CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2024/2/6

Average load for period: 2024/02/06 00:00:00 - 2024/02/06 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/06 00:00:00 - 2024/02/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2024/2/6
ACONET->Brno  0.326%  Brno->ACONET  4.953%  Brno->Lednice  0.478%  Lednice->Brno  2.060%  Brno->Olomouc  0.452%  Olomouc->Brno  0.581%  Brno->SANET  5.397%  SANET->Brno  3.407%  Brno->Vyškov  1.285%  Vyškov->Brno  0.084%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.229e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.650%  Jihlava->Brno  0.210%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.643%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.064%  Jihlava->Telč  0.041%  Telč->Jihlava  8.586e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.235%  Liberec->Hradec Králové  0.289%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.324e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.341e-3 %  Most->Plzeň  0.722e-3 %  Plzeň->Most  1.061e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.288e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.256e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.987%  Ostrava->Olomouc  0.833%  Olomouc->Praha  0.818%  Praha->Olomouc  1.394%  Brno->Ostrava  0.228%  Ostrava->Brno  0.031%  Karviná->Ostrava  1.515%  Ostrava->Karviná  2.958%  Opava->Ostrava  1.514%  Ostrava->Opava  0.705%  Ostrava->Pionier  0.461%  Pionier->Ostrava  0.437%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  5.755%  Plzeň->Cheb  9.532%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.125e-3 %  Plzeň->Praha  0.590%  Praha->Plzeň  0.979%  Poděbrady->Praha  2.146%  Praha->Poděbrady  14.333%  AMS-IX->Praha  21.658%  Praha->AMS-IX  0.732%  Brno->Praha  1.618%  Praha->Brno  3.583%  České Budějovice->Praha  0.246%  Praha->České Budějovice  0.940%  GÉANT->Praha  12.849%  Praha->GÉANT  4.405%  Hradec Králové->Praha  0.687%  Praha->Hradec Králové  2.955%  Pardubice->Praha  0.161%  Praha->Pardubice  1.272%  Praha->Ústí nad
Labem  1.258%  Ústí nad
Labem->Praha  0.308%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.015e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  0.993e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.223%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.220%  Most->Ústí nad
Labem  5.134e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.168e-3 %  Brno->Zlín  1.124%  Zlín->Brno  0.580%  Olomouc->Zlín  0.236e-3 %  Zlín->Olomouc  0.235e-3 %  NIX.cz->Praha  4.173%  Praha->NIX.cz  1.521%  Praha->Public Internet  9.820%  Public Internet->Praha  6.158% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/06 00:00:00 - 2024/02/06 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/06 00:00:00 - 2024/02/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.95329637906823 % 4.953 %   100 bps 100.000 Gbps   4.95329637906823 bps 4.953 Gbps 
ACONET → Brno  0.326457334003576 % 0.326 %   100 bps 100.000 Gbps   326.457334003576 bps 326.457 Mbps 
Lednice → Brno  2.06010060599713 % 2.060 %   10 bps 10.000 Gbps   206.010060599712 bps 206.010 Mbps 
Brno → Lednice  0.477857273168177 % 0.478 %   10 bps 10.000 Gbps   47.7857273168177 bps 47.786 Mbps 
Brno → Olomouc  0.451791197997056 % 0.452 %   400 bps 400.000 Gbps   1.8071640200323 bps 1.807 Gbps 
Olomouc → Brno  0.581337456083995 % 0.581 %   400 bps 400.000 Gbps   2.32534905774037 bps 2.325 Gbps 
Brno → SANET  5.39704181837238 % 5.397 %   40 bps 40.000 Gbps   2.15881672734895 bps 2.159 Gbps 
SANET → Brno  3.40668896355363 % 3.407 %   40 bps 40.000 Gbps   1.36267558542145 bps 1.363 Gbps 
Brno → Vyškov  1.28535647432174 % 1.285 %   10 bps 10.000 Gbps   128.535647432175 bps 128.536 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0844931414064546 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.44931414064546 bps 8.449 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.228582129554248 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4328518216992 bps 91.433 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.227365601220002 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9462404880008 bps 90.946 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94351393925414 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.351393925414 bps 94.351 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01549957028474 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.549957028474 bps 101.550 Kbps 
Most → Děčín  1.01648479875861 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.648479875861 bps 101.648 Kbps 
Děčín → Most  1.01584355273455 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.584355273455 bps 101.584 Kbps 
Jihlava → Brno  0.209946546692075 % 0.210 %   400 bps 400.000 Gbps   839.786186768299 bps 839.786 Mbps 
Brno → Jihlava  0.649734638643551 % 0.650 %   400 bps 400.000 Gbps   2.59893855457421 bps 2.599 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.064419990634594 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.4419990634594 bps 6.442 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.642697059110247 % 0.643 %   10 bps 10.000 Gbps   64.2697059110247 bps 64.270 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0413336607728422 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.13336607728422 bps 4.133 Mbps 
Telč → Jihlava  8.58567220453435 % 8.586 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   858.567220453435 bps 858.567 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.2353085700768 % 1.235 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2353085700768 bps 1.235 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.288620982308206 % 0.289 %   100 bps 100.000 Gbps   288.620982308206 bps 288.621 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.340512547535171 % 0.341 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   136.205019014068 bps 136.205 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.323556358057334 % 0.324 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   129.422543222933 bps 129.423 Kbps 
Most → Plzeň  0.721901712579138 % 0.722 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21901712579138 bps 7.219 Kbps 
Plzeň → Most  1.06064728364232 % 1.061 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6064728364232 bps 10.606 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  3.25597312716179 % 3.256 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   325.59731271618 bps 325.597 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.2882676597784 % 5.288 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   528.82676597784 bps 528.827 bps 
Ostrava → Olomouc  0.833376411520128 % 0.833 %   400 bps 400.000 Gbps   3.33350564608051 bps 3.334 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.987420048265385 % 0.987 %   400 bps 400.000 Gbps   3.94968019306154 bps 3.950 Gbps 
Olomouc → Praha  0.817524563796768 % 0.818 %   400 bps 400.000 Gbps   3.27009825518707 bps 3.270 Gbps 
Praha → Olomouc  1.39351738124404 % 1.394 %   400 bps 400.000 Gbps   5.57406952497617 bps 5.574 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0308575894633169 % 0.031 %   100 bps 100.000 Gbps   30.8575894633169 bps 30.858 Mbps 
Brno → Ostrava  0.227749498901693 % 0.228 %   100 bps 100.000 Gbps   227.749498901693 bps 227.749 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.95780456147801 % 2.958 %   10 bps 10.000 Gbps   295.780456147801 bps 295.780 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.51505991620308 % 1.515 %   10 bps 10.000 Gbps   151.505991620308 bps 151.506 Mbps 
Ostrava → Opava  0.705145777549185 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5145777549185 bps 70.515 Mbps 
Opava → Ostrava  1.51391557511933 % 1.514 %   10 bps 10.000 Gbps   151.391557511932 bps 151.392 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.460799926965429 % 0.461 %   10 bps 10.000 Gbps   46.079992696543 bps 46.080 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.437297995790494 % 0.437 %   10 bps 10.000 Gbps   43.7297995790494 bps 43.730 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.31352549882562 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.410199530248 bps 125.410 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313739022345142 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.495608938056 bps 125.496 Kbps 
Cheb → Plzeň  5.75476148972552 % 5.755 %   10 bps 10.000 Gbps   575.476148972553 bps 575.476 Mbps 
Plzeň → Cheb  9.53246631879511 % 9.532 %   10 bps 10.000 Gbps   953.246631879511 bps 953.247 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125396907603091 % 0.125 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.396907603092 bps 125.397 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.125661972228973 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.661972228973 bps 125.662 Kbps 
Plzeň → Praha  0.59000265929995 % 0.590 %   400 bps 400.000 Gbps   1.52875948003368 bps 1.529 Gbps 
Praha → Plzeň  0.978846400981456 % 0.979 %   400 bps 400.000 Gbps   3.68481221111588 bps 3.685 Gbps 
Praha → Poděbrady  14.3334135279233 % 14.333 %   1000 bps 1000.000 Mbps   143.334135279233 bps 143.334 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.14643851679283 % 2.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4643851679283 bps 21.464 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.6582959351863 % 21.658 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16582959351863 bps 2.166 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.73214364420619 % 0.732 %   10 bps 10.000 Gbps   73.214364420619 bps 73.214 Mbps 
Praha → Brno  3.58342517173893 % 3.583 %   400 bps 400.000 Gbps   14.3337006869557 bps 14.334 Gbps 
Brno → Praha  1.61819216125244 % 1.618 %   400 bps 400.000 Gbps   6.47276864500975 bps 6.473 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.939598463870826 % 0.940 %   100 bps 100.000 Gbps   939.598463870826 bps 939.598 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.245925932792005 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   245.925932792004 bps 245.926 Mbps 
Praha → GÉANT  4.4047837423837 % 4.405 %   100 bps 100.000 Gbps   4.40478374238371 bps 4.405 Gbps 
GÉANT → Praha  12.8492315094027 % 12.849 %   100 bps 100.000 Gbps   12.8492315094027 bps 12.849 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.68697288179791 % 0.687 %   100 bps 100.000 Gbps   686.97288179791 bps 686.973 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.95490375356447 % 2.955 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95490375356447 bps 2.955 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.52148374730595 % 1.521 %   400 bps 400.000 Gbps   6.08593498922378 bps 6.086 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.17286641066596 % 4.173 %   400 bps 400.000 Gbps   16.6914656426639 bps 16.691 Gbps 
Pardubice → Praha  0.161062255612337 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   161.062255612337 bps 161.062 Mbps 
Praha → Pardubice  1.27185649466081 % 1.272 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27185649466081 bps 1.272 Gbps 
Public Internet → Praha  6.15811450453323 % 6.158 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23162290090665 bps 1.232 Gbps 
Praha → Public Internet  9.81953415769454 % 9.820 %   20 bps 20.000 Gbps   1.96390683153891 bps 1.964 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.307631880074172 % 0.308 %   100 bps 100.000 Gbps   307.631880074172 bps 307.632 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.25750448634442 % 1.258 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25750448634442 bps 1.258 Gbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.992618835033346 % 0.993 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   99.2618835033346 bps 99.262 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01527388171138 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.527388171138 bps 101.527 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.219939007500943 % 0.220 %   10 bps 10.000 Gbps   21.9939007500943 bps 21.994 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.222792681501986 % 0.223 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2792681501986 bps 22.279 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.168125147207 % 5.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   516.8125147207 bps 516.813 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.1336594891259 % 5.134 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   513.365948912589 bps 513.366 Kbps 
Brno → Zlín  1.12414471509912 % 1.124 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12414471509912 bps 1.124 Gbps 
Zlín → Brno  0.579929747253342 % 0.580 %   100 bps 100.000 Gbps   579.929747253342 bps 579.930 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.235517551242797 % 0.236 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.2070204971186 bps 94.207 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.235476806040955 % 0.235 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.1907224163822 bps 94.191 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   118.264003697449 bps 118.264 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Feb 7 00:03:19 2024