CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/10

Average load for period: 2020/10/01 00:00:00 - 2020/10/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/01 00:00:00 - 2020/10/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/10
ACONET->Brno  4.025%  Brno->ACONET  14.303%  Brno->Lednice  7.638%  Lednice->Brno  27.102%  Brno->SANET  7.247%  SANET->Brno  2.154%  Brno->Vyškov  5.255%  Vyškov->Brno  1.205%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.546%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.272%  České Budějovice->Plzeň  0.225%  Plzeň->České Budějovice  0.701%  České Budějovice->Tábor  0.466%  Tábor->České Budějovice  0.152%  Brno->Jihlava  2.901%  Jihlava->Brno  1.649%  České Budějovice->Jihlava  1.356e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.092%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.239e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.504%  Telč->Jihlava  0.113%  Hradec Králové->Liberec  3.558%  Liberec->Hradec Králové  1.045%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.544e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.057e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.372e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.568%  Olomouc->Brno  0.331%  Hradec Králové->Olomouc  0.962%  Olomouc->Hradec Králové  0.319%  Olomouc->Ostrava  3.562%  Ostrava->Olomouc  0.159%  Olomouc->Zlín  0.931%  Zlín->Olomouc  0.788e-3 %  Brno->Ostrava  3.742%  Ostrava->Brno  2.953%  Karviná->Ostrava  1.279%  Ostrava->Karviná  3.774%  Opava->Ostrava  0.838%  Ostrava->Opava  0.716%  Ostrava->Pionier  6.067%  Pionier->Ostrava  1.103%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.070%  Cheb->Plzeň  0.036%  Plzeň->Cheb  1.006%  Plzeň->Praha  0.889%  Praha->Plzeň  2.362%  Plzeň->Ústí nad
Labem  7.393e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.885e-3 %  AMS-IX->Praha  24.207%  Praha->AMS-IX  0.845%  Brno->Praha  5.139%  Praha->Brno  9.303%  České Budějovice->Praha  1.229%  Praha->České Budějovice  2.137%  GÉANT2->Praha  9.496%  Praha->GÉANT2  8.141%  Hradec Králové->Praha  1.172%  Praha->Hradec Králové  4.074%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.866%  Praha->Pardubice  3.649%  Poděbrady->Praha  1.668%  Praha->Poděbrady  7.359%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.247%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.986%  Most->Ústí nad
Labem  4.691e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.029%  Praha->Ústí nad
Labem  5.118%  Ústí nad
Labem->Praha  2.191%  Brno->Zlín  2.006%  Zlín->Brno  0.984%  NIX.cz->Praha  2.168%  Praha->NIX.cz  1.192%  Praha->Public Internet  8.056%  Public Internet->Praha  10.314% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/01 00:00:00 - 2020/10/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/01 00:00:00 - 2020/10/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.02468484207703 % 4.025 %   10 bps 10.000 Gbps   402.468484207702 bps 402.468 Mbps 
Brno → ACONET  14.3033950358058 % 14.303 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43033950358058 bps 1.430 Gbps 
Lednice → Brno  27.1016101183739 % 27.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   271.016101183739 bps 271.016 Mbps 
Brno → Lednice  7.63759962468747 % 7.638 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.3759962468747 bps 76.376 Mbps 
Brno → SANET  7.24691336713109 % 7.247 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44938267342622 bps 1.449 Gbps 
SANET → Brno  2.15430243171374 % 2.154 %   20 bps 20.000 Gbps   430.860486342747 bps 430.860 Mbps 
Vyškov → Brno  1.20463872979908 % 1.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0463872979908 bps 12.046 Mbps 
Brno → Vyškov  5.25529477082614 % 5.255 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.5529477082614 bps 52.553 Mbps 
Brno → Jihlava  2.90070501205941 % 2.901 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90070501205941 bps 2.901 Gbps 
Jihlava → Brno  1.64948636912313 % 1.649 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64948636912313 bps 1.649 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.239466956755742 % 0.239 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.39466956755742 bps 2.395 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265792789112617 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65792789112617 bps 2.658 Kbps 
Telč → Jihlava  0.112515160513349 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12515160513349 bps 1.125 Mbps 
Jihlava → Telč  0.504366988627398 % 0.504 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.04366988627397 bps 5.044 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.35595799803829 % 1.356 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   271.191599607658 bps 271.192 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0917495735647134 % 0.092 %   20 bps 20.000 Gbps   18.3499147129427 bps 18.350 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.04503170962441 % 1.045 %   20 bps 20.000 Gbps   209.006341924881 bps 209.006 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.55759992181917 % 3.558 %   20 bps 20.000 Gbps   711.519984363834 bps 711.520 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.543888891471732 % 0.544 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.3888891471731 bps 54.389 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.05743719621291 % 1.057 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   105.743719621291 bps 105.744 Kbps 
Děčín → Most  0.26023028779127 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6023028779127 bps 2.602 Kbps 
Most → Děčín  0.371596507673757 % 0.372 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71596507673757 bps 3.716 Kbps 
Most → Plzeň  0.20742102914051 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0742102914051 bps 2.074 Kbps 
Plzeň → Most  0.102835285468998 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02835285468998 bps 1.028 Kbps 
Brno → Olomouc  0.567907929824002 % 0.568 %   100 bps 100.000 Gbps   567.907929824001 bps 567.908 Mbps 
Olomouc → Brno  0.331262685035548 % 0.331 %   100 bps 100.000 Gbps   331.262685035547 bps 331.263 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.962304996737847 % 0.962 %   100 bps 100.000 Gbps   962.304996737847 bps 962.305 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.319290991542904 % 0.319 %   100 bps 100.000 Gbps   319.290991542904 bps 319.291 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.5621291996817 % 3.562 %   20 bps 20.000 Gbps   694.397518882839 bps 694.398 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.159275201370325 % 0.159 %   20 bps 20.000 Gbps   29.1586799693266 bps 29.159 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.931377300377073 % 0.931 %   10 bps 10.000 Gbps   93.1377300377073 bps 93.138 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.788278036093791 % 0.788 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   78.8278036093791 bps 78.828 Kbps 
Ostrava → Brno  2.95338866948422 % 2.953 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95338866948422 bps 2.953 Gbps 
Brno → Ostrava  3.74180208100564 % 3.742 %   100 bps 100.000 Gbps   3.74180208100564 bps 3.742 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.7742143780003 % 3.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.7421437800031 bps 37.742 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.27904752593638 % 1.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7904752593638 bps 12.790 Mbps 
Ostrava → Opava  0.715852664644291 % 0.716 %   10 bps 10.000 Gbps   71.5852664644291 bps 71.585 Mbps 
Opava → Ostrava  0.83842282481838 % 0.838 %   10 bps 10.000 Gbps   83.8422824818379 bps 83.842 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.0673227028554 % 6.067 %   10 bps 10.000 Gbps   606.73227028554 bps 606.732 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.10314216883008 % 1.103 %   10 bps 10.000 Gbps   110.314216883008 bps 110.314 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0246536159683091 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.46536159683091 bps 2.465 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0702809252272308 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   7.02809252272307 bps 7.028 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0361730245552217 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.61730245552217 bps 3.617 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.00626457585435 % 1.006 %   10 bps 10.000 Gbps   100.626457585435 bps 100.626 Mbps 
Plzeň → Praha  0.889363371078605 % 0.889 %   100 bps 100.000 Gbps   889.363371078605 bps 889.363 Mbps 
Praha → Plzeň  2.36156714109332 % 2.362 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36156714109332 bps 2.362 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.884911683367017 % 0.885 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   88.4911683367017 bps 88.491 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  7.39330888532832 % 7.393 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   739.330888532833 bps 739.331 Kbps 
AMS-IX → Praha  24.2065193372644 % 24.207 %   10 bps 10.000 Gbps   2.42065193372644 bps 2.421 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.844879031281256 % 0.845 %   10 bps 10.000 Gbps   84.4879031281256 bps 84.488 Mbps 
Brno → Praha  5.13897625087643 % 5.139 %   100 bps 100.000 Gbps   5.13897625087644 bps 5.139 Gbps 
Praha → Brno  9.30338449848105 % 9.303 %   100 bps 100.000 Gbps   9.30338449848104 bps 9.303 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.14056371859018 % 8.141 %   100 bps 100.000 Gbps   8.14056371859017 bps 8.141 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.49577897364538 % 9.496 %   100 bps 100.000 Gbps   9.49577897364537 bps 9.496 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.07431812793498 % 4.074 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07431812793498 bps 4.074 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.17152115235219 % 1.172 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17152115235219 bps 1.172 Gbps 
Liberec → Praha  0.157658385109667 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7658385109667 bps 15.766 Kbps 
Praha → Liberec  0.172494733696428 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2494733696428 bps 17.249 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.19237475863329 % 1.192 %   400 bps 400.000 Gbps   4.76949903453318 bps 4.769 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.16822408185221 % 2.168 %   400 bps 400.000 Gbps   8.67289632740885 bps 8.673 Gbps 
Praha → Pardubice  3.64884991838303 % 3.649 %   10 bps 10.000 Gbps   364.884991838304 bps 364.885 Mbps 
Pardubice → Praha  0.866133140947218 % 0.866 %   10 bps 10.000 Gbps   86.6133140947218 bps 86.613 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.35881589282024 % 7.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.5881589282024 bps 73.588 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.66825305942923 % 1.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6825305942923 bps 16.683 Mbps 
Praha → Public Internet  8.05579716305289 % 8.056 %   20 bps 20.000 Gbps   1.61115943261058 bps 1.611 Gbps 
Public Internet → Praha  10.3142504155167 % 10.314 %   20 bps 20.000 Gbps   2.06285008310334 bps 2.063 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.22851426662839 % 1.229 %   20 bps 20.000 Gbps   245.702853325677 bps 245.703 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.13675467687504 % 2.137 %   20 bps 20.000 Gbps   427.350935375008 bps 427.351 Mbps 
Brno → Zlín  2.00602180032749 % 2.006 %   10 bps 10.000 Gbps   200.602180032749 bps 200.602 Mbps 
Zlín → Brno  0.984310129090008 % 0.984 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4310129090008 bps 98.431 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.246541100043677 % 0.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.46541100043677 bps 2.465 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.985590291690059 % 0.986 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.85590291690059 bps 9.856 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0291860575456718 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   291.860575456718 bps 291.861 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.69094071382247 % 4.691 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.9094071382247 bps 46.909 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.19054329554581 % 2.191 %   10 bps 10.000 Gbps   219.054329554581 bps 219.054 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.11753094546547 % 5.118 %   10 bps 10.000 Gbps   511.753094546548 bps 511.753 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149783090783884 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9783090783884 bps 14.978 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.166311166536175 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6311166536175 bps 16.631 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.54608934093457 % 1.546 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4608934093457 bps 15.461 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.271869147046182 % 0.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.71869147046182 bps 2.719 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.700514519736729 % 0.701 %   10 bps 10.000 Gbps   70.0514519736729 bps 70.051 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.225340353853152 % 0.225 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5340353853153 bps 22.534 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.465667188639707 % 0.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.65667188639707 bps 4.657 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.152172067535059 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.52172067535059 bps 1.522 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   82.9223761462017 bps 82.922 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Nov 1 00:12:31 2020