CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/9/18

Average load for period: 2023/09/18 00:00:00 - 2023/09/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/18 00:00:00 - 2023/09/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/9/18
ACONET->Brno  2.387%  Brno->ACONET  20.786%  Brno->Lednice  0.635%  Lednice->Brno  2.066%  Brno->Olomouc  0.689%  Olomouc->Brno  0.426%  Brno->SANET  5.394%  SANET->Brno  2.289%  Brno->Vyškov  1.396%  Vyškov->Brno  0.195%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  5.379e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.390e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.015e-3 %  Brno->Jihlava  0.757%  Jihlava->Brno  0.288%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.439%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.080%  Jihlava->Plzeň  0.377%  Plzeň->Jihlava  0.277%  Jihlava->Telč  0.061%  Telč->Jihlava  7.730e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.624%  Liberec->Hradec Králové  0.302%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.379e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.331e-3 %  Most->Plzeň  6.237e-3 %  Plzeň->Most  1.879e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.707%  Ostrava->Olomouc  0.422%  Brno->Ostrava  0.043%  Ostrava->Brno  0.019%  Karviná->Ostrava  1.199%  Ostrava->Karviná  1.951%  Opava->Ostrava  1.199%  Ostrava->Opava  1.951%  Ostrava->Pionier  1.171%  Pionier->Ostrava  0.917%  Hradec Králové->Pardubice  0.313e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  0.266%  Plzeň->Cheb  0.266%  Plzeň->Praha  2.789%  Praha->Plzeň  0.465%  Poděbrady->Praha  2.236%  Praha->Poděbrady  10.628%  AMS-IX->Praha  29.855%  Praha->AMS-IX  0.769%  Brno->Praha  1.335%  Praha->Brno  5.958%  České Budějovice->Praha  0.323%  Praha->České Budějovice  0.643%  GÉANT2->Praha  17.391%  Praha->GÉANT2  9.449%  Hradec Králové->Praha  0.545%  Praha->Hradec Králové  2.967%  Pardubice->Praha  0.150%  Praha->Pardubice  0.871%  Praha->Ústí nad
Labem  0.876%  Ústí nad
Labem->Praha  0.237%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.122%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.121%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.102%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.105%  Most->Ústí nad
Labem  5.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.860e-3 %  Brno->Zlín  0.914%  Zlín->Brno  0.365%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.579%  Praha->NIX.cz  1.351%  Praha->Public Internet  3.944%  Public Internet->Praha  9.481% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/18 00:00:00 - 2023/09/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/18 00:00:00 - 2023/09/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  20.7860905959717 % 20.786 %   10 bps 10.000 Gbps   2.07860905959717 bps 2.079 Gbps 
ACONET → Brno  2.38697680946625 % 2.387 %   10 bps 10.000 Gbps   238.697680946625 bps 238.698 Mbps 
Lednice → Brno  2.06616684050428 % 2.066 %   10 bps 10.000 Gbps   206.616684050428 bps 206.617 Mbps 
Brno → Lednice  0.635415832704638 % 0.635 %   10 bps 10.000 Gbps   63.5415832704638 bps 63.542 Mbps 
Olomouc → Brno  0.425504107341693 % 0.426 %   400 bps 400.000 Gbps   1.70201565678446 bps 1.702 Gbps 
Brno → Olomouc  0.68926970449763 % 0.689 %   400 bps 400.000 Gbps   2.7570780511712 bps 2.757 Gbps 
SANET → Brno  2.28900745242876 % 2.289 %   40 bps 40.000 Gbps   915.602980971504 bps 915.603 Mbps 
Brno → SANET  5.3942139624832 % 5.394 %   40 bps 40.000 Gbps   2.15768558499328 bps 2.158 Gbps 
Brno → Vyškov  1.39595805928657 % 1.396 %   10 bps 10.000 Gbps   139.595805928658 bps 139.596 Mbps 
Vyškov → Brno  0.19475925033359 % 0.195 %   10 bps 10.000 Gbps   19.475925033359 bps 19.476 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942583362172404 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2583362172406 bps 94.258 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01401407775222 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.401407775222 bps 101.401 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.390010741793523 % 0.390 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   390.010741793523 bps 390.011 Kbps 
České Budějovice → Tábor  5.37928048630647 % 5.379 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.37928048630647 bps 5.379 Mbps 
Děčín → Most  1.01544937376491 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.544937376491 bps 101.545 Kbps 
Most → Děčín  1.01500105854339 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.500105854339 bps 101.500 Kbps 
Jihlava → Brno  0.287750671017887 % 0.288 %   400 bps 400.000 Gbps   1.15100268407155 bps 1.151 Gbps 
Brno → Jihlava  0.757344001152203 % 0.757 %   400 bps 400.000 Gbps   3.02937600460881 bps 3.029 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.439260005870862 % 0.439 %   10 bps 10.000 Gbps   43.9260005870862 bps 43.926 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0800187379645247 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.00187379645247 bps 8.002 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.276614706597123 % 0.277 %   100 bps 100.000 Gbps   276.614706597123 bps 276.615 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.377134998560156 % 0.377 %   100 bps 100.000 Gbps   377.134998560156 bps 377.135 Mbps 
Telč → Jihlava  7.7298240843334 % 7.730 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   772.98240843334 bps 772.982 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0612528546861682 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.12528546861682 bps 6.125 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.302303193525524 % 0.302 %   100 bps 100.000 Gbps   302.303193525524 bps 302.303 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.62357366615319 % 1.624 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62357366615319 bps 1.624 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.37860921303882 % 0.379 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   151.443685215528 bps 151.444 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.331387029623986 % 0.331 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   132.554811849594 bps 132.555 Kbps 
Plzeň → Most  1.87878188714278 % 1.879 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.7878188714278 bps 18.788 Kbps 
Most → Plzeň  6.23749432142452 % 6.237 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.3749432142452 bps 62.375 Kbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  1.70694375251943 % 1.707 %   400 bps 400.000 Gbps   6.82777501007773 bps 6.828 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.422305120671666 % 0.422 %   400 bps 400.000 Gbps   1.68922048268666 bps 1.689 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0426738141975522 % 0.043 %   100 bps 100.000 Gbps   42.6738141975522 bps 42.674 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0191011950261897 % 0.019 %   100 bps 100.000 Gbps   19.1011950261898 bps 19.101 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.95142346794565 % 1.951 %   10 bps 10.000 Gbps   195.142346794565 bps 195.142 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.19891577548285 % 1.199 %   10 bps 10.000 Gbps   119.891577548285 bps 119.892 Mbps 
Opava → Ostrava  1.19891577548285 % 1.199 %   10 bps 10.000 Gbps   119.891577548285 bps 119.892 Mbps 
Ostrava → Opava  1.95142346794565 % 1.951 %   10 bps 10.000 Gbps   195.142346794565 bps 195.142 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.17071188145376 % 1.171 %   10 bps 10.000 Gbps   117.071188145376 bps 117.071 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.916548290341134 % 0.917 %   10 bps 10.000 Gbps   91.6548290341134 bps 91.655 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313406365935298 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.362546374119 bps 125.363 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313577219074545 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.430887629818 bps 125.431 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.265781931264249 % 0.266 %   10 bps 10.000 Gbps   26.5781931264249 bps 26.578 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.26641730680065 % 0.266 %   10 bps 10.000 Gbps   26.641730680065 bps 26.642 Mbps 
Plzeň → Praha  2.78851496272725 % 2.789 %   100 bps 100.000 Gbps   2.78851496272725 bps 2.789 Gbps 
Praha → Plzeň  0.464505556657092 % 0.465 %   100 bps 100.000 Gbps   464.505556657092 bps 464.506 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.6283071903841 % 10.628 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.283071903841 bps 106.283 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.23565998927728 % 2.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.3565998927728 bps 22.357 Mbps 
AMS-IX → Praha  29.8549115602643 % 29.855 %   10 bps 10.000 Gbps   2.98549115602642 bps 2.985 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.768645500934226 % 0.769 %   10 bps 10.000 Gbps   76.8645500934225 bps 76.865 Mbps 
Brno → Praha  1.33542975361335 % 1.335 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33542975361335 bps 1.335 Gbps 
Praha → Brno  5.95762195169235 % 5.958 %   100 bps 100.000 Gbps   5.95762195169235 bps 5.958 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.323254677212162 % 0.323 %   100 bps 100.000 Gbps   323.254677212162 bps 323.255 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.643395659431048 % 0.643 %   100 bps 100.000 Gbps   643.395659431049 bps 643.396 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.44871799776264 % 9.449 %   100 bps 100.000 Gbps   9.44871796428997 bps 9.449 Gbps 
GÉANT2 → Praha  17.3910560487649 % 17.391 %   100 bps 100.000 Gbps   17.3910539781197 bps 17.391 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.5452257053254 % 0.545 %   100 bps 100.000 Gbps   545.2257053254 bps 545.226 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.96749015452663 % 2.967 %   100 bps 100.000 Gbps   2.96749015452662 bps 2.967 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.57941186321104 % 4.579 %   400 bps 400.000 Gbps   18.3176474528442 bps 18.318 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.35122098608203 % 1.351 %   400 bps 400.000 Gbps   5.40488394432812 bps 5.405 Gbps 
Praha → Pardubice  0.870773429107614 % 0.871 %   100 bps 100.000 Gbps   870.773429107613 bps 870.773 Mbps 
Pardubice → Praha  0.149806935235065 % 0.150 %   100 bps 100.000 Gbps   149.806935235065 bps 149.807 Mbps 
Public Internet → Praha  9.48106769994926 % 9.481 %   20 bps 20.000 Gbps   1.89621353998985 bps 1.896 Gbps 
Praha → Public Internet  3.9440163251141 % 3.944 %   20 bps 20.000 Gbps   788.803265022819 bps 788.803 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.23692751982359 % 0.237 %   100 bps 100.000 Gbps   236.92751982359 bps 236.928 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.875964288803789 % 0.876 %   100 bps 100.000 Gbps   875.964288803789 bps 875.964 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.120890526170422 % 0.121 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0890526170422 bps 12.089 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.122019597510328 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2019597510328 bps 12.202 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.104626934914286 % 0.105 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4626934914287 bps 10.463 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.102366509784799 % 0.102 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2366509784799 bps 10.237 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.16168152216707 % 5.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   516.168152216707 bps 516.168 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  4.85961846813998 % 4.860 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   485.961846813999 bps 485.962 Kbps 
Brno → Zlín  0.914405266165922 % 0.914 %   100 bps 100.000 Gbps   914.405266165922 bps 914.405 Mbps 
Zlín → Brno  0.3648595578005 % 0.365 %   100 bps 100.000 Gbps   364.8595578005 bps 364.860 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228348009375623 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3392037502492 bps 91.339 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227209786796584 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8839147186338 bps 90.884 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   101.497984301481 bps 101.498 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Sep 19 00:04:55 2023