CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/7

Average load for period: 2021/07/01 00:00:00 - 2021/07/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/01 00:00:00 - 2021/07/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/7
ACONET->Brno  1.591%  Brno->ACONET  4.825%  Brno->Lednice  7.572%  Lednice->Brno  28.058%  Brno->SANET  1.976%  SANET->Brno  0.671%  Brno->Vyškov  5.163%  Vyškov->Brno  0.719%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.732%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.470%  České Budějovice->Plzeň  0.035%  Plzeň->České Budějovice  0.029%  České Budějovice->Tábor  0.217%  Tábor->České Budějovice  0.060%  Brno->Jihlava  1.353%  Jihlava->Brno  1.207%  České Budějovice->Jihlava  0.936%  Jihlava->České Budějovice  0.355%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.539e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.371%  Jihlava->Telč  0.623%  Telč->Jihlava  0.476%  Hradec Králové->Liberec  2.230%  Liberec->Hradec Králové  0.522%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.278e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.502e-3 %  Děčín->Most  0.269e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.214e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.368%  Olomouc->Brno  0.193%  Hradec Králové->Olomouc  0.396%  Olomouc->Hradec Králové  0.139%  Olomouc->Ostrava  2.769%  Ostrava->Olomouc  0.047%  Olomouc->Zlín  0.656%  Zlín->Olomouc  0.998e-3 %  Brno->Ostrava  2.588%  Ostrava->Brno  1.587%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.577%  Ostrava->Opava  0.502%  Ostrava->Pionier  2.132%  Pionier->Ostrava  0.445%  Hradec Králové->Pardubice  2.405%  Pardubice->Hradec Králové  0.694%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.965%  Plzeň->Praha  1.301%  Praha->Plzeň  2.816%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  13.584%  Praha->AMS-IX  1.084%  Brno->Praha  5.089%  Praha->Brno  6.613%  České Budějovice->Praha  1.428%  Praha->České Budějovice  2.135%  GÉANT2->Praha  8.688%  Praha->GÉANT2  5.901%  Hradec Králové->Praha  1.108%  Praha->Hradec Králové  3.192%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.233e-3 %  Praha->Pardubice  0.233e-3 %  Poděbrady->Praha  1.097%  Praha->Poděbrady  4.836%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.561%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.801%  Most->Ústí nad
Labem  3.412e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  4.256%  Ústí nad
Labem->Praha  1.846%  Brno->Zlín  1.609%  Zlín->Brno  0.664%  NIX.cz->Praha  1.817%  Praha->NIX.cz  0.723%  Praha->Public Internet  6.327%  Public Internet->Praha  6.157% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/01 00:00:00 - 2021/07/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/01 00:00:00 - 2021/07/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.82548282199996 % 4.825 %   10 bps 10.000 Gbps   482.548282199996 bps 482.548 Mbps 
ACONET → Brno  1.59065510863985 % 1.591 %   10 bps 10.000 Gbps   159.065510863984 bps 159.066 Mbps 
Lednice → Brno  28.0577386283511 % 28.058 %   1000 bps 1000.000 Mbps   280.577386283512 bps 280.577 Mbps 
Brno → Lednice  7.57244333770716 % 7.572 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.7244333770717 bps 75.724 Mbps 
Brno → SANET  1.97611889738765 % 1.976 %   40 bps 40.000 Gbps   790.447558955061 bps 790.448 Mbps 
SANET → Brno  0.670553557875543 % 0.671 %   40 bps 40.000 Gbps   268.221423150217 bps 268.221 Mbps 
Brno → Vyškov  5.16279980446389 % 5.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.6279980446389 bps 51.628 Mbps 
Vyškov → Brno  0.718898344658205 % 0.719 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.18898344658205 bps 7.189 Mbps 
Jihlava → Brno  1.20665062196239 % 1.207 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20665062196239 bps 1.207 Gbps 
Brno → Jihlava  1.35270865367514 % 1.353 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35270865367514 bps 1.353 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.371419215459339 % 0.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71419215459339 bps 3.714 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.538835228779627 % 0.539 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.38835228779627 bps 5.388 Kbps 
Telč → Jihlava  0.475629172897636 % 0.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.75629172897635 bps 4.756 Mbps 
Jihlava → Telč  0.62341054180162 % 0.623 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2341054180162 bps 6.234 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.354630206276325 % 0.355 %   20 bps 20.000 Gbps   70.926041255265 bps 70.926 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.936091277012428 % 0.936 %   20 bps 20.000 Gbps   187.218255402486 bps 187.218 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.522211307665935 % 0.522 %   20 bps 20.000 Gbps   104.442261533187 bps 104.442 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.23018153497288 % 2.230 %   20 bps 20.000 Gbps   446.036306994575 bps 446.036 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.27845555815195 % 0.278 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.845555815195 bps 27.846 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.501916664565832 % 0.502 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.1916664565832 bps 50.192 Kbps 
Děčín → Most  0.268936983377844 % 0.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68936983377843 bps 2.689 Kbps 
Most → Děčín  0.409404899112248 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09404899112248 bps 4.094 Kbps 
Plzeň → Most  0.11498790423123 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1498790423123 bps 1.150 Kbps 
Most → Plzeň  0.213511003451585 % 0.214 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13511003451585 bps 2.135 Kbps 
Brno → Olomouc  0.367716418075437 % 0.368 %   100 bps 100.000 Gbps   367.716418075436 bps 367.716 Mbps 
Olomouc → Brno  0.19335475240541 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   193.35475240541 bps 193.355 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.138954897256524 % 0.139 %   100 bps 100.000 Gbps   138.954897256524 bps 138.955 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.396493130168858 % 0.396 %   100 bps 100.000 Gbps   396.493130168858 bps 396.493 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0465024150753122 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.28959118866336 bps 9.290 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.76918811865032 % 2.769 %   20 bps 20.000 Gbps   543.000632293949 bps 543.001 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.998315424022898 % 0.998 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   99.8315424022898 bps 99.832 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.655706949164899 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.5706949164899 bps 65.571 Mbps 
Ostrava → Brno  1.58733359247043 % 1.587 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58733359247043 bps 1.587 Gbps 
Brno → Ostrava  2.58810410466091 % 2.588 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58810410466091 bps 2.588 Gbps 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Opava → Ostrava  0.577386910409645 % 0.577 %   10 bps 10.000 Gbps   57.7386910409645 bps 57.739 Mbps 
Ostrava → Opava  0.501666935698475 % 0.502 %   10 bps 10.000 Gbps   50.1666935698475 bps 50.167 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.13205973108422 % 2.132 %   10 bps 10.000 Gbps   213.205973108423 bps 213.206 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.444942877026556 % 0.445 %   10 bps 10.000 Gbps   44.4942877026556 bps 44.494 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.694324089659698 % 0.694 %   10 bps 10.000 Gbps   69.4324089659698 bps 69.432 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.4047070722798 % 2.405 %   10 bps 10.000 Gbps   240.47070722798 bps 240.471 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.022657203432864 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.2657203432864 bps 2.266 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.9646361844921 % 0.965 %   10 bps 10.000 Gbps   96.46361844921 bps 96.464 Mbps 
Plzeň → Praha  1.30124721251271 % 1.301 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30124721251271 bps 1.301 Gbps 
Praha → Plzeň  2.81626100761461 % 2.816 %   100 bps 100.000 Gbps   2.8162610076146 bps 2.816 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  1.08409216534537 % 1.084 %   10 bps 10.000 Gbps   108.409216534537 bps 108.409 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.5843901355994 % 13.584 %   10 bps 10.000 Gbps   1.35843901355993 bps 1.358 Gbps 
Praha → Brno  6.61308472148056 % 6.613 %   100 bps 100.000 Gbps   6.61308472148056 bps 6.613 Gbps 
Brno → Praha  5.08926541986083 % 5.089 %   100 bps 100.000 Gbps   5.08926541986083 bps 5.089 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.90139402943155 % 5.901 %   100 bps 100.000 Gbps   5.90139402943155 bps 5.901 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.68818894804301 % 8.688 %   100 bps 100.000 Gbps   8.68818894804301 bps 8.688 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.1083660300908 % 1.108 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1083660300908 bps 1.108 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.19165097325677 % 3.192 %   100 bps 100.000 Gbps   3.19165097325677 bps 3.192 Gbps 
Liberec → Praha  0.21662288380944 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.662288380944 bps 21.662 Kbps 
Praha → Liberec  0.172547451769908 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2547451769908 bps 17.255 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.722622384111118 % 0.723 %   400 bps 400.000 Gbps   2.8586880904107 bps 2.859 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.81679588585082 % 1.817 %   400 bps 400.000 Gbps   7.18824045511985 bps 7.188 Gbps 
Praha → Pardubice  0.233279167217604 % 0.233 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3279167217604 bps 23.328 Kbps 
Pardubice → Praha  0.232737771678606 % 0.233 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.2737771678606 bps 23.274 Kbps 
Praha → Poděbrady  4.83568697490281 % 4.836 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.3568697490281 bps 48.357 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.09651059023432 % 1.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9651059023432 bps 10.965 Mbps 
Public Internet → Praha  6.15683406964289 % 6.157 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23136681392858 bps 1.231 Gbps 
Praha → Public Internet  6.32720435215642 % 6.327 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26544087043128 bps 1.265 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.42763956020031 % 1.428 %   20 bps 20.000 Gbps   285.527912040062 bps 285.528 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.1345368542623 % 2.135 %   20 bps 20.000 Gbps   426.907370852461 bps 426.907 Mbps 
Brno → Zlín  1.60895846444541 % 1.609 %   10 bps 10.000 Gbps   160.895846444541 bps 160.896 Mbps 
Zlín → Brno  0.663586301739105 % 0.664 %   10 bps 10.000 Gbps   66.3586301739105 bps 66.359 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.560705468198825 % 0.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.60705468198825 bps 5.607 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.80109945465882 % 1.801 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0109945465881 bps 18.011 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0114938209881931 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.938209881931 bps 114.938 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.41191144907069 % 3.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.1191144907069 bps 34.119 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.25555756446451 % 4.256 %   10 bps 10.000 Gbps   425.555756446451 bps 425.556 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.84597638425367 % 1.846 %   10 bps 10.000 Gbps   184.597638425367 bps 184.598 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205520992120836 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5520992120836 bps 20.552 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163334919569095 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3334919569095 bps 16.333 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.46996244811016 % 0.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.69962448110161 bps 4.700 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.732170340568705 % 0.732 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.32170340568704 bps 7.322 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0290608991196913 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.90608991196913 bps 2.906 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0351971684410666 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.51971684410666 bps 3.520 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0596042490634899 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   596.0424906349 bps 596.042 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.217179081993845 % 0.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.17179081993845 bps 2.172 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   62.5366499569505 bps 62.537 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Aug 1 00:11:02 2021