CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/4

Average load for period: 2020/04/01 00:00:00 - 2020/04/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/01 00:00:00 - 2020/04/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/4
ACONET->Brno  4.404%  Brno->ACONET  9.312%  Brno->Lednice  6.061%  Lednice->Brno  25.984%  Brno->SANET  3.202%  SANET->Brno  2.736%  Brno->Vyškov  4.641%  Vyškov->Brno  0.756%  Brno->České Budějovice  0.169e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.786%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.129%  České Budějovice->Plzeň  0.202%  Plzeň->České Budějovice  0.457%  České Budějovice->Tábor  0.308%  Tábor->České Budějovice  0.135%  Brno->Jihlava  2.198%  Jihlava->Brno  3.521%  České Budějovice->Jihlava  0.254e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.127%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.511%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.021%  Jihlava->Telč  0.266%  Telč->Jihlava  0.097%  Hradec Králové->Liberec  2.328%  Liberec->Hradec Králové  1.122%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.208e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.235e-3 %  Děčín->Most  0.328e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.098e-3 %  Brno->Olomouc  0.268%  Olomouc->Brno  0.133%  Hradec Králové->Olomouc  0.523%  Olomouc->Hradec Králové  0.155%  Olomouc->Ostrava  3.210%  Ostrava->Olomouc  0.077%  Olomouc->Zlín  0.659%  Zlín->Olomouc  0.542e-3 %  Brno->Ostrava  3.410%  Ostrava->Brno  2.308%  Karviná->Ostrava  1.131%  Ostrava->Karviná  3.414%  Opava->Ostrava  0.530%  Ostrava->Opava  0.525%  Ostrava->Pionier  3.347%  Pionier->Ostrava  1.307%  Hradec Králové->Pardubice  0.429%  Pardubice->Hradec Králové  0.144%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  1.031%  Plzeň->Praha  0.914%  Praha->Plzeň  3.209%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  21.941%  Praha->AMS-IX  0.780%  Brno->Praha  6.869%  Praha->Brno  6.023%  České Budějovice->Praha  0.909%  Praha->České Budějovice  1.374%  GÉANT2->Praha  11.473%  Praha->GÉANT2  6.510%  Hradec Králové->Praha  1.307%  Praha->Hradec Králové  2.428%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.664%  Praha->Pardubice  2.696%  Poděbrady->Praha  1.498%  Praha->Poděbrady  7.901%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.272%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.261%  Most->Ústí nad
Labem  3.494e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  3.824%  Ústí nad
Labem->Praha  1.542%  Brno->Zlín  1.623%  Zlín->Brno  0.997%  NIX.cz->Praha  1.365%  Praha->NIX.cz  0.981%  Praha->Public Internet  11.186%  Public Internet->Praha  15.600% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/01 00:00:00 - 2020/04/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/01 00:00:00 - 2020/04/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.31235537191078 % 9.312 %   10 bps 10.000 Gbps   931.235537191078 bps 931.236 Mbps 
ACONET → Brno  4.40443711468761 % 4.404 %   10 bps 10.000 Gbps   440.443711468762 bps 440.444 Mbps 
Brno → Lednice  6.06115842045039 % 6.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.6115842045039 bps 60.612 Mbps 
Lednice → Brno  25.9841872642176 % 25.984 %   1000 bps 1000.000 Mbps   259.841872642176 bps 259.842 Mbps 
Brno → SANET  3.20244214590382 % 3.202 %   20 bps 20.000 Gbps   640.488429180764 bps 640.488 Mbps 
SANET → Brno  2.73607373092624 % 2.736 %   20 bps 20.000 Gbps   547.214746185248 bps 547.215 Mbps 
Brno → Vyškov  4.64082471136677 % 4.641 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.4082471136677 bps 46.408 Mbps 
Vyškov → Brno  0.756433488245971 % 0.756 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.56433488245971 bps 7.564 Mbps 
Jihlava → Brno  3.52143959813895 % 3.521 %   100 bps 100.000 Gbps   3.52143959813895 bps 3.521 Gbps 
Brno → Jihlava  2.19750166824774 % 2.198 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19750166824774 bps 2.198 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.126887655727638 % 0.127 %   20 bps 20.000 Gbps   25.3775311455275 bps 25.378 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.254125895746624 % 0.254 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   50.8251791493248 bps 50.825 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0214511463053546 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   214.511463053546 bps 214.511 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.511077461867484 % 0.511 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.11077461867484 bps 5.111 Mbps 
Jihlava → Telč  0.266210076553646 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66210076553646 bps 2.662 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0974291802826117 % 0.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   974.291802826115 bps 974.292 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.12166395896812 % 1.122 %   20 bps 20.000 Gbps   224.332791793623 bps 224.333 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.32792690995119 % 2.328 %   20 bps 20.000 Gbps   465.585381990239 bps 465.585 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.235419148676179 % 0.235 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5419148676179 bps 23.542 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.207663900735598 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7663900735598 bps 20.766 Kbps 
Most → Děčín  0.726076232504152 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26076232504152 bps 7.261 Kbps 
Děčín → Most  0.327779655565319 % 0.328 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27779655565319 bps 3.278 Kbps 
Most → Plzeň  0.625383345469068 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25383345469068 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.0982936295408487 % 0.098 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   982.936295408487 bps 982.936 bps 
Brno → Olomouc  0.268489179470226 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   268.489179470226 bps 268.489 Mbps 
Olomouc → Brno  0.132887414463848 % 0.133 %   100 bps 100.000 Gbps   132.887414463848 bps 132.887 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.154943475007276 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   154.943475007276 bps 154.943 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.523359185604759 % 0.523 %   100 bps 100.000 Gbps   523.359185604759 bps 523.359 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.20989665982807 % 3.210 %   20 bps 20.000 Gbps   623.659135806734 bps 623.659 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0769125982886318 % 0.077 %   20 bps 20.000 Gbps   14.3870193408657 bps 14.387 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.659422916441231 % 0.659 %   10 bps 10.000 Gbps   65.9422916441231 bps 65.942 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.542426346462587 % 0.542 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2426346462588 bps 54.243 Kbps 
Brno → Ostrava  3.41037056451366 % 3.410 %   100 bps 100.000 Gbps   3.41037056451366 bps 3.410 Gbps 
Ostrava → Brno  2.30844506017175 % 2.308 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30844506017175 bps 2.308 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.13075416858016 % 1.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3075416858016 bps 11.308 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.41355765515676 % 3.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.1355765515677 bps 34.136 Mbps 
Opava → Ostrava  0.529513332055185 % 0.530 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9513332055185 bps 52.951 Mbps 
Ostrava → Opava  0.524930971908022 % 0.525 %   10 bps 10.000 Gbps   52.4930971908022 bps 52.493 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.34665614778794 % 3.347 %   10 bps 10.000 Gbps   334.665614778794 bps 334.666 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.30747188836616 % 1.307 %   10 bps 10.000 Gbps   130.747188836616 bps 130.747 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.429218367516879 % 0.429 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9218367516879 bps 42.922 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.143929553022305 % 0.144 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3929553022305 bps 14.393 Mbps 
Praha → Plzeň  3.20870046859502 % 3.209 %   100 bps 100.000 Gbps   3.20870046859502 bps 3.209 Gbps 
Plzeň → Praha  0.914069347208915 % 0.914 %   100 bps 100.000 Gbps   914.069347208915 bps 914.069 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0279130557934405 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.79130557934405 bps 2.791 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16233091707627 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.233091707627 bps 16.233 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.03092436407205 % 1.031 %   10 bps 10.000 Gbps   103.092436407205 bps 103.092 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161689063530115 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1689063530115 bps 16.169 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.780099405482774 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   78.0099405482774 bps 78.010 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.9414730310861 % 21.941 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19414730310861 bps 2.194 Gbps 
Praha → Brno  6.0229293025086 % 6.023 %   100 bps 100.000 Gbps   6.02292930250859 bps 6.023 Gbps 
Brno → Praha  6.8688776728801 % 6.869 %   100 bps 100.000 Gbps   6.8688776728801 bps 6.869 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.90865502572941 % 0.909 %   20 bps 20.000 Gbps   181.731005145882 bps 181.731 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.37350788212182 % 1.374 %   20 bps 20.000 Gbps   274.701576424365 bps 274.702 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.51029027489029 % 6.510 %   100 bps 100.000 Gbps   6.51029027489029 bps 6.510 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.4729092132386 % 11.473 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4729092132386 bps 11.473 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.42771236888449 % 2.428 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42771236888449 bps 2.428 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.30727393692315 % 1.307 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30727393692315 bps 1.307 Gbps 
Liberec → Praha  0.157914161631929 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7914161631929 bps 15.791 Kbps 
Praha → Liberec  0.17246629853849 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.246629853849 bps 17.247 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.36470268773369 % 1.365 %   400 bps 400.000 Gbps   5.45881075093478 bps 5.459 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.981067151141043 % 0.981 %   400 bps 400.000 Gbps   3.92426860456418 bps 3.924 Gbps 
Praha → Pardubice  2.69556448101025 % 2.696 %   10 bps 10.000 Gbps   269.556448101025 bps 269.556 Mbps 
Pardubice → Praha  0.664455987479863 % 0.664 %   10 bps 10.000 Gbps   66.4455987479863 bps 66.446 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.49780351462285 % 1.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9780351462285 bps 14.978 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.90098432448265 % 7.901 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.0098432448265 bps 79.010 Mbps 
Public Internet → Praha  15.6001262046707 % 15.600 %   10 bps 10.000 Gbps   1.56001262046706 bps 1.560 Gbps 
Praha → Public Internet  11.1860714379137 % 11.186 %   10 bps 10.000 Gbps   1.11860714379137 bps 1.119 Gbps 
Brno → Zlín  1.62270277762754 % 1.623 %   10 bps 10.000 Gbps   162.270277762754 bps 162.270 Mbps 
Zlín → Brno  0.997306174417366 % 0.997 %   10 bps 10.000 Gbps   99.7306174417366 bps 99.731 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.272464143899527 % 0.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.72464143899527 bps 2.725 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.82413394662698 % 3.824 %   10 bps 10.000 Gbps   382.413394662698 bps 382.413 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.54247077055002 % 1.542 %   10 bps 10.000 Gbps   154.247077055002 bps 154.247 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0111084078182206 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   111.084078182206 bps 111.084 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.26111404033299 % 1.261 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6111404033299 bps 12.611 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.49351671225846 % 3.494 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.9351671225846 bps 34.935 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149774222889 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9774222889001 bps 14.977 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.457044830889564 % 0.457 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7044830889563 bps 45.704 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.307617895661317 % 0.308 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.07617895661317 bps 3.076 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.134651345538579 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34651345538579 bps 1.347 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.201592026816853 % 0.202 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1592026816852 bps 20.159 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.128508348571577 % 0.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28508348571577 bps 1.285 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.786098809202485 % 0.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.86098809202485 bps 7.861 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.169149627481627 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9149627481627 bps 16.915 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   72.5058708821481 bps 72.506 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri May 1 00:12:42 2020