CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/1

Average load for period: 2021/01/01 00:00:00 - 2021/01/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/01 00:00:00 - 2021/01/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/1
ACONET->Brno  2.401%  Brno->ACONET  12.531%  Brno->Lednice  7.792%  Lednice->Brno  29.621%  Brno->SANET  4.024%  SANET->Brno  1.893%  Brno->Vyškov  3.376%  Vyškov->Brno  1.186%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.284%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.206%  České Budějovice->Plzeň  0.076%  Plzeň->České Budějovice  1.920e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.385%  Tábor->České Budějovice  0.186%  Brno->Jihlava  2.079%  Jihlava->Brno  1.841%  České Budějovice->Jihlava  0.301%  Jihlava->České Budějovice  0.070%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.236e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->Telč  0.421%  Telč->Jihlava  0.093%  Hradec Králové->Liberec  3.513%  Liberec->Hradec Králové  0.967%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.376e-3 %  Děčín->Most  0.268e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.386%  Olomouc->Brno  0.230%  Hradec Králové->Olomouc  0.743%  Olomouc->Hradec Králové  0.270%  Olomouc->Ostrava  2.937%  Ostrava->Olomouc  0.108%  Olomouc->Zlín  0.782%  Zlín->Olomouc  0.756e-3 %  Brno->Ostrava  2.943%  Ostrava->Brno  1.680%  Karviná->Ostrava  0.919%  Ostrava->Karviná  2.986%  Opava->Ostrava  0.494%  Ostrava->Opava  0.605%  Ostrava->Pionier  6.551%  Pionier->Ostrava  1.179%  Hradec Králové->Pardubice  3.749%  Pardubice->Hradec Králové  0.982%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  0.892%  Plzeň->Praha  0.917%  Praha->Plzeň  1.875%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.963%  Praha->AMS-IX  0.701%  Brno->Praha  3.951%  Praha->Brno  8.517%  České Budějovice->Praha  0.815%  Praha->České Budějovice  2.758%  GÉANT2->Praha  7.247%  Praha->GÉANT2  6.397%  Hradec Králové->Praha  1.273%  Praha->Hradec Králové  3.782%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.447%  Praha->Poděbrady  7.903%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.439%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.123%  Most->Ústí nad
Labem  4.398e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  4.501%  Ústí nad
Labem->Praha  2.359%  Brno->Zlín  1.711%  Zlín->Brno  0.779%  NIX.cz->Praha  1.997%  Praha->NIX.cz  1.116%  Praha->Public Internet  6.761%  Public Internet->Praha  8.076% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/01 00:00:00 - 2021/01/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/01 00:00:00 - 2021/01/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.5314264032983 % 12.531 %   10 bps 10.000 Gbps   1.25314264032984 bps 1.253 Gbps 
ACONET → Brno  2.40117472042029 % 2.401 %   10 bps 10.000 Gbps   240.117472042029 bps 240.117 Mbps 
Brno → Lednice  7.79154855342382 % 7.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.9154855342382 bps 77.915 Mbps 
Lednice → Brno  29.6205509454733 % 29.621 %   1000 bps 1000.000 Mbps   296.205509454733 bps 296.206 Mbps 
Brno → SANET  4.02356138928247 % 4.024 %   20 bps 20.000 Gbps   804.712277856494 bps 804.712 Mbps 
SANET → Brno  1.89277899467779 % 1.893 %   20 bps 20.000 Gbps   378.555798935559 bps 378.556 Mbps 
Brno → Vyškov  3.37577906554684 % 3.376 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.7577906554684 bps 33.758 Mbps 
Vyškov → Brno  1.18589518601302 % 1.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8589518601302 bps 11.859 Mbps 
Jihlava → Brno  1.84134395103704 % 1.841 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84134395103704 bps 1.841 Gbps 
Brno → Jihlava  2.07894959477622 % 2.079 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07894959477622 bps 2.079 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.235722790872196 % 0.236 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.35722790872196 bps 2.357 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.269961918072423 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69961918072423 bps 2.700 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0932500418905683 % 0.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   932.500418905682 bps 932.500 Kbps 
Jihlava → Telč  0.421076556144748 % 0.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.21076556144748 bps 4.211 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0701248015587723 % 0.070 %   20 bps 20.000 Gbps   14.0249603117544 bps 14.025 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.301442458440606 % 0.301 %   20 bps 20.000 Gbps   60.2884916881212 bps 60.288 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.967146633882666 % 0.967 %   20 bps 20.000 Gbps   193.429326776533 bps 193.429 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.51276366095457 % 3.513 %   20 bps 20.000 Gbps   702.552732190916 bps 702.553 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.21205997968594 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.205997968594 bps 21.206 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.376450451607315 % 0.376 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.6450451607315 bps 37.645 Kbps 
Děčín → Most  0.267587643301675 % 0.268 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.67587643301675 bps 2.676 Kbps 
Most → Děčín  0.380999202036679 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80999202036679 bps 3.810 Kbps 
Plzeň → Most  0.112758710919638 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12758710919638 bps 1.128 Kbps 
Most → Plzeň  0.207029278923502 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07029278923502 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.385615326291125 % 0.386 %   100 bps 100.000 Gbps   385.615326291125 bps 385.615 Mbps 
Olomouc → Brno  0.229666240045772 % 0.230 %   100 bps 100.000 Gbps   229.666240045772 bps 229.666 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.743373759276854 % 0.743 %   100 bps 100.000 Gbps   743.373759276855 bps 743.374 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.270060620881872 % 0.270 %   100 bps 100.000 Gbps   270.060620881872 bps 270.061 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.107817834094594 % 0.108 %   20 bps 20.000 Gbps   21.471815559031 bps 21.472 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.93662854402986 % 2.937 %   20 bps 20.000 Gbps   580.005965622882 bps 580.006 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.756493335650373 % 0.756 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.6493335650372 bps 75.649 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.781725173959133 % 0.782 %   10 bps 10.000 Gbps   78.1725173959134 bps 78.173 Mbps 
Ostrava → Brno  1.68046738871077 % 1.680 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68046738871077 bps 1.680 Gbps 
Brno → Ostrava  2.94346945016784 % 2.943 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94346945016784 bps 2.943 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.98621110983958 % 2.986 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.8621110983958 bps 29.862 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.918980122354412 % 0.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.18980122354412 bps 9.190 Mbps 
Opava → Ostrava  0.494397371706454 % 0.494 %   10 bps 10.000 Gbps   49.4397371706454 bps 49.440 Mbps 
Ostrava → Opava  0.604545610741706 % 0.605 %   10 bps 10.000 Gbps   60.4545610741705 bps 60.455 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.55108513221284 % 6.551 %   10 bps 10.000 Gbps   655.108513221284 bps 655.109 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.178963288003 % 1.179 %   10 bps 10.000 Gbps   117.8963288003 bps 117.896 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.98181618086051 % 0.982 %   10 bps 10.000 Gbps   98.181618086051 bps 98.182 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.74894862756028 % 3.749 %   10 bps 10.000 Gbps   374.894862756028 bps 374.895 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.040485741468055 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.04857414680551 bps 4.049 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.892112327727255 % 0.892 %   10 bps 10.000 Gbps   89.2112327727253 bps 89.211 Mbps 
Praha → Plzeň  1.87452791533041 % 1.875 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87452791533041 bps 1.875 Gbps 
Plzeň → Praha  0.91743978582125 % 0.917 %   100 bps 100.000 Gbps   917.439785821251 bps 917.440 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160817627731539 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0817627731539 bps 16.082 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160093257550327 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0093257550327 bps 16.009 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.701052289544586 % 0.701 %   10 bps 10.000 Gbps   70.1052289544586 bps 70.105 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.9625223149583 % 18.963 %   10 bps 10.000 Gbps   1.89625223149583 bps 1.896 Gbps 
Praha → Brno  8.51735206081423 % 8.517 %   100 bps 100.000 Gbps   8.51735206081423 bps 8.517 Gbps 
Brno → Praha  3.95058573093973 % 3.951 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95058573093973 bps 3.951 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.39734992117134 % 6.397 %   100 bps 100.000 Gbps   6.39734992117135 bps 6.397 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.2472879083289 % 7.247 %   100 bps 100.000 Gbps   7.2472879083289 bps 7.247 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.27277066098898 % 1.273 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27277066098898 bps 1.273 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.78225761153792 % 3.782 %   100 bps 100.000 Gbps   3.78225761153792 bps 3.782 Gbps 
Liberec → Praha  0.157609948159082 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7609948159082 bps 15.761 Kbps 
Praha → Liberec  0.17229972259585 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.229972259585 bps 17.230 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.99700645983353 % 1.997 %   400 bps 400.000 Gbps   7.98802583933411 bps 7.988 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.1164754769239 % 1.116 %   400 bps 400.000 Gbps   4.4659019076956 bps 4.466 Gbps 
Pardubice → Praha  0.15749055091239 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.749055091239 bps 15.749 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172323968668581 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2323968668581 bps 17.232 Kbps 
Praha → Poděbrady  7.90280724821162 % 7.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.0280724821161 bps 79.028 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.44681337707192 % 1.447 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4681337707192 bps 14.468 Mbps 
Public Internet → Praha  8.07637192372918 % 8.076 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49042449257207 bps 1.490 Gbps 
Praha → Public Internet  6.76096633919453 % 6.761 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23658197521543 bps 1.237 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.75822440152459 % 2.758 %   20 bps 20.000 Gbps   551.644880304917 bps 551.645 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.81544435598468 % 0.815 %   20 bps 20.000 Gbps   163.088871196936 bps 163.089 Mbps 
Zlín → Brno  0.77870093039969 % 0.779 %   10 bps 10.000 Gbps   77.8700930399689 bps 77.870 Mbps 
Brno → Zlín  1.71146443345692 % 1.711 %   10 bps 10.000 Gbps   171.146443345692 bps 171.146 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.439119617254762 % 0.439 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.39119617254761 bps 4.391 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.12275444403184 % 1.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2275444403184 bps 11.228 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0251479278483875 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.479278483875 bps 251.479 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.39816255937046 % 4.398 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.9816255937046 bps 43.982 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.35909351010108 % 2.359 %   10 bps 10.000 Gbps   235.909351010108 bps 235.909 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.50089008661427 % 4.501 %   10 bps 10.000 Gbps   450.089008661428 bps 450.089 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16333970171012 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.333970171012 bps 16.334 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149798643325192 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9798643325192 bps 14.980 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.2842484261113 % 1.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.842484261113 bps 12.842 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.205732783177383 % 0.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.05732783177383 bps 2.057 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.076115239752067 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.61152397520671 bps 7.612 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.92017696990216 % 1.920 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   192.017696990217 bps 192.018 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.185583610478992 % 0.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85583610478992 bps 1.856 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.385038684974932 % 0.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85038684974932 bps 3.850 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   69.3072991942943 bps 69.307 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 1 00:12:58 2021