CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2024/2/8

Average load for period: 2024/02/08 00:00:00 - 2024/02/08 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/08 00:00:00 - 2024/02/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2024/2/8
ACONET->Brno  0.611%  Brno->ACONET  4.085%  Brno->Lednice  0.532%  Lednice->Brno  2.088%  Brno->Olomouc  0.617%  Olomouc->Brno  0.647%  Brno->SANET  4.744%  SANET->Brno  2.852%  Brno->Vyškov  1.256%  Vyškov->Brno  0.098%  Brno->České Budějovice  0.112%  České Budějovice->Brno  0.028%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.017e-3 %  Most->Děčín  1.017e-3 %  Brno->Jihlava  0.723%  Jihlava->Brno  0.186%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.154%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.030%  Jihlava->Telč  0.058%  Telč->Jihlava  0.017%  Hradec Králové->Liberec  1.193%  Liberec->Hradec Králové  0.286%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.391e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.544e-3 %  Most->Plzeň  0.722e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.274e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.237e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.749%  Ostrava->Olomouc  0.799%  Olomouc->Praha  0.855%  Praha->Olomouc  1.039%  Brno->Ostrava  0.240%  Ostrava->Brno  0.045%  Karviná->Ostrava  1.015%  Ostrava->Karviná  2.956%  Opava->Ostrava  1.433%  Ostrava->Opava  0.707%  Ostrava->Pionier  1.993%  Pionier->Ostrava  0.399%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  0.129%  Plzeň->Cheb  0.286%  Jihlava->Plzeň  0.092%  Plzeň->Jihlava  0.043%  Plzeň->Praha  0.316%  Praha->Plzeň  0.942%  Poděbrady->Praha  2.144%  Praha->Poděbrady  13.404%  AMS-IX->Praha  19.530%  Praha->AMS-IX  0.690%  Brno->Praha  1.484%  Praha->Brno  2.970%  České Budějovice->Praha  0.553%  Praha->České Budějovice  1.290%  GÉANT->Praha  32.075%  Praha->GÉANT  16.461%  Hradec Králové->Praha  0.646%  Praha->Hradec Králové  2.719%  Pardubice->Praha  0.162%  Praha->Pardubice  0.922%  Praha->Ústí nad
Labem  1.127%  Ústí nad
Labem->Praha  0.244%  Cheb->Ústí nad
Labem  2.970e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  4.098e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.080%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.080%  Most->Ústí nad
Labem  5.898e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.910e-3 %  Brno->Zlín  0.863%  Zlín->Brno  0.638%  Olomouc->Zlín  0.233e-3 %  Zlín->Olomouc  0.233e-3 %  NIX.cz->Praha  3.758%  Praha->NIX.cz  1.458%  Praha->Public Internet  9.932%  Public Internet->Praha  5.616% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/08 00:00:00 - 2024/02/08 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/08 00:00:00 - 2024/02/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.08520302614465 % 4.085 %   100 bps 100.000 Gbps   4.08520302614465 bps 4.085 Gbps 
ACONET → Brno  0.611445390681895 % 0.611 %   100 bps 100.000 Gbps   611.445390681894 bps 611.445 Mbps 
Lednice → Brno  2.08774263492877 % 2.088 %   10 bps 10.000 Gbps   208.774263492877 bps 208.774 Mbps 
Brno → Lednice  0.531522332336248 % 0.532 %   10 bps 10.000 Gbps   53.1522332336249 bps 53.152 Mbps 
Brno → Olomouc  0.617499546456097 % 0.617 %   400 bps 400.000 Gbps   2.46999591550772 bps 2.470 Gbps 
Olomouc → Brno  0.646964842079419 % 0.647 %   400 bps 400.000 Gbps   2.58785710361295 bps 2.588 Gbps 
SANET → Brno  2.85218196789911 % 2.852 %   40 bps 40.000 Gbps   1.14087278715964 bps 1.141 Gbps 
Brno → SANET  4.74430858121918 % 4.744 %   40 bps 40.000 Gbps   1.89772343248767 bps 1.898 Gbps 
Vyškov → Brno  0.0979870783741542 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.79870783741542 bps 9.799 Mbps 
Brno → Vyškov  1.25561435669657 % 1.256 %   10 bps 10.000 Gbps   125.561435669657 bps 125.561 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.0284583910737226 % 0.028 %   40 bps 40.000 Gbps   11.383356429489 bps 11.383 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.111808104401934 % 0.112 %   40 bps 40.000 Gbps   44.7232417607737 bps 44.723 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01528732526723 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.528732526723 bps 101.529 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94408494009089 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4084940090888 bps 94.408 Kbps 
Děčín → Most  1.0171752254765 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.71752254765 bps 101.718 Kbps 
Most → Děčín  1.01683592356802 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.683592356802 bps 101.684 Kbps 
Brno → Jihlava  0.722539528395402 % 0.723 %   400 bps 400.000 Gbps   2.89015811358161 bps 2.890 Gbps 
Jihlava → Brno  0.185852572431034 % 0.186 %   400 bps 400.000 Gbps   743.410289724137 bps 743.410 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0301346852710843 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   3.01346852710843 bps 3.013 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.153721236164728 % 0.154 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3721236164728 bps 15.372 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0171219043109548 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.71219043109548 bps 1.712 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0580077225330568 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.80077225330568 bps 5.801 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.286451795579118 % 0.286 %   100 bps 100.000 Gbps   286.451795579118 bps 286.452 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.19315523322323 % 1.193 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19315523322323 bps 1.193 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.390615908724276 % 0.391 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   156.24636348971 bps 156.246 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.544348310020953 % 0.544 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   217.739324008381 bps 217.739 Kbps 
Most → Plzeň  0.722226606933423 % 0.722 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.22226606933424 bps 7.222 Kbps 
Plzeň → Most  1.06221116214397 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6221116214397 bps 10.622 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.27447384488109 % 5.274 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   527.447384488109 bps 527.447 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.2373244485248 % 3.237 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   323.73244485248 bps 323.732 bps 
Olomouc → Ostrava  0.749044853599938 % 0.749 %   400 bps 400.000 Gbps   2.99617941439975 bps 2.996 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.798893497613666 % 0.799 %   400 bps 400.000 Gbps   3.19557399045466 bps 3.196 Gbps 
Praha → Olomouc  1.03920260547214 % 1.039 %   400 bps 400.000 Gbps   4.15681042188855 bps 4.157 Gbps 
Olomouc → Praha  0.855298060436876 % 0.855 %   400 bps 400.000 Gbps   3.4211922417475 bps 3.421 Gbps 
Brno → Ostrava  0.239623906320897 % 0.240 %   100 bps 100.000 Gbps   239.623906320897 bps 239.624 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0454593861780247 % 0.045 %   100 bps 100.000 Gbps   45.4593861780246 bps 45.459 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.95646572227007 % 2.956 %   10 bps 10.000 Gbps   295.646572227007 bps 295.647 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.01484706353865 % 1.015 %   10 bps 10.000 Gbps   101.484706353865 bps 101.485 Mbps 
Ostrava → Opava  0.707386406884301 % 0.707 %   10 bps 10.000 Gbps   70.7386406884301 bps 70.739 Mbps 
Opava → Ostrava  1.4327660114433 % 1.433 %   10 bps 10.000 Gbps   143.27660114433 bps 143.277 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.99341522282551 % 1.993 %   10 bps 10.000 Gbps   199.341522282551 bps 199.342 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.399326352238144 % 0.399 %   10 bps 10.000 Gbps   39.9326352238144 bps 39.933 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313696709270032 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.478683708013 bps 125.479 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313632854864576 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.45314194583 bps 125.453 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.286283531647786 % 0.286 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6283531647785 bps 28.628 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.129479473107712 % 0.129 %   10 bps 10.000 Gbps   12.9479473107712 bps 12.948 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0433077598344309 % 0.043 %   100 bps 100.000 Gbps   43.3077598344309 bps 43.308 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0923518196587166 % 0.092 %   100 bps 100.000 Gbps   92.3518196587166 bps 92.352 Mbps 
Praha → Plzeň  0.942354530512776 % 0.942 %   400 bps 400.000 Gbps   3.52498310080858 bps 3.525 Gbps 
Plzeň → Praha  0.31604904165804 % 0.316 %   400 bps 400.000 Gbps   1.23528342117961 bps 1.235 Gbps 
Praha → Poděbrady  13.4035583140832 % 13.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.035583140832 bps 134.036 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.14414057760259 % 2.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4414057760259 bps 21.441 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.529652103827 % 19.530 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9529652103827 bps 1.953 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.690158758031957 % 0.690 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0158758031957 bps 69.016 Mbps 
Praha → Brno  2.97038069301326 % 2.970 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8815227720531 bps 11.882 Gbps 
Brno → Praha  1.48441797827424 % 1.484 %   400 bps 400.000 Gbps   5.93767191309696 bps 5.938 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.2900510372106 % 1.290 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2900510372106 bps 1.290 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.552590026266683 % 0.553 %   100 bps 100.000 Gbps   552.590026266682 bps 552.590 Mbps 
GÉANT → Praha  32.0746353276148 % 32.075 %   100 bps 100.000 Gbps   32.0746353276148 bps 32.075 Gbps 
Praha → GÉANT  16.4614963465872 % 16.461 %   100 bps 100.000 Gbps   16.4614963465872 bps 16.461 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.71856349319662 % 2.719 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71856349319662 bps 2.719 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.645758425848704 % 0.646 %   100 bps 100.000 Gbps   645.758425848704 bps 645.758 Mbps 
NIX.cz → Praha  3.75764681186368 % 3.758 %   400 bps 400.000 Gbps   15.0305872474547 bps 15.031 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.45795806847224 % 1.458 %   400 bps 400.000 Gbps   5.83183227388894 bps 5.832 Gbps 
Pardubice → Praha  0.161542725319023 % 0.162 %   100 bps 100.000 Gbps   161.542725319023 bps 161.543 Mbps 
Praha → Pardubice  0.921998568510971 % 0.922 %   100 bps 100.000 Gbps   921.998568510972 bps 921.999 Mbps 
Public Internet → Praha  5.61581976036845 % 5.616 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12316395207369 bps 1.123 Gbps 
Praha → Public Internet  9.93231358263358 % 9.932 %   20 bps 20.000 Gbps   1.98646271652672 bps 1.986 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.244286220959352 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   244.286220959352 bps 244.286 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.12713694804689 % 1.127 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12713694804689 bps 1.127 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  2.96971980952399 % 2.970 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   296.971980952399 bps 296.972 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  4.09763879330485 % 4.098 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   409.763879330486 bps 409.764 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0801662929500353 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.01662929500353 bps 8.017 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0796221581858179 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   7.96221581858179 bps 7.962 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.90953984426641 % 5.910 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   590.953984426641 bps 590.954 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.89846554752066 % 5.898 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   589.846554752066 bps 589.847 Kbps 
Zlín → Brno  0.638207453062007 % 0.638 %   100 bps 100.000 Gbps   638.207453062006 bps 638.207 Mbps 
Brno → Zlín  0.862819467533249 % 0.863 %   100 bps 100.000 Gbps   862.819467533248 bps 862.819 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.232874432573924 % 0.233 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   93.1497730295695 bps 93.150 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.232650789222824 % 0.233 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   93.0603156891297 bps 93.060 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   139.915207855188 bps 139.915 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Feb 9 00:03:16 2024