CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2024/2/9

Average load for period: 2024/02/09 00:00:00 - 2024/02/09 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/09 00:00:00 - 2024/02/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2024/2/9
ACONET->Brno  0.690%  Brno->ACONET  3.584%  Brno->Lednice  0.458%  Lednice->Brno  2.022%  Brno->Olomouc  0.496%  Olomouc->Brno  0.487%  Brno->SANET  3.895%  SANET->Brno  1.996%  Brno->Vyškov  0.799%  Vyškov->Brno  0.104%  Brno->České Budějovice  0.301%  České Budějovice->Brno  0.089%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.017e-3 %  Brno->Jihlava  0.618%  Jihlava->Brno  0.214%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.143%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.038%  Jihlava->Telč  0.107%  Telč->Jihlava  0.048%  Hradec Králové->Liberec  1.027%  Liberec->Hradec Králové  0.141%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.337e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.421e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.060e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.289e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.140e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.921%  Ostrava->Olomouc  0.719%  Olomouc->Praha  0.754%  Praha->Olomouc  1.173%  Brno->Ostrava  0.194%  Ostrava->Brno  0.026%  Karviná->Ostrava  1.239%  Ostrava->Karviná  2.581%  Opava->Ostrava  1.274%  Ostrava->Opava  0.607%  Ostrava->Pionier  1.319%  Pionier->Ostrava  0.350%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  0.165%  Plzeň->Cheb  0.232%  Jihlava->Plzeň  0.239%  Plzeň->Jihlava  0.102%  Plzeň->Praha  0.475%  Praha->Plzeň  1.521%  Poděbrady->Praha  2.692%  Praha->Poděbrady  9.899%  AMS-IX->Praha  19.666%  Praha->AMS-IX  1.140%  Brno->Praha  1.381%  Praha->Brno  2.628%  České Budějovice->Praha  0.331%  Praha->České Budějovice  1.077%  GÉANT->Praha  18.128%  Praha->GÉANT  6.795%  Hradec Králové->Praha  0.527%  Praha->Hradec Králové  2.145%  Pardubice->Praha  0.187%  Praha->Pardubice  0.854%  Praha->Ústí nad
Labem  0.986%  Ústí nad
Labem->Praha  0.215%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.013%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.016%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.116%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.115%  Most->Ústí nad
Labem  7.001e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.992e-3 %  Brno->Zlín  0.657%  Zlín->Brno  0.589%  Olomouc->Zlín  0.237e-3 %  Zlín->Olomouc  0.236e-3 %  NIX.cz->Praha  3.507%  Praha->NIX.cz  1.356%  Praha->Public Internet  9.417%  Public Internet->Praha  4.901% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/09 00:00:00 - 2024/02/09 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/09 00:00:00 - 2024/02/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.690322605913207 % 0.690 %   100 bps 100.000 Gbps   690.322605913207 bps 690.323 Mbps 
Brno → ACONET  3.58413652423038 % 3.584 %   100 bps 100.000 Gbps   3.58413652423038 bps 3.584 Gbps 
Lednice → Brno  2.02156739075633 % 2.022 %   10 bps 10.000 Gbps   202.156739075633 bps 202.157 Mbps 
Brno → Lednice  0.458197200610186 % 0.458 %   10 bps 10.000 Gbps   45.8197200610186 bps 45.820 Mbps 
Brno → Olomouc  0.495571945869931 % 0.496 %   400 bps 400.000 Gbps   1.98228624716404 bps 1.982 Gbps 
Olomouc → Brno  0.486908283833951 % 0.487 %   400 bps 400.000 Gbps   1.94763160728057 bps 1.948 Gbps 
SANET → Brno  1.99646197433064 % 1.996 %   40 bps 40.000 Gbps   798.584789732255 bps 798.585 Mbps 
Brno → SANET  3.89512843833854 % 3.895 %   40 bps 40.000 Gbps   1.55805137533542 bps 1.558 Gbps 
Brno → Vyškov  0.799400458650343 % 0.799 %   10 bps 10.000 Gbps   79.9400458650343 bps 79.940 Mbps 
Vyškov → Brno  0.104025042513063 % 0.104 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4025042513063 bps 10.403 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.0892550899281881 % 0.089 %   40 bps 40.000 Gbps   35.7020359712753 bps 35.702 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.301295779648945 % 0.301 %   40 bps 40.000 Gbps   120.518311859578 bps 120.518 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943765435268069 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3765435268069 bps 94.377 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01389355592999 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.389355592998 bps 101.389 Kbps 
Most → Děčín  1.01664923449163 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.664923449163 bps 101.665 Kbps 
Děčín → Most  1.01506312672269 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.506312672268 bps 101.506 Kbps 
Jihlava → Brno  0.2136103789452 % 0.214 %   400 bps 400.000 Gbps   854.4415157808 bps 854.442 Mbps 
Brno → Jihlava  0.618224113621452 % 0.618 %   400 bps 400.000 Gbps   2.47289645448581 bps 2.473 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0377974846478764 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.77974846478764 bps 3.780 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.143290792539915 % 0.143 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3290792539915 bps 14.329 Mbps 
Jihlava → Telč  0.106979711412707 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.6979711412707 bps 10.698 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0477531172041114 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.77531172041114 bps 4.775 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.140576147976349 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.576147976349 bps 140.576 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.02670672386256 % 1.027 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02670672386256 bps 1.027 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.421331216487515 % 0.421 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   168.532486595006 bps 168.532 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.337391958260913 % 0.337 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   134.956783304365 bps 134.957 Kbps 
Most → Plzeň  0.720938511136424 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20938511136423 bps 7.209 Kbps 
Plzeň → Most  1.05993213069216 % 1.060 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5993213069216 bps 10.599 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  3.13993667881844 % 3.140 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   313.993667881844 bps 313.994 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.28865630795163 % 5.289 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   528.865630795163 bps 528.866 bps 
Ostrava → Olomouc  0.71878838629374 % 0.719 %   400 bps 400.000 Gbps   2.87515354517496 bps 2.875 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.921208088230622 % 0.921 %   400 bps 400.000 Gbps   3.68483235292249 bps 3.685 Gbps 
Olomouc → Praha  0.753919529445293 % 0.754 %   400 bps 400.000 Gbps   3.01567811778117 bps 3.016 Gbps 
Praha → Olomouc  1.17256164309664 % 1.173 %   400 bps 400.000 Gbps   4.69024657238655 bps 4.690 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0262498426523922 % 0.026 %   100 bps 100.000 Gbps   26.2498426523922 bps 26.250 Mbps 
Brno → Ostrava  0.193801077681334 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   193.801077681334 bps 193.801 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.23898287796486 % 1.239 %   10 bps 10.000 Gbps   123.898287796486 bps 123.898 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.58076116421194 % 2.581 %   10 bps 10.000 Gbps   258.076116421194 bps 258.076 Mbps 
Ostrava → Opava  0.606908218450318 % 0.607 %   10 bps 10.000 Gbps   60.6908218450318 bps 60.691 Mbps 
Opava → Ostrava  1.27360911064689 % 1.274 %   10 bps 10.000 Gbps   127.360911064689 bps 127.361 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.349508522210089 % 0.350 %   10 bps 10.000 Gbps   34.9508522210089 bps 34.951 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.31898092876578 % 1.319 %   10 bps 10.000 Gbps   131.898092876578 bps 131.898 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313639628080067 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.455851232027 bps 125.456 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313510042473087 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.404016989235 bps 125.404 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.231864320512328 % 0.232 %   10 bps 10.000 Gbps   23.1864320512327 bps 23.186 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.164739751850517 % 0.165 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4739751850517 bps 16.474 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.101517255144992 % 0.102 %   100 bps 100.000 Gbps   101.517255144992 bps 101.517 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.238911566876233 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   238.911566876233 bps 238.912 Mbps 
Praha → Plzeň  1.5206499330679 % 1.521 %   400 bps 400.000 Gbps   3.41708436994631 bps 3.417 Gbps 
Plzeň → Praha  0.474530781336195 % 0.475 %   400 bps 400.000 Gbps   1.85675975395474 bps 1.857 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.69216486557938 % 2.692 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.9216486557938 bps 26.922 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.89865146210959 % 9.899 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.9865146210959 bps 98.987 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.13997567367823 % 1.140 %   10 bps 10.000 Gbps   113.997567367823 bps 113.998 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.6658610246283 % 19.666 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96658610246283 bps 1.967 Gbps 
Brno → Praha  1.38148628950212 % 1.381 %   400 bps 400.000 Gbps   5.52594515800847 bps 5.526 Gbps 
Praha → Brno  2.62841870452133 % 2.628 %   400 bps 400.000 Gbps   10.5136748180853 bps 10.514 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.330810384885696 % 0.331 %   100 bps 100.000 Gbps   330.810384885696 bps 330.810 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.07711728972548 % 1.077 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07711728972548 bps 1.077 Gbps 
Praha → GÉANT  6.79503731794644 % 6.795 %   100 bps 100.000 Gbps   6.79503731794644 bps 6.795 Gbps 
GÉANT → Praha  18.1283262155438 % 18.128 %   100 bps 100.000 Gbps   18.1283262155438 bps 18.128 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.14509318908855 % 2.145 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14509318908855 bps 2.145 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.526551123875215 % 0.527 %   100 bps 100.000 Gbps   526.551123875215 bps 526.551 Mbps 
NIX.cz → Praha  3.50656819250983 % 3.507 %   400 bps 400.000 Gbps   14.0262727700393 bps 14.026 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.35593247976508 % 1.356 %   400 bps 400.000 Gbps   5.42372991906033 bps 5.424 Gbps 
Pardubice → Praha  0.187496549646503 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   187.496549646503 bps 187.497 Mbps 
Praha → Pardubice  0.854456556155097 % 0.854 %   100 bps 100.000 Gbps   854.456556155097 bps 854.457 Mbps 
Praha → Public Internet  9.41696571429599 % 9.417 %   20 bps 20.000 Gbps   1.8833931428592 bps 1.883 Gbps 
Public Internet → Praha  4.90077085172838 % 4.901 %   20 bps 20.000 Gbps   980.154170345675 bps 980.154 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.215043481513035 % 0.215 %   100 bps 100.000 Gbps   215.043481513035 bps 215.043 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.986001168979076 % 0.986 %   100 bps 100.000 Gbps   986.001168979076 bps 986.001 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0127668131803386 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27668131803385 bps 1.277 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0155565078073548 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55565078073548 bps 1.556 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.116373601154281 % 0.116 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6373601154281 bps 11.637 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.115267159732086 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.5267159732086 bps 11.527 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.00090382486834 % 7.001 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   700.090382486834 bps 700.090 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  6.99193456394241 % 6.992 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   699.193456394241 bps 699.193 Kbps 
Zlín → Brno  0.589155068905045 % 0.589 %   100 bps 100.000 Gbps   589.155068905044 bps 589.155 Mbps 
Brno → Zlín  0.657294243124302 % 0.657 %   100 bps 100.000 Gbps   657.294243124302 bps 657.294 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.236556309221876 % 0.237 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.6225236887503 bps 94.623 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.235814323051643 % 0.236 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.3257292206575 bps 94.326 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   109.54112638242 bps 109.541 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Feb 10 00:04:04 2024