CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2024/2/10

Average load for period: 2024/02/10 00:00:00 - 2024/02/10 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/10 00:00:00 - 2024/02/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2024/2/10
ACONET->Brno  0.312%  Brno->ACONET  2.086%  Brno->Lednice  0.510%  Lednice->Brno  2.048%  Brno->Olomouc  0.344%  Olomouc->Brno  0.441%  Brno->SANET  2.100%  SANET->Brno  1.580%  Brno->Vyškov  0.348%  Vyškov->Brno  0.042%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.015e-3 %  Brno->Jihlava  0.361%  Jihlava->Brno  0.212%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.107%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.025%  Jihlava->Telč  0.027%  Telč->Jihlava  4.591e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.861%  Liberec->Hradec Králové  0.047%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.281e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.123e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.584%  Ostrava->Olomouc  0.548%  Olomouc->Praha  0.575%  Praha->Olomouc  0.694%  Brno->Ostrava  0.071%  Ostrava->Brno  0.018%  Karviná->Ostrava  0.830%  Ostrava->Karviná  1.648%  Opava->Ostrava  0.647%  Ostrava->Opava  0.384%  Ostrava->Pionier  0.940%  Pionier->Ostrava  0.257%  Hradec Králové->Pardubice  0.313e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.313e-3 %  Cheb->Plzeň  0.079%  Plzeň->Cheb  0.079%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.125e-3 %  Plzeň->Praha  0.286%  Praha->Plzeň  1.739%  Poděbrady->Praha  1.312%  Praha->Poděbrady  6.373%  AMS-IX->Praha  15.650%  Praha->AMS-IX  0.714%  Brno->Praha  1.255%  Praha->Brno  2.118%  České Budějovice->Praha  0.274%  Praha->České Budějovice  0.845%  GÉANT->Praha  17.179%  Praha->GÉANT  6.296%  Hradec Králové->Praha  0.398%  Praha->Hradec Králové  1.410%  Pardubice->Praha  0.229%  Praha->Pardubice  0.467%  Praha->Ústí nad
Labem  0.632%  Ústí nad
Labem->Praha  0.175%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.015e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.016e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.084%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.084%  Most->Ústí nad
Labem  1.436e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.437e-3 %  Brno->Zlín  0.456%  Zlín->Brno  0.141%  Olomouc->Zlín  0.238e-3 %  Zlín->Olomouc  0.238e-3 %  NIX.cz->Praha  2.364%  Praha->NIX.cz  1.069%  Praha->Public Internet  9.054%  Public Internet->Praha  3.845% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/10 00:00:00 - 2024/02/10 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/10 00:00:00 - 2024/02/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  2.08552423047669 % 2.086 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08552423047669 bps 2.086 Gbps 
ACONET → Brno  0.311909523888713 % 0.312 %   100 bps 100.000 Gbps   311.909523888713 bps 311.910 Mbps 
Lednice → Brno  2.04785276738798 % 2.048 %   10 bps 10.000 Gbps   204.785276738798 bps 204.785 Mbps 
Brno → Lednice  0.51014875767799 % 0.510 %   10 bps 10.000 Gbps   51.014875767799 bps 51.015 Mbps 
Olomouc → Brno  0.440952479930252 % 0.441 %   400 bps 400.000 Gbps   1.76380917366625 bps 1.764 Gbps 
Brno → Olomouc  0.344374677256468 % 0.344 %   400 bps 400.000 Gbps   1.37749797080406 bps 1.377 Gbps 
Brno → SANET  2.09988518978474 % 2.100 %   40 bps 40.000 Gbps   839.954075913894 bps 839.954 Mbps 
SANET → Brno  1.58044812980186 % 1.580 %   40 bps 40.000 Gbps   632.179251920745 bps 632.179 Mbps 
Brno → Vyškov  0.348298012571987 % 0.348 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8298012571987 bps 34.830 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0418433013145148 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.18433013145148 bps 4.184 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.227090947272925 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8363789091698 bps 90.836 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228413717141276 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3654868565106 bps 91.365 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01344469794277 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.344469794277 bps 101.344 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94279852064216 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.279852064216 bps 94.280 Kbps 
Děčín → Most  1.01470585747092 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.470585747092 bps 101.471 Kbps 
Most → Děčín  1.01522409790766 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.522409790766 bps 101.522 Kbps 
Brno → Jihlava  0.361487199885655 % 0.361 %   400 bps 400.000 Gbps   1.44594879954262 bps 1.446 Gbps 
Jihlava → Brno  0.211833983365452 % 0.212 %   400 bps 400.000 Gbps   847.335933461809 bps 847.336 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0246020410613506 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.46020410613506 bps 2.460 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.107050808102543 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7050808102543 bps 10.705 Mbps 
Telč → Jihlava  4.59143945458693 % 4.591 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   459.143945458692 bps 459.144 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0267877968391076 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.67877968391076 bps 2.679 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.0468578742365098 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   46.8578742365098 bps 46.858 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.860932331426423 % 0.861 %   100 bps 100.000 Gbps   860.932331426422 bps 860.932 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.314304173336628 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.721669334651 bps 125.722 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313853116817757 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.541246727103 bps 125.541 Kbps 
Most → Plzeň  0.720882455798803 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20882455798802 bps 7.209 Kbps 
Plzeň → Most  1.0617675264952 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.617675264952 bps 10.618 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.28120966322981 % 5.281 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   528.120966322981 bps 528.121 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.12307624606338 % 3.123 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   312.307624606338 bps 312.308 bps 
Ostrava → Olomouc  0.547598585050048 % 0.548 %   400 bps 400.000 Gbps   2.19039434020019 bps 2.190 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.583778646272773 % 0.584 %   400 bps 400.000 Gbps   2.33511458509109 bps 2.335 Gbps 
Praha → Olomouc  0.694140808707494 % 0.694 %   400 bps 400.000 Gbps   2.77656323482997 bps 2.777 Gbps 
Olomouc → Praha  0.574598469351167 % 0.575 %   400 bps 400.000 Gbps   2.29839387740467 bps 2.298 Gbps 
Brno → Ostrava  0.070969013595651 % 0.071 %   100 bps 100.000 Gbps   70.9690135956511 bps 70.969 Mbps 
Ostrava → Brno  0.017874573370469 % 0.018 %   100 bps 100.000 Gbps   17.874573370469 bps 17.875 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.64791519912466 % 1.648 %   10 bps 10.000 Gbps   164.791519912466 bps 164.792 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.830201784185687 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   83.0201784185687 bps 83.020 Mbps 
Ostrava → Opava  0.38399087392664 % 0.384 %   10 bps 10.000 Gbps   38.3990873926641 bps 38.399 Mbps 
Opava → Ostrava  0.646629743754019 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.6629743754019 bps 64.663 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.25705759384684 % 0.257 %   10 bps 10.000 Gbps   25.705759384684 bps 25.706 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.939786849808134 % 0.940 %   10 bps 10.000 Gbps   93.9786849808134 bps 93.979 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313343024494113 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.337209797645 bps 125.337 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313269137419981 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.307654967992 bps 125.308 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0790773952634783 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.90773952634783 bps 7.908 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0788495855285107 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.88495855285107 bps 7.885 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125454753578814 % 0.125 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.454753578814 bps 125.455 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.125878576734173 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.878576734173 bps 125.879 Kbps 
Plzeň → Praha  0.286261016151473 % 0.286 %   400 bps 400.000 Gbps   1.14504406460589 bps 1.145 Gbps 
Praha → Plzeň  1.7387556460898 % 1.739 %   400 bps 400.000 Gbps   2.36599904905226 bps 2.366 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.31228352470621 % 1.312 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1228352470621 bps 13.123 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.37281413900507 % 6.373 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.7281413900507 bps 63.728 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.6504912320701 % 15.650 %   10 bps 10.000 Gbps   1.56504912320701 bps 1.565 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.713749060416691 % 0.714 %   10 bps 10.000 Gbps   71.3749060416691 bps 71.375 Mbps 
Praha → Brno  2.11779844371033 % 2.118 %   400 bps 400.000 Gbps   8.47119377484134 bps 8.471 Gbps 
Brno → Praha  1.25454170642879 % 1.255 %   400 bps 400.000 Gbps   5.01816682571515 bps 5.018 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.84463078969716 % 0.845 %   100 bps 100.000 Gbps   844.63078969716 bps 844.631 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.274224341768192 % 0.274 %   100 bps 100.000 Gbps   274.224341768191 bps 274.224 Mbps 
GÉANT → Praha  17.1785042282144 % 17.179 %   100 bps 100.000 Gbps   17.1785042282144 bps 17.179 Gbps 
Praha → GÉANT  6.29570484016484 % 6.296 %   100 bps 100.000 Gbps   6.29570484016484 bps 6.296 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.41015491933573 % 1.410 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41015491933573 bps 1.410 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.398107485358935 % 0.398 %   100 bps 100.000 Gbps   398.107485358935 bps 398.107 Mbps 
Praha → NIX.cz  1.06900165929839 % 1.069 %   400 bps 400.000 Gbps   4.27600663719355 bps 4.276 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.3641113786669 % 2.364 %   400 bps 400.000 Gbps   9.45644551466761 bps 9.456 Gbps 
Praha → Pardubice  0.4674255614158 % 0.467 %   100 bps 100.000 Gbps   467.4255614158 bps 467.426 Mbps 
Pardubice → Praha  0.229123595940912 % 0.229 %   100 bps 100.000 Gbps   229.123595940912 bps 229.124 Mbps 
Public Internet → Praha  3.84546510234837 % 3.845 %   20 bps 20.000 Gbps   769.093020469674 bps 769.093 Mbps 
Praha → Public Internet  9.05388221891745 % 9.054 %   20 bps 20.000 Gbps   1.81077644378349 bps 1.811 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.175179963480774 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   175.179963480774 bps 175.180 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.63224593834448 % 0.632 %   100 bps 100.000 Gbps   632.24593834448 bps 632.246 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.0150830256446 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.50830256446 bps 101.508 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01563045077486 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.563045077486 bps 101.563 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0838145773641287 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.38145773641285 bps 8.381 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0841764005197833 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.41764005197832 bps 8.418 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.43740369881359 % 1.437 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   143.740369881359 bps 143.740 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.4355599313063 % 1.436 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   143.55599313063 bps 143.556 Kbps 
Zlín → Brno  0.140773131161711 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.773131161711 bps 140.773 Mbps 
Brno → Zlín  0.455861866886885 % 0.456 %   100 bps 100.000 Gbps   455.861866886884 bps 455.862 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.237602157824596 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.0408631298384 bps 95.041 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.238362404075576 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.3449616302303 bps 95.345 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   84.2454967613456 bps 84.245 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Feb 11 00:04:09 2024