CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2024/2/12

Average load for period: 2024/02/12 00:00:00 - 2024/02/12 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/12 00:00:00 - 2024/02/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2024/2/12
ACONET->Brno  0.497%  Brno->ACONET  3.944%  Brno->Lednice  0.497%  Lednice->Brno  2.056%  Brno->Olomouc  0.898%  Olomouc->Brno  0.501%  Brno->SANET  5.414%  SANET->Brno  2.592%  Brno->Vyškov  1.104%  Vyškov->Brno  0.102%  Brno->České Budějovice  2.616e-3 %  České Budějovice->Brno  1.082e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.014e-3 %  Most->Děčín  1.015e-3 %  Brno->Jihlava  0.344%  Jihlava->Brno  0.282%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.458%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.070%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  0.045%  Telč->Jihlava  7.121e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.189%  Liberec->Hradec Králové  0.252%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.375e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.337e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.065e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.282e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.568e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.223%  Ostrava->Olomouc  0.686%  Olomouc->Praha  0.908%  Praha->Olomouc  1.354%  Brno->Ostrava  0.222%  Ostrava->Brno  0.029%  Karviná->Ostrava  1.630%  Ostrava->Karviná  3.112%  Opava->Ostrava  1.453%  Ostrava->Opava  0.730%  Ostrava->Pionier  1.251%  Pionier->Ostrava  0.190%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  0.192%  Plzeň->Cheb  0.193%  Plzeň->Praha  0.552%  Praha->Plzeň  1.211%  Poděbrady->Praha  1.352%  Praha->Poděbrady  6.082%  AMS-IX->Praha  21.182%  Praha->AMS-IX  0.923%  Brno->Praha  1.465%  Praha->Brno  3.418%  České Budějovice->Praha  0.369%  Praha->České Budějovice  1.199%  GÉANT->Praha  13.290%  Praha->GÉANT  7.497%  Hradec Králové->Praha  0.608%  Praha->Hradec Králové  2.689%  Pardubice->Praha  0.196%  Praha->Pardubice  1.290%  Praha->Ústí nad
Labem  1.115%  Ústí nad
Labem->Praha  0.264%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.013e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.016e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.467%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.467%  Most->Ústí nad
Labem  2.957e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.960e-3 %  Brno->Zlín  0.953%  Zlín->Brno  0.185%  Olomouc->Zlín  0.239e-3 %  Zlín->Olomouc  0.238e-3 %  NIX.cz->Praha  4.776%  Praha->NIX.cz  1.685%  Praha->Public Internet  9.565%  Public Internet->Praha  6.119% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/12 00:00:00 - 2024/02/12 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/12 00:00:00 - 2024/02/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.94441065922071 % 3.944 %   100 bps 100.000 Gbps   3.94441065922071 bps 3.944 Gbps 
ACONET → Brno  0.496815757887273 % 0.497 %   100 bps 100.000 Gbps   496.815757887273 bps 496.816 Mbps 
Brno → Lednice  0.497369356600378 % 0.497 %   10 bps 10.000 Gbps   49.7369356600377 bps 49.737 Mbps 
Lednice → Brno  2.05626227595752 % 2.056 %   10 bps 10.000 Gbps   205.626227595752 bps 205.626 Mbps 
Olomouc → Brno  0.501391843987121 % 0.501 %   400 bps 400.000 Gbps   2.00556737594849 bps 2.006 Gbps 
Brno → Olomouc  0.898131055809548 % 0.898 %   400 bps 400.000 Gbps   3.59252422323819 bps 3.593 Gbps 
SANET → Brno  2.59167736208832 % 2.592 %   40 bps 40.000 Gbps   1.03667094483533 bps 1.037 Gbps 
Brno → SANET  5.41357865140256 % 5.414 %   40 bps 40.000 Gbps   2.16543146056102 bps 2.165 Gbps 
Brno → Vyškov  1.10377414251392 % 1.104 %   10 bps 10.000 Gbps   110.377414251393 bps 110.377 Mbps 
Vyškov → Brno  0.102283041417526 % 0.102 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2283041417526 bps 10.228 Mbps 
Brno → České Budějovice  2.61601532671509 % 2.616 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   1.04640613068603 bps 1.046 Mbps 
České Budějovice → Brno  1.08189182707308 % 1.082 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   432.756730829232 bps 432.757 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943560847502817 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3560847502817 bps 94.356 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01422676533729 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.422676533729 bps 101.423 Kbps 
Děčín → Most  1.01427759691533 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.427759691533 bps 101.428 Kbps 
Most → Děčín  1.01453281816173 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.453281816173 bps 101.453 Kbps 
Jihlava → Brno  0.282182651407151 % 0.282 %   400 bps 400.000 Gbps   1.1287306056286 bps 1.129 Gbps 
Brno → Jihlava  0.34376120994312 % 0.344 %   400 bps 400.000 Gbps   1.37504483977248 bps 1.375 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.458022793338969 % 0.458 %   10 bps 10.000 Gbps   45.802279333897 bps 45.802 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0703275062464149 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   7.03275062464149 bps 7.033 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.125913571251143 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.913571251143 bps 125.914 Kbps 
Plzeň → Jihlava  0.125626861252829 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.626861252829 bps 125.627 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0448834173117095 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.48834173117096 bps 4.488 Mbps 
Telč → Jihlava  7.12077743119873 % 7.121 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   712.077743119873 bps 712.078 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.251833133367119 % 0.252 %   100 bps 100.000 Gbps   251.833133367119 bps 251.833 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.18866534676796 % 1.189 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18866534676795 bps 1.189 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.337308411390481 % 0.337 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   134.923364556192 bps 134.923 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.375427796063765 % 0.375 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   150.171118425506 bps 150.171 Kbps 
Plzeň → Most  1.06541746253362 % 1.065 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6541746253362 bps 10.654 Kbps 
Most → Plzeň  0.721361240370229 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21361240370229 bps 7.214 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  3.56783062719566 % 3.568 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   356.783062719566 bps 356.783 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.28229375797623 % 5.282 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   528.229375797623 bps 528.229 bps 
Olomouc → Ostrava  1.2228859057799 % 1.223 %   400 bps 400.000 Gbps   4.89154362311959 bps 4.892 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.686160644031753 % 0.686 %   400 bps 400.000 Gbps   2.74464257612701 bps 2.745 Gbps 
Praha → Olomouc  1.35423087013876 % 1.354 %   400 bps 400.000 Gbps   5.41692348055503 bps 5.417 Gbps 
Olomouc → Praha  0.907684593516589 % 0.908 %   400 bps 400.000 Gbps   3.63073837406636 bps 3.631 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0289232926872541 % 0.029 %   100 bps 100.000 Gbps   28.9232926872541 bps 28.923 Mbps 
Brno → Ostrava  0.222388180513911 % 0.222 %   100 bps 100.000 Gbps   222.38818051391 bps 222.388 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.63003747178005 % 1.630 %   10 bps 10.000 Gbps   163.003747178005 bps 163.004 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.11212860395557 % 3.112 %   10 bps 10.000 Gbps   311.212860395557 bps 311.213 Mbps 
Ostrava → Opava  0.730310890916885 % 0.730 %   100 bps 100.000 Gbps   73.0311185960413 bps 73.031 Mbps 
Opava → Ostrava  1.4532521741965 % 1.453 %   100 bps 100.000 Gbps   145.325251806084 bps 145.325 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.25141930673459 % 1.251 %   10 bps 10.000 Gbps   125.141930673459 bps 125.142 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.189848615583148 % 0.190 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9848615583148 bps 18.985 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.3137140260392 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.48561041568 bps 125.486 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313736050557111 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.494420222844 bps 125.494 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.192174347140528 % 0.192 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2174347140527 bps 19.217 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.19327089503626 % 0.193 %   10 bps 10.000 Gbps   19.327089503626 bps 19.327 Mbps 
Plzeň → Praha  0.55238834290427 % 0.552 %   400 bps 400.000 Gbps   2.1982786585057 bps 2.198 Gbps 
Praha → Plzeň  1.21061865749036 % 1.211 %   400 bps 400.000 Gbps   4.54118560932573 bps 4.541 Gbps 
Praha → Poděbrady  6.08200557309985 % 6.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.8200557309985 bps 60.820 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.35212067854015 % 1.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5212067854015 bps 13.521 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.1822298980033 % 21.182 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11822298980033 bps 2.118 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.923317995896132 % 0.923 %   10 bps 10.000 Gbps   92.3317995896132 bps 92.332 Mbps 
Brno → Praha  1.46521846883728 % 1.465 %   400 bps 400.000 Gbps   5.86087387534911 bps 5.861 Gbps 
Praha → Brno  3.41793084846664 % 3.418 %   400 bps 400.000 Gbps   13.6717233938666 bps 13.672 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.369485440326321 % 0.369 %   100 bps 100.000 Gbps   369.485440326322 bps 369.485 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.19855587799929 % 1.199 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19855587799929 bps 1.199 Gbps 
Praha → GÉANT  7.4969933414889 % 7.497 %   100 bps 100.000 Gbps   7.49699334148891 bps 7.497 Gbps 
GÉANT → Praha  13.2901551689015 % 13.290 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2901551689015 bps 13.290 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.607588626956474 % 0.608 %   100 bps 100.000 Gbps   607.588626956473 bps 607.589 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.68926926545536 % 2.689 %   100 bps 100.000 Gbps   2.68926926545536 bps 2.689 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.77589991228783 % 4.776 %   400 bps 400.000 Gbps   19.1035996491513 bps 19.104 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.68539592393244 % 1.685 %   400 bps 400.000 Gbps   6.74158369572978 bps 6.742 Gbps 
Pardubice → Praha  0.195960512128424 % 0.196 %   100 bps 100.000 Gbps   195.960512128424 bps 195.961 Mbps 
Praha → Pardubice  1.28997260989603 % 1.290 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28997260989603 bps 1.290 Gbps 
Praha → Public Internet  9.5645172659335 % 9.565 %   20 bps 20.000 Gbps   1.9129034531867 bps 1.913 Gbps 
Public Internet → Praha  6.1186404907068 % 6.119 %   20 bps 20.000 Gbps   1.22372809814136 bps 1.224 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.263559642275548 % 0.264 %   100 bps 100.000 Gbps   263.559642275548 bps 263.560 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.11458325187653 % 1.115 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11458325187653 bps 1.115 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01331165697029 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.331165697029 bps 101.331 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01616907644228 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.616907644228 bps 101.617 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.467175347450765 % 0.467 %   10 bps 10.000 Gbps   46.7175347450764 bps 46.718 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.467148378418633 % 0.467 %   10 bps 10.000 Gbps   46.7148378418632 bps 46.715 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.95967218510068 % 2.960 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   295.967218510068 bps 295.967 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.95724637579138 % 2.957 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   295.724637579138 bps 295.725 Kbps 
Zlín → Brno  0.185242126665912 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   185.242126665912 bps 185.242 Mbps 
Brno → Zlín  0.953481600950629 % 0.953 %   100 bps 100.000 Gbps   953.481600950629 bps 953.482 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.237699542085827 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.0798168343308 bps 95.080 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.23852656272822 % 0.239 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.410625091288 bps 95.411 Kbps 
Summary  empty NA   8.524 bps 8.524 Tbps   122.720824143255 bps 122.721 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Feb 13 00:04:21 2024