CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2024/2/7

Average load for period: 2024/02/07 00:00:00 - 2024/02/07 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/07 00:00:00 - 2024/02/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2024/2/7
ACONET->Brno  0.530%  Brno->ACONET  2.918%  Brno->Lednice  0.483%  Lednice->Brno  2.078%  Brno->Olomouc  0.522%  Olomouc->Brno  0.626%  Brno->SANET  5.154%  SANET->Brno  3.321%  Brno->Vyškov  1.312%  Vyškov->Brno  0.133%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.229e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.017e-3 %  Most->Děčín  1.017e-3 %  Brno->Jihlava  0.715%  Jihlava->Brno  0.219%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.229%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.037%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  0.080%  Telč->Jihlava  0.015%  Hradec Králové->Liberec  1.333%  Liberec->Hradec Králové  0.283%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.368e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.364e-3 %  Most->Plzeň  0.722e-3 %  Plzeň->Most  1.061e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.311e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.359e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.802%  Ostrava->Olomouc  0.740%  Olomouc->Praha  0.641%  Praha->Olomouc  1.148%  Brno->Ostrava  0.247%  Ostrava->Brno  0.037%  Karviná->Ostrava  1.209%  Ostrava->Karviná  3.157%  Opava->Ostrava  1.483%  Ostrava->Opava  0.746%  Ostrava->Pionier  1.323%  Pionier->Ostrava  0.308%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  0.344%  Plzeň->Cheb  0.669%  Plzeň->Praha  0.408%  Praha->Plzeň  0.964%  Poděbrady->Praha  2.561%  Praha->Poděbrady  15.436%  AMS-IX->Praha  22.223%  Praha->AMS-IX  0.839%  Brno->Praha  1.545%  Praha->Brno  3.415%  České Budějovice->Praha  0.381%  Praha->České Budějovice  1.343%  GÉANT->Praha  27.889%  Praha->GÉANT  22.677%  Hradec Králové->Praha  0.667%  Praha->Hradec Králové  3.216%  Pardubice->Praha  0.160%  Praha->Pardubice  0.963%  Praha->Ústí nad
Labem  1.247%  Ústí nad
Labem->Praha  0.396%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.015e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  0.985e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.160%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.157%  Most->Ústí nad
Labem  5.260e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.217e-3 %  Brno->Zlín  1.075%  Zlín->Brno  0.630%  Olomouc->Zlín  0.234e-3 %  Zlín->Olomouc  0.233e-3 %  NIX.cz->Praha  3.993%  Praha->NIX.cz  1.450%  Praha->Public Internet  10.391%  Public Internet->Praha  6.565% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/07 00:00:00 - 2024/02/07 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/07 00:00:00 - 2024/02/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  2.91849285534038 % 2.918 %   100 bps 100.000 Gbps   2.91849285534038 bps 2.918 Gbps 
ACONET → Brno  0.530416441863309 % 0.530 %   100 bps 100.000 Gbps   530.416441863309 bps 530.416 Mbps 
Lednice → Brno  2.07795845318571 % 2.078 %   10 bps 10.000 Gbps   207.795845318571 bps 207.796 Mbps 
Brno → Lednice  0.483229107418109 % 0.483 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3229107418108 bps 48.323 Mbps 
Olomouc → Brno  0.626416278622657 % 0.626 %   400 bps 400.000 Gbps   2.5056636180883 bps 2.506 Gbps 
Brno → Olomouc  0.52214166989903 % 0.522 %   400 bps 400.000 Gbps   2.08856509920563 bps 2.089 Gbps 
SANET → Brno  3.32102868760747 % 3.321 %   40 bps 40.000 Gbps   1.32841147504299 bps 1.328 Gbps 
Brno → SANET  5.15397796708027 % 5.154 %   40 bps 40.000 Gbps   2.06159118683211 bps 2.062 Gbps 
Vyškov → Brno  0.132972071102161 % 0.133 %   10 bps 10.000 Gbps   13.2972071102161 bps 13.297 Mbps 
Brno → Vyškov  1.31168153473195 % 1.312 %   10 bps 10.000 Gbps   131.168153473195 bps 131.168 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.227272000041695 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9088000166778 bps 90.909 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228705019020934 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4820076083738 bps 91.482 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944177968419461 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4177968419461 bps 94.418 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01428173754265 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.428173754265 bps 101.428 Kbps 
Děčín → Most  1.01691079024752 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.691079024752 bps 101.691 Kbps 
Most → Děčín  1.01704719544775 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.704719544775 bps 101.705 Kbps 
Jihlava → Brno  0.219225410375109 % 0.219 %   400 bps 400.000 Gbps   876.901641500437 bps 876.902 Mbps 
Brno → Jihlava  0.715350970088308 % 0.715 %   400 bps 400.000 Gbps   2.86140388035324 bps 2.861 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.228884503591622 % 0.229 %   10 bps 10.000 Gbps   22.8884503591621 bps 22.888 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0371569192060351 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.71569192060351 bps 3.716 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125862003375836 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.862003375836 bps 125.862 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.126054957200083 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   126.054957200083 bps 126.055 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0149599640873373 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49599640873373 bps 1.496 Mbps 
Jihlava → Telč  0.080082912140535 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.00829121405351 bps 8.008 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.283157210357942 % 0.283 %   100 bps 100.000 Gbps   283.157210357943 bps 283.157 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.33316943119836 % 1.333 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33316943119837 bps 1.333 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.367688833346113 % 0.368 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   147.075533338445 bps 147.076 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.364008616989445 % 0.364 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   145.603446795778 bps 145.603 Kbps 
Plzeň → Most  1.06115530457603 % 1.061 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6115530457603 bps 10.612 Kbps 
Most → Plzeň  0.722479834575656 % 0.722 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.22479834575655 bps 7.225 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.31121812132602 % 5.311 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   531.121812132602 bps 531.122 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.35947906821232 % 3.359 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   335.947906821232 bps 335.948 bps 
Ostrava → Olomouc  0.739855376514639 % 0.740 %   400 bps 400.000 Gbps   2.95942150605855 bps 2.959 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.801645325414703 % 0.802 %   400 bps 400.000 Gbps   3.20658130165881 bps 3.207 Gbps 
Olomouc → Praha  0.64078725579437 % 0.641 %   400 bps 400.000 Gbps   2.56314902317748 bps 2.563 Gbps 
Praha → Olomouc  1.14827686037113 % 1.148 %   400 bps 400.000 Gbps   4.59310744148452 bps 4.593 Gbps 
Brno → Ostrava  0.247318540672861 % 0.247 %   100 bps 100.000 Gbps   247.318540672861 bps 247.319 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0370531565363163 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   37.0531565363163 bps 37.053 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.15698602903307 % 3.157 %   10 bps 10.000 Gbps   315.698602903307 bps 315.699 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.20937523469855 % 1.209 %   10 bps 10.000 Gbps   120.937523469855 bps 120.938 Mbps 
Opava → Ostrava  1.48299158957862 % 1.483 %   10 bps 10.000 Gbps   148.299158957862 bps 148.299 Mbps 
Ostrava → Opava  0.746347680530142 % 0.746 %   10 bps 10.000 Gbps   74.6347680530142 bps 74.635 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.32296854943356 % 1.323 %   10 bps 10.000 Gbps   132.296854943356 bps 132.297 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.307917964655924 % 0.308 %   10 bps 10.000 Gbps   30.7917964655924 bps 30.792 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313782870418076 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.51314816723 bps 125.513 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313551253164363 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.420501265745 bps 125.421 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.668521381169198 % 0.669 %   10 bps 10.000 Gbps   66.8521381169198 bps 66.852 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.344458002090333 % 0.344 %   10 bps 10.000 Gbps   34.4458002090333 bps 34.446 Mbps 
Praha → Plzeň  0.964146212771649 % 0.964 %   400 bps 400.000 Gbps   3.60088735518983 bps 3.601 Gbps 
Plzeň → Praha  0.407838894790621 % 0.408 %   400 bps 400.000 Gbps   1.58796874914456 bps 1.588 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.4359853454762 % 15.436 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.359853454762 bps 154.360 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.5612848889839 % 2.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.612848889839 bps 25.613 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.2229196799888 % 22.223 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22229196799888 bps 2.222 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.838912973085852 % 0.839 %   10 bps 10.000 Gbps   83.8912973085853 bps 83.891 Mbps 
Praha → Brno  3.41460621053353 % 3.415 %   400 bps 400.000 Gbps   13.6584248421341 bps 13.658 Gbps 
Brno → Praha  1.54473925335296 % 1.545 %   400 bps 400.000 Gbps   6.03115489050065 bps 6.031 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.380785348102674 % 0.381 %   100 bps 100.000 Gbps   380.785348102674 bps 380.785 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.34309213014676 % 1.343 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34309213014676 bps 1.343 Gbps 
Praha → GÉANT  22.6768686200096 % 22.677 %   100 bps 100.000 Gbps   22.6768686200096 bps 22.677 Gbps 
GÉANT → Praha  27.8890630588495 % 27.889 %   100 bps 100.000 Gbps   27.8890630588495 bps 27.889 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.667159835677154 % 0.667 %   100 bps 100.000 Gbps   667.159835677154 bps 667.160 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.21611566620226 % 3.216 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21611566620226 bps 3.216 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.99277182096564 % 3.993 %   400 bps 400.000 Gbps   15.9710872838625 bps 15.971 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.45003633156208 % 1.450 %   400 bps 400.000 Gbps   5.8001453262483 bps 5.800 Gbps 
Pardubice → Praha  0.159761388886639 % 0.160 %   100 bps 100.000 Gbps   159.761388886639 bps 159.761 Mbps 
Praha → Pardubice  0.962877330119156 % 0.963 %   100 bps 100.000 Gbps   962.877330119156 bps 962.877 Mbps 
Public Internet → Praha  6.56527094937556 % 6.565 %   20 bps 20.000 Gbps   1.31305418987511 bps 1.313 Gbps 
Praha → Public Internet  10.3911634935752 % 10.391 %   20 bps 20.000 Gbps   2.07823269871505 bps 2.078 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.395514660096583 % 0.396 %   100 bps 100.000 Gbps   395.514660096583 bps 395.515 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.24650593874308 % 1.247 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24650593874307 bps 1.247 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01528395588018 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.528395588018 bps 101.528 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.984720009110661 % 0.985 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4720009110661 bps 98.472 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.159752705171283 % 0.160 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9752705171283 bps 15.975 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.157278932252632 % 0.157 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7278932252632 bps 15.728 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.21686730291862 % 5.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   521.686730291862 bps 521.687 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.26037777416475 % 5.260 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   526.037777416477 bps 526.038 Kbps 
Brno → Zlín  1.07479746032662 % 1.075 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07479746032662 bps 1.075 Gbps 
Zlín → Brno  0.630133352471446 % 0.630 %   100 bps 100.000 Gbps   630.133352471446 bps 630.133 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.23347851576238 % 0.233 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   93.3914063049518 bps 93.391 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.233532282970836 % 0.234 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   93.4129131883344 bps 93.413 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   144.959372650544 bps 144.959 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Feb 8 00:04:12 2024