CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/9/15

Average load for period: 2023/09/15 00:00:00 - 2023/09/15 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/15 00:00:00 - 2023/09/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/9/15
ACONET->Brno  0.967%  Brno->ACONET  17.401%  Brno->Lednice  0.510%  Lednice->Brno  1.963%  Brno->Olomouc  0.527%  Olomouc->Brno  0.428%  Brno->SANET  2.182%  SANET->Brno  1.765%  Brno->Vyškov  0.827%  Vyškov->Brno  0.157%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  6.950e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.904e-3 %  Děčín->Most  1.017e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.703%  Jihlava->Brno  0.248%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.120%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.040%  Jihlava->Plzeň  0.324%  Plzeň->Jihlava  0.317%  Jihlava->Telč  0.078%  Telč->Jihlava  0.013%  Hradec Králové->Liberec  0.708%  Liberec->Hradec Králové  0.170%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.372e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.322e-3 %  Most->Plzeň  5.057e-3 %  Plzeň->Most  1.633e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.433%  Ostrava->Olomouc  0.366%  Brno->Ostrava  9.790e-3 %  Ostrava->Brno  0.015%  Karviná->Ostrava  1.040%  Ostrava->Karviná  1.848%  Opava->Ostrava  1.048%  Ostrava->Opava  1.858%  Ostrava->Pionier  0.351%  Pionier->Ostrava  0.408%  Hradec Králové->Pardubice  0.313e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.313e-3 %  Cheb->Plzeň  0.149%  Plzeň->Cheb  0.148%  Plzeň->Praha  3.151%  Praha->Plzeň  0.565%  Poděbrady->Praha  2.446%  Praha->Poděbrady  8.613%  AMS-IX->Praha  19.982%  Praha->AMS-IX  0.781%  Brno->Praha  0.867%  Praha->Brno  4.085%  České Budějovice->Praha  0.241%  Praha->České Budějovice  0.568%  GÉANT2->Praha  11.697%  Praha->GÉANT2  6.236%  Hradec Králové->Praha  0.362%  Praha->Hradec Králové  1.609%  Pardubice->Praha  0.141%  Praha->Pardubice  0.541%  Praha->Ústí nad
Labem  0.811%  Ústí nad
Labem->Praha  0.217%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.045%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.044%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.150%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.150%  Most->Ústí nad
Labem  0.081%  Ústí nad
Labem->Most  0.085%  Brno->Zlín  0.501%  Zlín->Brno  0.128%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.097%  Praha->NIX.cz  1.236%  Praha->Public Internet  4.489%  Public Internet->Praha  6.852% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/15 00:00:00 - 2023/09/15 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/15 00:00:00 - 2023/09/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.967486350353329 % 0.967 %   10 bps 10.000 Gbps   96.7486350353329 bps 96.749 Mbps 
Brno → ACONET  17.4013744082196 % 17.401 %   10 bps 10.000 Gbps   1.74013744082196 bps 1.740 Gbps 
Brno → Lednice  0.510444838509869 % 0.510 %   10 bps 10.000 Gbps   51.0444838509869 bps 51.044 Mbps 
Lednice → Brno  1.96280742917556 % 1.963 %   10 bps 10.000 Gbps   196.280742917555 bps 196.281 Mbps 
Olomouc → Brno  0.428186715727226 % 0.428 %   400 bps 400.000 Gbps   1.71274461132025 bps 1.713 Gbps 
Brno → Olomouc  0.526607821379769 % 0.527 %   400 bps 400.000 Gbps   2.10642902768757 bps 2.106 Gbps 
Brno → SANET  2.18152529084308 % 2.182 %   40 bps 40.000 Gbps   872.610116337233 bps 872.610 Mbps 
SANET → Brno  1.76458925615032 % 1.765 %   40 bps 40.000 Gbps   705.835702460131 bps 705.836 Mbps 
Brno → Vyškov  0.827050855243588 % 0.827 %   10 bps 10.000 Gbps   82.7050855243588 bps 82.705 Mbps 
Vyškov → Brno  0.157467776064402 % 0.157 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7467776064402 bps 15.747 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01298605906805 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.298605906805 bps 101.299 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942170733565415 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2170733565417 bps 94.217 Kbps 
České Budějovice → Tábor  6.94951667147111 % 6.950 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   6.9495166714711 bps 6.950 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.90411526156381 % 1.904 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9041152615638 bps 1.904 Mbps 
Most → Děčín  1.01627086939328 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.627086939328 bps 101.627 Kbps 
Děčín → Most  1.01684597226269 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.684597226269 bps 101.685 Kbps 
Jihlava → Brno  0.247502610321743 % 0.248 %   400 bps 400.000 Gbps   990.010441286972 bps 990.010 Mbps 
Brno → Jihlava  0.702898570402629 % 0.703 %   400 bps 400.000 Gbps   2.81159428161052 bps 2.812 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.040024941104332 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.0024941104332 bps 4.002 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.120197612592798 % 0.120 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0197612592798 bps 12.020 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.317029192338233 % 0.317 %   100 bps 100.000 Gbps   317.029192338233 bps 317.029 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.323630173934112 % 0.324 %   100 bps 100.000 Gbps   323.630173934112 bps 323.630 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0776972277929316 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.76972277929316 bps 7.770 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0129678036068266 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29678036068266 bps 1.297 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.169525762266788 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.525762266788 bps 169.526 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.708327653503528 % 0.708 %   100 bps 100.000 Gbps   708.327653503527 bps 708.328 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.372265699100698 % 0.372 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   148.906279640279 bps 148.906 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.321832854378744 % 0.322 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   128.733141751497 bps 128.733 Kbps 
Plzeň → Most  1.63296500939694 % 1.633 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.3296500939694 bps 16.330 Kbps 
Most → Plzeň  5.05723926004909 % 5.057 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.572392600491 bps 50.572 Kbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.36601412335775 % 0.366 %   400 bps 400.000 Gbps   1.464056493431 bps 1.464 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.43340809052367 % 1.433 %   400 bps 400.000 Gbps   5.7336323620947 bps 5.734 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0145514544681818 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   14.5514544681818 bps 14.551 Mbps 
Brno → Ostrava  9.78958993015648 % 9.790 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.78958993015648 bps 9.790 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.0396087182961 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   103.96087182961 bps 103.961 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.84765870657512 % 1.848 %   10 bps 10.000 Gbps   184.765870657512 bps 184.766 Mbps 
Ostrava → Opava  1.85763364957509 % 1.858 %   10 bps 10.000 Gbps   185.763364957509 bps 185.763 Mbps 
Opava → Ostrava  1.0481838716916 % 1.048 %   10 bps 10.000 Gbps   104.81838716916 bps 104.818 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.350992604284385 % 0.351 %   10 bps 10.000 Gbps   35.0992604284385 bps 35.099 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.407528765605399 % 0.408 %   10 bps 10.000 Gbps   40.7528765605399 bps 40.753 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313412576358029 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.365030543212 bps 125.365 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313312135233732 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.324854093493 bps 125.325 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.149017995274307 % 0.149 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9017995274307 bps 14.902 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.148237871756851 % 0.148 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8237871756851 bps 14.824 Mbps 
Praha → Plzeň  0.564808225317224 % 0.565 %   100 bps 100.000 Gbps   564.808225317224 bps 564.808 Mbps 
Plzeň → Praha  3.15070749649443 % 3.151 %   100 bps 100.000 Gbps   3.15070749649443 bps 3.151 Gbps 
Praha → Poděbrady  8.61278240516687 % 8.613 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.1278240516687 bps 86.128 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.44559481524808 % 2.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.4559481524808 bps 24.456 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.9821248033902 % 19.982 %   10 bps 10.000 Gbps   1.99821248033902 bps 1.998 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.781369252571087 % 0.781 %   10 bps 10.000 Gbps   78.1369252571087 bps 78.137 Mbps 
Praha → Brno  4.08520766436247 % 4.085 %   100 bps 100.000 Gbps   4.08520766436247 bps 4.085 Gbps 
Brno → Praha  0.866655031505831 % 0.867 %   100 bps 100.000 Gbps   866.65503150583 bps 866.655 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.24098457482812 % 0.241 %   100 bps 100.000 Gbps   240.984574828119 bps 240.985 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.567674471749665 % 0.568 %   100 bps 100.000 Gbps   567.674471749664 bps 567.674 Mbps 
GÉANT2 → Praha  11.6968240479788 % 11.697 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6968240479788 bps 11.697 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.23605082852379 % 6.236 %   100 bps 100.000 Gbps   6.23605082852379 bps 6.236 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.60914987223934 % 1.609 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60914987223934 bps 1.609 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.361872770065588 % 0.362 %   100 bps 100.000 Gbps   361.872770065588 bps 361.873 Mbps 
Praha → NIX.cz  1.23639805167392 % 1.236 %   400 bps 400.000 Gbps   4.94559220669568 bps 4.946 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.09659823639968 % 3.097 %   400 bps 400.000 Gbps   12.3863929455987 bps 12.386 Gbps 
Praha → Pardubice  0.541343468424856 % 0.541 %   100 bps 100.000 Gbps   541.343468424857 bps 541.343 Mbps 
Pardubice → Praha  0.140510453374299 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.510453374299 bps 140.510 Mbps 
Public Internet → Praha  6.85209920343204 % 6.852 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37041984068641 bps 1.370 Gbps 
Praha → Public Internet  4.48877058400079 % 4.489 %   20 bps 20.000 Gbps   897.754116800158 bps 897.754 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.216783451374555 % 0.217 %   100 bps 100.000 Gbps   216.783451374555 bps 216.783 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.81111637797025 % 0.811 %   100 bps 100.000 Gbps   811.116377970249 bps 811.116 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0445891233570892 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.45891233570891 bps 4.459 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0439330531077036 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.39330531077035 bps 4.393 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.150099828114195 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0099828114196 bps 15.010 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.150114212147292 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0114212147292 bps 15.011 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0849343036507117 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.49343036507117 bps 8.493 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0813144144088973 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.13144144088973 bps 8.131 Mbps 
Brno → Zlín  0.501013308703982 % 0.501 %   100 bps 100.000 Gbps   501.013308703982 bps 501.013 Mbps 
Zlín → Brno  0.128314491490873 % 0.128 %   100 bps 100.000 Gbps   128.314491490873 bps 128.314 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228211647985901 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2846591943605 bps 91.285 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.22713422585054 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8536903402162 bps 90.854 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   74.4040421497002 bps 74.404 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Sep 16 00:05:15 2023