CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/3

Average load for period: 2021/03/01 00:00:00 - 2021/03/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/03/01 00:00:00 - 2021/03/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/3
ACONET->Brno  4.602%  Brno->ACONET  14.287%  Brno->Lednice  6.942%  Lednice->Brno  28.801%  Brno->SANET  4.880%  SANET->Brno  1.907%  Brno->Vyškov  3.534%  Vyškov->Brno  0.735%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.183e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.606%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.282%  České Budějovice->Plzeň  0.012%  Plzeň->České Budějovice  5.915e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.231%  Tábor->České Budějovice  0.079%  Brno->Jihlava  1.832%  Jihlava->Brno  2.114%  České Budějovice->Jihlava  0.730%  Jihlava->České Budějovice  0.323%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  2.227e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.642e-3 %  Jihlava->Telč  0.260%  Telč->Jihlava  0.123%  Hradec Králové->Liberec  3.868%  Liberec->Hradec Králové  2.475%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.277e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.284e-3 %  Děčín->Most  0.310e-3 %  Most->Děčín  0.511e-3 %  Most->Plzeň  0.226e-3 %  Plzeň->Most  0.238e-3 %  Brno->Olomouc  0.497%  Olomouc->Brno  0.253%  Hradec Králové->Olomouc  1.022%  Olomouc->Hradec Králové  0.254%  Olomouc->Ostrava  4.042%  Ostrava->Olomouc  0.236%  Olomouc->Zlín  0.741%  Zlín->Olomouc  2.210e-3 %  Brno->Ostrava  3.531%  Ostrava->Brno  1.927%  Karviná->Ostrava  0.940%  Ostrava->Karviná  3.050%  Opava->Ostrava  0.611%  Ostrava->Opava  1.302%  Ostrava->Pionier  8.344%  Pionier->Ostrava  1.371%  Hradec Králové->Pardubice  3.592%  Pardubice->Hradec Králové  1.040%  Cheb->Plzeň  0.042%  Plzeň->Cheb  1.134%  Plzeň->Praha  1.571%  Praha->Plzeň  2.620%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  19.430%  Praha->AMS-IX  0.773%  Brno->Praha  4.934%  Praha->Brno  8.326%  České Budějovice->Praha  1.564%  Praha->České Budějovice  2.908%  GÉANT2->Praha  9.025%  Praha->GÉANT2  6.759%  Hradec Králové->Praha  2.263%  Praha->Hradec Králové  4.253%  Liberec->Praha  0.215e-3 %  Praha->Liberec  0.176e-3 %  Pardubice->Praha  0.189e-3 %  Praha->Pardubice  0.176e-3 %  Poděbrady->Praha  1.891%  Praha->Poděbrady  9.092%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.169%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.284%  Most->Ústí nad
Labem  5.796e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  4.608%  Ústí nad
Labem->Praha  2.274%  Brno->Zlín  1.959%  Zlín->Brno  1.040%  NIX.cz->Praha  2.328%  Praha->NIX.cz  1.349%  Praha->Public Internet  7.220%  Public Internet->Praha  8.333% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/03/01 00:00:00 - 2021/03/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/03/01 00:00:00 - 2021/03/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.60191312281603 % 4.602 %   10 bps 10.000 Gbps   460.191312281603 bps 460.191 Mbps 
Brno → ACONET  14.2866661133872 % 14.287 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42866661133872 bps 1.429 Gbps 
Lednice → Brno  28.8014497873921 % 28.801 %   1000 bps 1000.000 Mbps   288.014497873921 bps 288.014 Mbps 
Brno → Lednice  6.94161105557132 % 6.942 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.4161105557131 bps 69.416 Mbps 
Brno → SANET  4.87975410690103 % 4.880 %   40 bps 40.000 Gbps   1.01351230491213 bps 1.014 Gbps 
SANET → Brno  1.90687694088525 % 1.907 %   40 bps 40.000 Gbps   396.368796052674 bps 396.369 Mbps 
Brno → Vyškov  3.53355573616755 % 3.534 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.3355573616754 bps 35.336 Mbps 
Vyškov → Brno  0.735104087452973 % 0.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.35104087452973 bps 7.351 Mbps 
Jihlava → Brno  2.11351750770479 % 2.114 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11351750770479 bps 2.114 Gbps 
Brno → Jihlava  1.83162310386976 % 1.832 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83162310386976 bps 1.832 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  2.22651529681342 % 2.227 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.2651529681343 bps 22.265 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.641691078760646 % 0.642 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.41691078760646 bps 6.417 Kbps 
Telč → Jihlava  0.123108522523829 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23108522523829 bps 1.231 Mbps 
Jihlava → Telč  0.259648436890825 % 0.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59648436890825 bps 2.596 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.729784707538909 % 0.730 %   20 bps 20.000 Gbps   145.956212768164 bps 145.956 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.323081968799832 % 0.323 %   20 bps 20.000 Gbps   64.6156999806476 bps 64.616 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  2.4745147954676 % 2.475 %   20 bps 20.000 Gbps   494.902959093519 bps 494.903 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.86781382975203 % 3.868 %   20 bps 20.000 Gbps   773.562765950408 bps 773.563 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.276748143858155 % 0.277 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.6748143858155 bps 27.675 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.284474614766336 % 0.284 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.4474614766336 bps 28.447 Kbps 
Most → Děčín  0.510557206954121 % 0.511 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.10557206954121 bps 5.106 Kbps 
Děčín → Most  0.309582351357088 % 0.310 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.09582351357088 bps 3.096 Kbps 
Most → Plzeň  0.226414226818947 % 0.226 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.26414226818947 bps 2.264 Kbps 
Plzeň → Most  0.237796105001907 % 0.238 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.37796105001908 bps 2.378 Kbps 
Olomouc → Brno  0.253019187959372 % 0.253 %   100 bps 100.000 Gbps   253.019187959371 bps 253.019 Mbps 
Brno → Olomouc  0.497017923405223 % 0.497 %   100 bps 100.000 Gbps   497.017923405223 bps 497.018 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.253777021513202 % 0.254 %   100 bps 100.000 Gbps   253.777021513202 bps 253.777 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.02176601529637 % 1.022 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02176601529637 bps 1.022 Gbps 
Olomouc → Ostrava  4.0424517518596 % 4.042 %   20 bps 20.000 Gbps   808.490350371919 bps 808.490 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.236254546092515 % 0.236 %   20 bps 20.000 Gbps   47.2509092185031 bps 47.251 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.21009061576021 % 2.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   221.009061576021 bps 221.009 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.740894176304138 % 0.741 %   10 bps 10.000 Gbps   74.0894176304138 bps 74.089 Mbps 
Ostrava → Brno  1.92662296585795 % 1.927 %   100 bps 100.000 Gbps   1.92662296585795 bps 1.927 Gbps 
Brno → Ostrava  3.53148669272208 % 3.531 %   100 bps 100.000 Gbps   3.53148669272208 bps 3.531 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.05046745891745 % 3.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.5046745891745 bps 30.505 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.939961838876766 % 0.940 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.39961838876767 bps 9.400 Mbps 
Ostrava → Opava  1.30207852432979 % 1.302 %   10 bps 10.000 Gbps   130.207852432979 bps 130.208 Mbps 
Opava → Ostrava  0.610644971078298 % 0.611 %   10 bps 10.000 Gbps   61.0644971078298 bps 61.064 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.37104152906681 % 1.371 %   10 bps 10.000 Gbps   137.104152906681 bps 137.104 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.34442260375517 % 8.344 %   10 bps 10.000 Gbps   834.442260375518 bps 834.442 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.03995182959625 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   103.995182959625 bps 103.995 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.59160160909899 % 3.592 %   10 bps 10.000 Gbps   359.160160909899 bps 359.160 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0418682805662886 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.18682805662885 bps 4.187 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.13442510912316 % 1.134 %   10 bps 10.000 Gbps   113.442510912316 bps 113.443 Mbps 
Plzeň → Praha  1.57096569806689 % 1.571 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57096569806689 bps 1.571 Gbps 
Praha → Plzeň  2.62002335193311 % 2.620 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62002335193311 bps 2.620 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.773190256358131 % 0.773 %   10 bps 10.000 Gbps   77.319025635813 bps 77.319 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.4304070133838 % 19.430 %   10 bps 10.000 Gbps   1.94304070133838 bps 1.943 Gbps 
Praha → Brno  8.32582139100863 % 8.326 %   100 bps 100.000 Gbps   8.32582139100863 bps 8.326 Gbps 
Brno → Praha  4.93391108333664 % 4.934 %   100 bps 100.000 Gbps   4.93391108333664 bps 4.934 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.02501211338079 % 9.025 %   100 bps 100.000 Gbps   9.02501211338079 bps 9.025 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.75892159946734 % 6.759 %   100 bps 100.000 Gbps   6.75892159946733 bps 6.759 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.25271610549106 % 4.253 %   100 bps 100.000 Gbps   4.25271610549105 bps 4.253 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.26349786391412 % 2.263 %   100 bps 100.000 Gbps   2.26349786391412 bps 2.263 Gbps 
Praha → Liberec  0.176028416713487 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6028416713487 bps 17.603 Kbps 
Liberec → Praha  0.2153990659752 % 0.215 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.5399065975201 bps 21.540 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.32789461172901 % 2.328 %   400 bps 400.000 Gbps   9.31157844691602 bps 9.312 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.34919356334332 % 1.349 %   400 bps 400.000 Gbps   5.39677425337327 bps 5.397 Gbps 
Pardubice → Praha  0.18915065427231 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.915065427231 bps 18.915 Kbps 
Praha → Pardubice  0.176019533135565 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6019533135565 bps 17.602 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.09186967799001 % 9.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.9186967799002 bps 90.919 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.89108011344256 % 1.891 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.9108011344256 bps 18.911 Mbps 
Praha → Public Internet  7.21997766920554 % 7.220 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44399553384111 bps 1.444 Gbps 
Public Internet → Praha  8.33280433615795 % 8.333 %   20 bps 20.000 Gbps   1.66656086723159 bps 1.667 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.56404993235637 % 1.564 %   20 bps 20.000 Gbps   312.809986471275 bps 312.810 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.9080897532654 % 2.908 %   20 bps 20.000 Gbps   581.617950653079 bps 581.618 Mbps 
Zlín → Brno  1.04003717819074 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   104.003717819074 bps 104.004 Mbps 
Brno → Zlín  1.95895012513415 % 1.959 %   10 bps 10.000 Gbps   195.895012513415 bps 195.895 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.2836395570879 % 1.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.836395570879 bps 12.836 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.169120967453655 % 0.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.69120967453655 bps 1.691 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.796375056766 % 5.796 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.9637505676599 bps 57.964 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0193174391022551 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.174391022551 bps 193.174 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.60833218914529 % 4.608 %   10 bps 10.000 Gbps   460.833218914528 bps 460.833 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.27443786344399 % 2.274 %   10 bps 10.000 Gbps   227.443786344399 bps 227.444 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.183367785230143 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3367785230143 bps 18.337 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.16367118260651 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.367118260651 bps 16.367 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.60591031293029 % 1.606 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0591031293029 bps 16.059 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.281648230523989 % 0.282 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81648230523989 bps 2.816 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0124005429663346 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24005429663346 bps 1.240 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  5.91541762009404 % 5.915 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   591.541762009404 bps 591.542 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0792353062849738 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   792.353062849737 bps 792.353 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.231091657498076 % 0.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.31091657498076 bps 2.311 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   80.9454796934736 bps 80.945 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Apr 1 00:12:57 2021