004217757 bps 289.801 Kbps 
Brno → Zlín  0.605084030090413 % 0.605 %   100 bps 100.000 Gbps   605.084030090413 bps 605.084 Mbps 
Zlín → Brno  0.154738488925423 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   154.738488925423 bps 154.738 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227400687661292 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9602750645168 bps 90.960 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228230465157479 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2921860629915 bps 91.292 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   87.0922850385649 bps 87.092 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Sep 15 00:05:19 2023