CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/6

Average load for period: 2021/06/01 00:00:00 - 2021/06/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/01 00:00:00 - 2021/06/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/6
ACONET->Brno  1.972%  Brno->ACONET  7.399%  Brno->Lednice  7.748%  Lednice->Brno  28.070%  Brno->SANET  3.132%  SANET->Brno  0.809%  Brno->Vyškov  5.513%  Vyškov->Brno  0.733%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.231%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.166%  České Budějovice->Plzeň  5.588e-3 %  Plzeň->České Budějovice  3.912e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.220%  Tábor->České Budějovice  0.057%  Brno->Jihlava  1.661%  Jihlava->Brno  1.064%  České Budějovice->Jihlava  0.619%  Jihlava->České Budějovice  0.296%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.318e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.771e-3 %  Jihlava->Telč  0.540%  Telč->Jihlava  0.160%  Hradec Králové->Liberec  3.351%  Liberec->Hradec Králové  0.896%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.339e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.316e-3 %  Děčín->Most  0.281e-3 %  Most->Děčín  0.395e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.566%  Olomouc->Brno  0.186%  Hradec Králové->Olomouc  0.694%  Olomouc->Hradec Králové  0.187%  Olomouc->Ostrava  2.996%  Ostrava->Olomouc  0.061%  Olomouc->Zlín  0.765%  Zlín->Olomouc  3.210e-3 %  Brno->Ostrava  4.017%  Ostrava->Brno  2.643%  Karviná->Ostrava  1.119%  Ostrava->Karviná  3.596%  Opava->Ostrava  0.506%  Ostrava->Opava  0.635%  Ostrava->Pionier  2.771%  Pionier->Ostrava  0.822%  Hradec Králové->Pardubice  4.273%  Pardubice->Hradec Králové  0.952%  Cheb->Plzeň  0.309%  Plzeň->Cheb  1.258%  Plzeň->Praha  2.364%  Praha->Plzeň  5.633%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  19.035%  Praha->AMS-IX  0.786%  Brno->Praha  7.747%  Praha->Brno  10.535%  České Budějovice->Praha  0.886%  Praha->České Budějovice  2.663%  GÉANT2->Praha  8.116%  Praha->GÉANT2  5.105%  Hradec Králové->Praha  1.224%  Praha->Hradec Králové  3.950%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.218e-3 %  Praha->Pardubice  0.220e-3 %  Poděbrady->Praha  1.734%  Praha->Poděbrady  9.323%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.852%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.725%  Most->Ústí nad
Labem  4.083e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Praha->Ústí nad
Labem  5.344%  Ústí nad
Labem->Praha  1.814%  Brno->Zlín  1.873%  Zlín->Brno  0.842%  NIX.cz->Praha  2.474%  Praha->NIX.cz  0.921%  Praha->Public Internet  6.282%  Public Internet->Praha  8.268% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/01 00:00:00 - 2021/06/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/01 00:00:00 - 2021/06/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.97202080503422 % 1.972 %   10 bps 10.000 Gbps   197.202080503423 bps 197.202 Mbps 
Brno → ACONET  7.39944025247908 % 7.399 %   10 bps 10.000 Gbps   739.944025247907 bps 739.944 Mbps 
Brno → Lednice  7.74780001417054 % 7.748 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.4780001417054 bps 77.478 Mbps 
Lednice → Brno  28.0702511920183 % 28.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   280.702511920183 bps 280.703 Mbps 
SANET → Brno  0.808727730176883 % 0.809 %   40 bps 40.000 Gbps   323.491092070753 bps 323.491 Mbps 
Brno → SANET  3.1320618259771 % 3.132 %   40 bps 40.000 Gbps   1.25282473039084 bps 1.253 Gbps 
Brno → Vyškov  5.51256904877491 % 5.513 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.1256904877491 bps 55.126 Mbps 
Vyškov → Brno  0.733311069404478 % 0.733 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.33311069404478 bps 7.333 Mbps 
Jihlava → Brno  1.06396397176322 % 1.064 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06396397176322 bps 1.064 Gbps 
Brno → Jihlava  1.66109419411063 % 1.661 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66109419411063 bps 1.661 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.317882250202038 % 0.318 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.17882250202038 bps 3.179 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.77093263046257 % 0.771 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.7093263046257 bps 7.709 Kbps 
Telč → Jihlava  0.160089317625854 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.60089317625854 bps 1.601 Mbps 
Jihlava → Telč  0.539688208346293 % 0.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.39688208346293 bps 5.397 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.618943734924614 % 0.619 %   20 bps 20.000 Gbps   123.788746984923 bps 123.789 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.29629636789775 % 0.296 %   20 bps 20.000 Gbps   59.25927357955 bps 59.259 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.896135976478566 % 0.896 %   20 bps 20.000 Gbps   179.227195295713 bps 179.227 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.35134965140054 % 3.351 %   20 bps 20.000 Gbps   670.269930280107 bps 670.270 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.315575922522788 % 0.316 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.5575922522788 bps 31.558 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.339017948252201 % 0.339 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.9017948252201 bps 33.902 Kbps 
Děčín → Most  0.281399127216426 % 0.281 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81399127216426 bps 2.814 Kbps 
Most → Děčín  0.394543581455566 % 0.395 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.94543581455565 bps 3.945 Kbps 
Most → Plzeň  0.207046105332422 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07046105332422 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.109371389412447 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09371389412447 bps 1.094 Kbps 
Brno → Olomouc  0.565641049966337 % 0.566 %   100 bps 100.000 Gbps   565.641049966336 bps 565.641 Mbps 
Olomouc → Brno  0.186424999747367 % 0.186 %   100 bps 100.000 Gbps   186.424999747367 bps 186.425 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.693964688804506 % 0.694 %   100 bps 100.000 Gbps   693.964688804506 bps 693.965 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.186765982063328 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   186.765982063328 bps 186.766 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.99616383365718 % 2.996 %   20 bps 20.000 Gbps   595.39899378724 bps 595.399 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0610317230959765 % 0.061 %   20 bps 20.000 Gbps   12.1819646650455 bps 12.182 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.765351577271726 % 0.765 %   10 bps 10.000 Gbps   76.5351577271727 bps 76.535 Mbps 
Zlín → Olomouc  3.21034140585155 % 3.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   321.034140585154 bps 321.034 Kbps 
Ostrava → Brno  2.64250249270666 % 2.643 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64250249270666 bps 2.643 Gbps 
Brno → Ostrava  4.01734583465795 % 4.017 %   100 bps 100.000 Gbps   4.01734583465795 bps 4.017 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.11906656372214 % 1.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1906656372214 bps 11.191 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.59616115648398 % 3.596 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.9616115648398 bps 35.962 Mbps 
Opava → Ostrava  0.505886248722802 % 0.506 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5886248722802 bps 50.589 Mbps 
Ostrava → Opava  0.634652695547038 % 0.635 %   10 bps 10.000 Gbps   63.4652695547038 bps 63.465 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.77149138014333 % 2.771 %   10 bps 10.000 Gbps   277.149138014333 bps 277.149 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.822319506579893 % 0.822 %   10 bps 10.000 Gbps   82.2319506579894 bps 82.232 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.27299585864709 % 4.273 %   10 bps 10.000 Gbps   427.299585864709 bps 427.300 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.951613719188639 % 0.952 %   10 bps 10.000 Gbps   95.1613719188639 bps 95.161 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.309407954142819 % 0.309 %   10 bps 10.000 Gbps   30.9407954142819 bps 30.941 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.25776733582456 % 1.258 %   10 bps 10.000 Gbps   125.776733582455 bps 125.777 Mbps 
Plzeň → Praha  2.36410909286909 % 2.364 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36410909286909 bps 2.364 Gbps 
Praha → Plzeň  5.63268780085692 % 5.633 %   100 bps 100.000 Gbps   5.63268780085693 bps 5.633 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.786409342684793 % 0.786 %   10 bps 10.000 Gbps   78.6409342684793 bps 78.641 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.0345980179248 % 19.035 %   10 bps 10.000 Gbps   1.90345980179248 bps 1.903 Gbps 
Brno → Praha  7.74667513071485 % 7.747 %   100 bps 100.000 Gbps   7.74667513071484 bps 7.747 Gbps 
Praha → Brno  10.5352498751147 % 10.535 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5352498751147 bps 10.535 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.10497811650669 % 5.105 %   100 bps 100.000 Gbps   5.10497811650669 bps 5.105 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.11574353077863 % 8.116 %   100 bps 100.000 Gbps   8.11574353077863 bps 8.116 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.950259148573 % 3.950 %   100 bps 100.000 Gbps   3.950259148573 bps 3.950 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.22409798082334 % 1.224 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22409798082334 bps 1.224 Gbps 
Liberec → Praha  0.216561261074262 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6561261074262 bps 21.656 Kbps 
Praha → Liberec  0.173411341786656 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3411341786656 bps 17.341 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.47383603178023 % 2.474 %   400 bps 400.000 Gbps   9.89534412712092 bps 9.895 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.920958714870255 % 0.921 %   400 bps 400.000 Gbps   3.68383485948102 bps 3.684 Gbps 
Pardubice → Praha  0.217978821929954 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7978821929954 bps 21.798 Kbps 
Praha → Pardubice  0.220345389814501 % 0.220 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0345389814501 bps 22.035 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.734435533365 % 1.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.34435533365 bps 17.344 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.32276097588277 % 9.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.2276097588277 bps 93.228 Mbps 
Praha → Public Internet  6.28237501699406 % 6.282 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25647500339881 bps 1.256 Gbps 
Public Internet → Praha  8.26795777488151 % 8.268 %   20 bps 20.000 Gbps   1.6535915549763 bps 1.654 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.66336303806164 % 2.663 %   20 bps 20.000 Gbps   532.672607612328 bps 532.673 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.886254616827662 % 0.886 %   20 bps 20.000 Gbps   177.250923365532 bps 177.251 Mbps 
Zlín → Brno  0.842119497112156 % 0.842 %   10 bps 10.000 Gbps   84.2119497112157 bps 84.212 Mbps 
Brno → Zlín  1.87261237038168 % 1.873 %   10 bps 10.000 Gbps   187.261237038168 bps 187.261 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.72528493415746 % 1.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2528493415746 bps 17.253 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.851939264288334 % 0.852 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.51939264288334 bps 8.519 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.08321704412015 % 4.083 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.8321704412014 bps 40.832 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0206920600099468 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   206.920600099468 bps 206.921 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.34383849351245 % 5.344 %   10 bps 10.000 Gbps   534.383849351245 bps 534.384 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.81438236552532 % 1.814 %   10 bps 10.000 Gbps   181.438236552532 bps 181.438 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205552147634441 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5552147634441 bps 20.555 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163216995271285 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3216995271285 bps 16.322 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.23112131248531 % 1.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3112131248531 bps 12.311 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.1659699187155 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.659699187155 bps 1.660 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  3.91164733956984 % 3.912 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   391.164733956984 bps 391.165 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  5.58750091642608 % 5.588 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   558.750091642608 bps 558.750 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.219642629878637 % 0.220 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.19642629878638 bps 2.196 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0567807196053989 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   567.80719605399 bps 567.807 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   81.8723990331982 bps 81.872 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jul 1 00:11:47 2021