CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/6

Average load for period: 2020/06/01 00:00:00 - 2020/06/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/01 00:00:00 - 2020/06/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/6
ACONET->Brno  4.558%  Brno->ACONET  11.392%  Brno->Lednice  7.291%  Lednice->Brno  25.160%  Brno->SANET  3.906%  SANET->Brno  1.925%  Brno->Vyškov  4.806%  Vyškov->Brno  0.599%  Brno->České Budějovice  0.170e-3 %  České Budějovice->Brno  0.155e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.504%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.106%  České Budějovice->Plzeň  0.173%  Plzeň->České Budějovice  0.644%  České Budějovice->Tábor  0.538%  Tábor->České Budějovice  0.131%  Brno->Jihlava  2.550%  Jihlava->Brno  2.205%  České Budějovice->Jihlava  0.093%  Jihlava->České Budějovice  0.110%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.731%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.235%  Jihlava->Telč  0.490%  Telč->Jihlava  0.172%  Hradec Králové->Liberec  2.671%  Liberec->Hradec Králové  0.588%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.198e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.258e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.788e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.388%  Olomouc->Brno  0.168%  Hradec Králové->Olomouc  0.694%  Olomouc->Hradec Králové  0.184%  Olomouc->Ostrava  4.217%  Ostrava->Olomouc  0.126%  Olomouc->Zlín  0.774%  Zlín->Olomouc  0.015%  Brno->Ostrava  3.624%  Ostrava->Brno  2.031%  Karviná->Ostrava  1.046%  Ostrava->Karviná  5.717%  Opava->Ostrava  0.509%  Ostrava->Opava  0.585%  Ostrava->Pionier  3.017%  Pionier->Ostrava  1.493%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.073%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  1.267%  Plzeň->Praha  0.727%  Praha->Plzeň  1.621%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.166e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  19.332%  Praha->AMS-IX  0.790%  Brno->Praha  3.561%  Praha->Brno  6.793%  České Budějovice->Praha  1.131%  Praha->České Budějovice  1.869%  GÉANT2->Praha  6.253%  Praha->GÉANT2  5.995%  Hradec Králové->Praha  1.247%  Praha->Hradec Králové  3.005%  Liberec->Praha  0.163e-3 %  Praha->Liberec  0.177e-3 %  Pardubice->Praha  0.798%  Praha->Pardubice  3.399%  Poděbrady->Praha  1.387%  Praha->Poděbrady  7.830%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.164%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.927%  Most->Ústí nad
Labem  4.864e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Praha->Ústí nad
Labem  4.208%  Ústí nad
Labem->Praha  1.454%  Brno->Zlín  1.666%  Zlín->Brno  0.700%  NIX.cz->Praha  1.670%  Praha->NIX.cz  0.807%  Praha->Public Internet  5.268%  Public Internet->Praha  8.520% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/01 00:00:00 - 2020/06/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/01 00:00:00 - 2020/06/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.55828825000407 % 4.558 %   10 bps 10.000 Gbps   455.828825000407 bps 455.829 Mbps 
Brno → ACONET  11.392371417989 % 11.392 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1392371417989 bps 1.139 Gbps 
Brno → Lednice  7.29074873922159 % 7.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.907487392216 bps 72.907 Mbps 
Lednice → Brno  25.1595957288442 % 25.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.595957288442 bps 251.596 Mbps 
Brno → SANET  3.90601693255153 % 3.906 %   20 bps 20.000 Gbps   781.203386510306 bps 781.203 Mbps 
SANET → Brno  1.9251831224026 % 1.925 %   20 bps 20.000 Gbps   385.036624480519 bps 385.037 Mbps 
Brno → Vyškov  4.80633088160306 % 4.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.0633088160306 bps 48.063 Mbps 
Vyškov → Brno  0.59890260228031 % 0.599 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.9890260228031 bps 5.989 Mbps 
Brno → Jihlava  2.55010993498689 % 2.550 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55010993498689 bps 2.550 Gbps 
Jihlava → Brno  2.2046325733012 % 2.205 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2046325733012 bps 2.205 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0925985439295655 % 0.093 %   20 bps 20.000 Gbps   18.5196128472041 bps 18.520 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.110448850262425 % 0.110 %   20 bps 20.000 Gbps   22.0859849166973 bps 22.086 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.730562471262111 % 0.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.30562471262111 bps 7.306 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.235143258021692 % 0.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.35143258021692 bps 2.351 Mbps 
Jihlava → Telč  0.489690349042541 % 0.490 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.8969034904254 bps 4.897 Mbps 
Telč → Jihlava  0.17160499379427 % 0.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.7160499379427 bps 1.716 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.588352589264912 % 0.588 %   20 bps 20.000 Gbps   117.670517852983 bps 117.671 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.67117020956302 % 2.671 %   20 bps 20.000 Gbps   534.234041912605 bps 534.234 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.1975614964174 % 0.198 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.75614964174 bps 19.756 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.257762241733964 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7762241733963 bps 25.776 Kbps 
Děčín → Most  0.261977647417121 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61977647417121 bps 2.620 Kbps 
Most → Děčín  0.788257209861299 % 0.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.882572098613 bps 7.883 Kbps 
Plzeň → Most  0.099836835029792 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   998.368350297918 bps 998.368 bps 
Most → Plzeň  0.625389028711831 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25389028711831 bps 6.254 Kbps 
Brno → Olomouc  0.388161671312991 % 0.388 %   100 bps 100.000 Gbps   388.161671312991 bps 388.162 Mbps 
Olomouc → Brno  0.167655770110351 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   167.655770110351 bps 167.656 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.69357980793076 % 0.694 %   100 bps 100.000 Gbps   693.57980793076 bps 693.580 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.183820155874869 % 0.184 %   100 bps 100.000 Gbps   183.820155874869 bps 183.820 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.21650419033556 % 4.217 %   20 bps 20.000 Gbps   838.264620219171 bps 838.265 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.125979680092679 % 0.126 %   20 bps 20.000 Gbps   25.1516601350546 bps 25.152 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.774282657527619 % 0.774 %   10 bps 10.000 Gbps   77.428265752762 bps 77.428 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0147869434079306 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47869434079306 bps 1.479 Mbps 
Brno → Ostrava  3.62401327969877 % 3.624 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62401327969877 bps 3.624 Gbps 
Ostrava → Brno  2.03083047764946 % 2.031 %   100 bps 100.000 Gbps   2.03083047764946 bps 2.031 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.71733738725686 % 5.717 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.1733738725686 bps 57.173 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.04553373412866 % 1.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4553373412866 bps 10.455 Mbps 
Opava → Ostrava  0.50931465339232 % 0.509 %   10 bps 10.000 Gbps   50.9314653392319 bps 50.931 Mbps 
Ostrava → Opava  0.585118719690874 % 0.585 %   10 bps 10.000 Gbps   58.5118719690874 bps 58.512 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.01698758187303 % 3.017 %   10 bps 10.000 Gbps   301.698758187303 bps 301.699 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.49314851543966 % 1.493 %   10 bps 10.000 Gbps   149.314851543966 bps 149.315 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0231998376475936 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31998376475937 bps 2.320 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0730039952727887 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.30039952727887 bps 7.300 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0371425742610768 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.71425742610768 bps 3.714 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.26662525477329 % 1.267 %   10 bps 10.000 Gbps   126.662525477329 bps 126.663 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.165687378612933 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5687378612933 bps 16.569 Kbps 
Plzeň → Praha  0.727048410118742 % 0.727 %   100 bps 100.000 Gbps   727.048410118741 bps 727.048 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161027584721232 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1027584721232 bps 16.103 Kbps 
Praha → Plzeň  1.62096078565061 % 1.621 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62096078565061 bps 1.621 Gbps 
AMS-IX → Praha  19.3323530740845 % 19.332 %   10 bps 10.000 Gbps   1.93323530740846 bps 1.933 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.789956468676517 % 0.790 %   10 bps 10.000 Gbps   78.9956468676517 bps 78.996 Mbps 
Praha → Brno  6.79330013036171 % 6.793 %   100 bps 100.000 Gbps   6.79330013036171 bps 6.793 Gbps 
Brno → Praha  3.56086506748276 % 3.561 %   100 bps 100.000 Gbps   3.56086506748276 bps 3.561 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.86934114694567 % 1.869 %   20 bps 20.000 Gbps   373.868229389133 bps 373.868 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.13070860681118 % 1.131 %   20 bps 20.000 Gbps   226.141721362236 bps 226.142 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.99526204174498 % 5.995 %   100 bps 100.000 Gbps   5.99526204174498 bps 5.995 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.25326986745859 % 6.253 %   100 bps 100.000 Gbps   6.2532698674586 bps 6.253 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.00512935827615 % 3.005 %   100 bps 100.000 Gbps   3.00512935827615 bps 3.005 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.24696409468598 % 1.247 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24696409468598 bps 1.247 Gbps 
Praha → Liberec  0.177108982435773 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7108982435773 bps 17.711 Kbps 
Liberec → Praha  0.163117872843908 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3117872843908 bps 16.312 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.807197370498809 % 0.807 %   400 bps 400.000 Gbps   3.22878948199523 bps 3.229 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.66978614523858 % 1.670 %   400 bps 400.000 Gbps   6.67914458095432 bps 6.679 Gbps 
Pardubice → Praha  0.797794114340949 % 0.798 %   10 bps 10.000 Gbps   79.7794114340949 bps 79.779 Mbps 
Praha → Pardubice  3.39891319115425 % 3.399 %   10 bps 10.000 Gbps   339.891319115425 bps 339.891 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.82992073679597 % 7.830 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.2992073679596 bps 78.299 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.38702432086356 % 1.387 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8702432086356 bps 13.870 Mbps 
Public Internet → Praha  8.52029215817152 % 8.520 %   20 bps 20.000 Gbps   1.7040584316343 bps 1.704 Gbps 
Praha → Public Internet  5.26846664497463 % 5.268 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05369332899492 bps 1.054 Gbps 
Brno → Zlín  1.66642541590801 % 1.666 %   10 bps 10.000 Gbps   166.642541590801 bps 166.643 Mbps 
Zlín → Brno  0.699778311584253 % 0.700 %   10 bps 10.000 Gbps   69.9778311584253 bps 69.978 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0275598663099469 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   275.598663099469 bps 275.599 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.163998544313299 % 0.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.63998544313299 bps 1.640 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.926632311482879 % 0.927 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.2663231148288 bps 9.266 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.45376088911374 % 1.454 %   10 bps 10.000 Gbps   145.376088911374 bps 145.376 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.86392446732364 % 4.864 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.6392446732364 bps 48.639 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.2080632932618 % 4.208 %   10 bps 10.000 Gbps   420.80632932618 bps 420.806 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.106187238994861 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06187238994861 bps 1.062 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.154988644905123 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4988644905123 bps 15.499 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.503636194257096 % 0.504 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.03636194257096 bps 5.036 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.644071683099638 % 0.644 %   10 bps 10.000 Gbps   64.4071683099638 bps 64.407 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.131146904965458 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.31146904965458 bps 1.311 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.53793485048583 % 0.538 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.3793485048583 bps 5.379 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.169766053003126 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9766053003126 bps 16.977 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.17290697902133 % 0.173 %   10 bps 10.000 Gbps   17.290697902133 bps 17.291 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   63.3031010390186 bps 63.303 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jul 1 00:12:06 2020