CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/8

Average load for period: 2020/08/01 00:00:00 - 2020/08/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/01 00:00:00 - 2020/08/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/8
ACONET->Brno  2.642%  Brno->ACONET  9.495%  Brno->Lednice  6.812%  Lednice->Brno  24.641%  Brno->SANET  3.081%  SANET->Brno  2.073%  Brno->Vyškov  4.667%  Vyškov->Brno  0.603%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.747e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.403e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.285%  Plzeň->České Budějovice  0.540%  České Budějovice->Tábor  0.488%  Tábor->České Budějovice  0.121%  Brno->Jihlava  3.257%  Jihlava->Brno  1.189%  České Budějovice->Jihlava  0.139%  Jihlava->České Budějovice  0.172%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.547%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.226%  Jihlava->Telč  0.550%  Telč->Jihlava  0.189%  Hradec Králové->Liberec  1.726%  Liberec->Hradec Králové  0.342%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.145e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  4.939e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.779e-3 %  Most->Plzeň  0.612e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.268%  Olomouc->Brno  0.105%  Hradec Králové->Olomouc  0.474%  Olomouc->Hradec Králové  0.136%  Olomouc->Ostrava  4.067%  Ostrava->Olomouc  0.294%  Olomouc->Zlín  0.553%  Zlín->Olomouc  1.277e-3 %  Brno->Ostrava  2.937%  Ostrava->Brno  2.497%  Karviná->Ostrava  0.722%  Ostrava->Karviná  2.501%  Opava->Ostrava  1.226%  Ostrava->Opava  0.556%  Ostrava->Pionier  3.625%  Pionier->Ostrava  0.591%  Hradec Králové->Pardubice  0.017%  Pardubice->Hradec Králové  0.062%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  0.930%  Plzeň->Praha  0.599%  Praha->Plzeň  1.201%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  14.718%  Praha->AMS-IX  0.760%  Brno->Praha  2.944%  Praha->Brno  5.704%  České Budějovice->Praha  1.934%  Praha->České Budějovice  1.258%  GÉANT2->Praha  8.212%  Praha->GÉANT2  5.765%  Hradec Králové->Praha  0.916%  Praha->Hradec Králové  2.496%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.509%  Praha->Pardubice  2.224%  Poděbrady->Praha  1.006%  Praha->Poděbrady  3.788%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.178%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.741%  Most->Ústí nad
Labem  5.049e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.055%  Praha->Ústí nad
Labem  3.642%  Ústí nad
Labem->Praha  1.651%  Brno->Zlín  1.343%  Zlín->Brno  0.817%  NIX.cz->Praha  1.278%  Praha->NIX.cz  0.616%  Praha->Public Internet  6.673%  Public Internet->Praha  6.197% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/01 00:00:00 - 2020/08/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/01 00:00:00 - 2020/08/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.64174398301798 % 2.642 %   10 bps 10.000 Gbps   264.174398301798 bps 264.174 Mbps 
Brno → ACONET  9.49481602517858 % 9.495 %   10 bps 10.000 Gbps   949.481602517858 bps 949.482 Mbps 
Lednice → Brno  24.6413423956288 % 24.641 %   1000 bps 1000.000 Mbps   246.413423956288 bps 246.413 Mbps 
Brno → Lednice  6.81151425055871 % 6.812 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.1151425055872 bps 68.115 Mbps 
Brno → SANET  3.08080511443615 % 3.081 %   20 bps 20.000 Gbps   616.16102288723 bps 616.161 Mbps 
SANET → Brno  2.07260633886269 % 2.073 %   20 bps 20.000 Gbps   414.521267772539 bps 414.521 Mbps 
Brno → Vyškov  4.66688722166322 % 4.667 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.6688722166322 bps 46.669 Mbps 
Vyškov → Brno  0.603436300368778 % 0.603 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.03436300368779 bps 6.034 Mbps 
Brno → Jihlava  3.25678920502478 % 3.257 %   100 bps 100.000 Gbps   3.25678920502478 bps 3.257 Gbps 
Jihlava → Brno  1.1890886739848 % 1.189 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1890886739848 bps 1.189 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.138656746649359 % 0.139 %   20 bps 20.000 Gbps   27.7313493298719 bps 27.731 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.171730260640182 % 0.172 %   20 bps 20.000 Gbps   34.3460521280365 bps 34.346 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.226235969747225 % 0.226 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.26235969747225 bps 2.262 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.546653197605286 % 0.547 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.46653197605286 bps 5.467 Mbps 
Jihlava → Telč  0.550173538744219 % 0.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.50173538744219 bps 5.502 Mbps 
Telč → Jihlava  0.188844541915254 % 0.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.88844541915254 bps 1.888 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.72615228267162 % 1.726 %   20 bps 20.000 Gbps   345.230456534324 bps 345.230 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.342236688228477 % 0.342 %   20 bps 20.000 Gbps   68.4473376456954 bps 68.447 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  4.93895723348733 % 4.939 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   493.895723348734 bps 493.896 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.14509050110773 % 1.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   114.509050110773 bps 114.509 Kbps 
Děčín → Most  0.263560422710198 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63560422710198 bps 2.636 Kbps 
Most → Děčín  0.778513767282233 % 0.779 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.78513767282234 bps 7.785 Kbps 
Plzeň → Most  0.107244217151975 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07244217151975 bps 1.072 Kbps 
Most → Plzeň  0.612174528400726 % 0.612 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.12174528400726 bps 6.122 Kbps 
Olomouc → Brno  0.104718737497798 % 0.105 %   100 bps 100.000 Gbps   104.718737497799 bps 104.719 Mbps 
Brno → Olomouc  0.267935356402131 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   267.935356402131 bps 267.935 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.135786156172863 % 0.136 %   100 bps 100.000 Gbps   135.786156172863 bps 135.786 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.473671108347406 % 0.474 %   100 bps 100.000 Gbps   473.671108347407 bps 473.671 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.293629619308566 % 0.294 %   20 bps 20.000 Gbps   54.7210999008841 bps 54.721 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.06730372304918 % 4.067 %   20 bps 20.000 Gbps   805.812459850684 bps 805.812 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.27714481041911 % 1.277 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   127.714481041911 bps 127.714 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.552687068489753 % 0.553 %   10 bps 10.000 Gbps   55.2687068489753 bps 55.269 Mbps 
Brno → Ostrava  2.9374008121069 % 2.937 %   100 bps 100.000 Gbps   2.9374008121069 bps 2.937 Gbps 
Ostrava → Brno  2.49677958359906 % 2.497 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49677958359906 bps 2.497 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.722084628421573 % 0.722 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.22084628421574 bps 7.221 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.50053276909148 % 2.501 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.0053276909148 bps 25.005 Mbps 
Opava → Ostrava  1.22561061450728 % 1.226 %   10 bps 10.000 Gbps   122.561061450729 bps 122.561 Mbps 
Ostrava → Opava  0.555945579937442 % 0.556 %   10 bps 10.000 Gbps   55.5945579937442 bps 55.595 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.62484454865794 % 3.625 %   10 bps 10.000 Gbps   362.484454865794 bps 362.484 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.591252311762759 % 0.591 %   10 bps 10.000 Gbps   59.1252311762759 bps 59.125 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.061994108815995 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.1994108815995 bps 6.199 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0168299914215941 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.68299914215942 bps 1.683 Mbps 
Plzeň → Praha  0.598823192105003 % 0.599 %   100 bps 100.000 Gbps   598.823192105003 bps 598.823 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162386238163706 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2386238163706 bps 16.239 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.929763064010166 % 0.930 %   10 bps 10.000 Gbps   92.9763064010166 bps 92.976 Mbps 
Praha → Plzeň  1.2008677704887 % 1.201 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2008677704887 bps 1.201 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0194377053279026 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.94377053279026 bps 1.944 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161848775941412 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1848775941412 bps 16.185 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.759657887576051 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   75.965788757605 bps 75.966 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.7175498498923 % 14.718 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47175498498923 bps 1.472 Gbps 
Brno → Praha  2.94384394319378 % 2.944 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94384394319378 bps 2.944 Gbps 
Praha → Brno  5.70357056543037 % 5.704 %   100 bps 100.000 Gbps   5.70357056543037 bps 5.704 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.93392533819356 % 1.934 %   20 bps 20.000 Gbps   386.785067638711 bps 386.785 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.25830521219201 % 1.258 %   20 bps 20.000 Gbps   251.661042438401 bps 251.661 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.76517609544267 % 5.765 %   100 bps 100.000 Gbps   5.76517609544266 bps 5.765 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.2123129592013 % 8.212 %   100 bps 100.000 Gbps   8.21231295920131 bps 8.212 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.4957374315428 % 2.496 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4957374315428 bps 2.496 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.91591241144602 % 0.916 %   100 bps 100.000 Gbps   915.912411446019 bps 915.912 Mbps 
Liberec → Praha  0.158209698709088 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8209698709088 bps 15.821 Kbps 
Praha → Liberec  0.172961229364834 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2961229364834 bps 17.296 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.615706948267553 % 0.616 %   600 bps 600.000 Gbps   2.46708821676811 bps 2.467 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.2784044354499 % 1.278 %   600 bps 600.000 Gbps   5.12106438300322 bps 5.121 Gbps 
Pardubice → Praha  0.508887712632219 % 0.509 %   10 bps 10.000 Gbps   50.8887712632219 bps 50.889 Mbps 
Praha → Pardubice  2.22414255376613 % 2.224 %   10 bps 10.000 Gbps   222.414255376613 bps 222.414 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.78828078243076 % 3.788 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.8828078243075 bps 37.883 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.005863294959 % 1.006 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.05863294959 bps 10.059 Mbps 
Praha → Public Internet  6.67327953252464 % 6.673 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32159025428206 bps 1.322 Gbps 
Public Internet → Praha  6.19662591263052 % 6.197 %   20 bps 20.000 Gbps   1.21962762475204 bps 1.220 Gbps 
Brno → Zlín  1.34251704549591 % 1.343 %   10 bps 10.000 Gbps   134.251704549591 bps 134.252 Mbps 
Zlín → Brno  0.817490016281111 % 0.817 %   10 bps 10.000 Gbps   81.749001628111 bps 81.749 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.178120759614117 % 0.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78120759614117 bps 1.781 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.04925173324316 % 5.049 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.4925173324316 bps 50.493 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0550279075285885 % 0.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   550.279075285886 bps 550.279 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.741354709534912 % 0.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.41354709534912 bps 7.414 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.65073721796179 % 1.651 %   10 bps 10.000 Gbps   165.073721796179 bps 165.074 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.64206674834941 % 3.642 %   10 bps 10.000 Gbps   364.20667483494 bps 364.207 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163500137117403 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3500137117403 bps 16.350 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.746982143425835 % 0.747 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.46982143425835 bps 7.470 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.488187478944563 % 0.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.88187478944563 bps 4.882 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149844142389833 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9844142389833 bps 14.984 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40314160320056 % 1.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0314160320056 bps 14.031 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.120630074125583 % 0.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20630074125583 bps 1.206 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.285208119348548 % 0.285 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5208119348548 bps 28.521 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.539565282216561 % 0.540 %   10 bps 10.000 Gbps   53.956528221656 bps 53.957 Mbps 
Summary  empty NA   3.364 bps 3.364 Tbps   56.9327506815526 bps 56.933 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Sep 1 00:12:44 2020