CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/8

Average load for period: 2021/08/01 00:00:00 - 2021/08/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/08/01 00:00:00 - 2021/08/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/8
ACONET->Brno  1.806%  Brno->ACONET  3.745%  Brno->Lednice  6.698%  Lednice->Brno  28.534%  Brno->SANET  1.983%  SANET->Brno  0.669%  Brno->Vyškov  8.115%  Vyškov->Brno  0.954%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.205e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.651%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.145%  České Budějovice->Plzeň  2.750e-3 %  Plzeň->České Budějovice  4.891e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.312%  Tábor->České Budějovice  0.154%  Brno->Jihlava  1.155%  Jihlava->Brno  1.456%  České Budějovice->Jihlava  1.074%  Jihlava->České Budějovice  0.134%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.219e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.684e-3 %  Jihlava->Telč  0.522%  Telč->Jihlava  0.398%  Hradec Králové->Liberec  2.282%  Liberec->Hradec Králové  0.584%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.437e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.250e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.480%  Olomouc->Brno  0.257%  Hradec Králové->Olomouc  0.539%  Olomouc->Hradec Králové  0.218%  Olomouc->Ostrava  2.710%  Ostrava->Olomouc  0.155%  Olomouc->Zlín  0.640%  Zlín->Olomouc  7.430e-3 %  Brno->Ostrava  4.664%  Ostrava->Brno  2.777%  Karviná->Ostrava  0.680%  Ostrava->Karviná  0.630%  Opava->Ostrava  0.680%  Ostrava->Opava  0.630%  Ostrava->Pionier  2.104%  Pionier->Ostrava  0.329%  Hradec Králové->Pardubice  2.590%  Pardubice->Hradec Králové  0.728%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.106%  Plzeň->Praha  3.809%  Praha->Plzeň  5.683%  AMS-IX->Praha  12.075%  Praha->AMS-IX  0.761%  Brno->Praha  6.590%  Praha->Brno  8.390%  České Budějovice->Praha  0.512%  Praha->České Budějovice  1.960%  GÉANT2->Praha  8.691%  Praha->GÉANT2  5.522%  Hradec Králové->Praha  3.984%  Praha->Hradec Králové  3.814%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.251e-3 %  Praha->Pardubice  0.545e-3 %  Poděbrady->Praha  0.845%  Praha->Poděbrady  3.575%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.383%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.463%  Most->Ústí nad
Labem  3.342e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  4.235%  Ústí nad
Labem->Praha  1.348%  Brno->Zlín  1.669%  Zlín->Brno  0.766%  NIX.cz->Praha  1.853%  Praha->NIX.cz  0.749%  Praha->Public Internet  5.364%  Public Internet->Praha  5.802% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/08/01 00:00:00 - 2021/08/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/08/01 00:00:00 - 2021/08/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.74462436153942 % 3.745 %   10 bps 10.000 Gbps   374.462436153941 bps 374.462 Mbps 
ACONET → Brno  1.80567217391589 % 1.806 %   10 bps 10.000 Gbps   180.567217391589 bps 180.567 Mbps 
Brno → Lednice  6.69805208743094 % 6.698 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.9805208743095 bps 66.981 Mbps 
Lednice → Brno  28.5341518886872 % 28.534 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.341518886872 bps 285.342 Mbps 
SANET → Brno  0.66914566905604 % 0.669 %   40 bps 40.000 Gbps   267.658267622416 bps 267.658 Mbps 
Brno → SANET  1.98292950358035 % 1.983 %   40 bps 40.000 Gbps   793.171801432139 bps 793.172 Mbps 
Brno → Vyškov  8.11463214750719 % 8.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.146321475072 bps 81.146 Mbps 
Vyškov → Brno  0.953798777303935 % 0.954 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.53798777303937 bps 9.538 Mbps 
Jihlava → Brno  1.45589422841255 % 1.456 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45589422841255 bps 1.456 Gbps 
Brno → Jihlava  1.15467428595908 % 1.155 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15467428595908 bps 1.155 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.683657698864705 % 0.684 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.83657698864705 bps 6.837 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.218913252505701 % 0.219 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.18913252505702 bps 2.189 Kbps 
Jihlava → Telč  0.522070966190921 % 0.522 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.22070966190921 bps 5.221 Mbps 
Telč → Jihlava  0.398339611401206 % 0.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.98339611401206 bps 3.983 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.07422886561686 % 1.074 %   20 bps 20.000 Gbps   214.845773123373 bps 214.846 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.133679715993168 % 0.134 %   20 bps 20.000 Gbps   26.7359431986335 bps 26.736 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.58401788104541 % 0.584 %   20 bps 20.000 Gbps   116.803576209082 bps 116.804 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.28248740099743 % 2.282 %   20 bps 20.000 Gbps   456.497480199487 bps 456.497 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.249824427772782 % 0.250 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9824427772782 bps 24.982 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.437498862205653 % 0.437 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.7498862205654 bps 43.750 Kbps 
Most → Děčín  0.404649837727022 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04649837727022 bps 4.046 Kbps 
Děčín → Most  0.262932597573102 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62932597573102 bps 2.629 Kbps 
Most → Plzeň  0.208075524491794 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08075524491794 bps 2.081 Kbps 
Plzeň → Most  0.110766233418275 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10766233418275 bps 1.108 Kbps 
Brno → Olomouc  0.480362101265878 % 0.480 %   100 bps 100.000 Gbps   480.362101265878 bps 480.362 Mbps 
Olomouc → Brno  0.256745198614684 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   256.745198614684 bps 256.745 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.539037572830463 % 0.539 %   100 bps 100.000 Gbps   539.037572830463 bps 539.038 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.218483116744733 % 0.218 %   100 bps 100.000 Gbps   218.483116744733 bps 218.483 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.154537319334994 % 0.155 %   20 bps 20.000 Gbps   30.9074638669987 bps 30.907 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.70951336555462 % 2.710 %   20 bps 20.000 Gbps   536.936059625083 bps 536.936 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.639685429064263 % 0.640 %   10 bps 10.000 Gbps   63.9685429064263 bps 63.969 Mbps 
Zlín → Olomouc  7.42977294036934 % 7.430 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   742.977294036934 bps 742.977 Kbps 
Ostrava → Brno  2.77718152448112 % 2.777 %   100 bps 100.000 Gbps   2.77718152448112 bps 2.777 Gbps 
Brno → Ostrava  4.66412667929994 % 4.664 %   100 bps 100.000 Gbps   4.66412667929995 bps 4.664 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.680300158392556 % 0.680 %   10 bps 10.000 Gbps   68.0300158392557 bps 68.030 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.62959327856569 % 0.630 %   10 bps 10.000 Gbps   62.959327856569 bps 62.959 Mbps 
Opava → Ostrava  0.680300158392556 % 0.680 %   10 bps 10.000 Gbps   68.0300158392556 bps 68.030 Mbps 
Ostrava → Opava  0.62959327856569 % 0.630 %   10 bps 10.000 Gbps   62.959327856569 bps 62.959 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.10365902240468 % 2.104 %   10 bps 10.000 Gbps   210.365902240468 bps 210.366 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.328652892189485 % 0.329 %   10 bps 10.000 Gbps   32.8652892189485 bps 32.865 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.728378328327694 % 0.728 %   10 bps 10.000 Gbps   72.8378328327694 bps 72.838 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.59042265594805 % 2.590 %   10 bps 10.000 Gbps   259.042265594805 bps 259.042 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0287084473193011 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.87084473193011 bps 2.871 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.10552524486425 % 1.106 %   10 bps 10.000 Gbps   110.552524486425 bps 110.553 Mbps 
Praha → Plzeň  5.68339857577925 % 5.683 %   100 bps 100.000 Gbps   5.68339857577925 bps 5.683 Gbps 
Plzeň → Praha  3.80880061810338 % 3.809 %   100 bps 100.000 Gbps   3.80880061810338 bps 3.809 Gbps 
AMS-IX → Praha  12.0753790158143 % 12.075 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20753790158143 bps 1.208 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.760958411960865 % 0.761 %   10 bps 10.000 Gbps   76.0958411960865 bps 76.096 Mbps 
Praha → Brno  8.39002106832905 % 8.390 %   100 bps 100.000 Gbps   8.39002106832905 bps 8.390 Gbps 
Brno → Praha  6.58952221992249 % 6.590 %   100 bps 100.000 Gbps   6.58952221992249 bps 6.590 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.52209542508071 % 5.522 %   100 bps 100.000 Gbps   5.5220954250807 bps 5.522 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.6910851956444 % 8.691 %   100 bps 100.000 Gbps   8.69108519564439 bps 8.691 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.81412564622177 % 3.814 %   100 bps 100.000 Gbps   3.81412564622177 bps 3.814 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.98432153177262 % 3.984 %   100 bps 100.000 Gbps   3.98432153177262 bps 3.984 Gbps 
Praha → Liberec  0.172331717038766 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2331717038766 bps 17.233 Kbps 
Liberec → Praha  0.216527093510787 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6527093510787 bps 21.653 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.8525334209851 % 1.853 %   400 bps 400.000 Gbps   7.39880378398382 bps 7.399 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.74888293137957 % 0.749 %   400 bps 400.000 Gbps   2.99353783567019 bps 2.994 Gbps 
Praha → Pardubice  0.545478162281361 % 0.545 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.547816228136 bps 54.548 Kbps 
Pardubice → Praha  0.25134292627463 % 0.251 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.1342926274629 bps 25.134 Kbps 
Poděbrady → Praha  0.844558749336321 % 0.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.4455874933632 bps 8.446 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.57518360187548 % 3.575 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7518360187548 bps 35.752 Mbps 
Praha → Public Internet  5.36374811382184 % 5.364 %   20 bps 20.000 Gbps   1.07274962276437 bps 1.073 Gbps 
Public Internet → Praha  5.80150173450818 % 5.802 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16030034690164 bps 1.160 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.95995313361442 % 1.960 %   20 bps 20.000 Gbps   391.990626722885 bps 391.991 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.512393345075908 % 0.512 %   20 bps 20.000 Gbps   102.478669015182 bps 102.479 Mbps 
Brno → Zlín  1.66859946844419 % 1.669 %   10 bps 10.000 Gbps   166.859946844419 bps 166.860 Mbps 
Zlín → Brno  0.766225783176501 % 0.766 %   10 bps 10.000 Gbps   76.6225783176502 bps 76.623 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.46281398981203 % 1.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6281398981203 bps 14.628 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.383022257616409 % 0.383 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8302225761641 bps 3.830 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0145706129702915 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   145.706129702915 bps 145.706 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.34219766497092 % 3.342 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.4219766497092 bps 33.422 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.2345548214747 % 4.235 %   10 bps 10.000 Gbps   423.455482147471 bps 423.455 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.3476722757548 % 1.348 %   10 bps 10.000 Gbps   134.76722757548 bps 134.767 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.165221071203373 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5221071203373 bps 16.522 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.20528560258101 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.528560258101 bps 20.529 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.144645534349126 % 0.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44645534349126 bps 1.446 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.65067845330918 % 1.651 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5067845330918 bps 16.507 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  4.89148994365593 % 4.891 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   489.148994365593 bps 489.149 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  2.75033794398889 % 2.750 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   275.033794398889 bps 275.034 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.311527871042013 % 0.312 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.11527871042013 bps 3.115 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.153845019195712 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53845019195712 bps 1.538 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   77.7875454980864 bps 77.788 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Sep 1 00:10:37 2021