CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/9/16

Average load for period: 2023/09/16 00:00:00 - 2023/09/16 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/16 00:00:00 - 2023/09/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/9/16
ACONET->Brno  0.715%  Brno->ACONET  9.362%  Brno->Lednice  0.519%  Lednice->Brno  2.018%  Brno->Olomouc  0.525%  Olomouc->Brno  0.331%  Brno->SANET  1.745%  SANET->Brno  1.244%  Brno->Vyškov  0.554%  Vyškov->Brno  0.128%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.830e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.204e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.476%  Jihlava->Brno  0.225%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.081%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Plzeň  0.101%  Plzeň->Jihlava  0.164%  Jihlava->Telč  0.037%  Telč->Jihlava  6.238e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.748%  Liberec->Hradec Králové  0.120%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.361e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.318e-3 %  Most->Plzeň  2.150e-3 %  Plzeň->Most  1.073e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.373%  Ostrava->Olomouc  0.302%  Brno->Ostrava  0.724e-3 %  Ostrava->Brno  8.866e-3 %  Karviná->Ostrava  0.898%  Ostrava->Karviná  1.398%  Opava->Ostrava  0.898%  Ostrava->Opava  1.398%  Ostrava->Pionier  0.329%  Pionier->Ostrava  0.286%  Hradec Králové->Pardubice  0.313e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  0.109%  Plzeň->Cheb  0.109%  Plzeň->Praha  2.713%  Praha->Plzeň  0.629%  Poděbrady->Praha  1.116%  Praha->Poděbrady  5.565%  AMS-IX->Praha  17.695%  Praha->AMS-IX  0.697%  Brno->Praha  0.607%  Praha->Brno  2.381%  České Budějovice->Praha  0.177%  Praha->České Budějovice  0.381%  GÉANT2->Praha  9.518%  Praha->GÉANT2  4.076%  Hradec Králové->Praha  0.236%  Praha->Hradec Králové  1.193%  Pardubice->Praha  0.248%  Praha->Pardubice  0.327%  Praha->Ústí nad
Labem  0.533%  Ústí nad
Labem->Praha  0.167%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.027%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.025%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.126%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.125%  Most->Ústí nad
Labem  1.296e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.305e-3 %  Brno->Zlín  0.356%  Zlín->Brno  0.070%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.100%  Praha->NIX.cz  0.836%  Praha->Public Internet  4.353%  Public Internet->Praha  4.362% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/16 00:00:00 - 2023/09/16 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/16 00:00:00 - 2023/09/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.36175733031864 % 9.362 %   10 bps 10.000 Gbps   936.175733031864 bps 936.176 Mbps 
ACONET → Brno  0.714659926776396 % 0.715 %   10 bps 10.000 Gbps   71.4659926776396 bps 71.466 Mbps 
Lednice → Brno  2.01767252692475 % 2.018 %   10 bps 10.000 Gbps   201.767252692475 bps 201.767 Mbps 
Brno → Lednice  0.518563843499886 % 0.519 %   10 bps 10.000 Gbps   51.8563843499886 bps 51.856 Mbps 
Olomouc → Brno  0.331332721909598 % 0.331 %   400 bps 400.000 Gbps   1.32532865886195 bps 1.325 Gbps 
Brno → Olomouc  0.524835594810666 % 0.525 %   400 bps 400.000 Gbps   2.09934013814024 bps 2.099 Gbps 
Brno → SANET  1.74523480780536 % 1.745 %   40 bps 40.000 Gbps   698.093923122143 bps 698.094 Mbps 
SANET → Brno  1.24420597293206 % 1.244 %   40 bps 40.000 Gbps   497.682389172825 bps 497.682 Mbps 
Vyškov → Brno  0.128335973234509 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.8335973234509 bps 12.834 Mbps 
Brno → Vyškov  0.55425227931527 % 0.554 %   10 bps 10.000 Gbps   55.425227931527 bps 55.425 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943140291156602 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3140291156602 bps 94.314 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01450351056999 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.450351056999 bps 101.450 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.204299365712204 % 0.204 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   204.299365712204 bps 204.299 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.83041536418308 % 3.830 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.83041536418308 bps 3.830 Mbps 
Most → Děčín  1.01584936614786 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.584936614786 bps 101.585 Kbps 
Děčín → Most  1.01616936183806 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.616936183805 bps 101.617 Kbps 
Jihlava → Brno  0.225165909755371 % 0.225 %   400 bps 400.000 Gbps   900.663639021486 bps 900.664 Mbps 
Brno → Jihlava  0.475714985257566 % 0.476 %   400 bps 400.000 Gbps   1.90285994103027 bps 1.903 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0221707593881809 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.2170759388181 bps 2.217 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0812384270835267 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.12384270835268 bps 8.124 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.164112693047093 % 0.164 %   100 bps 100.000 Gbps   164.112693047093 bps 164.113 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.10065391396309 % 0.101 %   100 bps 100.000 Gbps   100.65391396309 bps 100.654 Mbps 
Telč → Jihlava  6.23756810179419 % 6.238 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   623.756810179419 bps 623.757 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0369886736905508 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.69886736905508 bps 3.699 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.747643338921263 % 0.748 %   100 bps 100.000 Gbps   747.643338921264 bps 747.643 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.119637283187665 % 0.120 %   100 bps 100.000 Gbps   119.637283187665 bps 119.637 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.36076957678145 % 0.361 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   144.30783071258 bps 144.308 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.317919370951434 % 0.318 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   127.167748380574 bps 127.168 Kbps 
Plzeň → Most  1.07273546763003 % 1.073 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7273546763003 bps 10.727 Kbps 
Most → Plzeň  2.15023721977012 % 2.150 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5023721977012 bps 21.502 Kbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.302433739029331 % 0.302 %   400 bps 400.000 Gbps   1.20973495611733 bps 1.210 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.37291986643509 % 1.373 %   400 bps 400.000 Gbps   5.49167946574038 bps 5.492 Gbps 
Brno → Ostrava  0.724109652531429 % 0.724 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   724.109652531429 bps 724.110 Kbps 
Ostrava → Brno  8.86602220786202 % 8.866 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   8.86602220786201 bps 8.866 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.39795228832165 % 1.398 %   10 bps 10.000 Gbps   139.795228832165 bps 139.795 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.897870632509736 % 0.898 %   10 bps 10.000 Gbps   89.7870632509736 bps 89.787 Mbps 
Ostrava → Opava  1.39795228832165 % 1.398 %   10 bps 10.000 Gbps   139.795228832165 bps 139.795 Mbps 
Opava → Ostrava  0.897870632509736 % 0.898 %   10 bps 10.000 Gbps   89.7870632509736 bps 89.787 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.285923384356283 % 0.286 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5923384356283 bps 28.592 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.328722385195936 % 0.329 %   10 bps 10.000 Gbps   32.8722385195936 bps 32.872 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313480736461683 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.392294584673 bps 125.392 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313680649379011 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.472259751604 bps 125.472 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.108697173072778 % 0.109 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8697173072778 bps 10.870 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.108911823546021 % 0.109 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8911823546021 bps 10.891 Mbps 
Plzeň → Praha  2.7125820975244 % 2.713 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7125820975244 bps 2.713 Gbps 
Praha → Plzeň  0.628811949975964 % 0.629 %   100 bps 100.000 Gbps   628.811949975964 bps 628.812 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.11644276960963 % 1.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1644276960963 bps 11.164 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.56542666064447 % 5.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.6542666064446 bps 55.654 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.6948261476342 % 17.695 %   10 bps 10.000 Gbps   1.76948261476342 bps 1.769 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.697422172062451 % 0.697 %   10 bps 10.000 Gbps   69.7422172062451 bps 69.742 Mbps 
Brno → Praha  0.607043710042767 % 0.607 %   100 bps 100.000 Gbps   607.043710042766 bps 607.044 Mbps 
Praha → Brno  2.38099596639394 % 2.381 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38099596639394 bps 2.381 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.381339062316397 % 0.381 %   100 bps 100.000 Gbps   381.339062316396 bps 381.339 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.177391713435819 % 0.177 %   100 bps 100.000 Gbps   177.391713435819 bps 177.392 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.07607747628395 % 4.076 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07607744317131 bps 4.076 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.51820935895146 % 9.518 %   100 bps 100.000 Gbps   9.51820797455828 bps 9.518 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.236062882077341 % 0.236 %   100 bps 100.000 Gbps   236.062882077341 bps 236.063 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.19278566077081 % 1.193 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19278566077081 bps 1.193 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.836400194284692 % 0.836 %   400 bps 400.000 Gbps   3.34560077713877 bps 3.346 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.09991932932104 % 2.100 %   400 bps 400.000 Gbps   8.39967731728414 bps 8.400 Gbps 
Praha → Pardubice  0.326590846486751 % 0.327 %   100 bps 100.000 Gbps   326.590846486751 bps 326.591 Mbps 
Pardubice → Praha  0.248276794858364 % 0.248 %   100 bps 100.000 Gbps   248.276794858364 bps 248.277 Mbps 
Public Internet → Praha  4.36229396842538 % 4.362 %   20 bps 20.000 Gbps   872.458793685075 bps 872.459 Mbps 
Praha → Public Internet  4.35303509730714 % 4.353 %   20 bps 20.000 Gbps   870.607019461429 bps 870.607 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.533203653978726 % 0.533 %   100 bps 100.000 Gbps   533.203653978726 bps 533.204 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.167323851296485 % 0.167 %   100 bps 100.000 Gbps   167.323851296485 bps 167.324 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0249304732907979 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.49304732907979 bps 2.493 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0270656496595743 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.70656496595744 bps 2.707 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.1257019199525 % 0.126 %   10 bps 10.000 Gbps   12.57019199525 bps 12.570 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.124680529401639 % 0.125 %   10 bps 10.000 Gbps   12.4680529401639 bps 12.468 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.30502327010194 % 1.305 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   130.502327010194 bps 130.502 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.2955450150689 % 1.296 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   129.55450150689 bps 129.555 Kbps 
Zlín → Brno  0.0701229747680286 % 0.070 %   100 bps 100.000 Gbps   70.1229747680287 bps 70.123 Mbps 
Brno → Zlín  0.355774790210951 % 0.356 %   100 bps 100.000 Gbps   355.774790210951 bps 355.775 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227426229259178 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9704917036711 bps 90.970 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228268971145264 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3075884581056 bps 91.308 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   56.1962455124931 bps 56.196 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Sep 17 00:05:02 2023