CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/2

Average load for period: 2021/02/01 00:00:00 - 2021/02/28 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/02/01 00:00:00 - 2021/02/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/2
ACONET->Brno  4.200%  Brno->ACONET  14.072%  Brno->Lednice  7.398%  Lednice->Brno  29.268%  Brno->SANET  4.407%  SANET->Brno  1.736%  Brno->Vyškov  3.992%  Vyškov->Brno  1.107%  Brno->České Budějovice  0.167e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.431%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.236%  České Budějovice->Plzeň  0.028%  Plzeň->České Budějovice  0.022%  České Budějovice->Tábor  0.375%  Tábor->České Budějovice  0.135%  Brno->Jihlava  2.050%  Jihlava->Brno  1.483%  České Budějovice->Jihlava  0.580%  Jihlava->České Budějovice  0.193%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.230e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.320e-3 %  Jihlava->Telč  0.323%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  3.742%  Liberec->Hradec Králové  1.289%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.042%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.167%  Děčín->Most  0.549e-3 %  Most->Děčín  0.424e-3 %  Most->Plzeň  0.210e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.452%  Olomouc->Brno  0.197%  Hradec Králové->Olomouc  0.927%  Olomouc->Hradec Králové  0.316%  Olomouc->Ostrava  3.407%  Ostrava->Olomouc  0.326%  Olomouc->Zlín  0.968%  Zlín->Olomouc  0.025%  Brno->Ostrava  2.905%  Ostrava->Brno  1.950%  Karviná->Ostrava  0.945%  Ostrava->Karviná  2.715%  Opava->Ostrava  0.474%  Ostrava->Opava  0.716%  Ostrava->Pionier  7.696%  Pionier->Ostrava  1.476%  Hradec Králové->Pardubice  3.887%  Pardubice->Hradec Králové  0.942%  Cheb->Plzeň  0.042%  Plzeň->Cheb  1.023%  Plzeň->Praha  1.129%  Praha->Plzeň  2.095%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  21.176%  Praha->AMS-IX  0.750%  Brno->Praha  3.849%  Praha->Brno  7.396%  České Budějovice->Praha  1.123%  Praha->České Budějovice  3.677%  GÉANT2->Praha  8.585%  Praha->GÉANT2  7.253%  Hradec Králové->Praha  2.192%  Praha->Hradec Králové  5.261%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.925%  Praha->Poděbrady  9.257%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.294%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.275%  Most->Ústí nad
Labem  4.706e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Praha->Ústí nad
Labem  5.286%  Ústí nad
Labem->Praha  2.423%  Brno->Zlín  2.005%  Zlín->Brno  0.921%  NIX.cz->Praha  2.174%  Praha->NIX.cz  1.178%  Praha->Public Internet  7.253%  Public Internet->Praha  8.040% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/02/01 00:00:00 - 2021/02/28 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/02/01 00:00:00 - 2021/02/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.20021069739364 % 4.200 %   10 bps 10.000 Gbps   420.021069739364 bps 420.021 Mbps 
Brno → ACONET  14.0720579375761 % 14.072 %   10 bps 10.000 Gbps   1.40720579375761 bps 1.407 Gbps 
Brno → Lednice  7.39798019883477 % 7.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.9798019883477 bps 73.980 Mbps 
Lednice → Brno  29.2676200902247 % 29.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   292.676200902247 bps 292.676 Mbps 
Brno → SANET  4.40686288215688 % 4.407 %   20 bps 20.000 Gbps   881.372576431376 bps 881.373 Mbps 
SANET → Brno  1.73581437396362 % 1.736 %   20 bps 20.000 Gbps   347.162874792723 bps 347.163 Mbps 
Brno → Vyškov  3.99244921552672 % 3.992 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.9244921552672 bps 39.924 Mbps 
Vyškov → Brno  1.10684245911651 % 1.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0684245911651 bps 11.068 Mbps 
Brno → Jihlava  2.05040375965986 % 2.050 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98425758744114 bps 1.984 Gbps 
Jihlava → Brno  1.48269674465709 % 1.483 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48135024279961 bps 1.481 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.229637165937341 % 0.230 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29637165937341 bps 2.296 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.319990334299365 % 0.320 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.19990334299365 bps 3.200 Kbps 
Jihlava → Telč  0.323077788991101 % 0.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23077788991101 bps 3.231 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0760147538238946 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   760.147538238945 bps 760.148 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193002687676086 % 0.193 %   20 bps 20.000 Gbps   38.6005375352171 bps 38.601 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.579762483013892 % 0.580 %   20 bps 20.000 Gbps   115.952496602778 bps 115.952 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.28855461996655 % 1.289 %   20 bps 20.000 Gbps   257.71092399331 bps 257.711 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.7420328669441 % 3.742 %   20 bps 20.000 Gbps   748.40657338882 bps 748.407 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.167356036547206 % 0.167 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7356036547206 bps 16.736 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0416521596317985 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.16521596317985 bps 4.165 Mbps 
Most → Děčín  0.423688225643764 % 0.424 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.23688225643764 bps 4.237 Kbps 
Děčín → Most  0.548604816957287 % 0.549 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.48604816957287 bps 5.486 Kbps 
Plzeň → Most  0.112452241474808 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12452241474808 bps 1.125 Kbps 
Most → Plzeň  0.210434635091647 % 0.210 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.10434635091648 bps 2.104 Kbps 
Brno → Olomouc  0.452107693884332 % 0.452 %   100 bps 100.000 Gbps   452.107693884331 bps 452.108 Mbps 
Olomouc → Brno  0.197024872021402 % 0.197 %   100 bps 100.000 Gbps   197.024872021402 bps 197.025 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.926662732173134 % 0.927 %   100 bps 100.000 Gbps   926.662732173134 bps 926.663 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.316245788791997 % 0.316 %   100 bps 100.000 Gbps   316.245788791997 bps 316.246 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.325809642559864 % 0.326 %   20 bps 20.000 Gbps   65.1619285119727 bps 65.162 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.40685652648921 % 3.407 %   20 bps 20.000 Gbps   673.925428313234 bps 673.925 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.968175185074596 % 0.968 %   10 bps 10.000 Gbps   96.8175185074596 bps 96.818 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.025254075916016 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52540759160161 bps 2.525 Mbps 
Brno → Ostrava  2.90545003020682 % 2.905 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90545003020682 bps 2.905 Gbps 
Ostrava → Brno  1.95049646197236 % 1.950 %   100 bps 100.000 Gbps   1.95049646197236 bps 1.950 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.71460073597966 % 2.715 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.1460073597965 bps 27.146 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.94458261466897 % 0.945 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.44582614668971 bps 9.446 Mbps 
Ostrava → Opava  0.715575649546971 % 0.716 %   10 bps 10.000 Gbps   71.5575649546971 bps 71.558 Mbps 
Opava → Ostrava  0.474499008821679 % 0.474 %   10 bps 10.000 Gbps   47.4499008821679 bps 47.450 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.47614337364033 % 1.476 %   10 bps 10.000 Gbps   147.614337364033 bps 147.614 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.69643741032542 % 7.696 %   10 bps 10.000 Gbps   769.643741032542 bps 769.644 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.941856022460301 % 0.942 %   10 bps 10.000 Gbps   94.1856022460301 bps 94.186 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.88740217227432 % 3.887 %   10 bps 10.000 Gbps   388.740217227431 bps 388.740 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0418813055127739 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.18813055127738 bps 4.188 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.02277555804132 % 1.023 %   10 bps 10.000 Gbps   102.277555804132 bps 102.278 Mbps 
Plzeň → Praha  1.12852724662976 % 1.129 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12852724662976 bps 1.129 Gbps 
Praha → Plzeň  2.09496373087638 % 2.095 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09496373087638 bps 2.095 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160773632919635 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0773632919635 bps 16.077 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16001257922145 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.001257922145 bps 16.001 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.749910511667845 % 0.750 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9910511667844 bps 74.991 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.1757957301083 % 21.176 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11757957301083 bps 2.118 Gbps 
Praha → Brno  7.39627694906655 % 7.396 %   100 bps 100.000 Gbps   7.39627694906655 bps 7.396 Gbps 
Brno → Praha  3.84869999826951 % 3.849 %   100 bps 100.000 Gbps   3.84869999826951 bps 3.849 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.58543583983588 % 8.585 %   100 bps 100.000 Gbps   8.58543583983588 bps 8.585 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.25318525107669 % 7.253 %   100 bps 100.000 Gbps   7.25318525107669 bps 7.253 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.19208758320578 % 2.192 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19208758320578 bps 2.192 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.26143485734498 % 5.261 %   100 bps 100.000 Gbps   5.26143485734499 bps 5.261 Gbps 
Liberec → Praha  0.157649080689816 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7649080689816 bps 15.765 Kbps 
Praha → Liberec  0.17230667897968 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.230667897968 bps 17.231 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.17421393830007 % 2.174 %   400 bps 400.000 Gbps   8.6968557532003 bps 8.697 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.17833699696523 % 1.178 %   400 bps 400.000 Gbps   4.71334798786092 bps 4.713 Gbps 
Pardubice → Praha  0.15747890520644 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.747890520644 bps 15.748 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172452439060267 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2452439060267 bps 17.245 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.92496539866598 % 1.925 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.2496539866597 bps 19.250 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.25723274860881 % 9.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.5723274860881 bps 92.572 Mbps 
Public Internet → Praha  8.04025124246404 % 8.040 %   20 bps 20.000 Gbps   1.60805024849281 bps 1.608 Gbps 
Praha → Public Internet  7.25333445464636 % 7.253 %   20 bps 20.000 Gbps   1.45066689092927 bps 1.451 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.12296638395058 % 1.123 %   20 bps 20.000 Gbps   224.593276790116 bps 224.593 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.67685990034788 % 3.677 %   20 bps 20.000 Gbps   735.371980069576 bps 735.372 Mbps 
Zlín → Brno  0.921160887250563 % 0.921 %   10 bps 10.000 Gbps   92.1160887250563 bps 92.116 Mbps 
Brno → Zlín  2.00464461147744 % 2.005 %   10 bps 10.000 Gbps   200.464461147744 bps 200.464 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.294212872476143 % 0.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.94212872476143 bps 2.942 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.27531488525657 % 1.275 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7531488525656 bps 12.753 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0210287858812851 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   210.287858812851 bps 210.288 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.70584275468515 % 4.706 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.0584275468516 bps 47.058 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.28551294429914 % 5.286 %   10 bps 10.000 Gbps   528.551294429914 bps 528.551 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.42328531171661 % 2.423 %   10 bps 10.000 Gbps   242.328531171661 bps 242.329 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.167189263213922 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7189263213922 bps 16.719 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149796306214308 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9796306214308 bps 14.980 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.43123176913462 % 1.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3123176913462 bps 14.312 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.235540942093885 % 0.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.35540942093885 bps 2.355 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.022436603856082 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.24366038560819 bps 2.244 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.027863474016493 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.7863474016493 bps 2.786 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.374646115912491 % 0.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74646115912491 bps 3.746 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.134539681628864 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34539681628864 bps 1.345 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   75.9734890921828 bps 75.973 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 1 00:13:07 2021