CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/2

Average load for period: 2020/02/01 00:00:00 - 2020/02/29 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/01 00:00:00 - 2020/02/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/2
ACONET->Brno  7.166%  Brno->ACONET  12.356%  Brno->Lednice  10.380%  Lednice->Brno  25.839%  Brno->SANET  7.972%  SANET->Brno  3.342%  Brno->Vyškov  5.674%  Vyškov->Brno  0.678%  Brno->České Budějovice  0.172e-3 %  České Budějovice->Brno  0.155e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.701%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.356%  České Budějovice->Plzeň  0.287%  Plzeň->České Budějovice  1.040%  České Budějovice->Tábor  0.665%  Tábor->České Budějovice  0.155%  Brno->Jihlava  2.737%  Jihlava->Brno  1.207%  České Budějovice->Jihlava  0.013%  Jihlava->České Budějovice  0.128%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.311%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.506%  Telč->Jihlava  0.209%  Hradec Králové->Liberec  4.022%  Liberec->Hradec Králové  0.843%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.270e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.283e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.602%  Olomouc->Brno  0.176%  Hradec Králové->Olomouc  1.120%  Olomouc->Hradec Králové  0.216%  Olomouc->Ostrava  3.047%  Ostrava->Olomouc  0.086%  Olomouc->Zlín  1.275%  Zlín->Olomouc  0.956e-3 %  Brno->Ostrava  4.079%  Ostrava->Brno  2.412%  Karviná->Ostrava  0.926%  Ostrava->Karviná  4.837%  Opava->Ostrava  0.405%  Ostrava->Opava  0.830%  Ostrava->Pionier  6.075%  Pionier->Ostrava  2.094%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.081%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  1.183%  Plzeň->Praha  0.764%  Praha->Plzeň  2.914%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  25.238%  Praha->AMS-IX  0.728%  Brno->Praha  3.408%  Praha->Brno  9.778%  České Budějovice->Praha  1.120%  Praha->České Budějovice  2.416%  GÉANT2->Praha  15.200%  Praha->GÉANT2  10.187%  Hradec Králové->Praha  1.632%  Praha->Hradec Králové  3.764%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.805%  Praha->Pardubice  5.099%  Poděbrady->Praha  1.557%  Praha->Poděbrady  9.417%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.379%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.265%  Most->Ústí nad
Labem  8.179e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.046%  Praha->Ústí nad
Labem  5.107%  Ústí nad
Labem->Praha  1.100%  Brno->Zlín  2.751%  Zlín->Brno  0.941%  NIX.cz->Praha  2.505%  Praha->NIX.cz  0.794%  Praha->Public Internet  9.393%  Public Internet->Praha  22.980% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/01 00:00:00 - 2020/02/29 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/01 00:00:00 - 2020/02/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.16598274986185 % 7.166 %   10 bps 10.000 Gbps   716.598274986184 bps 716.598 Mbps 
Brno → ACONET  12.3555846754631 % 12.356 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23555846754631 bps 1.236 Gbps 
Brno → Lednice  10.3796619887122 % 10.380 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.796619887122 bps 103.797 Mbps 
Lednice → Brno  25.8388233262572 % 25.839 %   1000 bps 1000.000 Mbps   258.388233262572 bps 258.388 Mbps 
Brno → SANET  7.97165982119895 % 7.972 %   20 bps 20.000 Gbps   1.59433196423979 bps 1.594 Gbps 
SANET → Brno  3.34194322952868 % 3.342 %   20 bps 20.000 Gbps   668.388645905737 bps 668.389 Mbps 
Brno → Vyškov  5.67369610015102 % 5.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.7369610015101 bps 56.737 Mbps 
Vyškov → Brno  0.677583789961307 % 0.678 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.77583789961307 bps 6.776 Mbps 
Jihlava → Brno  1.20673207301962 % 1.207 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20673120062861 bps 1.207 Gbps 
Brno → Jihlava  2.73712809645368 % 2.737 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73712724804744 bps 2.737 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0126727058828904 % 0.013 %   20 bps 20.000 Gbps   2.53454117657807 bps 2.535 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.127900707369754 % 0.128 %   20 bps 20.000 Gbps   25.5801414739507 bps 25.580 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0225644890094683 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   225.644890094683 bps 225.645 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.310507814111071 % 0.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.10507814111071 bps 3.105 Mbps 
Jihlava → Telč  0.505947054500836 % 0.506 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.05947054500836 bps 5.059 Mbps 
Telč → Jihlava  0.209036844154028 % 0.209 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09036844154028 bps 2.090 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.842529338883326 % 0.843 %   20 bps 20.000 Gbps   168.505867776665 bps 168.506 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.02199404964642 % 4.022 %   20 bps 20.000 Gbps   804.398809929284 bps 804.399 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.282537359373092 % 0.283 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2537359373092 bps 28.254 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.269699088314785 % 0.270 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.9699088314785 bps 26.970 Kbps 
Most → Děčín  0.72519289305311 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25192893053109 bps 7.252 Kbps 
Děčín → Most  0.327362930644157 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27362930644157 bps 3.274 Kbps 
Most → Plzeň  0.625088942928619 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25088942928619 bps 6.251 Kbps 
Plzeň → Most  0.0964926034994531 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   964.926034994531 bps 964.926 bps 
Brno → Olomouc  0.601543652703405 % 0.602 %   100 bps 100.000 Gbps   601.543652703405 bps 601.544 Mbps 
Olomouc → Brno  0.176249517087912 % 0.176 %   100 bps 100.000 Gbps   176.249517087912 bps 176.250 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.216262941531939 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   216.262941531939 bps 216.263 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.11969629471634 % 1.120 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11969629471634 bps 1.120 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.04707179593855 % 3.047 %   20 bps 20.000 Gbps   594.890718237539 bps 594.891 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0858425687120893 % 0.086 %   20 bps 20.000 Gbps   17.1685137424178 bps 17.169 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.27454657136295 % 1.275 %   10 bps 10.000 Gbps   127.454657136295 bps 127.455 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.956080131935308 % 0.956 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6080131935308 bps 95.608 Kbps 
Brno → Ostrava  4.07865186268829 % 4.079 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07865186268829 bps 4.079 Gbps 
Ostrava → Brno  2.41245800354164 % 2.412 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41245800354164 bps 2.412 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.83749507877504 % 4.837 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.3749507877504 bps 48.375 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.925871029807612 % 0.926 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.25871029807613 bps 9.259 Mbps 
Ostrava → Opava  0.829938507561448 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   82.9938507561448 bps 82.994 Mbps 
Opava → Ostrava  0.404967320014042 % 0.405 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4967320014042 bps 40.497 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.0939362546469 % 2.094 %   10 bps 10.000 Gbps   209.39362546469 bps 209.394 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.07460283101975 % 6.075 %   10 bps 10.000 Gbps   607.460283101975 bps 607.460 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0268101130854826 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.68101130854826 bps 2.681 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0809265840181745 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.09265840181746 bps 8.093 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16255801084715 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.255801084715 bps 16.256 Kbps 
Praha → Plzeň  2.91370276101277 % 2.914 %   100 bps 100.000 Gbps   2.91370276101277 bps 2.914 Gbps 
Plzeň → Praha  0.764141245137404 % 0.764 %   100 bps 100.000 Gbps   764.141245137404 bps 764.141 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.1829758063312 % 1.183 %   10 bps 10.000 Gbps   118.29758063312 bps 118.298 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0301789640196535 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   3.01789640196535 bps 3.018 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162213346642758 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2213346642758 bps 16.221 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.727646818418266 % 0.728 %   10 bps 10.000 Gbps   72.7646818418266 bps 72.765 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.238127452245 % 25.238 %   10 bps 10.000 Gbps   2.5238127452245 bps 2.524 Gbps 
Brno → Praha  3.40847015785411 % 3.408 %   100 bps 100.000 Gbps   3.40847015785411 bps 3.408 Gbps 
Praha → Brno  9.77796903965229 % 9.778 %   100 bps 100.000 Gbps   9.77796903965229 bps 9.778 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.1203443831517 % 1.120 %   20 bps 20.000 Gbps   224.068876630339 bps 224.069 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.41645460058526 % 2.416 %   20 bps 20.000 Gbps   483.290920117051 bps 483.291 Mbps 
GÉANT2 → Praha  15.1997624298609 % 15.200 %   100 bps 100.000 Gbps   15.1997624298609 bps 15.200 Gbps 
Praha → GÉANT2  10.1868236765 % 10.187 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1868236765 bps 10.187 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.63176975826439 % 1.632 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63176975826438 bps 1.632 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.76422840777603 % 3.764 %   100 bps 100.000 Gbps   3.76422840777603 bps 3.764 Gbps 
Liberec → Praha  0.157733774204991 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.773377420499 bps 15.773 Kbps 
Praha → Liberec  0.172110655448995 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2110655448995 bps 17.211 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.794050151890305 % 0.794 %   400 bps 400.000 Gbps   3.17620060756122 bps 3.176 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.50500451404299 % 2.505 %   400 bps 400.000 Gbps   10.020018056172 bps 10.020 Gbps 
Praha → Pardubice  5.09938406973581 % 5.099 %   10 bps 10.000 Gbps   509.93840697358 bps 509.938 Mbps 
Pardubice → Praha  0.80492763011906 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.4927630119059 bps 80.493 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.41656193283563 % 9.417 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.1656193283563 bps 94.166 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.55719950188354 % 1.557 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5719950188354 bps 15.572 Mbps 
Praha → Public Internet  9.3933028724269 % 9.393 %   10 bps 10.000 Gbps   939.33028724269 bps 939.330 Mbps 
Public Internet → Praha  22.9801623087799 % 22.980 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29801623087799 bps 2.298 Gbps 
Brno → Zlín  2.75088102686913 % 2.751 %   10 bps 10.000 Gbps   275.088102686913 bps 275.088 Mbps 
Zlín → Brno  0.941218792997444 % 0.941 %   10 bps 10.000 Gbps   94.1218792997445 bps 94.122 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.378807139102038 % 0.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78807139102038 bps 3.788 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.17940464893711 % 8.179 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.7940464893711 bps 81.794 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.10033916098085 % 1.100 %   10 bps 10.000 Gbps   110.033916098085 bps 110.034 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0459455673289636 % 0.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   459.455673289636 bps 459.456 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.26516461882418 % 1.265 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6516461882418 bps 12.652 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.10701544657909 % 5.107 %   10 bps 10.000 Gbps   510.701544657909 bps 510.702 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.15519373862888 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.5519373862888 bps 1.552 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.171512681396615 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1512681396615 bps 17.151 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.155298890625845 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5298890625845 bps 15.530 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.70144494797989 % 1.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0144494797989 bps 17.014 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.664552376589722 % 0.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.64552376589721 bps 6.646 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.04011337464043 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   104.011337464043 bps 104.011 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.356351599851885 % 0.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.56351599851884 bps 3.564 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.286916335212047 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6916335212047 bps 28.692 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   89.3235870258037 bps 89.324 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Mar 1 00:12:23 2020