CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2024/2/11

Average load for period: 2024/02/11 00:00:00 - 2024/02/11 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/11 00:00:00 - 2024/02/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2024/2/11
ACONET->Brno  0.324%  Brno->ACONET  2.042%  Brno->Lednice  0.529%  Lednice->Brno  2.151%  Brno->Olomouc  0.533%  Olomouc->Brno  0.459%  Brno->SANET  2.584%  SANET->Brno  1.574%  Brno->Vyškov  0.408%  Vyškov->Brno  0.066%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.257%  Jihlava->Brno  0.300%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.124%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.029%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  5.675e-3 %  Telč->Jihlava  3.622e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.979%  Liberec->Hradec Králové  0.105%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.316e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  0.722e-3 %  Plzeň->Most  1.064e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.300e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.350e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.845%  Ostrava->Olomouc  0.548%  Olomouc->Praha  0.635%  Praha->Olomouc  0.865%  Brno->Ostrava  0.082%  Ostrava->Brno  0.018%  Karviná->Ostrava  0.751%  Ostrava->Karviná  1.792%  Opava->Ostrava  0.644%  Ostrava->Opava  0.420%  Ostrava->Pionier  1.094%  Pionier->Ostrava  0.136%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.313e-3 %  Cheb->Plzeň  0.169%  Plzeň->Cheb  0.168%  Plzeň->Praha  0.487%  Praha->Plzeň  1.304%  Poděbrady->Praha  1.396%  Praha->Poděbrady  7.884%  AMS-IX->Praha  17.332%  Praha->AMS-IX  0.785%  Brno->Praha  1.486%  Praha->Brno  2.403%  České Budějovice->Praha  0.363%  Praha->České Budějovice  0.663%  GÉANT->Praha  17.642%  Praha->GÉANT  5.622%  Hradec Králové->Praha  0.445%  Praha->Hradec Králové  1.606%  Pardubice->Praha  0.097%  Praha->Pardubice  0.576%  Praha->Ústí nad
Labem  0.692%  Ústí nad
Labem->Praha  0.169%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.014e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.014e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.079%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.078%  Most->Ústí nad
Labem  2.413e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.427e-3 %  Brno->Zlín  0.529%  Zlín->Brno  0.107%  Olomouc->Zlín  0.238e-3 %  Zlín->Olomouc  0.238e-3 %  NIX.cz->Praha  2.704%  Praha->NIX.cz  1.132%  Praha->Public Internet  10.098%  Public Internet->Praha  4.110% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/11 00:00:00 - 2024/02/11 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/11 00:00:00 - 2024/02/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  2.04228236190932 % 2.042 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04228236190932 bps 2.042 Gbps 
ACONET → Brno  0.324155309408767 % 0.324 %   100 bps 100.000 Gbps   324.155309408767 bps 324.155 Mbps 
Lednice → Brno  2.1508952154755 % 2.151 %   10 bps 10.000 Gbps   215.08952154755 bps 215.090 Mbps 
Brno → Lednice  0.52914911160296 % 0.529 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9149111602961 bps 52.915 Mbps 
Brno → Olomouc  0.532931778222825 % 0.533 %   400 bps 400.000 Gbps   2.1317271128913 bps 2.132 Gbps 
Olomouc → Brno  0.459039935314889 % 0.459 %   400 bps 400.000 Gbps   1.83615974125956 bps 1.836 Gbps 
Brno → SANET  2.58353944672411 % 2.584 %   40 bps 40.000 Gbps   1.03341577868964 bps 1.033 Gbps 
SANET → Brno  1.57371694411483 % 1.574 %   40 bps 40.000 Gbps   629.48677764593 bps 629.487 Mbps 
Brno → Vyškov  0.408320175329114 % 0.408 %   10 bps 10.000 Gbps   40.8320175329114 bps 40.832 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0655174059604744 % 0.066 %   10 bps 10.000 Gbps   6.55174059604744 bps 6.552 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.22719907574696 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8796302987842 bps 90.880 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228435896367984 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3743585471936 bps 91.374 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942565718911571 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2565718911571 bps 94.257 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0146210315325 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.46210315325 bps 101.462 Kbps 
Děčín → Most  1.01533878265472 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.533878265472 bps 101.534 Kbps 
Most → Děčín  1.01598340476955 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.598340476955 bps 101.598 Kbps 
Jihlava → Brno  0.300040207558393 % 0.300 %   400 bps 400.000 Gbps   1.20016083023357 bps 1.200 Gbps 
Brno → Jihlava  0.256578874631258 % 0.257 %   400 bps 400.000 Gbps   1.02631549852503 bps 1.026 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.123696120320774 % 0.124 %   10 bps 10.000 Gbps   12.3696120320774 bps 12.370 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0288345541088369 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.88345541088368 bps 2.883 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.1258103554207 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.8103554207 bps 125.810 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.125918669424481 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.918669424481 bps 125.919 Kbps 
Telč → Jihlava  3.62227072414023 % 3.622 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   362.227072414023 bps 362.227 Kbps 
Jihlava → Telč  5.67482350358289 % 5.675 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   567.482350358289 bps 567.482 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  0.978785559135537 % 0.979 %   100 bps 100.000 Gbps   978.785559135537 bps 978.786 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.104697494634631 % 0.105 %   100 bps 100.000 Gbps   104.697494634631 bps 104.697 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314396531882587 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.758612753035 bps 125.759 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.316351810445829 % 0.316 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   126.540724178332 bps 126.541 Kbps 
Plzeň → Most  1.06393441740315 % 1.064 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6393441740315 bps 10.639 Kbps 
Most → Plzeň  0.721691998719139 % 0.722 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21691998719139 bps 7.217 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29977055840993 % 5.300 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.977055840994 bps 529.977 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.34998263233383 % 3.350 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   334.998263233383 bps 334.998 bps 
Ostrava → Olomouc  0.54793913133936 % 0.548 %   400 bps 400.000 Gbps   2.19175652535744 bps 2.192 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.845326441297673 % 0.845 %   400 bps 400.000 Gbps   3.38130576519069 bps 3.381 Gbps 
Olomouc → Praha  0.635241821149585 % 0.635 %   400 bps 400.000 Gbps   2.54096728459834 bps 2.541 Gbps 
Praha → Olomouc  0.86520987155638 % 0.865 %   400 bps 400.000 Gbps   3.46083948622552 bps 3.461 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0177543418895118 % 0.018 %   100 bps 100.000 Gbps   17.7543418895118 bps 17.754 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0820311937821067 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   82.0311937821067 bps 82.031 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.79163565743656 % 1.792 %   10 bps 10.000 Gbps   179.163565743657 bps 179.164 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.750534846246789 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0534846246789 bps 75.053 Mbps 
Opava → Ostrava  0.643881143514517 % 0.644 %   10 bps 10.000 Gbps   64.3881143514517 bps 64.388 Mbps 
Ostrava → Opava  0.419501600551183 % 0.420 %   10 bps 10.000 Gbps   41.9501600551183 bps 41.950 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.135960938163355 % 0.136 %   10 bps 10.000 Gbps   13.5960938163355 bps 13.596 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.09393754528507 % 1.094 %   10 bps 10.000 Gbps   109.393754528507 bps 109.394 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313273114685412 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.309245874165 bps 125.309 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313527915507158 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.411166202863 bps 125.411 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.168145498218338 % 0.168 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8145498218338 bps 16.815 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.169036491456216 % 0.169 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9036491456216 bps 16.904 Mbps 
Praha → Plzeň  1.30432686277341 % 1.304 %   400 bps 400.000 Gbps   2.99755609981043 bps 2.998 Gbps 
Plzeň → Praha  0.486743542356639 % 0.487 %   400 bps 400.000 Gbps   1.85535522050048 bps 1.855 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.39576623167618 % 1.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9576623167618 bps 13.958 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.88405446373284 % 7.884 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.8405446373284 bps 78.841 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.78505119341372 % 0.785 %   10 bps 10.000 Gbps   78.5051193413721 bps 78.505 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.3322408660543 % 17.332 %   10 bps 10.000 Gbps   1.73322408660543 bps 1.733 Gbps 
Praha → Brno  2.40341756887761 % 2.403 %   400 bps 400.000 Gbps   9.61367027551042 bps 9.614 Gbps 
Brno → Praha  1.48615219439476 % 1.486 %   400 bps 400.000 Gbps   5.94460877757905 bps 5.945 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.363131634374121 % 0.363 %   100 bps 100.000 Gbps   363.131634374121 bps 363.132 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.663455073391881 % 0.663 %   100 bps 100.000 Gbps   663.455073391881 bps 663.455 Mbps 
GÉANT → Praha  17.6419396775677 % 17.642 %   100 bps 100.000 Gbps   17.6419396775677 bps 17.642 Gbps 
Praha → GÉANT  5.62173180874467 % 5.622 %   100 bps 100.000 Gbps   5.62173180874467 bps 5.622 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.445446157525018 % 0.445 %   100 bps 100.000 Gbps   445.446157525018 bps 445.446 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.60624274029264 % 1.606 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60624274029264 bps 1.606 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.70392681092358 % 2.704 %   400 bps 400.000 Gbps   10.8157072436943 bps 10.816 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.13214947569173 % 1.132 %   400 bps 400.000 Gbps   4.52859790276691 bps 4.529 Gbps 
Praha → Pardubice  0.575796520680659 % 0.576 %   100 bps 100.000 Gbps   575.796520680659 bps 575.797 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0967412347856566 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   96.7412347856566 bps 96.741 Mbps 
Praha → Public Internet  10.0982026234701 % 10.098 %   20 bps 20.000 Gbps   2.01964052469402 bps 2.020 Gbps 
Public Internet → Praha  4.11041856160666 % 4.110 %   20 bps 20.000 Gbps   822.083712321332 bps 822.084 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.168650605885951 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.650605885951 bps 168.651 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.692184967240697 % 0.692 %   100 bps 100.000 Gbps   692.184967240697 bps 692.185 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01446522729463 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.446522729463 bps 101.447 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01358069594958 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.358069594958 bps 101.358 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0779666884325079 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.79666884325079 bps 7.797 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0792399403980703 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.92399403980703 bps 7.924 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.41336126633002 % 2.413 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   241.336126633002 bps 241.336 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.4274525425571 % 2.427 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   242.74525425571 bps 242.745 Kbps 
Brno → Zlín  0.529331258446679 % 0.529 %   100 bps 100.000 Gbps   529.331258446679 bps 529.331 Mbps 
Zlín → Brno  0.107081030351366 % 0.107 %   100 bps 100.000 Gbps   107.081030351366 bps 107.081 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.238376648219279 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.3506592877117 bps 95.351 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.237583572168642 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.0334288674568 bps 95.033 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   92.862107788072 bps 92.862 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 12 00:04:18 2024