CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/7

Average load for period: 2020/07/01 00:00:00 - 2020/07/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/01 00:00:00 - 2020/07/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/7
ACONET->Brno  3.120%  Brno->ACONET  9.817%  Brno->Lednice  6.927%  Lednice->Brno  24.920%  Brno->SANET  3.364%  SANET->Brno  2.191%  Brno->Vyškov  4.440%  Vyškov->Brno  0.552%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.154e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.462e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.553e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.151%  Plzeň->České Budějovice  0.462%  České Budějovice->Tábor  0.573%  Tábor->České Budějovice  0.131%  Brno->Jihlava  3.934%  Jihlava->Brno  2.444%  České Budějovice->Jihlava  0.181e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.055%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.565%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.247%  Jihlava->Telč  0.710%  Telč->Jihlava  0.175%  Hradec Králové->Liberec  1.670%  Liberec->Hradec Králové  0.353%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.206e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.181e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.786e-3 %  Most->Plzeň  0.621e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.288%  Olomouc->Brno  0.093%  Hradec Králové->Olomouc  0.457%  Olomouc->Hradec Králové  0.133%  Olomouc->Ostrava  3.693%  Ostrava->Olomouc  0.102%  Olomouc->Zlín  0.568%  Zlín->Olomouc  1.354e-3 %  Brno->Ostrava  2.941%  Ostrava->Brno  2.500%  Karviná->Ostrava  0.956%  Ostrava->Karviná  2.239%  Opava->Ostrava  0.667%  Ostrava->Opava  0.468%  Ostrava->Pionier  2.396%  Pionier->Ostrava  0.939%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.065%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.974%  Plzeň->Praha  0.699%  Praha->Plzeň  1.209%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  15.045%  Praha->AMS-IX  0.797%  Brno->Praha  2.724%  Praha->Brno  5.499%  České Budějovice->Praha  1.095%  Praha->České Budějovice  1.464%  GÉANT2->Praha  7.778%  Praha->GÉANT2  5.634%  Hradec Králové->Praha  1.020%  Praha->Hradec Králové  2.599%  Liberec->Praha  0.162e-3 %  Praha->Liberec  0.176e-3 %  Pardubice->Praha  0.536%  Praha->Pardubice  2.197%  Poděbrady->Praha  1.108%  Praha->Poděbrady  6.493%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.147%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.744%  Most->Ústí nad
Labem  3.909e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  3.793%  Ústí nad
Labem->Praha  1.214%  Brno->Zlín  1.337%  Zlín->Brno  0.644%  NIX.cz->Praha  1.357%  Praha->NIX.cz  0.622%  Praha->Public Internet  5.532%  Public Internet->Praha  5.540% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/01 00:00:00 - 2020/07/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/01 00:00:00 - 2020/07/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.12030774145238 % 3.120 %   10 bps 10.000 Gbps   312.030774145238 bps 312.031 Mbps 
Brno → ACONET  9.81749353556911 % 9.817 %   10 bps 10.000 Gbps   981.749353556912 bps 981.749 Mbps 
Lednice → Brno  24.919846893298 % 24.920 %   1000 bps 1000.000 Mbps   249.19846893298 bps 249.198 Mbps 
Brno → Lednice  6.92734337186264 % 6.927 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.2734337186263 bps 69.273 Mbps 
SANET → Brno  2.19054304567376 % 2.191 %   40 bps 40.000 Gbps   440.642533620555 bps 440.643 Mbps 
Brno → SANET  3.36380592190972 % 3.364 %   40 bps 40.000 Gbps   674.175916853749 bps 674.176 Mbps 
Brno → Vyškov  4.44014840553477 % 4.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.4014840553478 bps 44.401 Mbps 
Vyškov → Brno  0.552041639648332 % 0.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.52041639648332 bps 5.520 Mbps 
Jihlava → Brno  2.44385705101964 % 2.444 %   100 bps 100.000 Gbps   2.44385705101964 bps 2.444 Gbps 
Brno → Jihlava  3.93422871840895 % 3.934 %   100 bps 100.000 Gbps   3.93422871840894 bps 3.934 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.180982419185163 % 0.181 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   32.3668850003222 bps 32.367 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0549432847883852 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   10.9839919145567 bps 10.984 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.24738672644803 % 0.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.4738672644803 bps 2.474 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.565419167268902 % 0.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.65419167268902 bps 5.654 Mbps 
Telč → Jihlava  0.175105833208963 % 0.175 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.75105833208962 bps 1.751 Mbps 
Jihlava → Telč  0.710427713234072 % 0.710 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.10427713234072 bps 7.104 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.67038701878982 % 1.670 %   20 bps 20.000 Gbps   334.077403757965 bps 334.077 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.352935960969025 % 0.353 %   20 bps 20.000 Gbps   70.5871921938051 bps 70.587 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.206141802724722 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6141802724722 bps 20.614 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.180624839241451 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0624839241451 bps 18.062 Kbps 
Děčín → Most  0.262458397619938 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62458397619938 bps 2.625 Kbps 
Most → Děčín  0.786178083274193 % 0.786 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.86178083274193 bps 7.862 Kbps 
Plzeň → Most  0.100616595500365 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00616595500365 bps 1.006 Kbps 
Most → Plzeň  0.62132993485803 % 0.621 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.21329934858031 bps 6.213 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0927526610591252 % 0.093 %   100 bps 100.000 Gbps   92.7526610591252 bps 92.753 Mbps 
Brno → Olomouc  0.287681306912834 % 0.288 %   100 bps 100.000 Gbps   287.681306912833 bps 287.681 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.133095906396991 % 0.133 %   100 bps 100.000 Gbps   133.095906396991 bps 133.096 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.456907023303859 % 0.457 %   100 bps 100.000 Gbps   456.907023303859 bps 456.907 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.69297195949595 % 3.693 %   20 bps 20.000 Gbps   730.842493096415 bps 730.842 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.102267697357768 % 0.102 %   20 bps 20.000 Gbps   20.4535394715535 bps 20.454 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.3542624098511 % 1.354 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   135.42624098511 bps 135.426 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.567653076195426 % 0.568 %   10 bps 10.000 Gbps   56.7653076195426 bps 56.765 Mbps 
Brno → Ostrava  2.94109951084716 % 2.941 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94109951084716 bps 2.941 Gbps 
Ostrava → Brno  2.4998743998359 % 2.500 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4998743998359 bps 2.500 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.956163598559212 % 0.956 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.56163598559212 bps 9.562 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.23886531603128 % 2.239 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.3886531603128 bps 22.389 Mbps 
Ostrava → Opava  0.467524232082829 % 0.468 %   10 bps 10.000 Gbps   46.752423208283 bps 46.752 Mbps 
Opava → Ostrava  0.667389451070602 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7389451070602 bps 66.739 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.939281282089783 % 0.939 %   10 bps 10.000 Gbps   93.9281282089782 bps 93.928 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.39592263796337 % 2.396 %   10 bps 10.000 Gbps   239.592263796337 bps 239.592 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0201077504783425 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01077504783426 bps 2.011 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.065400266797205 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.54002667972049 bps 6.540 Mbps 
Praha → Plzeň  1.2094119075075 % 1.209 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2094119075075 bps 1.209 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.974100637940959 % 0.974 %   10 bps 10.000 Gbps   97.4100637940958 bps 97.410 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160775659053337 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0775659053337 bps 16.078 Kbps 
Plzeň → Praha  0.698934645456212 % 0.699 %   100 bps 100.000 Gbps   698.934645456212 bps 698.935 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.164415547233746 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4415547233746 bps 16.442 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0212906632248811 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.12906632248811 bps 2.129 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.797231902028351 % 0.797 %   10 bps 10.000 Gbps   79.7231902028351 bps 79.723 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.0454923255766 % 15.045 %   10 bps 10.000 Gbps   1.50454923255766 bps 1.505 Gbps 
Praha → Brno  5.49942374176163 % 5.499 %   100 bps 100.000 Gbps   5.49942374176162 bps 5.499 Gbps 
Brno → Praha  2.72421863664078 % 2.724 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72421863664078 bps 2.724 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.09527045519078 % 1.095 %   20 bps 20.000 Gbps   219.054091038157 bps 219.054 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.46423367119989 % 1.464 %   20 bps 20.000 Gbps   292.846734239979 bps 292.847 Mbps 
GÉANT2 → Praha  7.77750025860748 % 7.778 %   100 bps 100.000 Gbps   7.77750025860748 bps 7.778 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.63356279454724 % 5.634 %   100 bps 100.000 Gbps   5.63356279454723 bps 5.634 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.59858561744229 % 2.599 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59858561744229 bps 2.599 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.02019613258572 % 1.020 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02019613258572 bps 1.020 Gbps 
Praha → Liberec  0.175681377363534 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5681377363535 bps 17.568 Kbps 
Liberec → Praha  0.161747679791685 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1747679791685 bps 16.175 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.622044155649458 % 0.622 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48817662259783 bps 2.488 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.35741095301462 % 1.357 %   400 bps 400.000 Gbps   5.42964381205849 bps 5.430 Gbps 
Pardubice → Praha  0.536128703747729 % 0.536 %   10 bps 10.000 Gbps   53.6128703747729 bps 53.613 Mbps 
Praha → Pardubice  2.19667274496313 % 2.197 %   10 bps 10.000 Gbps   219.667274496313 bps 219.667 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.49261616484614 % 6.493 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.9261616484614 bps 64.926 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.10799305473478 % 1.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0799305473478 bps 11.080 Mbps 
Public Internet → Praha  5.5398772925845 % 5.540 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1079754585169 bps 1.108 Gbps 
Praha → Public Internet  5.53225087422482 % 5.532 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10645017484497 bps 1.106 Gbps 
Zlín → Brno  0.644490922385409 % 0.644 %   10 bps 10.000 Gbps   64.449092238541 bps 64.449 Mbps 
Brno → Zlín  1.33745683055011 % 1.337 %   10 bps 10.000 Gbps   133.745683055012 bps 133.746 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.018085917846736 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   180.85917846736 bps 180.859 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.90857042884725 % 3.909 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.0857042884725 bps 39.086 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.21428507727856 % 1.214 %   10 bps 10.000 Gbps   121.428507727856 bps 121.429 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.147079498911804 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47079498911804 bps 1.471 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.79280611528696 % 3.793 %   10 bps 10.000 Gbps   379.280611528696 bps 379.281 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.743916889076048 % 0.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.43916889076049 bps 7.439 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.150772320015093 % 0.151 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0772320015093 bps 15.077 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.461549135759732 % 0.462 %   10 bps 10.000 Gbps   46.1549135759732 bps 46.155 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164901004803206 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4901004803205 bps 16.490 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.55286897276154 % 1.553 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5286897276154 bps 15.529 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.153691255377156 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3691255377156 bps 15.369 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.130755944443818 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30755944443818 bps 1.308 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.573281304875978 % 0.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.73281304875978 bps 5.733 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.46234167390447 % 1.462 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6234167390447 bps 14.623 Kbps 
Summary  empty NA   3.004 bps 3.004 Tbps   57.9104323208656 bps 57.910 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Aug 1 00:13:01 2020