CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/12

Average load for period: 2020/12/01 00:00:00 - 2020/12/31 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/12/01 00:00:00 - 2020/12/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/12
ACONET->Brno  2.860%  Brno->ACONET  11.232%  Brno->Lednice  6.817%  Lednice->Brno  31.449%  Brno->SANET  4.752%  SANET->Brno  1.745%  Brno->Vyškov  5.231%  Vyškov->Brno  1.344%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.266%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.223%  České Budějovice->Plzeň  0.045%  Plzeň->České Budějovice  0.019%  České Budějovice->Tábor  0.424%  Tábor->České Budějovice  0.135%  Brno->Jihlava  3.838%  Jihlava->Brno  1.608%  České Budějovice->Jihlava  0.437%  Jihlava->České Budějovice  0.074%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.247e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.271e-3 %  Jihlava->Telč  0.372%  Telč->Jihlava  0.067%  Hradec Králové->Liberec  3.196%  Liberec->Hradec Králové  1.302%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.191e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.251e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.377%  Olomouc->Brno  0.302%  Hradec Králové->Olomouc  0.848%  Olomouc->Hradec Králové  0.287%  Olomouc->Ostrava  3.034%  Ostrava->Olomouc  0.089%  Olomouc->Zlín  0.777%  Zlín->Olomouc  0.496e-3 %  Brno->Ostrava  3.410%  Ostrava->Brno  2.350%  Karviná->Ostrava  0.987%  Ostrava->Karviná  3.479%  Opava->Ostrava  0.540%  Ostrava->Opava  0.551%  Ostrava->Pionier  7.562%  Pionier->Ostrava  1.398%  Hradec Králové->Pardubice  3.392%  Pardubice->Hradec Králové  0.920%  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  1.013%  Plzeň->Praha  0.762%  Praha->Plzeň  2.389%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  17.943%  Praha->AMS-IX  0.795%  Brno->Praha  6.166%  Praha->Brno  7.830%  České Budějovice->Praha  1.871%  Praha->České Budějovice  2.147%  GÉANT2->Praha  8.019%  Praha->GÉANT2  5.953%  Hradec Králové->Praha  2.374%  Praha->Hradec Králové  4.810%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.444e-3 %  Praha->Pardubice  1.906e-3 %  Poděbrady->Praha  1.291%  Praha->Poděbrady  8.729%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.132%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.138%  Most->Ústí nad
Labem  3.631e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  4.343%  Ústí nad
Labem->Praha  2.216%  Brno->Zlín  1.602%  Zlín->Brno  0.839%  NIX.cz->Praha  1.757%  Praha->NIX.cz  0.991%  Praha->Public Internet  5.623%  Public Internet->Praha  6.800% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/12/01 00:00:00 - 2020/12/31 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/12/01 00:00:00 - 2020/12/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.231933707332 % 11.232 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1231933707332 bps 1.123 Gbps 
ACONET → Brno  2.86019524298532 % 2.860 %   10 bps 10.000 Gbps   286.019524298533 bps 286.020 Mbps 
Brno → Lednice  6.81667002748039 % 6.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.166700274804 bps 68.167 Mbps 
Lednice → Brno  31.4491002179768 % 31.449 %   1000 bps 1000.000 Mbps   314.491002179768 bps 314.491 Mbps 
Brno → SANET  4.75211753413664 % 4.752 %   20 bps 20.000 Gbps   950.423506827329 bps 950.424 Mbps 
SANET → Brno  1.74529500452426 % 1.745 %   20 bps 20.000 Gbps   349.059000904852 bps 349.059 Mbps 
Brno → Vyškov  5.23094089672244 % 5.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.3094089672244 bps 52.309 Mbps 
Vyškov → Brno  1.34414337099497 % 1.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4414337099497 bps 13.441 Mbps 
Jihlava → Brno  1.60763829462744 % 1.608 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60763829462744 bps 1.608 Gbps 
Brno → Jihlava  3.83767189932309 % 3.838 %   100 bps 100.000 Gbps   3.83767189932308 bps 3.838 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.271356975915294 % 0.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.71356975915294 bps 2.714 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.247411254230347 % 0.247 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47411254230347 bps 2.474 Kbps 
Jihlava → Telč  0.372005410882557 % 0.372 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.72005410882556 bps 3.720 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0672083082835108 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   672.083082835108 bps 672.083 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.436697272242431 % 0.437 %   20 bps 20.000 Gbps   87.3394544484862 bps 87.339 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0741686271558684 % 0.074 %   20 bps 20.000 Gbps   14.8337254311737 bps 14.834 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.19585143831091 % 3.196 %   20 bps 20.000 Gbps   639.170287662182 bps 639.170 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.30183164462209 % 1.302 %   20 bps 20.000 Gbps   260.366328924418 bps 260.366 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.250916049441745 % 0.251 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.0916049441745 bps 25.092 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.190817972188306 % 0.191 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.0817972188305 bps 19.082 Kbps 
Děčín → Most  0.261164174531205 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61164174531205 bps 2.612 Kbps 
Most → Děčín  0.376406592944299 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76406592944299 bps 3.764 Kbps 
Most → Plzeň  0.207144848500516 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07144848500516 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.115056852276249 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15056852276249 bps 1.151 Kbps 
Brno → Olomouc  0.376555012860197 % 0.377 %   100 bps 100.000 Gbps   376.555012860197 bps 376.555 Mbps 
Olomouc → Brno  0.302053875457452 % 0.302 %   100 bps 100.000 Gbps   302.053875457452 bps 302.054 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.28715247435603 % 0.287 %   100 bps 100.000 Gbps   287.15247435603 bps 287.152 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.847988855754716 % 0.848 %   100 bps 100.000 Gbps   847.988855754718 bps 847.989 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0890643824182829 % 0.089 %   20 bps 20.000 Gbps   17.7855128131675 bps 17.786 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.03366667901732 % 3.034 %   20 bps 20.000 Gbps   601.481889563036 bps 601.482 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.77731835706799 % 0.777 %   10 bps 10.000 Gbps   77.7318357067989 bps 77.732 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.496073180322459 % 0.496 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.607318032246 bps 49.607 Kbps 
Ostrava → Brno  2.35046245076981 % 2.350 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35046245076981 bps 2.350 Gbps 
Brno → Ostrava  3.41028603057033 % 3.410 %   100 bps 100.000 Gbps   3.41028603057033 bps 3.410 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.47917395902493 % 3.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.7917395902493 bps 34.792 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.986952268129742 % 0.987 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.86952268129741 bps 9.870 Mbps 
Opava → Ostrava  0.539547830032047 % 0.540 %   10 bps 10.000 Gbps   53.9547830032047 bps 53.955 Mbps 
Ostrava → Opava  0.551081578451146 % 0.551 %   10 bps 10.000 Gbps   55.1081578451145 bps 55.108 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.56192226501208 % 7.562 %   10 bps 10.000 Gbps   756.192226501208 bps 756.192 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.39840284390767 % 1.398 %   10 bps 10.000 Gbps   139.840284390767 bps 139.840 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.39193513867286 % 3.392 %   10 bps 10.000 Gbps   339.193513867286 bps 339.194 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.919636063679643 % 0.920 %   10 bps 10.000 Gbps   91.9636063679642 bps 91.964 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.01283884873775 % 1.013 %   10 bps 10.000 Gbps   101.283884873775 bps 101.284 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0346609814909398 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.46609814909397 bps 3.466 Mbps 
Praha → Plzeň  2.38856779383995 % 2.389 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38856779383995 bps 2.389 Gbps 
Plzeň → Praha  0.762221180218637 % 0.762 %   100 bps 100.000 Gbps   762.221180218637 bps 762.221 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160857564432988 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0857564432988 bps 16.086 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160072740271191 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0072740271192 bps 16.007 Kbps 
AMS-IX → Praha  17.9425259875795 % 17.943 %   10 bps 10.000 Gbps   1.79425259875795 bps 1.794 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.795022049583256 % 0.795 %   10 bps 10.000 Gbps   79.5022049583256 bps 79.502 Mbps 
Praha → Brno  7.83024500800384 % 7.830 %   100 bps 100.000 Gbps   7.83024500800384 bps 7.830 Gbps 
Brno → Praha  6.16602122622149 % 6.166 %   100 bps 100.000 Gbps   6.16602122622149 bps 6.166 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.95266421516247 % 5.953 %   100 bps 100.000 Gbps   5.95266421516247 bps 5.953 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.01919115030684 % 8.019 %   100 bps 100.000 Gbps   8.01919115030683 bps 8.019 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.37421455008261 % 2.374 %   100 bps 100.000 Gbps   2.37421455008261 bps 2.374 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.810299864895 % 4.810 %   100 bps 100.000 Gbps   4.810299864895 bps 4.810 Gbps 
Liberec → Praha  0.157636544636178 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7636544636179 bps 15.764 Kbps 
Praha → Liberec  0.172288928957879 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.228892895788 bps 17.229 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.991368970436952 % 0.991 %   400 bps 400.000 Gbps   3.96547588174781 bps 3.965 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.75747128351314 % 1.757 %   400 bps 400.000 Gbps   7.02988513405257 bps 7.030 Gbps 
Praha → Pardubice  1.90600437915356 % 1.906 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   190.600437915356 bps 190.600 Kbps 
Pardubice → Praha  0.443804045060585 % 0.444 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.3804045060585 bps 44.380 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.29135533547753 % 1.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9135533547753 bps 12.914 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.72937301487675 % 8.729 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.2937301487676 bps 87.294 Mbps 
Public Internet → Praha  6.80030198370937 % 6.800 %   20 bps 20.000 Gbps   1.36006039674188 bps 1.360 Gbps 
Praha → Public Internet  5.62275577459289 % 5.623 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12455115491858 bps 1.125 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.87123014156654 % 1.871 %   20 bps 20.000 Gbps   374.246028313309 bps 374.246 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.14744943895374 % 2.147 %   20 bps 20.000 Gbps   429.489887790749 bps 429.490 Mbps 
Zlín → Brno  0.839314233220756 % 0.839 %   10 bps 10.000 Gbps   83.9314233220757 bps 83.931 Mbps 
Brno → Zlín  1.60197409569154 % 1.602 %   10 bps 10.000 Gbps   160.197409569154 bps 160.197 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.13821001789208 % 1.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3821001789208 bps 11.382 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.132052525389553 % 0.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32052525389553 bps 1.321 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0145900399710787 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   145.900399710787 bps 145.900 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.63099949934874 % 3.631 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.3099949934874 bps 36.310 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.34295603503334 % 4.343 %   10 bps 10.000 Gbps   434.295603503334 bps 434.296 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.21575883472729 % 2.216 %   10 bps 10.000 Gbps   221.575883472729 bps 221.576 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149770906298367 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9770906298367 bps 14.977 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163386135117359 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3386135117359 bps 16.339 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.222807602562802 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.22807602562802 bps 2.228 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.26626436368361 % 1.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6626436368361 bps 12.663 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0452408944260896 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.52408944260896 bps 4.524 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0191609813154011 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.91609813154011 bps 1.916 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.424302998998687 % 0.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.24302998998687 bps 4.243 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.134931300520958 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34931300520958 bps 1.349 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   74.9670217443194 bps 74.967 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jan 1 00:12:42 2021