CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/5

Average load for period: 2020/05/01 00:00:00 - 2020/05/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/01 00:00:00 - 2020/05/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/5
ACONET->Brno  5.104%  Brno->ACONET  10.468%  Brno->Lednice  7.257%  Lednice->Brno  26.759%  Brno->SANET  3.339%  SANET->Brno  2.775%  Brno->Vyškov  4.351%  Vyškov->Brno  0.749%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.830%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.134%  České Budějovice->Plzeň  0.688%  Plzeň->České Budějovice  0.651%  České Budějovice->Tábor  0.371%  Tábor->České Budějovice  0.150%  Brno->Jihlava  2.272%  Jihlava->Brno  1.683%  České Budějovice->Jihlava  0.489e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.047%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.518%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.060%  Jihlava->Telč  0.381%  Telč->Jihlava  0.235%  Hradec Králové->Liberec  2.565%  Liberec->Hradec Králové  0.703%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.220e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.241e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.728e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.323%  Olomouc->Brno  0.169%  Hradec Králové->Olomouc  0.550%  Olomouc->Hradec Králové  0.166%  Olomouc->Ostrava  3.339%  Ostrava->Olomouc  0.164%  Olomouc->Zlín  0.667%  Zlín->Olomouc  2.666e-3 %  Brno->Ostrava  3.934%  Ostrava->Brno  2.117%  Karviná->Ostrava  1.094%  Ostrava->Karviná  6.093%  Opava->Ostrava  0.692%  Ostrava->Opava  0.564%  Ostrava->Pionier  6.086%  Pionier->Ostrava  1.363%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.062%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.021%  Plzeň->Praha  0.798%  Praha->Plzeň  1.510%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.145%  Praha->AMS-IX  0.831%  Brno->Praha  4.673%  Praha->Brno  7.671%  České Budějovice->Praha  0.915%  Praha->České Budějovice  1.727%  GÉANT2->Praha  10.575%  Praha->GÉANT2  7.277%  Hradec Králové->Praha  1.442%  Praha->Hradec Králové  3.551%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.661%  Praha->Pardubice  3.203%  Poděbrady->Praha  1.396%  Praha->Poděbrady  8.270%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.156%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.090%  Most->Ústí nad
Labem  5.002e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.023%  Praha->Ústí nad
Labem  3.955%  Ústí nad
Labem->Praha  1.727%  Brno->Zlín  1.704%  Zlín->Brno  0.895%  NIX.cz->Praha  1.479%  Praha->NIX.cz  0.895%  Praha->Public Internet  5.802%  Public Internet->Praha  8.943% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/01 00:00:00 - 2020/05/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/01 00:00:00 - 2020/05/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.10406251553638 % 5.104 %   10 bps 10.000 Gbps   510.406251553638 bps 510.406 Mbps 
Brno → ACONET  10.4675675323887 % 10.468 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04675675323887 bps 1.047 Gbps 
Brno → Lednice  7.25712491275014 % 7.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.5712491275014 bps 72.571 Mbps 
Lednice → Brno  26.7594314573083 % 26.759 %   1000 bps 1000.000 Mbps   267.594314573082 bps 267.594 Mbps 
SANET → Brno  2.77499632097096 % 2.775 %   20 bps 20.000 Gbps   554.999264194192 bps 554.999 Mbps 
Brno → SANET  3.33934455371845 % 3.339 %   20 bps 20.000 Gbps   667.868910743691 bps 667.869 Mbps 
Vyškov → Brno  0.749241092854254 % 0.749 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.49241092854254 bps 7.492 Mbps 
Brno → Vyškov  4.35085638959007 % 4.351 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.5085638959007 bps 43.509 Mbps 
Brno → Jihlava  2.27178114971732 % 2.272 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27178114971732 bps 2.272 Gbps 
Jihlava → Brno  1.6826616937258 % 1.683 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6826616937258 bps 1.683 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0471314315049119 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.42628630098238 bps 9.426 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.489253153255775 % 0.489 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   97.8506306511551 bps 97.851 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.517820192459005 % 0.518 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.17820192459006 bps 5.178 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0601262554576509 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   601.262554576508 bps 601.263 Kbps 
Jihlava → Telč  0.381354873926094 % 0.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81354873926094 bps 3.814 Mbps 
Telč → Jihlava  0.23490632086425 % 0.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.34906320864249 bps 2.349 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.56493386126191 % 2.565 %   20 bps 20.000 Gbps   512.986772252382 bps 512.987 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.703370006637311 % 0.703 %   20 bps 20.000 Gbps   140.674001327462 bps 140.674 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.220353121759005 % 0.220 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0353121759006 bps 22.035 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.241083581504659 % 0.241 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.1083581504659 bps 24.108 Kbps 
Most → Děčín  0.727737723823032 % 0.728 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.27737723823032 bps 7.277 Kbps 
Děčín → Most  0.324618794216831 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24618794216831 bps 3.246 Kbps 
Plzeň → Most  0.100790374629682 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00790374629682 bps 1.008 Kbps 
Most → Plzeň  0.625358959377074 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25358959377073 bps 6.254 Kbps 
Brno → Olomouc  0.322508065378616 % 0.323 %   100 bps 100.000 Gbps   322.508065378616 bps 322.508 Mbps 
Olomouc → Brno  0.168851320301586 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.851320301586 bps 168.851 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.165522460346092 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   165.522460346092 bps 165.522 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.550058489440956 % 0.550 %   100 bps 100.000 Gbps   550.058489440956 bps 550.058 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.164108863657559 % 0.164 %   20 bps 20.000 Gbps   32.559969233459 bps 32.560 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.33908493739088 % 3.339 %   20 bps 20.000 Gbps   659.465141180225 bps 659.465 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.66568172495763 % 2.666 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   266.568172495764 bps 266.568 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.666817356644279 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6817356644279 bps 66.682 Mbps 
Brno → Ostrava  3.93398751190694 % 3.934 %   100 bps 100.000 Gbps   3.93398751190695 bps 3.934 Gbps 
Ostrava → Brno  2.11741623934221 % 2.117 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11741623934222 bps 2.117 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.09328333712461 % 6.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.9328333712461 bps 60.933 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.09398081563163 % 1.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9398081563163 bps 10.940 Mbps 
Opava → Ostrava  0.691858681784739 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.1858681784739 bps 69.186 Mbps 
Ostrava → Opava  0.563637889735665 % 0.564 %   10 bps 10.000 Gbps   56.3637889735665 bps 56.364 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.08589756774072 % 6.086 %   10 bps 10.000 Gbps   608.589756774072 bps 608.590 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.36280270674349 % 1.363 %   10 bps 10.000 Gbps   136.280270674349 bps 136.280 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0206453271396391 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06453271396391 bps 2.065 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0624836403137103 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.24836403137104 bps 6.248 Mbps 
Praha → Plzeň  1.51041388389284 % 1.510 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51041388389284 bps 1.510 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.02059148409991 % 1.021 %   10 bps 10.000 Gbps   102.059148409991 bps 102.059 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16084171026339 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.084171026339 bps 16.084 Kbps 
Plzeň → Praha  0.79849763696715 % 0.798 %   100 bps 100.000 Gbps   798.49763696715 bps 798.498 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160142829307714 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0142829307714 bps 16.014 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0305015247078097 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.05015247078097 bps 3.050 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.1447078740225 % 23.145 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31447078740225 bps 2.314 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.831251082616974 % 0.831 %   10 bps 10.000 Gbps   83.1251082616974 bps 83.125 Mbps 
Praha → Brno  7.67061675524526 % 7.671 %   100 bps 100.000 Gbps   7.67061675524526 bps 7.671 Gbps 
Brno → Praha  4.67271166119466 % 4.673 %   100 bps 100.000 Gbps   4.67271166119466 bps 4.673 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.9148960468333 % 0.915 %   20 bps 20.000 Gbps   182.97920936666 bps 182.979 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.72693166240179 % 1.727 %   20 bps 20.000 Gbps   345.386332480358 bps 345.386 Mbps 
Praha → GÉANT2  7.27652351999508 % 7.277 %   100 bps 100.000 Gbps   7.27652351999509 bps 7.277 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.5750264664566 % 10.575 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5750264664566 bps 10.575 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.55081714659861 % 3.551 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5508171465986 bps 3.551 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.44187134539307 % 1.442 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44187134539307 bps 1.442 Gbps 
Liberec → Praha  0.158215908891817 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8215908891817 bps 15.822 Kbps 
Praha → Liberec  0.172735774030687 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2735774030687 bps 17.274 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.895251120379057 % 0.895 %   400 bps 400.000 Gbps   3.58100448151622 bps 3.581 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.47898888896025 % 1.479 %   400 bps 400.000 Gbps   5.915955555841 bps 5.916 Gbps 
Praha → Pardubice  3.20306552493115 % 3.203 %   10 bps 10.000 Gbps   320.306552493115 bps 320.307 Mbps 
Pardubice → Praha  0.661337504451152 % 0.661 %   10 bps 10.000 Gbps   66.1337504451152 bps 66.134 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.39571909845719 % 1.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.957190984572 bps 13.957 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.26998881778687 % 8.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.6998881778687 bps 82.700 Mbps 
Public Internet → Praha  8.94276392154225 % 8.943 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77865555663089 bps 1.779 Gbps 
Praha → Public Internet  5.80226662605474 % 5.802 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15047013363378 bps 1.150 Gbps 
Brno → Zlín  1.70361654939639 % 1.704 %   10 bps 10.000 Gbps   170.361654939639 bps 170.362 Mbps 
Zlín → Brno  0.894692103469191 % 0.895 %   10 bps 10.000 Gbps   89.4692103469192 bps 89.469 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.95481670547239 % 3.955 %   10 bps 10.000 Gbps   395.48167054724 bps 395.482 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.00210674440457 % 5.002 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.0210674440457 bps 50.021 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.155704684905618 % 0.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55704684905617 bps 1.557 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.08962432371816 % 1.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8962432371816 bps 10.896 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0227670224548789 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   227.670224548789 bps 227.670 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.72749948789011 % 1.727 %   10 bps 10.000 Gbps   172.74994878901 bps 172.750 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.829713672946323 % 0.830 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.29713672946323 bps 8.297 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149792062610047 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9792062610047 bps 14.979 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.651434365982901 % 0.651 %   10 bps 10.000 Gbps   65.1434365982901 bps 65.143 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.687866811190752 % 0.688 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7866811190752 bps 68.787 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.149818738748146 % 0.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49818738748146 bps 1.498 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.133802896673767 % 0.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33802896673767 bps 1.338 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164158658241474 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4158658241474 bps 16.416 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.370577591670971 % 0.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70577591670971 bps 3.706 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   71.1951457664771 bps 71.195 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 1 00:12:23 2020