CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/11

Average load for period: 2020/11/01 00:00:00 - 2020/11/30 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/01 00:00:00 - 2020/11/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/11
ACONET->Brno  4.540%  Brno->ACONET  12.829%  Brno->Lednice  7.360%  Lednice->Brno  28.091%  Brno->SANET  5.237%  SANET->Brno  2.036%  Brno->Vyškov  3.830%  Vyškov->Brno  1.668%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.442%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.260%  České Budějovice->Plzeň  0.021%  Plzeň->České Budějovice  9.138e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.327%  Tábor->České Budějovice  0.139%  Brno->Jihlava  2.585%  Jihlava->Brno  2.238%  České Budějovice->Jihlava  0.215e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.073%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.280e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.274e-3 %  Jihlava->Telč  0.499%  Telč->Jihlava  0.127%  Hradec Králové->Liberec  3.285%  Liberec->Hradec Králové  0.802%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.196e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.283e-3 %  Děčín->Most  0.351e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.421%  Olomouc->Brno  0.291%  Hradec Králové->Olomouc  0.845%  Olomouc->Hradec Králové  0.324%  Olomouc->Ostrava  3.033%  Ostrava->Olomouc  0.084%  Olomouc->Zlín  0.831%  Zlín->Olomouc  0.676e-3 %  Brno->Ostrava  3.656%  Ostrava->Brno  2.093%  Karviná->Ostrava  1.429%  Ostrava->Karviná  3.443%  Opava->Ostrava  0.580%  Ostrava->Opava  0.636%  Ostrava->Pionier  6.765%  Pionier->Ostrava  2.408%  Hradec Králové->Pardubice  2.073%  Pardubice->Hradec Králové  0.524%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  1.091%  Plzeň->Praha  0.907%  Praha->Plzeň  2.422%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  21.137%  Praha->AMS-IX  0.791%  Brno->Praha  6.924%  Praha->Brno  8.036%  České Budějovice->Praha  1.499%  Praha->České Budějovice  2.524%  GÉANT2->Praha  6.822%  Praha->GÉANT2  5.636%  Hradec Králové->Praha  1.214%  Praha->Hradec Králové  3.572%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.328%  Praha->Pardubice  1.413%  Poděbrady->Praha  1.701%  Praha->Poděbrady  8.869%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.506%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.478%  Most->Ústí nad
Labem  5.234e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.056%  Praha->Ústí nad
Labem  4.775%  Ústí nad
Labem->Praha  2.851%  Brno->Zlín  1.679%  Zlín->Brno  0.911%  NIX.cz->Praha  1.917%  Praha->NIX.cz  1.202%  Praha->Public Internet  4.911%  Public Internet->Praha  10.668% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/01 00:00:00 - 2020/11/30 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/01 00:00:00 - 2020/11/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.53987232717669 % 4.540 %   10 bps 10.000 Gbps   453.987232717668 bps 453.987 Mbps 
Brno → ACONET  12.8290297328578 % 12.829 %   10 bps 10.000 Gbps   1.28290297328578 bps 1.283 Gbps 
Lednice → Brno  28.0912874052585 % 28.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   280.912874052585 bps 280.913 Mbps 
Brno → Lednice  7.3595964807203 % 7.360 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.595964807203 bps 73.596 Mbps 
Brno → SANET  5.23681605301845 % 5.237 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04736321060369 bps 1.047 Gbps 
SANET → Brno  2.03648884276105 % 2.036 %   20 bps 20.000 Gbps   407.29776855221 bps 407.298 Mbps 
Brno → Vyškov  3.83002841892962 % 3.830 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.3002841892961 bps 38.300 Mbps 
Vyškov → Brno  1.66801472199992 % 1.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6801472199992 bps 16.680 Mbps 
Jihlava → Brno  2.23802507323089 % 2.238 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23802507323089 bps 2.238 Gbps 
Brno → Jihlava  2.58520115694872 % 2.585 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58520115694872 bps 2.585 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.27415903689509 % 0.274 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.7415903689509 bps 2.742 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.280033414349577 % 0.280 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.80033414349577 bps 2.800 Kbps 
Jihlava → Telč  0.498898992337054 % 0.499 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.98898992337054 bps 4.989 Mbps 
Telč → Jihlava  0.126811882945415 % 0.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.26811882945415 bps 1.268 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.214668387572132 % 0.215 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   42.9336775144264 bps 42.934 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0730963321699779 % 0.073 %   20 bps 20.000 Gbps   14.6192664339956 bps 14.619 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.28513133347265 % 3.285 %   20 bps 20.000 Gbps   657.026266694529 bps 657.026 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.802272030547469 % 0.802 %   20 bps 20.000 Gbps   160.454406109494 bps 160.454 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.195770343181112 % 0.196 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.5770343181112 bps 19.577 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.282880034224563 % 0.283 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2880034224563 bps 28.288 Kbps 
Děčín → Most  0.350712526119247 % 0.351 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.50712526119247 bps 3.507 Kbps 
Most → Děčín  0.382216082462441 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82216082462442 bps 3.822 Kbps 
Most → Plzeň  0.207418536531532 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07418536531532 bps 2.074 Kbps 
Plzeň → Most  0.106553310560299 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06553310560299 bps 1.066 Kbps 
Brno → Olomouc  0.420843075236351 % 0.421 %   100 bps 100.000 Gbps   420.843075236351 bps 420.843 Mbps 
Olomouc → Brno  0.291343383772765 % 0.291 %   100 bps 100.000 Gbps   291.343383772765 bps 291.343 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.844735775371371 % 0.845 %   100 bps 100.000 Gbps   844.73577537137 bps 844.736 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.32415259366973 % 0.324 %   100 bps 100.000 Gbps   324.15259366973 bps 324.153 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0843108122685435 % 0.084 %   20 bps 20.000 Gbps   16.8621624537087 bps 16.862 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.03319299905234 % 3.033 %   20 bps 20.000 Gbps   585.538492846507 bps 585.538 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.676176341661155 % 0.676 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   67.6176341661155 bps 67.618 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.831400284480068 % 0.831 %   10 bps 10.000 Gbps   83.1400284480068 bps 83.140 Mbps 
Ostrava → Brno  2.09267186760766 % 2.093 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09267186760766 bps 2.093 Gbps 
Brno → Ostrava  3.65614530901784 % 3.656 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65614530901784 bps 3.656 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.42945179090437 % 1.429 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2945179090437 bps 14.295 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.44325658372069 % 3.443 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.4325658372069 bps 34.433 Mbps 
Opava → Ostrava  0.580098694782449 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0098694782448 bps 58.010 Mbps 
Ostrava → Opava  0.636331598147172 % 0.636 %   10 bps 10.000 Gbps   63.6331598147172 bps 63.633 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.76460766088518 % 6.765 %   10 bps 10.000 Gbps   676.460766088519 bps 676.461 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.40843637494558 % 2.408 %   10 bps 10.000 Gbps   240.843637494558 bps 240.844 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.0725513956754 % 2.073 %   10 bps 10.000 Gbps   207.25513956754 bps 207.255 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.52416990025978 % 0.524 %   10 bps 10.000 Gbps   52.416990025978 bps 52.417 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.09118775852976 % 1.091 %   10 bps 10.000 Gbps   109.118775852976 bps 109.119 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.042512605712529 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.2512605712529 bps 4.251 Mbps 
Plzeň → Praha  0.907168775714482 % 0.907 %   100 bps 100.000 Gbps   907.168775714482 bps 907.169 Mbps 
Praha → Plzeň  2.42199652811665 % 2.422 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42199652811666 bps 2.422 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160130632681277 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0130632681278 bps 16.013 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160844871888772 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0844871888772 bps 16.084 Kbps 
AMS-IX → Praha  21.1365325799312 % 21.137 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11365325799312 bps 2.114 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.791304477036463 % 0.791 %   10 bps 10.000 Gbps   79.1304477036463 bps 79.130 Mbps 
Praha → Brno  8.03588642479626 % 8.036 %   100 bps 100.000 Gbps   8.03588642479625 bps 8.036 Gbps 
Brno → Praha  6.9244931220117 % 6.924 %   100 bps 100.000 Gbps   6.9244931220117 bps 6.924 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.82238159963453 % 6.822 %   100 bps 100.000 Gbps   6.82238159963453 bps 6.822 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.63585124194368 % 5.636 %   100 bps 100.000 Gbps   5.63585124194368 bps 5.636 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.21433765916976 % 1.214 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21433765916976 bps 1.214 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.57209986422322 % 3.572 %   100 bps 100.000 Gbps   3.57209986422322 bps 3.572 Gbps 
Liberec → Praha  0.15774050983322 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.774050983322 bps 15.774 Kbps 
Praha → Liberec  0.172891973864669 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2891973864669 bps 17.289 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.20228478305885 % 1.202 %   400 bps 400.000 Gbps   4.80913913223538 bps 4.809 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.91698467439936 % 1.917 %   400 bps 400.000 Gbps   7.66793869759743 bps 7.668 Gbps 
Pardubice → Praha  0.328057426042255 % 0.328 %   10 bps 10.000 Gbps   32.8057426042255 bps 32.806 Mbps 
Praha → Pardubice  1.4125511610461 % 1.413 %   10 bps 10.000 Gbps   141.25511610461 bps 141.255 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.86898560668284 % 8.869 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.6898560668284 bps 88.690 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.70069196241014 % 1.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0069196241014 bps 17.007 Mbps 
Praha → Public Internet  4.91056157500743 % 4.911 %   20 bps 20.000 Gbps   982.112315001486 bps 982.112 Mbps 
Public Internet → Praha  10.6682107173584 % 10.668 %   20 bps 20.000 Gbps   2.13364214347169 bps 2.134 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.52352237510308 % 2.524 %   20 bps 20.000 Gbps   504.704475020616 bps 504.704 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.49887031911988 % 1.499 %   20 bps 20.000 Gbps   299.774063823976 bps 299.774 Mbps 
Brno → Zlín  1.67938251931492 % 1.679 %   10 bps 10.000 Gbps   167.938251931492 bps 167.938 Mbps 
Zlín → Brno  0.910690234237299 % 0.911 %   10 bps 10.000 Gbps   91.0690234237299 bps 91.069 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.505600726328703 % 0.506 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.05600726328703 bps 5.056 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.4776257055804 % 1.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.776257055804 bps 14.776 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.23436578506558 % 5.234 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.3436578506558 bps 52.344 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0557158291463287 % 0.056 %   1000 bps 1000.000 Mbps   557.158291463286 bps 557.158 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.77467381214172 % 4.775 %   10 bps 10.000 Gbps   477.467381214173 bps 477.467 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.85145439174945 % 2.851 %   10 bps 10.000 Gbps   285.145439174945 bps 285.145 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149819208936487 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9819208936487 bps 14.982 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163383031920161 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3383031920161 bps 16.338 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.44190066051535 % 1.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4190066051535 bps 14.419 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.259855087544066 % 0.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59855087544065 bps 2.599 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0212210559884836 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.12210559884836 bps 2.122 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  9.13770463171352 % 9.138 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   913.770463171353 bps 913.770 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.138761811337419 % 0.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.38761811337419 bps 1.388 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.326828178311984 % 0.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26828178311984 bps 3.268 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   74.5098825912735 bps 74.510 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Dec 1 00:12:54 2020