CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/5

Average load for period: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/5
ACONET->Brno  1.987%  Brno->ACONET  7.113%  Brno->Lednice  7.766%  Lednice->Brno  28.759%  Brno->SANET  2.994%  SANET->Brno  0.878%  Brno->Vyškov  5.177%  Vyškov->Brno  0.777%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.471%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.287%  České Budějovice->Plzeň  1.020e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.511e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.149%  Tábor->České Budějovice  0.048%  Brno->Jihlava  1.802%  Jihlava->Brno  2.335%  České Budějovice->Jihlava  0.722%  Jihlava->České Budějovice  0.717%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.220e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.911e-3 %  Jihlava->Telč  0.586%  Telč->Jihlava  0.147%  Hradec Králové->Liberec  3.542%  Liberec->Hradec Králové  0.887%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.021%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.078%  Děčín->Most  0.664e-3 %  Most->Děčín  0.421e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.122e-3 %  Brno->Olomouc  0.648%  Olomouc->Brno  0.250%  Hradec Králové->Olomouc  0.811%  Olomouc->Hradec Králové  0.274%  Olomouc->Ostrava  3.809%  Ostrava->Olomouc  0.547%  Olomouc->Zlín  0.719%  Zlín->Olomouc  1.043e-3 %  Brno->Ostrava  4.749%  Ostrava->Brno  2.426%  Karviná->Ostrava  1.170%  Ostrava->Karviná  3.693%  Opava->Ostrava  0.505%  Ostrava->Opava  0.624%  Ostrava->Pionier  3.127%  Pionier->Ostrava  1.091%  Hradec Králové->Pardubice  4.147%  Pardubice->Hradec Králové  1.077%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.989%  Plzeň->Praha  2.269%  Praha->Plzeň  5.760%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  20.284%  Praha->AMS-IX  0.725%  Brno->Praha  8.323%  Praha->Brno  10.669%  České Budějovice->Praha  1.298%  Praha->České Budějovice  2.903%  GÉANT2->Praha  8.990%  Praha->GÉANT2  6.961%  Hradec Králové->Praha  1.080%  Praha->Hradec Králové  3.288%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.228e-3 %  Praha->Pardubice  0.266e-3 %  Poděbrady->Praha  1.797%  Praha->Poděbrady  10.950%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.680%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.825%  Most->Ústí nad
Labem  4.890e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.024%  Praha->Ústí nad
Labem  4.926%  Ústí nad
Labem->Praha  1.960%  Brno->Zlín  1.874%  Zlín->Brno  0.920%  NIX.cz->Praha  2.596%  Praha->NIX.cz  1.131%  Praha->Public Internet  6.118%  Public Internet->Praha  12.789% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.9868180613172 % 1.987 %   10 bps 10.000 Gbps   198.68180613172 bps 198.682 Mbps 
Brno → ACONET  7.11311620687121 % 7.113 %   10 bps 10.000 Gbps   711.311620687122 bps 711.312 Mbps 
Lednice → Brno  28.7585864858052 % 28.759 %   1000 bps 1000.000 Mbps   287.585864858052 bps 287.586 Mbps 
Brno → Lednice  7.76569534708529 % 7.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.656953470853 bps 77.657 Mbps 
SANET → Brno  0.878234916586859 % 0.878 %   40 bps 40.000 Gbps   351.293966634744 bps 351.294 Mbps 
Brno → SANET  2.99358322018405 % 2.994 %   40 bps 40.000 Gbps   1.19743328807362 bps 1.197 Gbps 
Vyškov → Brno  0.776820156855478 % 0.777 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.76820156855479 bps 7.768 Mbps 
Brno → Vyškov  5.17668666607955 % 5.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.7668666607955 bps 51.767 Mbps 
Jihlava → Brno  2.33466951620181 % 2.335 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33466951620181 bps 2.335 Gbps 
Brno → Jihlava  1.80207586131389 % 1.802 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80207586131389 bps 1.802 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.220469965373875 % 0.220 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.20469965373875 bps 2.205 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.910743908528264 % 0.911 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.10743908528264 bps 9.107 Kbps 
Telč → Jihlava  0.147408777953075 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47408777953075 bps 1.474 Mbps 
Jihlava → Telč  0.586214149508332 % 0.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.86214149508332 bps 5.862 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.7223452786672 % 0.722 %   20 bps 20.000 Gbps   144.46905573344 bps 144.469 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.716941103836338 % 0.717 %   20 bps 20.000 Gbps   143.388220767268 bps 143.388 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.887138285938718 % 0.887 %   20 bps 20.000 Gbps   177.427657187744 bps 177.428 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.54160280145682 % 3.542 %   20 bps 20.000 Gbps   708.320560291364 bps 708.321 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0213226440387824 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13226440387824 bps 2.132 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0779779653653536 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.79779653653536 bps 7.798 Mbps 
Děčín → Most  0.66381997211894 % 0.664 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.6381997211894 bps 6.638 Kbps 
Most → Děčín  0.421131388547092 % 0.421 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.21131388547092 bps 4.211 Kbps 
Most → Plzeň  0.207035554305263 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07035554305263 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.122281579850619 % 0.122 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22281579850619 bps 1.223 Kbps 
Olomouc → Brno  0.250008624991791 % 0.250 %   100 bps 100.000 Gbps   250.008624991792 bps 250.009 Mbps 
Brno → Olomouc  0.647763884980908 % 0.648 %   100 bps 100.000 Gbps   647.763884980907 bps 647.764 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.273600597170517 % 0.274 %   100 bps 100.000 Gbps   273.600597170517 bps 273.601 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.810941059051686 % 0.811 %   100 bps 100.000 Gbps   810.941059051686 bps 810.941 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.80864534379822 % 3.809 %   20 bps 20.000 Gbps   756.219764776541 bps 756.220 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.547354573606784 % 0.547 %   20 bps 20.000 Gbps   109.470914721357 bps 109.471 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.718533327817442 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.8533327817442 bps 71.853 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.04324582345562 % 1.043 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   104.324582345563 bps 104.325 Kbps 
Brno → Ostrava  4.74918629271187 % 4.749 %   100 bps 100.000 Gbps   4.74918629271187 bps 4.749 Gbps 
Ostrava → Brno  2.42625052433429 % 2.426 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42625052433429 bps 2.426 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.69269411676877 % 3.693 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.9269411676877 bps 36.927 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.16957332612243 % 1.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6957332612243 bps 11.696 Mbps 
Ostrava → Opava  0.62369878417752 % 0.624 %   10 bps 10.000 Gbps   62.369878417752 bps 62.370 Mbps 
Opava → Ostrava  0.505478885556997 % 0.505 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5478885556998 bps 50.548 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.12697137985797 % 3.127 %   10 bps 10.000 Gbps   312.697137985797 bps 312.697 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.0911892081211 % 1.091 %   10 bps 10.000 Gbps   109.11892081211 bps 109.119 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.14732346579984 % 4.147 %   10 bps 10.000 Gbps   414.732346579984 bps 414.732 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.07651478914396 % 1.077 %   10 bps 10.000 Gbps   107.651478914396 bps 107.651 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0328427765930792 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.28427765930792 bps 3.284 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.989487761060324 % 0.989 %   10 bps 10.000 Gbps   98.9487761060323 bps 98.949 Mbps 
Praha → Plzeň  5.75982322746026 % 5.760 %   100 bps 100.000 Gbps   5.75982322746026 bps 5.760 Gbps 
Plzeň → Praha  2.26948321156455 % 2.269 %   100 bps 100.000 Gbps   2.26948321156455 bps 2.269 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  20.2842148550737 % 20.284 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02842148550737 bps 2.028 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.72478420010646 % 0.725 %   10 bps 10.000 Gbps   72.478420010646 bps 72.478 Mbps 
Praha → Brno  10.6690791331946 % 10.669 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6690791331946 bps 10.669 Gbps 
Brno → Praha  8.32283486750756 % 8.323 %   100 bps 100.000 Gbps   8.32283486750755 bps 8.323 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.98979894481619 % 8.990 %   100 bps 100.000 Gbps   8.98979894481618 bps 8.990 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.96078280435164 % 6.961 %   100 bps 100.000 Gbps   6.96078280435164 bps 6.961 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.08010104737556 % 1.080 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08010104737556 bps 1.080 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.28819513928584 % 3.288 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28819513928584 bps 3.288 Gbps 
Praha → Liberec  0.173332842437531 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3332842437531 bps 17.333 Kbps 
Liberec → Praha  0.216851668290822 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6851668290822 bps 21.685 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.13137370419407 % 1.131 %   400 bps 400.000 Gbps   4.52549481677629 bps 4.525 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.5955915257148 % 2.596 %   400 bps 400.000 Gbps   10.3823661028592 bps 10.382 Gbps 
Pardubice → Praha  0.227937391985749 % 0.228 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.7937391985749 bps 22.794 Kbps 
Praha → Pardubice  0.266426473267549 % 0.266 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6426473267549 bps 26.643 Kbps 
Praha → Poděbrady  10.9502105454585 % 10.950 %   1000 bps 1000.000 Mbps   109.502105454585 bps 109.502 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.79653957945584 % 1.797 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9653957945583 bps 17.965 Mbps 
Praha → Public Internet  6.11782454748545 % 6.118 %   20 bps 20.000 Gbps   1.22356490949709 bps 1.224 Gbps 
Public Internet → Praha  12.7886755865153 % 12.789 %   20 bps 20.000 Gbps   2.55773511730307 bps 2.558 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.90286840125332 % 2.903 %   20 bps 20.000 Gbps   580.573680250664 bps 580.574 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.29848175966556 % 1.298 %   20 bps 20.000 Gbps   259.696351933112 bps 259.696 Mbps 
Brno → Zlín  1.87416713783401 % 1.874 %   10 bps 10.000 Gbps   187.416713783401 bps 187.417 Mbps 
Zlín → Brno  0.920107141837626 % 0.920 %   10 bps 10.000 Gbps   92.0107141837627 bps 92.011 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.679614327203779 % 0.680 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.79614327203777 bps 6.796 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.82492212458654 % 1.825 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.2492212458654 bps 18.249 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.88977987335693 % 4.890 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.8977987335693 bps 48.898 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0235578986681686 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   235.578986681686 bps 235.579 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.95976272021073 % 1.960 %   10 bps 10.000 Gbps   195.976272021073 bps 195.976 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.92565032737148 % 4.926 %   10 bps 10.000 Gbps   492.565032737148 bps 492.565 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163213075429754 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3213075429754 bps 16.321 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205531887658699 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5531887658699 bps 20.553 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.286608378010068 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.86608378010068 bps 2.866 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.47104299533157 % 1.471 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7104299533157 bps 14.710 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  1.01972730802926 % 1.020 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.972730802926 bps 101.973 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.510961877366526 % 0.511 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   51.0961877366526 bps 51.096 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0483303444953455 % 0.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   483.303444953456 bps 483.303 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.149392890323084 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49392890323084 bps 1.494 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   89.6255413634882 bps 89.626 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jun 1 00:12:21 2021