CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/4

Average load for period: 2021/04/01 00:00:00 - 2021/04/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/01 00:00:00 - 2021/04/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/4
ACONET->Brno  2.547%  Brno->ACONET  11.059%  Brno->Lednice  7.584%  Lednice->Brno  28.778%  Brno->SANET  2.781%  SANET->Brno  1.126%  Brno->Vyškov  3.633%  Vyškov->Brno  0.872%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.418%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.219%  České Budějovice->Plzeň  0.117e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.147e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.160%  Tábor->České Budějovice  0.213%  Brno->Jihlava  1.446%  Jihlava->Brno  3.911%  České Budějovice->Jihlava  0.520%  Jihlava->České Budějovice  0.232%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.213e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.666e-3 %  Jihlava->Telč  0.279%  Telč->Jihlava  0.079%  Hradec Králové->Liberec  3.384%  Liberec->Hradec Králové  1.016%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.028%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.081%  Děčín->Most  0.299e-3 %  Most->Děčín  0.384e-3 %  Most->Plzeň  0.210e-3 %  Plzeň->Most  0.124e-3 %  Brno->Olomouc  0.529%  Olomouc->Brno  0.241%  Hradec Králové->Olomouc  0.682%  Olomouc->Hradec Králové  0.215%  Olomouc->Ostrava  3.042%  Ostrava->Olomouc  0.275%  Olomouc->Zlín  0.693%  Zlín->Olomouc  4.267e-3 %  Brno->Ostrava  5.514%  Ostrava->Brno  2.727%  Karviná->Ostrava  1.011%  Ostrava->Karviná  3.284%  Opava->Ostrava  0.516%  Ostrava->Opava  0.647%  Ostrava->Pionier  6.203%  Pionier->Ostrava  0.781%  Hradec Králové->Pardubice  3.404%  Pardubice->Hradec Králové  1.077%  Cheb->Plzeň  0.047%  Plzeň->Cheb  0.954%  Plzeň->Praha  1.487%  Praha->Plzeň  4.647%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.440%  Praha->AMS-IX  0.816%  Brno->Praha  7.712%  Praha->Brno  9.255%  České Budějovice->Praha  0.869%  Praha->České Budějovice  2.512%  GÉANT2->Praha  9.800%  Praha->GÉANT2  8.165%  Hradec Králové->Praha  1.133%  Praha->Hradec Králové  3.843%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.025%  Praha->Pardubice  0.100%  Poděbrady->Praha  1.642%  Praha->Poděbrady  9.660%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.843%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.821%  Most->Ústí nad
Labem  4.535e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  5.464%  Ústí nad
Labem->Praha  2.242%  Brno->Zlín  1.800%  Zlín->Brno  0.910%  NIX.cz->Praha  2.472%  Praha->NIX.cz  1.190%  Praha->Public Internet  6.636%  Public Internet->Praha  8.544% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/01 00:00:00 - 2021/04/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/01 00:00:00 - 2021/04/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.54678879496855 % 2.547 %   10 bps 10.000 Gbps   254.678879496855 bps 254.679 Mbps 
Brno → ACONET  11.0593289741394 % 11.059 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10593289741394 bps 1.106 Gbps 
Lednice → Brno  28.7780167019522 % 28.778 %   1000 bps 1000.000 Mbps   287.780167019522 bps 287.780 Mbps 
Brno → Lednice  7.58399924009797 % 7.584 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.8399924009797 bps 75.840 Mbps 
SANET → Brno  1.12631171964257 % 1.126 %   40 bps 40.000 Gbps   450.524687857027 bps 450.525 Mbps 
Brno → SANET  2.78083410732659 % 2.781 %   40 bps 40.000 Gbps   1.11233364293064 bps 1.112 Gbps 
Vyškov → Brno  0.872169353033124 % 0.872 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.72169353033124 bps 8.722 Mbps 
Brno → Vyškov  3.63332169052815 % 3.633 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.3332169052814 bps 36.333 Mbps 
Jihlava → Brno  3.91077657888479 % 3.911 %   100 bps 100.000 Gbps   3.9107765788848 bps 3.911 Gbps 
Brno → Jihlava  1.44605966605818 % 1.446 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44605966605818 bps 1.446 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.666018284456388 % 0.666 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.66018284456387 bps 6.660 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.212715988327502 % 0.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12715988327502 bps 2.127 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0790161245861353 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   790.161245861353 bps 790.161 Kbps 
Jihlava → Telč  0.278759311268745 % 0.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.78759311268745 bps 2.788 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.232299981703278 % 0.232 %   20 bps 20.000 Gbps   46.4599963406556 bps 46.460 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.520452984801152 % 0.520 %   20 bps 20.000 Gbps   104.09059696023 bps 104.091 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.38435011769614 % 3.384 %   20 bps 20.000 Gbps   676.870023539228 bps 676.870 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.01594713328222 % 1.016 %   20 bps 20.000 Gbps   203.189426656443 bps 203.189 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0805364200360864 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.05364200360863 bps 8.054 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0276338638660311 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.76338638660311 bps 2.763 Mbps 
Děčín → Most  0.298971535067388 % 0.299 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.98971535067388 bps 2.990 Kbps 
Most → Děčín  0.383681513624589 % 0.384 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.83681513624589 bps 3.837 Kbps 
Most → Plzeň  0.210309532064154 % 0.210 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.10309532064154 bps 2.103 Kbps 
Plzeň → Most  0.123506430342239 % 0.124 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23506430342239 bps 1.235 Kbps 
Brno → Olomouc  0.528827374059043 % 0.529 %   100 bps 100.000 Gbps   528.827374059043 bps 528.827 Mbps 
Olomouc → Brno  0.240804210282422 % 0.241 %   100 bps 100.000 Gbps   240.804210282422 bps 240.804 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.68207639617034 % 0.682 %   100 bps 100.000 Gbps   682.07639617034 bps 682.076 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.215077729639485 % 0.215 %   100 bps 100.000 Gbps   215.077729639485 bps 215.078 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.275441992191844 % 0.275 %   20 bps 20.000 Gbps   54.704201880001 bps 54.704 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.04192509193093 % 3.042 %   20 bps 20.000 Gbps   602.326208857572 bps 602.326 Mbps 
Zlín → Olomouc  4.26672971014688 % 4.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   426.672971014688 bps 426.673 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.69327590284262 % 0.693 %   10 bps 10.000 Gbps   69.3275902842619 bps 69.328 Mbps 
Brno → Ostrava  5.51431055774738 % 5.514 %   100 bps 100.000 Gbps   5.51431055774738 bps 5.514 Gbps 
Ostrava → Brno  2.7270282675429 % 2.727 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7270282675429 bps 2.727 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.01123896967603 % 1.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1123896967603 bps 10.112 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.28365686913716 % 3.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.8365686913716 bps 32.837 Mbps 
Opava → Ostrava  0.515535299602904 % 0.516 %   10 bps 10.000 Gbps   51.5535299602904 bps 51.554 Mbps 
Ostrava → Opava  0.647203702856875 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.7203702856875 bps 64.720 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.20315388620588 % 6.203 %   10 bps 10.000 Gbps   620.315388620588 bps 620.315 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.781499579418578 % 0.781 %   10 bps 10.000 Gbps   78.1499579418578 bps 78.150 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.40363250260268 % 3.404 %   10 bps 10.000 Gbps   340.363250260268 bps 340.363 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.07744103467347 % 1.077 %   10 bps 10.000 Gbps   107.744103467347 bps 107.744 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0468551184143489 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.68551184143489 bps 4.686 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.953518491005069 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.351849100507 bps 95.352 Mbps 
Praha → Plzeň  4.6472726094226 % 4.647 %   100 bps 100.000 Gbps   4.6472726094226 bps 4.647 Gbps 
Plzeň → Praha  1.48685584532822 % 1.487 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48685584532822 bps 1.487 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  16.439910189475 % 16.440 %   10 bps 10.000 Gbps   1.6439910189475 bps 1.644 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.816027436280937 % 0.816 %   10 bps 10.000 Gbps   81.6027436280938 bps 81.603 Mbps 
Praha → Brno  9.25516643912604 % 9.255 %   100 bps 100.000 Gbps   9.25516643912604 bps 9.255 Gbps 
Brno → Praha  7.71158056256841 % 7.712 %   100 bps 100.000 Gbps   7.71158056256841 bps 7.712 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.79973959914961 % 9.800 %   100 bps 100.000 Gbps   9.79973959914961 bps 9.800 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.16549863299508 % 8.165 %   100 bps 100.000 Gbps   8.16549863299509 bps 8.165 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.13267423600156 % 1.133 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13267423600156 bps 1.133 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.84274971669712 % 3.843 %   100 bps 100.000 Gbps   3.84274971669712 bps 3.843 Gbps 
Liberec → Praha  0.216940772342053 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6940772342053 bps 21.694 Kbps 
Praha → Liberec  0.173610471693983 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3610471693983 bps 17.361 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.47183275573105 % 2.472 %   400 bps 400.000 Gbps   9.88733102292421 bps 9.887 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.18979958016145 % 1.190 %   400 bps 400.000 Gbps   4.75919832064578 bps 4.759 Gbps 
Praha → Pardubice  0.100302058423641 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0302058423641 bps 10.030 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0249014059884638 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.49014059884638 bps 2.490 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.65980214176861 % 9.660 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.5980214176861 bps 96.598 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.64155188496601 % 1.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.41551884966 bps 16.416 Mbps 
Praha → Public Internet  6.63553627797069 % 6.636 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32710725559414 bps 1.327 Gbps 
Public Internet → Praha  8.54358696423803 % 8.544 %   20 bps 20.000 Gbps   1.70871739284761 bps 1.709 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.51156384764682 % 2.512 %   20 bps 20.000 Gbps   502.312769529365 bps 502.313 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.868630948475484 % 0.869 %   20 bps 20.000 Gbps   173.726189695097 bps 173.726 Mbps 
Brno → Zlín  1.79978665945651 % 1.800 %   10 bps 10.000 Gbps   179.978665945651 bps 179.979 Mbps 
Zlín → Brno  0.910060823220116 % 0.910 %   10 bps 10.000 Gbps   91.0060823220116 bps 91.006 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.842579748240744 % 0.843 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.42579748240743 bps 8.426 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.82136919863473 % 1.821 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.2136919863473 bps 18.214 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.53513660578298 % 4.535 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.3513660578298 bps 45.351 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0167662288698297 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.662288698297 bps 167.662 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.24171141945311 % 2.242 %   10 bps 10.000 Gbps   224.171141945311 bps 224.171 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.46368442029335 % 5.464 %   10 bps 10.000 Gbps   546.368442029334 bps 546.368 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163455793350734 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3455793350734 bps 16.346 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205579415543275 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5579415543275 bps 20.558 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.41825365314201 % 1.418 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1825365314201 bps 14.183 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.218671110159697 % 0.219 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.18671110159697 bps 2.187 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.147085091142931 % 0.147 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7085091142931 bps 14.709 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.116569436376605 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6569436376605 bps 11.657 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.212890883052207 % 0.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12890883052207 bps 2.129 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.160408636246029 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.60408636246029 bps 1.604 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   89.114386974175 bps 89.114 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat May 1 00:12:56 2021