CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/9/17

Average load for period: 2023/09/17 00:00:00 - 2023/09/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/17 00:00:00 - 2023/09/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/9/17
ACONET->Brno  1.124%  Brno->ACONET  9.797%  Brno->Lednice  0.557%  Lednice->Brno  1.991%  Brno->Olomouc  0.445%  Olomouc->Brno  0.409%  Brno->SANET  2.254%  SANET->Brno  1.394%  Brno->Vyškov  0.640%  Vyškov->Brno  0.131%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.171e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.153e-3 %  Děčín->Most  1.017e-3 %  Most->Děčín  1.015e-3 %  Brno->Jihlava  0.494%  Jihlava->Brno  0.232%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.096%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.030%  Jihlava->Plzeň  0.120%  Plzeň->Jihlava  0.130%  Jihlava->Telč  0.034%  Telč->Jihlava  2.682e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.003%  Liberec->Hradec Králové  0.168%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.328e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.342e-3 %  Most->Plzeň  2.163e-3 %  Plzeň->Most  1.097e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.289%  Ostrava->Olomouc  0.305%  Brno->Ostrava  0.624e-3 %  Ostrava->Brno  0.010%  Karviná->Ostrava  0.980%  Ostrava->Karviná  1.471%  Opava->Ostrava  0.980%  Ostrava->Opava  1.471%  Ostrava->Pionier  0.471%  Pionier->Ostrava  0.234%  Hradec Králové->Pardubice  0.313e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.313e-3 %  Cheb->Plzeň  0.198%  Plzeň->Cheb  0.197%  Plzeň->Praha  2.739%  Praha->Plzeň  0.441%  Poděbrady->Praha  1.359%  Praha->Poděbrady  5.973%  AMS-IX->Praha  23.547%  Praha->AMS-IX  0.740%  Brno->Praha  0.732%  Praha->Brno  2.634%  České Budějovice->Praha  0.244%  Praha->České Budějovice  0.335%  GÉANT2->Praha  7.814%  Praha->GÉANT2  3.510%  Hradec Králové->Praha  0.300%  Praha->Hradec Králové  1.538%  Pardubice->Praha  0.075%  Praha->Pardubice  0.299%  Praha->Ústí nad
Labem  0.541%  Ústí nad
Labem->Praha  0.168%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.013%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.013%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.099%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.100%  Most->Ústí nad
Labem  0.035%  Ústí nad
Labem->Most  0.034%  Brno->Zlín  0.396%  Zlín->Brno  0.082%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.447%  Praha->NIX.cz  0.978%  Praha->Public Internet  3.017%  Public Internet->Praha  5.093% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/17 00:00:00 - 2023/09/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/17 00:00:00 - 2023/09/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.79696145873046 % 9.797 %   10 bps 10.000 Gbps   979.696145873046 bps 979.696 Mbps 
ACONET → Brno  1.12367519258214 % 1.124 %   10 bps 10.000 Gbps   112.367519258214 bps 112.368 Mbps 
Lednice → Brno  1.99073400550995 % 1.991 %   10 bps 10.000 Gbps   199.073400550995 bps 199.073 Mbps 
Brno → Lednice  0.556899605966802 % 0.557 %   10 bps 10.000 Gbps   55.6899605966801 bps 55.690 Mbps 
Brno → Olomouc  0.445024734752272 % 0.445 %   400 bps 400.000 Gbps   1.78009817924726 bps 1.780 Gbps 
Olomouc → Brno  0.408749988621297 % 0.409 %   400 bps 400.000 Gbps   1.63499919936007 bps 1.635 Gbps 
SANET → Brno  1.39400817801257 % 1.394 %   40 bps 40.000 Gbps   557.603271205029 bps 557.603 Mbps 
Brno → SANET  2.25416737925805 % 2.254 %   40 bps 40.000 Gbps   901.66695170322 bps 901.667 Mbps 
Brno → Vyškov  0.640479317279816 % 0.640 %   10 bps 10.000 Gbps   64.0479317279817 bps 64.048 Mbps 
Vyškov → Brno  0.130862954708803 % 0.131 %   10 bps 10.000 Gbps   13.0862954708803 bps 13.086 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943773774186032 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3773774186033 bps 94.377 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01528450029026 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.528450029026 bps 101.528 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.17120357531092 % 3.171 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17120357531092 bps 3.171 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.153115928722266 % 0.153 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   153.115928722266 bps 153.116 Kbps 
Most → Děčín  1.01530351802656 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.530351802656 bps 101.530 Kbps 
Děčín → Most  1.01686217264718 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.686217264718 bps 101.686 Kbps 
Jihlava → Brno  0.232463548737388 % 0.232 %   400 bps 400.000 Gbps   929.854194949553 bps 929.854 Mbps 
Brno → Jihlava  0.49444897200293 % 0.494 %   400 bps 400.000 Gbps   1.97779588801172 bps 1.978 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0959131158291514 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.59131158291513 bps 9.591 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0296829352046524 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.96829352046524 bps 2.968 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.12980884229253 % 0.130 %   100 bps 100.000 Gbps   129.80884229253 bps 129.809 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.120112266965224 % 0.120 %   100 bps 100.000 Gbps   120.112266965224 bps 120.112 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0335707743999358 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.35707743999359 bps 3.357 Mbps 
Telč → Jihlava  2.68152221182828 % 2.682 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   268.152221182828 bps 268.152 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.168355612606959 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   168.355612606959 bps 168.356 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.0031869275897 % 1.003 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0031869275897 bps 1.003 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.342096394793752 % 0.342 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   136.838557917501 bps 136.839 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.327642980038443 % 0.328 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   131.057192015377 bps 131.057 Kbps 
Most → Plzeň  2.1632759921719 % 2.163 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.632759921719 bps 21.633 Kbps 
Plzeň → Most  1.09655625871519 % 1.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9655625871519 bps 10.966 Kbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  1.28853176739936 % 1.289 %   400 bps 400.000 Gbps   5.15412706959744 bps 5.154 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.304637969856276 % 0.305 %   400 bps 400.000 Gbps   1.21855187942511 bps 1.219 Gbps 
Brno → Ostrava  0.624207753872206 % 0.624 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   624.207753872206 bps 624.208 Kbps 
Ostrava → Brno  0.0104279439964026 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4279439964026 bps 10.428 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.47133987963539 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.133987963539 bps 147.134 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.979889749755611 % 0.980 %   10 bps 10.000 Gbps   97.9889749755611 bps 97.989 Mbps 
Ostrava → Opava  1.47133987963539 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.133987963539 bps 147.134 Mbps 
Opava → Ostrava  0.979889749755611 % 0.980 %   10 bps 10.000 Gbps   97.9889749755611 bps 97.989 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.470709716832721 % 0.471 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0709716832721 bps 47.071 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.233747212710916 % 0.234 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3747212710916 bps 23.375 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313496203287865 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.398481315146 bps 125.398 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.31335743343624 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.342973374496 bps 125.343 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.197674907332139 % 0.198 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7674907332139 bps 19.767 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.19693433582135 % 0.197 %   10 bps 10.000 Gbps   19.693433582135 bps 19.693 Mbps 
Praha → Plzeň  0.440729472879863 % 0.441 %   100 bps 100.000 Gbps   440.729472879863 bps 440.729 Mbps 
Plzeň → Praha  2.73889655368615 % 2.739 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73889655368615 bps 2.739 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.35896306559987 % 1.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5896306559987 bps 13.590 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.9734448072845 % 5.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.734448072845 bps 59.734 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.5471654559493 % 23.547 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35471654559493 bps 2.355 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.739791206393698 % 0.740 %   10 bps 10.000 Gbps   73.9791206393698 bps 73.979 Mbps 
Praha → Brno  2.63408748627031 % 2.634 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63408748627031 bps 2.634 Gbps 
Brno → Praha  0.73227017082232 % 0.732 %   100 bps 100.000 Gbps   732.270170822319 bps 732.270 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.243994125878001 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   243.994125878001 bps 243.994 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.334810912616001 % 0.335 %   100 bps 100.000 Gbps   334.810912616001 bps 334.811 Mbps 
GÉANT2 → Praha  7.81355381346744 % 7.814 %   100 bps 100.000 Gbps   7.81355381346745 bps 7.814 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.51045898775162 % 3.510 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51045898775163 bps 3.510 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.299613718718756 % 0.300 %   100 bps 100.000 Gbps   299.613718718756 bps 299.614 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.53827802090622 % 1.538 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53827802090622 bps 1.538 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.44733186566554 % 2.447 %   400 bps 400.000 Gbps   9.78932746266216 bps 9.789 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.977740569728261 % 0.978 %   400 bps 400.000 Gbps   3.91096227891304 bps 3.911 Gbps 
Praha → Pardubice  0.298554635684014 % 0.299 %   100 bps 100.000 Gbps   298.554635684014 bps 298.555 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0750338998464051 % 0.075 %   100 bps 100.000 Gbps   75.0338998464052 bps 75.034 Mbps 
Praha → Public Internet  3.0173064481744 % 3.017 %   20 bps 20.000 Gbps   603.46128963488 bps 603.461 Mbps 
Public Internet → Praha  5.09267282052022 % 5.093 %   20 bps 20.000 Gbps   1.01853456410404 bps 1.019 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.16754303814213 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   167.54303814213 bps 167.543 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.541201264355765 % 0.541 %   100 bps 100.000 Gbps   541.201264355765 bps 541.201 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0133989316408376 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.33989316408376 bps 1.340 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0134160961081193 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34160961081193 bps 1.342 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0995213242281839 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   9.95213242281838 bps 9.952 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0990403949990045 % 0.099 %   10 bps 10.000 Gbps   9.90403949990045 bps 9.904 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0339081053890019 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.39081053890019 bps 3.391 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0352066318141883 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.52066318141883 bps 3.521 Mbps 
Brno → Zlín  0.396403368126632 % 0.396 %   100 bps 100.000 Gbps   396.403368126632 bps 396.403 Mbps 
Zlín → Brno  0.0819406621508566 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   81.9406621508566 bps 81.941 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228241435730303 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2965742921212 bps 91.297 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227226394947473 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8905579789892 bps 90.891 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   57.333092550652 bps 57.333 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 18 00:05:09 2023